Vì bận việc gia đình cần
sang tiệm Nails trong Mall
Mễ, rent rẻ, bao điện, nước
hết. Giá $9,000, còn thương
lượng.
L/L: 714-312-8116