Xin Chào ACE Ngành Nails,Cho em hỏi , nếu mình bao lương thợ $800 làm 6 ngày / tuần , Vậy nếu thợ làm không đủ trọn 6 ngày, thí dụ : thợ chỉ làm đến 5


hoặc 4 ngày / tuần mà thôi. Vậy mình tính theo chế độ bao lương hay tính lương theo lối ăn chia 6/4 ?