Ngày thứ hai trong Sáng Thế Ký 1 có liên quan rất nhiều với đời sống thuộc linh của mỗi người chúng ta. Nó là điều không thể thiếu được để chúng ta lớn lên trong Chúa. Mời các bạn đọc bài 'Sự phân rẽ giữa trời và đất' : http://www.angospel.com/chia-se/107-troi-va-dat.html