Vũ Đình Duy ngọn nến treo trước gió sau khi tỗng cỗ khõi đãng, Trịnh Xuân Thanh, xuân này Thanh 0 về viễn tẫu tha phương kẽ kế tiếp ăn búa là Đinh La Lối do lỗi giới thiệu 2 tên thuộc hạ ăn hại vào đãng? tĩa hết tay chân mục tiêu cuối cùng là vì nhắm vào ai chân dung quyền lực ?