Cần Sang gấp tiệm Nails
vùng San Bernardino trong
khu chợ Mễ, không cạnh
tranh, gần trường College.
Sang giá rẻ. Tiệm rộng, đẹp,
khách walk-in nhiều.
L/L: 909-647-5757 Cell