Results 1 to 2 of 2

Thread: Chúa Jesus là Vua

  
 1. #1
  Join Date
  Nov 2009
  Posts
  142
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Exclamation Chúa Jesus là Vua

  Đối với nhiều người không tin Chúa thì Jesus chỉ là một vĩ nhân, mộtngười tốt, hay là người sáng lập ra một tôn giáo nàođó. Còn những người tin Ngài, Ngài là Đấng Cứu Rỗi,đã chết để chuộc tội cho nhân loại và là một ngườigiúp đỡ họ trong cơn gian nan. Chính vì nghĩ vậy nên khiphạm tội hay gặp khó khăn, chúng ta mới đến với Ngàiđể Ngài cứu. Còn trong đời sống hằng ngày, thì Chúađi đường Chúa, tôi đi đường tôi. Nếu tôi không cóvấn đề gì thì tôi không cần ai cứu cả.

  Tuy nhiên, ít người ý thức được Jesus là Vua. Nhiều chỗ trong KinhThánh cho biết rằng Jesus sẽ đến trái đất lần thứhai với tư cách là Vua của tất cả các vua và là Chúacủa các chúa. Ngài sẽ trị vì đời đời trên trái đất.Tôi xin dẫn chứng vài chỗ trong Kinh Thánh.


  Thi Thiên 2:
  Khoảng 1000 nămtrước CN, Đức Chúa Trời đã mạc khải cho Đa-vít thấyNgài sẽ lập một vị vua cai trị toàn bộ địa cầu,cung vua đặt tại núi Si-ôn, tại thành phố Giê-ru-sa-lêncủa Israel.

  "Dầu vậy, Ta đã lập Vua của Ta trên Si-ôn là núi thánh Ta.
  Tôi sẽ truyền ra mạng lệnh của CHÚA: „CHÚA phán cùng tôi rằng: Ngươilà Con Ta; Ngày nay Ta đã sanh Con.
  Hãy cầu Ta, Ta sẽ ban cho Con các nước làm cơ nghiệp, và các nơi tận cùng của trái đất làm tài sản.
  Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó; Con sẽ làm vỡ nát chúngnó khác nào bình gốm
  Vì vậy, hỡi cácvua, hãy khôn ngoan; Hỡi các quan xét thế gian, hãy chịusự dạy dỗ.
  Hãy phục vụ CHÚA cách kính sợ, bà mừng rỡ cách run rẩy
  Hãy hôn Con, e Người nổi giận, Và các ngươi hư mất trong đườngchăng; Vì cơn thạnh nộ Người sắp nổi lên. Phàm kẻ nào nương náu mình nơi Người có phước thay!“ (ThiThiên 2:6-12)

  Đoạn này là mộtcuộc đối thoại giữa Chúa Cha (từ „Ta“) và Chúa Con(từ „Con“). Trong Công Vụ. 4: 24-27;13:33 và Hê-bơ-rơ1:5, các sứ đồ đã trích dẫn Thi Thiên 2 để làm chứng về Chúa Jesus.

  Như vậy, qua Thi Thiên 2, chúng ta thấy Chúa Jesus được chỉ định làmvua trị vì tất cả các nước và cả trái đất thuộcvề Ngài. Ngài sẽ trừng phạt các quốc gia, „Con sẽdùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó; Con sẽ làm vỡnát chúng nó khác nào bình gốm“.

  Lúc đó nguyên thủ của các nước, kể cả tổng thống Mỹ, Nga, sẽrun rẩy và khiếp sợ trước Ngài. Mọi người phải quỳgối khi nghe đến Danh của Ngài „Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danhtrên hết mọi danh, để khi nghe đến danh Đức ChúaJêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống“ (Phi-líp 2:9-10).


  Đa-ni-ên 2

  Trong đoạn này,tiên tri Đa-ni-ên mô tả trước quá trình lịch sử của các đế chế lớn của loài người: By-ba-lôn, Ba Tư, HyLạp, La Mã, nền dân chủ công hòa. Tiếp theo của nền dân chủ cộng hòa là vương quốc của Đức Chúa Trời,vương quốc này sẽ tồn tại đời đời trên trái đất.

  Đa-ni-ên 2:44„Trong đời các vua nầy, Chúa của các tầng trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt, quyền nước ấy không bao giờ để thuộc về một dân tộckhác; song nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nướctrước kia, mà mình thì đứng đời đời“.

  Các bạn có thể đọc bài viết „Chúa Jesus trở lại khi nào“để hiểu pho tượng trong Đa-ni-ên 2.


  Khải Huyền 11:15Từ nay nước của thế giới thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời“.Khi Chúa trở lại thì tất cả các quốc gia đều thuộcvề Ngài và Ngài sẽ trị vì đời đời trên trái đất.

  Không chỉ Đấng Christ mà những người trung tín với Chúa cũng sẽ trị vì đời đời trên trái đất (Khải Huyền 22:5, KhảiHuyền 2:26-27, Khải Huyền 3:21)

  Tóm lại, chúng ta hãy biết khôn ngoan, đừng giỡn mặt với Chúa. Hãyhọc để Chúa tể trị trong cuộc sống mỗi ngày và làm theo những gì Ngài nói với chúng ta. Nếu không khi Chúa trở lại, chúng ta sẽ gặp vấn đề lớn, vì Ngài sẽ phán xét tất cả chúng ta. Ngài chỉ chấp nhận những gì theo ý Ngài thôi.

