Thôi anh nhé nhắc làm gì chuyện củ
Rũ sạch đi bao nhiêu nổi vấn vương
Đường em đi bao gai góc đoạn trường
Đêm lệ đổ khóc tủi hờn trôi nổi

Thôi anh nhé giử làm gì cung Ái
Chuyện chúng mình là nấm mộ ngoài kia
Chôn bên đường cùng chiếc lược năm kia
Anh trao tặng mong duyên tình miên viễn

Thôi anh nhé mong làm gì diện kiến
Đối mặt nhau mang thêm nổi thương đau
Đường anh đi là mùa hạ xôn xao
Ngã em bước là tuyết băng giá lạnh

Anh là bướm thích ngắm nhìn hoa lạ
Làm Cỏ May em mộng mị không xa
Cuộc tình mình vì đó đành chia xa
Hai bờ bến hai khung trời xa lạ ....

kt