Cần sang tiệm Tóc & Nail
Tiệm vùng Huntington Beach,
góc Warner và Springdale
trong khu center sầm uất.
L/L: Lily 714-768-1217