  Ngoài ra, chúng ta đừng mong đợi một ngày nào đó lên trên trời. Nhiều chỗ trong Kinh Thánh, đặc biệt là Khải Huyền 21:1-5 cho biết Đức Chúa Trời sẽ „dọn nhà“ xuống trái đất để ở mãi mãi giữa loài người. Lúc đó sẽ trên trái đất sẽ có công lý, hòa bình. Trừ Chúa ra, ai đủ tư cách để trị vì trên trái đất này? Có nguyên thủ của quốc gia nào có thể giải quyết mọi bất công, tham nhũng, tội ác trên trái đất? Chỉ mình Chúa Jesus là niềm hy vọng duy nhất của trái đất này. Vì thế chúng ta hãy cầu nguyện „Vua Jesus ơi, hãy đến mau! Xin vương quốc của Chúa mau đến trái đất này!“.

 2. #2
  Join Date
  Feb 2014
  Posts
  84
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Chúa Jesus là Vua

  :hello:
  mod nhatrangkyniem và các bạn đọc,

  angospel Cạo Xữa Kinh Thánh, boi nhọ Đức Chúa Trời tui Kính Yêu, Giễu Giãng Bậy Bạ làm lạc hướng Lời Răn Dạy cũa Đức Chúa Trời, và làm xĩ nhục những người tin Đức Chúa Trời như là những kẽ Ngu Dốt, Mê Tín, Dễ bị angospel Lừa Gạt.

  tui KHÔNG RÃNH ĐỄ BỚI Đống Rác cũ do angospel thãi ra, hơn nữa, trong Đám Rác Cũ cũa angospel CÓ Vài Topic Bị Lock, tui KHÔNG THỄ vào Đính Chính được

  vì Tội Phạm Thánh = Cạo Xữa Kinh Thánh, Giễu Giãng Bậy Bạ làm lạc hướng Lời Răn Dạy cũa Đức Chúa Trời, là những Tội Trọng màh người đồng loã, bị angospel Lừa Gạt được, không dễ gì thoát khõi sự đánh phạt cũa Đức Chúa Trời

  tui KHÔNG MUỐN BỊ CHẾT vì Tội :
  ->> Đồng Loã với angospel,
  ->> Im Lặng đồng tình, khuyến khích angospel Bóp Méo Thánh Kinh, Giễu Giãng Bậy Bạ làm lạc hướng Lời Răn Dạy cũa Đức Chúa Trời;
  ->> Đẫy angospel và những người bị angospel Lừa Gạt vào con đường Chết Kinh Hoàng màh Đức Chúa Trời, Đấng tạo ra con người chĩ muốn con người Được Sống

  please, cho tui cơ hội được bàn cho rõ nghĩa một chút:
  Quote Originally Posted by angospel
  Đối với nhiều người không tin Chúa thì Jesus chỉ là một vĩ nhân, mộtngười tốt, hay là người sáng lập ra một tôn giáo nàođó. Còn những người tin Ngài, Ngài là Đấng Cứu Rỗi,đã chết để chuộc tội cho nhân loại và là một ngườigiúp đỡ họ trong cơn gian nan. Chính vì nghĩ vậy nên khiphạm tội hay gặp khó khăn, chúng ta mới đến với Ngàiđể Ngài cứu. Còn trong đời sống hằng ngày, thì Chúađi đường Chúa, tôi đi đường tôi. Nếu tôi không cóvấn đề gì thì tôi không cần ai cứu cả.
  1.) người KHÔNG TIN Chúa Jesus thì mọi liên hệ Về Chúa Jesus ĐỀU CHẤM DỨT,

  ->> mắc mớ Gì người KHÔNG TIN Chúa Jesus lại Tôn Chúa Jesus là một vĩ nhân ??? một người tốt ???, hay là người sáng lập ra một tôn giáo nào đó ???


  ???

  2.) người Đọc Kinh Thánh đều BIẾT RÕ :
  ->> Chúa Jesus Xuống Thế Làm Người Đi Giãng Đạo,
  ->> Chúa Jesus Thách Thức kẽ ác là các Thày Luật Sĩ = các Thày Giãng Luật, là những người CÓ NHIỆM VỤ RAO GIÃNG ĐẠO LÝ cũa Đức Chúa Trời màh KHÔNG SỐNG theo ĐẠO Lý cũa Đức Chúa Trời, còn Phĩ Báng Chúa Jesus, Mướn người Vu Cáo Gian đễ GIẾT CHẾT Chúa Jesus,


  ->> Chúa Jesus CHĨ Chấp Nhận ĐỄ cho Kẽ Ác = là các Thày Giãng Luật mướn người Vu Cáo Gian Giết CHẾT Chúa Jesus một lần
  rùi
  ->> Chúa Jesus Jesus TỰ SỐNG LẠI và KHÔNG BAO GIỜ CHẾT nữa
  nhưng
  ->> những kẽ Đã NHÌN THẤY TỘI ÁC màh KHÔNG CHỊU CHỪA bõ Tội Lõi, KHÔNG CHỊU THAY ĐÕI Cách Sống Theo Luật Lệ cũa Đức Chúa Trời, Chúa Jesus, Đễ Được Tha thì kẽ Ác SẼ PHÃI CHẾT
  ngược lại,
  3.)
  những người Tin Tưỡng vào UY Quyền, và Lòng Thương Xót cũa Đức Chúa Trời, Chúa Jesus, thì người ta đã Sống Đạo, LO ĂN Năn, Ngày, Đêm Cầu Nguyện, Nói Chuyện cùng Đức Chúa Trời, Chúa Jesus,
  chứ
  người Tin Tưỡng vào UY Quyền, và Lòng Thương Xót cũa Đức Chúa Trời, Chúa Jesus, KHÔNG LY KHAI Giáo Hội, Cạo Xữa Kinh Thánh, ĐỢI BỊ BẮT QUÃ TANG, CHỐI TỘI KHÔNG ĐƯỢC mới chịu nhìn nhận CÓ TỘI màh Chạy Đến đến với Ngài để XIN Ngài cứu

  ->> là TỰ Ý angospel KHINH BĨ Lời Răn Dạy cũa Đức Chúa Trời, Chúa Jesus, Cạo Xữa Kinh Thánh,

  ->> là TỰ Ý angospel KHINH BĨ Đức Chúa Trời, Chúa Jesus, angospel mới tự ba hoa, bêu rếu “trong đời sống hằng ngày, thì Chúa đi đường Chúa, tôi đi đường tôi. Nếu tôi không có vấn đề gì thì tôi không cần ai cứu cả.”

  ->> là TỰ Ý angospel KHINH THƯỜNG Luật Lệ, KHÔNG SỐNG Đạo giống như các Thày Luật Sĩ đã làm, mới đợi tới khi BỊ BẮT QUÃ TANG, CHỐI TỘI KHÔNG ĐƯỢC mới chịu nhìn nhận CÓ TỘI màh Chạy Đến đến với Ngài để XIN Ngài cứu

  ->> angospel Làm Ơn Viết Rõ CHĨ MỘT Mình TƯ TƯỠNG cũa angospel

  ->> là TỰ Ý angospel Cạo Xữa Kinh Thánh, GẮN chuyện Ba Xạo & ngược đời vào Danh Đức Chúa Trời, Chúa Jesus Đễ BÔI NHỌ Đức Chúa Trời, Chúa Jesus

  ->> angospel Làm Ơn ĐỪNG KÉO Người Khác Vào đễ Phán cái câu CHÚNG TA
  trong hàng loạt TƯ TƯỠNG Suy Nghĩ BỊNH HOẠN cũa angospel.


  ai Gieo Nhân thì PHÃI NHẬN QUÃ do người đó Đã Gieo...

  là TỰ Ý angospel KHINH BĨ Lời Răn Dạy cũa Đức Chúa Trời, Chúa Jesus,
  chứ
  mắc mớ gì người dưng, xa lạ tự nhiên bị angospel kéo vào "CHÚNG TA" ... Đễ CHẾT CHUNG với angospel ???

  ???  Quote Originally Posted by angospel
  Đối với nhiều người không tin Chúa thì Jesus chỉ là một vĩ nhân, mộtngười tốt, hay là người sáng lập ra một tôn giáo nàođó. Còn những người tin Ngài, Ngài là Đấng Cứu Rỗi,đã chết để chuộc tội cho nhân loại và là một ngườigiúp đỡ họ trong cơn gian nan.
  Ba Ngôi Đức Chúa Trời, Là TÌNH YÊU, là Con Đường, là Sự Sống... là Đấng toàn năng, Phán Xét Công Bình, Trọn Lành
  màh
  Chúa Jesus là Ngôi Thứ Hai trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời

  chính angospel cũng Công Nhận và Tuyên Xưng Chúa Jesus là Vua ...

  <> Rõ Ràng là Đức Chúa Trời, Chúa Jesus hoàn toàn KHÔNG LÀM GÌ XĨ NHỤC angospel,

  dzị... tui muốn biết:
  ->> vÌ CỚ GÌ angospel Cạo Xữa Kinh Thánh, Giễu Giãng Bậy Bạ làm lạc hướng Lời Răn Dạy cũa Đức Chúa Trời ???
  ->> vÌ CỚ GÌ angospel đi Xã Rác / lãm nhãm / GẮN chuyện Ba Xạo & ngược đời vào Danh Đức Chúa Trời, Chúa Jesus, Đễ BÔI NHỌ Đức Chúa Trời, Chúa Jesus ??? cũng như làm XĨ NHỤC người TIN CẬY Đức Chúa Trời, Chúa Jesus, như là người Ngu Đần, Mê Tín, Tin ba cái chuyện tào lao, Bị BÓP Méo, Ba Xạo như Ý cũa angospel???
  ???
  ->> vÌ CỚ GÌ angospel XUA ĐUỖI người muốn theo Đức Chúa Trời, Chúa Jesus, xa rời Đức Chúa Trời, Chúa Jesus???
  ???
  ->> vÌ CỚ GÌ angospel Cố Tình GÂY CỚ chọc Giận cho Đất, Trời NGUYỀN RŨA angospel, cũng như NGUYỀN RŨA những người NGU DỐT TIN NGHE THEO angospel ???  Quote Originally Posted by angospel
  Tuy nhiên, ít người ý thức được Jesus là Vua.
  Sai,

  Hiễu theo Đúng NGHĨA cũa Chữ Viết : GOD = Trời = là Đấng toàn năng Vượt Lên Trên Tất Cã mọi Loài, ngự Ỡ Trên Trời Cao ...

  tất cã mọi người dù người Tuyên Bố là Vô Thần cũng PHÃI BIẾT DANH GOD = Trời = là Đấng toàn năng Vượt Lên Trên Tất Cã mọi Loài, ngự Ỡ Trên Trời Cao ...
  màh
  khi gặp Chuyện Bất Ngờ, Câu Nói ĐẦU MÔI, Chót Lưỡi cũa mọi người là kêu lên, Bật Ra = oh my GOD !!!... = Trời !!!... = Trời ơi !!!...


  người ta KHÔNG CHẤP NHẬN UY Danh Đức Chúa Trời là Vua trên các Vua, vì người ta Tin người ta có thễ TU thành Tiên, thành Phật, Có Quyền Phép Vượt lên Trên Tất Cã

  Bằng Chứng :

  ->> chính Phật là người Giác Ngộ vẫn kễ chuyện khi Phật mới sinh ra, Phật đã Bước Đi Bãy Bước, Chĩ Tay lên Trời TUYÊN BỐ :
  Thiên Thượng, Địa Hạ, Duy Ngã Độc Tôn = Trên Trời, Dưới Đất, Chĩ Có TA là Đáng Được Tôn Thờ


  ->> Sau khi Thành Đạo, Trên đoạn đường đi đến thành Kasi, xứ Benaires để độ [5] ngài KIỀU TRẦN NHƯ, một Đạo Sĩ tên Upaka gặp Phật liền hỏi: "...Hỡi này Đạo Hữu, vì sao Đạo Hữu từ bỏ đời sống gia đình? Thầy của Đạo Hữu là ai? Đạo Hữu truyền bá giáo lý của ai?"

