Tiệm Nail/ Hair Hawaii. Giá
cao, vùng biển, khu du lịch
nhiều walk-in, tốt cho vợ
chồng hoặc gia đình, income
tốt. Giá $85K.
Gọi: A. Hùng 714-213-0625 Cần thợ nail also.