KHAI BÚT 2017

Chào năm mới hai ngàn mười bảy
Thiền niệm hồn ta đợi xuân về
Hoa sẽ nở dòng đời vẫn chảy
Gió tình yêu sưởi ấm bốn bề


Mang ơn Mẹ chân trời góc bể
Mang ơn Em như đoá mai vàng
Giữa trời đất giao thời thế hệ
Thắp sáng niềm tin cõi địa đàng


Đem hy vọng từ nỗi buồn dĩ vãng
Cho ngày nay nâng đỡ ngàn sau
Ôm chặt lòng yêu thương ngày tháng
Vẽ thời gian lấp lánh nhiệm mầu


Quỳ sám hối cho đời hiền hậu
Biết thương nhau biết nẻo hồi đầu
Làm việc thiện đất lành chim đậu
Mơ ước ngày mai hết u sầu
Trần Minh Hiền Orlando 12 giờ 5 phút sáng ngày 1 tháng 1 năm 2017
GREETING 2017
In the first day of the new year
I wish everyone the best oh my dear
We don't have to worry or fear
Let's pray for the love to hear
Trần Minh Hiền Orlando January 1, 2017
https://twitter.com/hienminhtran
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014159897519
http://hientrankhanhdo.wordpress.com/
http://hientran2016.wordpress.com
https://www.facebook.com/Khuc-Hat-Du...5401055570366/
http://hientran1970.blogspot.com
THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/201...-dung-hoa.html
THUYẾT DUNG HÒA http://hientrankhanhdo.wordpress.com...uyet-dung-hoa/
TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/201...-viet-nam.html
TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientrankhanhdo.wordpress.com...-lai-viet-nam/
SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 http://hientran1970.blogspot.com/201...con-ky-21.html
SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 https://hientrankhanhdo.wordpress.co...con-the-ky-21/