Chắc chắn, Chúa đã sắp trở lại và sự trở lại của Chúa đã đứng trước cửa rồi. Nhiều dấu hiệu như tình trạng trái đất, tình trạng các Cơ Đốc nhân và tình trạng của Hội Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa sắp kết thúc thời đại này và rất có nhiều khả năng chúng ta là thế hệ cuối cùng. Chính vì vậy, nó không phải là chuyện nhỏ để chúng ta có thêm một năm nữa để Chúa chuẩn bị chúng ta cho sự trở lại của Ngài. Đừng nghĩ rằng chúng ta còn rất nhiều thời gian!...
Qua Sáng Thế Ký 1, Đức Chúa Trời không muốn chúng ta hiểu trái đất này đã được tạo ra như thế nào mà qua những câu này, Ngài muốn chúng ta hiểu được tình trạng của mình ra sao...
Mời cái bạn đọc tiếp ở: http://www.angospel.com/chia-se/104-...oi-va-dat.html