Sự nhịn chay là giáo luật của các tôn giáo thuộc hệ Nhất thần giáo có chung cùng một tổ phụ Abraham ( Do-Thái giáo , Ky Tô giáo và Islam ) ....xin các bạn vào link dưới đây để xem tiếp :

http://islamvachungta.religionboard.net/t87-topic