Tôi đọc thấy nội dung trong "Tìm Hiểu Tôn Giáo" như sau "Thành ra, Đạo của ai người đó thờ phương, Tuyệt đối cấm bài bác đả kích các giòng Đạo khác, nếu vi phạm sẽ bị tước Nickname ngay" Tôi thắc mắc một chút cho sáng tỏ là

1. Nếu tôi đem FACT từ cuộc sống của nhóm người theo niềm tin nào đó, và tôi bị từ chối trả lời hay tôi bị nhóm đó lên án tôi bôi bác niềm tin của họ, tôi nên bị xét vào loại nào ? Tìm hiểu hay bôi bác? Tìm hiểu qua FACTFACT không phải là tôi có nên nghĩ tôi bôi bác hay những người đó chụp mũ vu khống tôi?

2.Nếu tôi không nhận được trả lời, thì tôi có quyền tiếp tục tìm hiểu về cause của FACT đó cho tới khi có câu trả lời hay tôi bị buộc phải im lặng?

Tôi hy vọng quí vị moderator giải đáp thắc mắc vì tôi vốn tôn trọng luật lệ rất ghét sống bựa

Trân trọng, và chân thành cám ơn
ilovefish