Results 1 to 2 of 2

Thread: Vương quốc Cha hãy đến

  
 1. #1
  Join Date
  Nov 2009
  Posts
  142
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Vương quốc Cha hãy đến

  Gửi các bạn một bài chia sẻ một điều sẽ xảy đến trong thời chúng ta: Vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ đến trên trái đất này. Và Chúa sẽ làm Vua cai trị đời đời trên trái đất. Các bạn có thể đọc bài viết ở đây: http://www.angospel.com/hoi-thanh/12...quoc-chua.html
  .

 2. #2
  Join Date
  Feb 2014
  Posts
  84
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Vương quốc Cha hãy đến

  Quote Originally Posted by angospel
  Gửi các bạn một bài chia sẻ một điều sẽ xảy đến trong thời chúng ta: Vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ đến trên trái đất này. Và Chúa sẽ làm Vua cai trị đời đời trên trái đất. Các bạn có thể đọc bài viết ở đây: http://www.angospel.com/hoi-thanh/12...quoc-chua.html
  .
  ++++++++++++++++++++++

  Quote Originally Posted by angospel
  Bài viết này chia sẻ về lời cầu nguyện mà Chúa Giê-su đã dạy: “Lạy Cha chúng con ở trên trời; Danh Cha được tôn thánh; Vương quốc Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như ở trời!” (Ma-thi-ơ 6:9-10)
  “Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? uống gì? mặc gì? Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm” (Ma-thi-ơ 6:31)
  ???
  Quote Originally Posted by angospel
  Đúng vậy, người ta vẫn tìm kiếm những điều bên ngoài như nhà cửa, sự nghiệp, tiền tài, danh vọng... nhưng Chúa nói chúng ta đầu tiên phải tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài.
  ???
  Quote Originally Posted by angospel
  ... Trước sau gì Chúa sẽ đến để thiết lập vương quốc của Ngài trên trái đất này
  SAI

  Rác và Tư Tưỡng ĐIÊN ĐÃO ... LỪA GẠT ... HẠI Người nhiều quá ...

  vì angospel QUYẾT TÂM LÀM CHUYỆN ĐIÊN ĐÃO... LỪA GẠT... HẠI Người POST ĐI POST LẠI LỜI GIAN DỐI nhiều lần, khắp nơi, nên tui PHÃI CHĨ RA vài chỗ tui scan sơ sơ qua... đã thấy

  1.) là người Việt Nam Phãi Dùng NGÔN NGỮ Cũa Người Việt Nam đễ truyền bá tư tưỡng ...

  2.) Đừng ĐIÊN ĐÃO Dùng Tiếng Lạ Đễ LỪA BỊP, HẠI Người

  trong Kinh Thánh Ấn Bãn tiếng Việt, cã hai Thánh nhân Ma-thi-ơ và Lu-ca, LÀM CHỨNG Lời Cầu Nguyện Chúa Jesus Dạy ->> ĐỀU dùng chữ NƯỚC TRỜI Đễ Nói Đến NƯỚC TRỜI chứ KHÔNG dùng chữ Vương Quốc

  Ma-thi-ơ 6:9 Vậy các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh;
  10 Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!
  vs
  Lu-ca 11:2 Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha! danh Cha được thánh; nước Cha được đến;

  3.) Đức Chúa Trời, Chúa Jesus Rao Giãng về Nước Trời, là nhà cũa Đức Chúa Trời, Chúa Jesus ... ĐÃ CÓ SẴN chứ KHÔNG PHÃI "Chúa sẽ đến để thiết lập vương quốc của Ngài trên trái đất này"

  4.) bằng chứng : Giăng 18:33 Phi-lát bèn vào trường án, truyền đem Đức Chúa Jêsus đến, mà hỏi rằng: Chính ngươi là Vua dân Giu-đa phải chăng?
  34 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi nói điều đó tự ý mình, hay là có người đã nói điều đó với ngươi về ta?
  35 Phi-lát trả lời rằng: Nào có phải ta là người Giu-đa đâu? Dân ngươi cùng mấy thầy tế lễ cả đã nộp ngươi cho ta; vậy ngươi đã làm điều gì?

  36 Đức Chúa Jêsus đáp lại rằng: Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian nầy . Ví bằng nước ta thuộc về thế gian nầy, thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa; nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới.

  37 Phi-lát bèn nói rằng: Thế thì ngươi là vua sao? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như lời, ta là vua. Nầy, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế: ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta.


  Quote Originally Posted by angospel
  ... Đầu tiên là “danh của Cha phải được tôn thánh” ... Người ta đã lạm dụng danh của Chúa, mặc dù họ là người vô thần chống lại Chúa mà họ cứ nói “Trời ơi! Trời ơi!” hoài. Ai là Trời của họ? Có phải là thần của thế giới này không?
  1.) “Trời ơi! Trời ơi!” là tiếng Tán Thán Từ ... là ngôn ngữ Đầu Tiên người ta Có Thễ Thốt Ra Khi Nhìn thấy Chuyện Lạ... hay Than Vãn ->> mắc mớ gì CẤM Cãn người ta kêu Trời ???

  2.) Đức Chúa Trời là Đấng Chúa ỡ trên Trời, Đấng Chúa cũa Muôn Loài, Muôn Vật, Nhìn Thấy Được và KHÔNG Nhìn Thấy Được,

  3.) là cái thứ gì mà Dành QuyỀn Chĩ Định ai là Chúa Trời là cũa ai ???

  4.) là cái thứ gì mà dám phán cái câu “Trời ơi! Trời ơi!”... Có phải là thần của thế giới này không?

  ???

  Quote Originally Posted by angospel
  ... trong Hội Thánh, chúng ta phải yêu tên của Cha, thậm chí chúng ta phải làm vinh hiển danh Cha trong đời sống của mình
  SAi

  1.) Đức Chúa Trời là Đấng Thánh, Đấng ban sự Sống cho muôn loài, nên muôn loài trong đất, trời, Cãm Tạ, NGỢI CA, Tôn Vinh Danh Thánh Chúa

  2.) Đức Chúa Trời là Đấng tràn đầy tình YÊU THƯƠNG và trong tình YÊU Hoàn Toàn KHÔNG Có TRÓI BUỘC, KHÔNG Có LỰA CHỌN PHÃI YÊU tên của Cha ... Đễ HƯỠNG LỘC

  3.) Danh Thánh Chúa hoàn toàn KHÔNG DO TAY con Người LÀM RA

  4.) Bóng Tối KHÔNG THỄ XUẤT HIỆN Cùng một lúc với ÁNH SÁNG
  cũng như
  ->> người Tội Lõi CHỐNG NGHỊCH Đấng toàn năng Thánh Thiện, KHÔNG THỄ ĐỨNG Vững Trước Đấng toàn năng Thánh Thiện
  nên
  ->> con người PHÃI biết HỐI LÕI, LÀM HOÀ với Đấng Thánh

  Luke 6:36 Be merciful, just as your Father is merciful.
  36 Hãy thương xót như Cha các ngươi hay thương xót

  Ma-thi-ơ 5:48 Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect
  Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn


  Quote Originally Posted by angospel
  ... Những người khác phải thấy được sự vinh hiển của Chúa ở nơi chúng ta.  Quote Originally Posted by angospel
  ... “Ý của Cha thể hiện trên trái đất này”. Anh em cầu nguyện gì cho mỗi ngày? Ai cầu nguyện để cho ý Chúa được thể hiện ở trên trái đất này?
  ???
  Quote Originally Posted by angospel
  “Ý của Cha thể hiện trên trái đất này”. Anh em cầu nguyện gì cho mỗi ngày? Ai cầu nguyện để cho ý Chúa được thể hiện ở trên trái đất này? Chúng ta hãy cầu xin “Chúa ơi! Hãy mau trở lại”.
  Trước khi Chúa Jesus Lên Trời, Chúa Jesus Đã Nói Chúa Jesus SẼ TRỠ LẠI trong Vinh Quang ĐỄ PHÁN XÉT kẽ Sống và kẽ Chết

  Có HIỄU BIẾT Ý Cha Muốn Gì nơi con người chưa ???

  ???

  đặt câu hõi ĐỄ XÁC NHẬN / TUYÊN BỐ Thẵng Thừng, DỨT KHOÁT là chưa có ai cầu nguyện để cho ý Chúa được thể hiện ở trên trái đất này ...

  -->>> Có NGHĨA là CHƯA CÓ CHUẪN BỊ Từ Ý Nghĩ cho Đến Việc Làm ... Đễ LÃNH NHẬN ĐÒN ROI cũa TỘI KHÔNG LÀM Theo Ý cũa Cha Ỡ Trên TRỜI

  Xui Dại người Đòi Đức Chúa Trời, Chúa Jesus “Chúa ơi! Hãy mau trở lại”.
  ->> ĐỄ PHÁN XÉT kẽ Sống và kẽ Chết ...
  ->> Đánh Phạt kẽ KHÔNG LÀM THEO Ý Chúa Vào Địa Ngục muôn đời ... như Chúa Đã Xua Đuỗi tà Thần, ma Quỹ vào Địa Ngục muôn đời

  Muốn CHẾT Chăng ???

  ???

  Quote Originally Posted by angospel
  ... Anh em hãy nhìn tình hình thế giới hiện nay: có biết bao là sự tham nhũng ở các nước trên thế giới, hãy xem tình hình ở Ukraina, … có rất nhiều vấn đề ở khắp nơi. ...
  rác nhiều quá, VẤT


  Quote Originally Posted by angospel
  ... Chúng ta là vương quốc của Ngài trên trái đất này.


  con người là Linh Vật được Đức Chúa Trời Tạo Ra theo Hình và Ãnh Tượng cũa Đức Chúa Trời
  vs
  Nước Trời :
  ->> là NƠI Đấng Thánh cư ngụ ..,
  ->> là CHỐN An Lành con người Mong Ước Được Trỡ Về SỐNG cùng Đức Chúa Trời

  phán xanh lè cái câu :
  Quote Originally Posted by angospel
  ... Chúng ta là vương quốc của Ngài trên trái đất này.


  bài viết QUÁ RỠM RÍCH và Quá Dài ->> VẤT


  Phục Truyền Luật Lệ 18:19

  mà người nào không nghe các lời của Ta, những lời nói tiên tri nhân Danh Ta, Ta sẽ hỏi tội người ấy

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •