Nhóm 61: Ai …. Suy thoái chính trị, tư tưởng và đạo đức.?. Thư ngỏ gửi Ban Chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam của 61 cựu đảng viên (gọi là nhóm 61) bề ngoài thì gọi là góp ý, xây dựng nhưng thực chất là xuyên tạc, đả phá lại đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước CHXHCNVN. Nhóm 61 này, có thể có những người được đưa tên vào nhưng không biết nội dung, điều này đã từng xảy ra trong nhóm “Kiến nghị 72” đưa "danh sách ma” hòng đánh lừa dư luận. Nhóm 61 này có một số người đang được nhận tiền nhuận bút, nhưng thực tế là tiền “trả công” cho hoạt động chống phá chính quyền của thế lực thù địch. Trước đây, một số người trong Nhóm 61 này đã từng ký Kiến nghị “Yêu cầu xóa bỏ điều 4 Hiến pháp; Không công nhận sự lãnh đạo độc quyền; Đòi đa nguyên đa đảng; Đòi quân đội không là của riêng của đảng,chỉ biết bảo vệ đảng; Đòi tam quyền phân lập... bộc lộ bản chất là những kẻ “biến chất, suy thoái chính trị, tư tưởng và đạo đức”... như đ/c Tổng bí thư trước đây đã nhiều lần đề cập, nhắc nhở người đảng viên cần giữ vừng lập trường cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa đã căn dặn “Đảng là nhân tố quyết định mọi thành bại của cách mạng Việt Nam. Để cho Đảng hoàn thành được sứ mạng lịch sử vẻ vang của mình “cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Những người trong nhóm 61 lúc này đang phá hoại đoàn kết trong đảng?, một thời đã tuyên thề “trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê Nin” và họ dựa vào đó để tiến thân, phát triển, hưởng bộc lộc... nghỉ hưu vẫn giữ sổ hưu... nay tiếp tục bày trò trở cờ, ký “thư ngỏ” rêu rao cho rằng “Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) dẫn dắt dân tộc đi theo đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình xô-viết, dựa trên chủ nghĩa Mác-Lênin. Công cuộc đổi mới gần ba nươi năm qua nhằm sửa chữa sai lầm về đường lối kinh tế nhưng chưa triệt để, trong khi vẫn giữ nguyên thể chế độc đảng toàn trị kìm hãm tự do, dân chủ và chia rẽ dân tộc. Đường lối sai cùng với bộ máy cầm quyền quan liêu, tha hóa tạo điều kiện cho sự lộng hành của các nhóm lợi ích bất chính gắn với tệ tham nhũng, đưa đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện,” yêu cầu “ĐCSVN tự giác và chủ động thay đổi Cương lĩnh, từ bỏ đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội, chuyển hẳn sang đường lối dân tộc và dân chủ...”. Thử hỏi một chính Đảng mà bỏ đi học thuyết của mình thì có còn một chính đảng hay không?, có Đảng nào từ trước tới nay dẫn giắt nhân dân đứng lên dành lấy chính quyền, thoát khỏi ách nô lê, trở thành người làm chủ đất nước như Đảng CSVN hay không. Đảng CSVN lãnh đạo toàn dân đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà, đưa đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc, phát triển như hôm nay. Các vị hãy nhìn lại, tự so sánh trong chính gia đình các vị thì sẽ rõ. Xin các vị đừng làm cái trò rắm thối nữa, không ai nghe theo kiểu lật lọng, công thần ăn trước chửi sau như thế đâu. Một số người trong nhóm 61 trên từng bị chửi là “kẻ mù” khi ra sức hô hào bảo vệ cho Nguyễn Hoàng Vi, sinh năm 1987 (nữ) khi cô này bị chính quyền cảnh cáo, răn đe vì đã có hành vi lợi dụng dân chủ chửi bới chính quyền, xúc phạm thần tượng chủ tịch Hồ Chí Minh theo dọng lưỡi “cờ vàng”, chống cộng cực đoan để kiếm tiền. Vậy là các vị tôn thờ Nguyễn Hoàng Vi, người có quan hệ nam nữ phóng khoáng, sẵn sàng biếu hàng “tự có” cho các anh dân chủ, đến nay đã có 02 con nhưng không biết cha đứa bé là ai, không có chồng. Không biết các ông trong nhóm 61 này có ai đứng ra nhận là cha những đứa bé đó không nhỉ?. Xét về mặt pháp lý, về mặt khách quan nhóm 61 đã có những luận điệu, hành vi tuyên truyền chống Nhà nước bao gồm: Tuyên truyền xuyên tạc, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân; Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hóa phẩm có nội dung chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Về mặt chủ quan, chủ thể của pháp luật thì những người trên đã trên 18 tuổi (cựu đảng viên) là cố ý trực tiếp và mục đích là nhằm chống lại Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Thời gian qua, nhiều người trong Nhóm 61 đã bắt tay với các thế lực thù địch như Việt Tân (của Đỗ Hoàng Điềm- chủ tịch), Chính phủ Việt Nam tự do (CT Nguyễn Hữu Chánh), Đảng Nhân dân hành động (CT Nguyễn Sỹ Bình, nay là chủ tịch Đảng Dân chủ Việt Nam), Đảng Vì Dân (CT Nguyễn Công Bằng),Phục hưng Việt Nam (CT Chu Văn Cương), Ủy ban cứu người Việt Biển (CT Nguyễn Đình Thắng)... vừa cung cấp thông tin tình hình chính trị Việt Nam, vừa ra sức tuyên truyền, kích động chống phá nhằm lật đổ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với những hành vi lợi dụng cái gọi là “góp ý” nhằm tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam của những người trên. Kiến nghị chính quyền cần xử lý nghiêm khắc những kẻ chủ mưu, cầm đầu đang rắp tâm phá hoại đoàn kết nội bộ Đảng, làm mất uy tín của Đảng và răn đe, nhắc nhở, cảnh cáo những người bị lợi dụng không để những hành vi sai phạm như trên tái diễn, đồng thời cảnh báo cho xã hội không tin theo luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của kẻ xấu. Phan Hoàng Thắng