Cách đây bảy năm, tôi thông công với các sinh viên trong trường đại học về một đoạn Kinh Thánh. Khi thấy họ nói khác với những điều tôi đã nghe và đã đọc trong sách giải nghĩa Kinh Thánh, tôi rất bất bình nên tranh luận khá gây gắt với họ. Họ càng giải thích, tôi càng “cãi tới bến”. Họ mới nói với tôi rằng: “Tranh luận với nhau không có ích gì. Tại sao bạn lại không đến gặp trực tiếp tác giả của Kinh Thánh để hỏi. Tác giả của Kinh Thánh là Chúa Jesus, Ngài không ở đâu xa mà đang sống trong bạn. Bạn nên hỏi Ngài nghĩ gì khi Ngài nói như vậy. Chỉ những gì Ngài nghĩ mới có giá trị thôi”...

Mời các bạn đọc tiếp bài viết này ở đây: http://www.angospel.com/chia-se/tai-...inh-thanh.html.