Người phụ nử choàng khăn làm bánh mừng sinh nhật Nử Hoàng Anh

dinhtoan Yesterday at 18:47

Cô Nadiya Jamir Hussain sẻ là người phụ nử HG đầu tiên choàng khăn làm chiếc bánh mừng sinh nhật lần thứ 90 của Nử Hoàng Anh Elisabeth II sẻ được tổ chức vào ngày 21/04/2016http://oumma.com/222901/royaume-uni-...-va-confection