  Phật trả lời: "Như Lai đã vượt qua tất cả. Như lai đã thông suốt tất cả. Như Lai đã buông xả, gỡ bỏ mọi trói buộc, đã thoát ly tất cả. Như Lai đã chăm chú cố gắng tập trung tâm lực, diệt trừ tham dục tận gốc rễ (Đạo Quả A La Hán). Đã thấu triệt tất cả. Như Lai còn gọi ai là thầy?

  Không ai là thầy của Như Lai. [11] Không ai đứng ngang hàng với Như Lai.
  Trên thế gian này, kể cả chư Thiên và chư Phạm Thiên, không ai có thể sánh với Như Lai.


  Quả thật Như Lai là một vị A La Hán trên thế gian này, Như Lai là tôn sư vô thượng:
  Chỉ một mình Như Lai là bậc Toàn Giác, Vắng lặng và thanh tịnh.
  Như Lai đang đi đến thành Kasi để vận chuyển bánh xe Pháp Bảo giữa thế gian mù quáng. Như Lai sẽ gióng lên hồi trống Vô Sanh Bất Diệt."

  Upaka hỏi vặn: "Này Đạo Hữu, vậy phải chăng Đạo Hữu đã tự nhận là A La Hán, bậc siêu hùng, quyền lực vô biên?"

  Phật trả lời: "Tất cả những bậc siêu hùng đã chinh phục mọi ô nhiễm của mình đều giống Như Lai. Như Lai đã chinh phục, tận diệt tất cả những gì bất thiện, xấu xa tội lỗi. Vậy, này Đạo Sĩ Upaka, Như Lai là bậc siêu hùng". (Trích ĐỨC PHẬT VÀ PHẬT PHÁP).

  khi bị hõi vặn nhiều lần về Chân Lý, Đấng toàn Thiện, hằng có, Phật dùng chữ Chân Như đễ nói lanh quanh về đấng toàn chân đó

  danh hiệu cũa Phật chĩ là Như Lai
  chứ
  danh hiệu cũa Phật không phãi là Chân Như
  dzị
  tại sao angospel DÁM Tuyên Bố người Giác Ngộ như Phật, những người theo Phật, Vô Thần, kễ cã những chi nhánh cũa người tuyên bố theo Chúa Jesus nhưng không chấp nhận Đức Chúa Trời, etc. là con số đông ??? con số ít trong con mắt cũa angospel ??? ...KHÔNG Ý THỨC ĐƯỢC Chúa Jesus là Vua ???

  ???


  Quote Originally Posted by angospel
  Tuy nhiên, ít người ý thức được Jesus là Vua. Nhiều chỗ trong KinhThánh cho biết rằng Jesus sẽ đến trái đất lần thứhai với tư cách là Vua của tất cả các vua và là Chúacủa các chúa. Ngài sẽ trị vì đời đời trên trái đất.Tôi xin dẫn chứng vài chỗ trong Kinh Thánh.

  Thi Thiên 2:
  Khoảng 1000 nămtrước CN, Đức Chúa Trời đã mạc khải cho Đa-vít thấyNgài sẽ lập một vị vua cai trị toàn bộ địa cầu,cung vua đặt tại núi Si-ôn, tại thành phố Giê-ru-sa-lêncủa Israel.

  "Dầu vậy, Ta đã lập Vua của Ta trên Si-ôn là núi thánh Ta.
  Tôi sẽ truyền ra mạng lệnh của CHÚA: „CHÚA phán cùng tôi rằng: Ngươilà Con Ta; Ngày nay Ta đã sanh Con. ...
  ...(ThiThiên 2:6-12)

  Đoạn này là mộtcuộc đối thoại giữa Chúa Cha (từ „Ta“) và Chúa Con(từ „Con“). Trong Công Vụ. 4: 24-27;13:33 và Hê-bơ-rơ1:5, các sứ đồ đã trích dẫn Thi Thiên 2 để làm chứng về Chúa Jesus.

  Như vậy, qua Thi Thiên 2, chúng ta thấy Chúa Jesus được chỉ định làmvua trị vì tất cả các nước và cả trái đất thuộcvề Ngài. Ngài sẽ trừng phạt các quốc gia, „Con sẽdùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó; Con sẽ làm vỡnát chúng nó khác nào bình gốm“.
  Isaiah 66:1 Đức Giê-hô-va phán như vầy: Trời là ngai ta, đất là bệ chơn ta. Các ngươi sẽ xây nhà thể nào cho ta? Các ngươi sẽ lấy nơi nào làm chỗ nghỉ ngơi cho ta?


  Đức Chúa Trời, Chúa Jesus Tạo Ra Trời, Đất, muôn Vật, muôn Loài, Nhìn Thấy Được và KHÔNG Nhìn Thấy Được ...
  do đó,
  ->> Trời, Đất, muôn Vật, muôn Loài, Nhìn Thấy Được và KHÔNG Nhìn Thấy Được ... Đều THUỘC về Đức Chúa Trời, Chúa Jesus
  ->> Trời, Đất, muôn Vật, muôn Loài, Nhìn Thấy Được và KHÔNG Nhìn Thấy Được ... Đều do Đức Chúa Trời, Chúa Jesus Phán XÉT, Trị Vì đời đời trên TOÀN CÕI,

  ->> Đức Chúa Trời, Chúa Jesus KHÔNG Trị Vì đời đời các vua trên trái đất thu hẹp


  Ma-thi-ơ 6:10 Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!

  ->> đã Nói Đức Chúa Trời, Chúa Jesus là Vua Trên TRỜI, là Vua cũa các Vua
  thì
  ->> mắc mớ gì người ta phãi chờ angospel BA Xạo, Bố Láo cã đống Rác người ta mới chịu nhận ra Đức Chúa Trời, Chúa Jesus là Vua toàn năng trên Trời ???
  ???


  Quote Originally Posted by angospel
  ...Lúc đó nguyên thủ của các nước, kể cả tổng thống Mỹ, Nga, sẽrun rẩy và khiếp sợ trước Ngài. Mọi người phải quỳgối khi nghe đến Danh của Ngài „Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danhtrên hết mọi danh, để khi nghe đến danh Đức ChúaJêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống“ (Phi-líp 2:9-10).
  trước khi cuốn Kinh Thánh được hoàn tất, viết xong, nước Nga, nước Mỹ còn chưa được thành lập, hoàn toàn không có ghi chú trong Kinh Thánh,

  angospel VỐN ĐÃ GẠT Danh Đức Chúa Trời là = Giê-hô-va = TA LÀ = Đấng Hằng Có, Hiện Hữu thì chữ Chúa Trống Không , Ngài ám chĩ ai ???

  ->> mắc mớ gì angospel nêu đích danh nguyên thủ của các nước, kể cả tổng thống Mỹ, Nga, Oai Hùng lắm đấy nhé màh phãi Quỳ Gối khi nghe đến Danh của Ngài ... Ngài nào ???

  ->> angospel Nhồi NHÉT con người hiện đại vào Kinh Thánh với giọng điỆu Thô Bĩ, Gây Hấn, Xĩ Nhục người ta là các nguyên thủ của các nước, kể cả tổng thống Mỹ, Nga.., Oai Hùng lắm đấy nhé ... phải quỳ gối khi nghe đến Danh của Ngài ...

  ->> Vênh Váo, Tự Hào, nhạo báng, Va Chạm lòng tự trọng, tự Ái cũa các nguyên thủ của các nước, kể cả tổng thống Mỹ, Nga, màh KHÔNG THÈM ĐẾM XĨA người ta Nghĩ Gì ??? Lựa Chọn Làm Gì với Ngài nào màh angospel đang ba hoa
  rùi phán
  ->> cũng vì các nguyên thủ của các nước, kể cả tổng thống Mỹ, Nga.., Oai Hùng lắm đấy... phãi Quỳ Gối khi nghe đến Danh của Ngài ... nên mới Được Đức Chúa Trời đem Ngài lên rất cao

  uHm,
  Chúa Jêsus Được Tôn Vinh là Prince of Peace, được Đức Chúa Trời send tới thế gian đễ Cứu Chuộc Tội loài người

  UY Danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời Oai Hùng khiến Đất, Trời KHIẾP SỢ

  A-mốt 9:1 Ta thấy Chúa đứng gần bàn thờ và phán rằng: Hãy đánh các đầu cột, hầu cho những ngạch cửa bị rúng động; hãy đập bể ra trên đầu hết thảy chúng nó! Kẻ nào sót lại trong chúng nó thì ta sẽ giết bằng gươm, không một người nào trốn được, không một người nào lánh khỏi.
  2 Dầu chúng nó đào đến âm phủ, tay ta cũng sẽ móc chúng nó ra; dầu chúng nó trèo lên trên trời, ta cũng sẽ làm cho chúng nó từ đó xuống.
  3 Dầu chúng nó ẩn mình nơi chót núi Cạt-mên, ta cũng sẽ đi tìm đặng kéo chúng nó ra; dầu chúng nó lánh khuất mắt ta nơi đáy biển, ta cũng sẽ rắn cắn chúng nó tại đó.
  4 Ví bằng chúng nó đi làm phu tù trước mặt kẻ thù nghịch mình, ở đó ta cũng sẽ sai gươm giết chúng nó đi. Thật, ta để mắt trên chúng nó đặng làm họa cho, chẳng phải để làm phước cho.
  5 Vì Chúa, Đức Giê-hô-va vạn quân, là Đấng rờ đến đất thì đất liền tan chảy, hết thảy dân cư nó khóc than; trọn cả đất dậy lên như Sông cái và lún xuống như Sông của Ê-díp-tô.
  6 Chúa đã xây dựng cung đền Ngài trong các từng trời, đã lập vòng khung Ngài trên đất. Ngài kêu gọi nước biển và đổ ra trên mặt đất. Danh Ngài là Đức Giê-hô-va.


  Giời àh,
  tui màh có Chút UY Danh cũa ông Giời.., ai màh tè le cái Mõm nói rèng: cũng vì các nguyên thủ của các nước, kể cả tổng thống Mỹ, Nga.., Oai Hùng lắm đấy... màh phãi Quỳ Gối khi nghe đến Danh của tui nên Danh cũa tui MỚI ĐƯỢC ông Giời ĐƯA LÊN CAO ... thì tui sẽ ĐẠP cho nó thành Tương Đen Ăn Phỡ cho hã giận


  này angospel, làm ơn đi,
  ->> Hãy Đễ TỰ UY QUYỀN cũa Đức Chúa Trời, Chúa Jesus Thễ Hiện Ra Đễ DẠY cho con người Nhận BiẾt Đức Vua theo thứ tự từng bước một từ:
  1.) Trí Khôn cũa con người DẠY cho con người Nhận Ra,
  2.) Linh Tính cũa con người DẠY cho con người TỰ BIẾT RUN SỢ,
  3.) Đời Dạy con người Biết Phục Tùng,
  4.) tà Thần, ma Quỹ cũng Góp Phần Giúp cho con người Biết Sợ mà Quy Phục, KHÔNG DÁM HỖN LÁO với Đấng toàn năng
  5.) những người Bị Giết Chết / tự tữ Chết cũng là do Đấng toàn năng nhìn Thấy Quyết Tâm và những Đau Khỗ Quá Đáng ... Đễ Đấng toàn năng đành Phãi Chấp Nhận cho con người muốn Chết đó / Bị Giết Chết đó Được Chết

