Mục đích chính của sách Sáng Thế Ký chương 1 không phải nói về sự hình thành vũ trụ mà nói đến chúng ta. Qua đó, Đức Chúa Trời chỉ chúng ta con đường phải đi và Ngài bày tỏ kế hoạch đời đời của Ngài. Khi đọc hết các bài "Công trình phục hồi của Đức Chúa Trời" các bạn sẽ thấy rõ điều này.

Xin gửi tiếp các bạn phần 2a "Sự phân rẽ giữa ánh sáng và bóng tối" nói về ngày thứ nhất trong Sáng Thế Ký 1: http://www.angospel.com/chia-se/105-...-bong-toi.html.