Tiệm đang cần 2 thợ Nails biết làm đủ thứ Căp vợ chồng càng tốt. Tiệm ở bang Tennessee 99% Mỹ trắng. Tiệm vui vẻ, bao lương 800/week. Tuần làm 6 ngày. Ai có nhu cầu xin liên lạc Benny. Cell# 770-235-4073