  6.) sau cùng là UY QUYỀN cũa Đấng toàn năng làm con người NGÃ GỤC / Chết KHI con người Bị Đấng toàn năng Gọi Về


  7.) khi Môsê hõi tên Đức Chúa Trời, tên Ngài là gì, thì Đấng toàn năng nói : Giê-hô-va = TA LÀ,

  HIỄU Theo ĐÚNG NGHĨA cũa chữ Viết chữ Arabic, chữ Viết cũa người Hi-pri, abram:
  Giê-hô-va = TA LÀ,
  thì
  Đức Chúa Trời là = Giê-hô-va = TA LÀ = Đấng Hằng Có, Hiện Hữu


  Bằng Chứng:
  Thi Thiên 2:2
  Các vua thế gian nổi dậy, Các quan trưởng bàn nghị cùng nhau Nghịch Đức Giê-hô-va, và nghịch Đấng chịu xức dầu của Ngài, mà rằng:

  http://www.biblegateway.com/passage/...2&version=VIET

  Rõ Ràng ->> Các quan trưởng bàn nghị cùng nhau Nghịch Đức Giê-hô-va

  8.) angospel KHÔNG TIN Đức Chúa Trời là = Giê-hô-va = TA LÀ = Đấng Hằng Có, Hiện Hữu thì thoi,

  9.) mắc mớ gì angospel CẠO XỮA Kinh Thánh đễ BÓP MÉO chữ Giê-hô-va thành chữ Chúa

  10.) angospel CẠO XỮA Kinh Thánh rùi còn Đòi : "Tôi xin dẫn chứng vài chỗ trong Kinh Thánh" cho Mục Đích Gì ???

  11.) Chúa nào trong Ý tưỡng cũa kẽ CẠO XỮA Kinh Thánh ???
  ???


  Quote Originally Posted by angospel
  Đa-ni-ên 2
  Trong đoạn này,tiên tri Đa-ni-ên mô tả trước quá trình lịch sử của các đế chế lớn của loài người: By-ba-lôn, Ba Tư, HyLạp, La Mã, nền dân chủ công hòa. Tiếp theo của nền dân chủ cộng hòa là vương quốc của Đức Chúa Trời,vương quốc này sẽ tồn tại đời đời trên trái đất.
  ??? Sao angospel Điên Đão dzị ???

  sau khi Được Đức Chúa Trời BAN Cho Trí Khôn, Giàu Có Khắp Thiên Hạ không vua ỡ các thời đại nào có thễ sánh bằng, thì ->> Vua Salomon cưới nhiều vợ ngoại bang, cho tiền vợ Xây Cất các Đền Thờ Thần Đức Chúa Trời ngăn cãn
  và vì
  vua Salomon cũng cùng các người vợ ngoại bang quỳ lạy các thần Đức Chúa Trời ngăn cấm
  nên
  Đức Chúa Trời vì thương vua David, Đức Chúa Trời chĩ xé tan vương quyền cũa Israel sau khi vua Solomon CHẾT

  Các con cũa vua Solomon tự Phân Chia Đất,
  II Sử Ký 11:15 Giê-rô-bô-am bèn lập những thầy tế lễ cho các nơi cao, cho các hình tượng dê đực, và bò con mà người đã làm

  II Sử Ký 11:17 Trong ba năm, chúng làm cho nước Giu-đa vững chắc, giúp đỡ Rô-bô-am, con trai của Sa-lô-môn, trở nên cường thạnh; vì trong ba năm ấy chúng đi theo con đường của Đa-vít và Sa-lô-môn ... nhưng chĩ được BA Năm ...

  chú ý : người ta chĩ Đi theo con đường cũa Vua David Tôn Thờ Đức Chúa Trời duy nhất.... trong BA Năm... nên Đức Chúa Trời đã bõ mặt dân Israel mà toàn thễ dân Israel bị lưu đày tới Babylon làm NÔ LỆ

  I.) angospel spell, Viết SAI Tên Babylon = By-ba-lôn,

  II.) vào năm 550 trước khi Chúa Jesus Giáng Sinh, 4 Cường Quốc được Biết Đến là :
  1- Babylon = Ã Rập,
  2- Ai Cập
  3- Mê-Đi
  4- Ly-Đi


  Khi Ỡ Babylon làm Nô LỆ, dân Israel Bị Hành Hạ, Đói, Khỗ, dân Israel quay lại Kêu Cầu Danh Đức Chúa Trời,
  nhưng
  người ta đã quên Đức Chúa Trời cũa Abraham là Đức Chúa Trời Kỵ Tà, Đấng Yêu Thương, Trọn Lành

  người ta hiễu lầm Đức Chúa Trời là con cũa Thần Nước bên thác nước, các Nghi Lễ cúng tế, Ăn Chay đều Lầm Lạc, khiến Đức Chúa Trời ngoãnh mặt, không nhìn đến họ hết 14 đời ...cho đến khi người ta chịu LẮNG NGHE các Tiên Tri cũa Đức Chúa Trời send tới

  sau hết 14 đời làm Nô LỆ, dân Israel Bị Hành Hạ, Đói, Khỗ đó, là thời đại Chúa Jesus Xuống Thế Làm Người... mọi người đều Sống dưới Quyền Cai Trị cũa Các Vua. Chưa Có quốc gia nào có Tỗng Thống thì làm đách gì có chế độ dân chủ công hòa ???

  ->> angospel DÁM BA XẠO, Bố Láo :> quá trình lịch sử của các đế chế lớn của loài người: By-ba-lôn, Ba Tư, HyLạp, La Mã, nền dân chủ công hòa.???

  ???


  Quote Originally Posted by angospel
  Đa-ni-ên 2:44„Trong đời các vua nầy, Chúa của các tầng trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt, quyền nước ấy không bao giờ để thuộc về một dân tộckhác; song nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nướctrước kia, mà mình thì đứng đời đời“.

  Các bạn có thể đọc bài viết „Chúa Jesus trở lại khi nào“để hiểu pho tượng trong Đa-ni-ên 2.
  Đa-ni-ên 2:44„Trong đời các vua nầy, ->> bằng chứng Rõ Ràng là các vua, hoàn toàn KHÔNG có chữ Tỗng Thống do dân bầu thì KHÔNG có nền dân chủ công hòa trong Kinh Thánh, thời Tiên Tri Đa-ni-ên tiên đoán


  Quote Originally Posted by angospel
  Khải Huyền 11:15„Từ nay nước của thế giới thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời“.Khi Chúa trở lại thì tất cả các quốc gia đều thuộcvề Ngài và Ngài sẽ trị vì đời đời trên trái đất.
  Khải Huyền 11:15 Vị thiên sứ thứ bảy thổi loa, có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng: Từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời.


  Quote Originally Posted by angospel
  Không chỉ Đấng Christ mà những người trung tín với Chúa cũng sẽ trị vì đời đời trên trái đất (Khải Huyền 22:5, KhảiHuyền 2:26-27, Khải Huyền 3:21)
  chính angospel là Kẽ thuộc nhóm:
  ->> Ly Khai Hội Thánh Do Chúa Jesus Thành Lập,
  ->> KHÔNG Tuân GIỮ các Bí Tích Chúa Jesus Truyền,
  ->> Gây Hấn với các vị nguyên thủ của các nước, kể cả tổng thống Mỹ, Nga.., hiện thời đễ nhồi nhét vào Kinh Thánh một cách kịch kợm
  ->> Cạo Xữa Kinh Thánh, nhét lời Cắt Gọt, điên đão vào Kinh Thánh đễ Nhạo Báng vào Đức Chúa Trời, Chúa Jesus
  etc.
  ->>> chắc chắn angospel là KẼ PHÃN BỘI, và KHÔNG TRUNG TÍN với Đức Chúa Trời, Chúa Jesus, nhễ ???

  ???


  Quote Originally Posted by angospel
  Tóm lại, chúng ta hãy biết khôn ngoan, đừng giỡn mặt với Chúa. Hãyhọc để Chúa tể trị trong cuộc sống mỗi ngày và làm theo những gì Ngài nói với chúng ta. Nếu không khi Chúa trở lại, chúng ta sẽ gặp vấn đề lớn, vì Ngài sẽ phán xét tất cả chúng ta. Ngài chỉ chấp nhận những gì theo ý Ngài thôi.
  Chính angospel ĐÃ lôi đích danh Tỗng Thống cũa các nước đương thời ra đễ hạ nhục người ta, rùi angospel nhồi nhét tất cã vào Kinh Thánh

  Chính Chữ Viết cũa angospel đầy rẫy trên các website ĐÃ TỐ CÁO angospel CẠO XỮA Kinh Thánh đó chứ

  hãy nói đi, angospel CẠO XỮA Kinh Thánh đễ :
  ->> Xĩ Nhục Đức Chúa Trời, Chúa Jesus …
  ->> Xĩ Nhục người do Đức Chúa Trời, Chúa Jesus Tạo Ra...

  là ai NGU ???

  là ai giỡn mặt với Đức Chúa Trời, Chúa Jesus ???

  Chúa nào trong Ý tưỡng cũa angospel, kẽ CẠO XỮA Kinh Thánh ???

  đưa bằng chứng ra đi, please, Chúa nào Đòi TỄ TRỊ con người trong cuộc Sống mõi ngày ???

  ???


  Quote Originally Posted by angospel
  Ngoài ra, chúng ta đừng mong đợi một ngày nào đó lên trên trời. Nhiều chỗ trong Kinh Thánh, đặc biệt là Khải Huyền 21:1-5 cho biết Đức Chúa Trời sẽ „dọn nhà“ xuống trái đất để ở mãi mãi giữa loài người.
  II Các Vua 1:18 Các công việc khác của A-cha-xia đã làm đều chép trong sách sử ký về các vua Y-sơ-ra-ên. Ê-li được cất lên trời

  II Các Vua 2:11
  Hai người cứ vừa đi vừa nói với nhau, kìa, có một cái xe lửa và ngựa lửa phân rẽ hai người; Ê-li lên trời trong một cơn gió lốc.

  Isaiah 66:1
  Đức Giê-hô-va phán như vầy: Trời là ngai ta, đất là bệ chơn ta. Các ngươi sẽ xây nhà thể nào cho ta? Các ngươi sẽ lấy nơi nào làm chỗ nghỉ ngơi cho ta?

  etc.

  Giăng 10:1
  Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào chẳng bởi cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào trước nơi khác, thì người đó là trộm cướp
  ...
  10:9 Ta là cái cửa: nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ
  ...
  14 Ta là người chăn chiên hiền lành, ta quen chiên ta, và chiên ta quen ta,


  <-> chiên = người đi theo Chúa Jesus
  <-> Chúa Jesus = người chăn chiên hiền lành..,
  <-> bởi Chúa Jesus = người chăn chiên hiền lành = Cữa
  <-> chiên = người đi theo Chúa Jesus mà vào Qua Cữa = Chúa Jesus thì vào được nước Trời; vì Chúa Jesus, Ba Ngôi Đức Chúa Trời Ỡ Trên Trời ...

  ->> nước Trời Ỡ Trên Trời chứ nước Trời KHÔNG Ỡ trên Trái Đất


  Giăng 14:1
  Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa.
  2 Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ.
  3 Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó

  ->> chính Chúa Jesus Đã KHẴNG ĐỊNH nước Trời Ỡ Trên Trời và Chúa Jesus dọn chỗ đễ ĐÓN các môn đệ, những người theo Chúa Jesus LÊN TRỜI, Sống cùng Đức Chúa Trời, Chúa Jesus đời đời

  ->> angospel KHÔNG THỄ VÔ CỚ Nói Đức Chúa Trời, Chúa Jesus NÓI LÁO Đễ Chứng Minh một mình angospel Nói Đúng chứ ???


  Quote Originally Posted by angospel
  Ngoài ra, chúng ta đừng mong đợi một ngày nào đó lên trên trời. Nhiều chỗ trong Kinh Thánh, đặc biệt là Khải Huyền 21:1-5 cho biết Đức Chúa Trời sẽ „dọn nhà“ xuống trái đất để ở mãi mãi giữa loài người.
  câu thứ ba trong 10 điều răn cũa Đức Chúa Trời
  3- 20:7 Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi

  vs
  angospel là Kẽ thuộc nhóm:
  ->> Ly Khai Hội Thánh Do Chúa Jesus Thành Lập,
  ->> KHÔNG Tuân GIỮ các Bí Tích Chúa Jesus Truyền,
  ->> kịch kợm, Gây Hấn với các vị nguyên thủ của các nước, kể cả tổng thống Mỹ, Nga.., hiện thời đễ nhồi nhét vào Kinh Thánh
  ->> Cạo Xữa Kinh Thánh, nhét lời Cắt Gọt, điên đão vào Kinh Thánh đễ Nhạo Báng vào Đức Chúa Trời, Chúa Jesus
  etc.

  -->>> Có NGHĨA là angospel KHÔNG SỢ Giê-hô-va Đức Chúa Trời Đánh Phạt kẽ CHỐNG NGHỊCH Giê-hô-va Đức Chúa Trời, như Giê-hô-va Đức Chúa Trời Đã Xua Đuỗi tà Thần, ma Quỹ vào Địa Ngục muôn đời


  Quote Originally Posted by angospel
  Lúc đó sẽ trên trái đất sẽ có công lý, hòa bình. Trừ Chúa ra, ai đủ tư cách để trị vì trên trái đất này? Có nguyên thủ của quốc gia nào có thể giải quyết mọi bất công, tham nhũng, tội ác trên trái đất? Chỉ mình Chúa Jesus là niềm hy vọng duy nhất của trái đất này. Vì thế chúng ta hãy cầu nguyện „Vua Jesus ơi, hãy đến mau! Xin vương quốc của Chúa mau đến trái đất này!“.
  Phục Truyền Luật Lệ 18:19 mà người nào không nghe các lời của Ta, những lời nói tiên tri nhân Danh Ta, Ta sẽ hỏi tội người ấy


  angospel là Kẽ thuộc nhóm:
  ->> Ly Khai Hội Thánh Do Chúa Jesus Thành Lập,
  ->> KHÔNG Tuân GIỮ các Bí Tích Chúa Jesus Truyền,
  ->> Gây Hấn với các vị nguyên thủ của các nước, kể cả tổng thống Mỹ, Nga.., hiện thời đễ nhồi nhét vào Kinh Thánh một cách kịch kợm
  ->> Cạo Xữa Kinh Thánh, nhét lời Cắt Gọt, điên đão đễ Nhạo Báng vào Đức Chúa Trời, Chúa Jesus
  etc.

  angospel còn hô hào "chúng ta hãy cầu nguyện ... Vua Jesus ơi, hãy đến mau! ... đến trái đất này:
  ->> ĐỄ PHÁN XÉT kẽ Sống và kẽ Chết ...
  ->> Đánh Phạt kẽ Cạo Xữa Kinh Thánh, nhét lời Cắt Gọt, điên đão đễ Nhạo Báng vào Đức Chúa Trời, Chúa Jesus ... Vào Địa Ngục muôn đời ... như Chúa Đã Xua Đuỗi tà Thần, ma Quỹ vào Địa Ngục muôn đời

  ->> Sợ Woé

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Chúa Jesus là Vua
  By angospel in forum Bàn luận về tôn giáo
  Replies: 1
  Last Post: 05-30-2014, 12:39 PM
 2. Bài hát: Jesus con yêu Ngài
  By angospel in forum Tìm hiểu về Công Giáo
  Replies: 0
  Last Post: 06-24-2012, 03:46 AM
 3. Bài hát: Jesus con yêu Ngài
  By angospel in forum Tìm hiểu về Tin Lành
  Replies: 0
  Last Post: 06-24-2012, 03:45 AM
 4. Bài hát: Chúa Jesus là tình yêu đầu
  By angospel in forum Tìm hiểu về Công Giáo
  Replies: 0
  Last Post: 06-20-2012, 11:39 AM
 5. Bài hát: Chúa Jesus là tình yêu đầu
  By angospel in forum Tìm hiểu về Tin Lành
  Replies: 0
  Last Post: 06-20-2012, 11:31 AM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •