Results 1 to 2 of 2

Thread: Kế hoạch của Đức Chúa Trời (phần 1/2)

  
 1. #1
  Join Date
  Nov 2009
  Posts
  142
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Exclamation Kế hoạch của Đức Chúa Trời (phần 1/2)

  Khải thị về việc xây dựng của Đức Chúa Trời

  Chúng ta thấy trong toàn Kinh Thánh Đức Chúa Trời đã luôn muốn xậy một cái gì đó. Ban đầu, Ngài đã dựng Ê-va từ xương sườn của A-đam, kế đến là con tàu Nô-ê, Đền Tạm vào thời Môi-se và cuối cùng là đền thờ tại Giê-ru-sa-lem vào thời vua Sa-lô-môn (tham khảo bài viết „Việc xây dựng của Đức Chúa Trời“ ở http://www.angospel.com/hoi-thanh/80...chua-troi.html) . Tất cả những điều này chỉ là một hình ảnh cho kế hoạch mà Đức Chúa Trời đã lập từ ban đầu: đó là xây dựng Hội Thánh của Ngài trong thời đại của chúng ta. Tuy nhiên, vì con người bị sa ngã nên đã "bị hỏng" và do đó trở thành vô dụng cho việc xây dựng Đức Chúa Trời, nên Chúa Cứu Thế Giê-su đã đến để cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi. Sự cứu rỗi không phải là mục tiêu duy nhất của Đức Chúa Trời như nhiều người nghĩ , nhưng chỉ nhằm để "sửa chữa" con người. Nó phải xảy ra để Đức Chúa Trời có thể thể tiếp tục thực hiện mục đích mà Đức Chúa Trời đã lập trước khi tạo dựng thế giới và để ngày nay có thể hoàn tất mục đích này cùng với chúng ta Hội Thánh của Ngài.

  Các câu Kinh Thánh liên quan đến bài viết:
  Đức Chúa Trời đã mua Hội Thánh bằng chính huyết mình (xem Công Vụ 20:28).
  „Và bày tỏ cho mọi người thấy kế hoạch mầu nhiệm đã được giữ kín qua các thời đại trong Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng muôn vật. Bây giờ, qua Hội Thánh, sự khôn ngoan vô hạn của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho những kẻ thống lĩnh, những quyền lực trong các nơi trên trời, theo mục đích đời đời mà Ngài đã hoàn tất trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta“ (Ê-phê-sô 3:9-11)
  „Còn Ta,Ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi -e-rơ, Ta sẽ lập Hội Thánh của Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được Hội Thánh“ (Ma-thi-ơ 16:18).

  Hội Thánh hoàn toàn từ Đấng Christ

  Việc tạo dựng Ê-va từ xương sườn của A-đam là một hình ảnh của việc xây dựng Hội Thánh hôm nay. Cũng như A-đam phải rơi vào giấc ngủ sâu để Ê-va được tao dựng thì Chúa Jesus Christ cũng phải chết trên thập giá, để Ngài có được Hội Thánh (Ê-phê-sô 5:25-27). Nhưng sau đó Chúa đã phục sinh để ban sự sống của chính Ngài cho Hội Thánh

  Cũng như Ê-va chỉ được tạo nên từ xương sườn của A-đam thì Hội Thánh chỉ có thể được xây dựng bằng sự sống đến từ Đấng Christ. Trong tiếng Hy Lạp, từ „xương“ còn có nghĩa là „sự sống“ (life). Chúng ta không được sử dụng cách khác như ý tưởng hay cách thức của loài người, như dùng người có tài ăn nói, ăn uống, ca nhạc, disco, thể thao,.. để thu hút người. Nếu Hội Thánh được xây bằng quyền năng của sự sống bất diệt của Đấng Christ (Hê-bơ-rơ 7:16) thì không gì có thể cản trở Hội Thánh được. Cuối cùng Đấng Christ chỉ chấp nhận những gì đến từ Ngài, giống như A-đam đã nói: „Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra“ (Sáng Thế Ký 2:23).

 2. #2
  Join Date
  Feb 2014
  Posts
  84
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Kế hoạch của Đức Chúa Trời (phần 1/2)

  Quote Originally Posted by angospel
  Khải thị về việc xây dựng của Đức Chúa Trời

  Chúng ta thấy trong toàn Kinh Thánh Đức Chúa Trời đã luôn muốn xậy một cái gì đó. Ban đầu, Ngài đã dựng Ê-va từ xương sườn của A-đam, kế đến là con tàu Nô-ê, Đền Tạm vào thời Môi-se và cuối cùng là đền thờ tại Giê-ru-sa-lem vào thời vua Sa-lô-môn (tham khảo bài viết „Việc xây dựng của Đức Chúa Trời“ ở http://www.angospel.com/hoi-thanh/80...chua-troi.html) . Tất cả những điều này chỉ là một hình ảnh cho kế hoạch mà Đức Chúa Trời đã lập từ ban đầu: đó là xây dựng Hội Thánh của Ngài trong thời đại của chúng ta. Tuy nhiên, vì con người bị sa ngã nên đã "bị hỏng" và do đó trở thành vô dụng cho việc xây dựng Đức Chúa Trời, nên Chúa Cứu Thế Giê-su đã đến để cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi. Sự cứu rỗi không phải là mục tiêu duy nhất của Đức Chúa Trời như nhiều người nghĩ , nhưng chỉ nhằm để "sửa chữa" con người. Nó phải xảy ra để Đức Chúa Trời có thể thể tiếp tục thực hiện mục đích mà Đức Chúa Trời đã lập trước khi tạo dựng thế giới và để ngày nay có thể hoàn tất mục đích này cùng với chúng ta Hội Thánh của Ngài.

  Các câu Kinh Thánh liên quan đến bài viết:
  Đức Chúa Trời đã mua Hội Thánh bằng chính huyết mình (xem Công Vụ 20:28).
  „Và bày tỏ cho mọi người thấy kế hoạch mầu nhiệm đã được giữ kín qua các thời đại trong Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng muôn vật. Bây giờ, qua Hội Thánh, sự khôn ngoan vô hạn của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho những kẻ thống lĩnh, những quyền lực trong các nơi trên trời, theo mục đích đời đời mà Ngài đã hoàn tất trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta“ (Ê-phê-sô 3:9-11)
  „Còn Ta,Ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi -e-rơ, Ta sẽ lập Hội Thánh của Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được Hội Thánh“ (Ma-thi-ơ 16:18).

  Hội Thánh hoàn toàn từ Đấng Christ

  Việc tạo dựng Ê-va từ xương sườn của A-đam là một hình ảnh của việc xây dựng Hội Thánh hôm nay. Cũng như A-đam phải rơi vào giấc ngủ sâu để Ê-va được tao dựng thì Chúa Jesus Christ cũng phải chết trên thập giá, để Ngài có được Hội Thánh (Ê-phê-sô 5:25-27). Nhưng sau đó Chúa đã phục sinh để ban sự sống của chính Ngài cho Hội Thánh

  Cũng như Ê-va chỉ được tạo nên từ xương sườn của A-đam thì Hội Thánh chỉ có thể được xây dựng bằng sự sống đến từ Đấng Christ. Trong tiếng Hy Lạp, từ „xương“ còn có nghĩa là „sự sống“ (life). Chúng ta không được sử dụng cách khác như ý tưởng hay cách thức của loài người, như dùng người có tài ăn nói, ăn uống, ca nhạc, disco, thể thao,.. để thu hút người. Nếu Hội Thánh được xây bằng quyền năng của sự sống bất diệt của Đấng Christ (Hê-bơ-rơ 7:16) thì không gì có thể cản trở Hội Thánh được. Cuối cùng Đấng Christ chỉ chấp nhận những gì đến từ Ngài, giống như A-đam đã nói: „Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra“ (Sáng Thế Ký 2:23)
  ???
  Căn Bãn Thấp Nhất cũa người Học Chữ là HIỄU, BIẾT Ý NGHĨA cũa Chữ Viết Đễ Xữ Dụng Ngôn Ngữ cho Chính Xác,

  sau đó người Học Chữ còn Có Thễ HỌC Văn Chương, Toán Học, and/or những ngành NGHỀ Đòi Hõi Những Kiến Thức Cao Hơn = KHOA HỌC, Y Tế, etc.

  tui thật sự KHÔNG HIỄU :
  ->> angospel thật sự KHÔNG HIỄU Kinh Thánh ???
  ???
  ->> angospel là KẼ Thù cũa Chúa Jesus ???

  ->> angospel Bóp Méo Kinh Thánh ra phường Kinh Tỡm dzị ... ???

  ???

  +++++++++++++++++++++++

  Làm Ơn ĐỌC và HIỄU Theo ĐÚNG NGHĨA cũa Chữ Viết

  Kinh Thánh, Chapter 1, Sáng Thế Ký, Đức Chúa Trời Kễ Về Công Trình TẠO DỰNG trời, đất, muôn loài, muôn vật Nhìn Thấy Được và KHÔNG Nhìn Thấy Được cũa Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

  Chũ Quyền cũa Ba Ngôi Đức Chúa Trời Đã Được Ba Ngôi Đức Chúa Trời CHỨNG MINH qua các PHÉP LẠ đi đôi cùng với LỜI CHỨNG cũa các Chứng Nhân, các Tiên Tri, các Thánh Nhân, etc... và nhất là UY QUYỀN và các PHÉP LẠ mà Chúa Jesus Đã LÀM... Được ghi chép lại trong toàn bộ cuốn Kinh Thánh
  nên
  các tà Thần, ma Quỹ dù Tự Xưng Danh Thần Thông, Chánh Đẵng, Chánh Giác này nọ cũng KHÔNG DÁM Tranh nhận Chũ Quyền Tạo Dựng Đất, Trời, muôn Loài, muôn Vật Nhìn Thấy Được và KHÔNG Nhìn Thấy Được cũa Ba Ngôi Đức Chúa Trời

  Sau Đó, Ba Ngôi Đức Chúa Trời Đã Dùng các Nhân Chứng, các Tiên Tri trong các Thời Đại Làm Chứng CÂU CHUYỆN Đức Chúa Trời

  ->> ĐỄ mọi LÝ LẼ Dựa trên LỰA CHỌN cũa con người vs LỜI RĂN DẠY cũa Đức Chúa Trời, mà tất cã mọi CHỨNG CỚ từ các NGUYÊN NHÂN, MỤC ĐÍCH, HÀNH ĐỘNG, etc. LIÊN TỤC Gắn Chặt vào nhau ... PHƠI BÀY TÍNH XÁC THỰC cũa Đức Chúa Trời mà KHÔNG AI Có Thễ THỄ THAY ĐÕI and/or LÀM KHÁC Được


  Sáng Thế Ký 2:23 A-đam nói rằng: Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có.
  24 Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt.

  ->> PHÃI HIỄU ĐƠN GIÃN là : Ba Ngôi Đức Chúa Trời dùng xương sườn cũa người Nam Đễ Tạo Ra người Nữ Đễ người Nam và người Nữ YÊU THƯƠNG, KẾT HỢP nhau nên Một


  con tàu cũa Nô-ê, Đền Tạm vào thời Môi-se, đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, etc. Tự Nó Cũng Có Thễ CHỨNG MINH Được Sự HIỆN DIỆN cũa Ba Ngôi Đức Chúa Trời,
  do đó,
  angospel Có CỐ TÌNH Bóp Méo Thánh Kinh, Bôi Nhọ Ba Ngôi Đức Chúa Trời như thế nào cũng chĩ PHƠI BÀY Ra những Ý TƯỠNG ĐIÊN ĐÃO, Thích Bóp Méo Thánh Kinh, Bôi Nhọ Ba Ngôi Đức Chúa Trời cũa angospel


  Đức Chúa Trời là Đấng Thánh
  nên
  những người SỐNG theo Lời Răn Dạy cũa Đức Chúa Trời, Chúa Jesus, được Ba Ngôi Đức Chúa Trời Thánh Hoá cho Được nên người Thánh, hay còn gọi là các Thánh Nhân

  Chúa Jesus Kêu Gọi, Nhóm Họp các Thánh Nhân trên mặt đất lại thành Nhóm = HỘI cũa các Thánh Nhân, gọi tắt là HỘI Thánh Do Chúa Jesus thành lập  các chi nhánh Tin Lành TỰ TÁCH RỜI Hội Thánh Do Chúa Jesus Thành Lập và Trao Cho Phêrô, Fist Pope on earth = Đức Giáo Hoàng Đầu Tiên trên trái đất, và các Vị Giáo Hoàng Kế Tiếp cho đến Hiện Tại ...

  là CHỌN LỰA cũa các chi nhánh Tin Lành ...
  vs
  angospel CHỌN LỰA theo các hệ Phái Tin Lành, Diễu Giãi Kinh Thánh, Lôi đích danh / Tên Chúa Jesus ra, BUỘC Chúa Jesus PHÃI Đứng Ra LÀM CHỨNG và Xữ Phạt KẼ CHỐNG NGHỊCH Đức Chúa Trời, Chúa Jesus ...

  angospel theo các hệ Phái Tin Lành, Diễu Giãi Kinh Thánh, Bôi Nhọ danh Đức Chúa Trời ... cho Mục Đích Gì ???

  ???

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •