Chúng tôi đang cần 2 thợ nails biết làm bột. Tiệm nằm trong Mall Kelso, WA. Nếu quý vị cần việc làm xin liên lạc 360-423-5620. Xin cám ơn.