Bí ẩn của sách Sáng Thế Ký về việc tạo dựng:
- Đức Chúa Trời đã tạo ra vũ trụ, nhưng không phải trong 6 ngày.
- Kinh Thánh có mâu thuẫn với khoa học về sự tạo dựng hay không?
- Kinh Thánh nói gì về thời kỳ đầu tiên của trái đất và nền văn minh đầu tiên của loài người.

Mời các bạn đọc bài "Tuổi của trái đất": http://www.angospel.com/duc-tin/96-tuoitraidat.html