Quote Originally Posted by NASA1517 View PostVì một quốc gia cường thịnh, nhân dân VN quyết tâm bầu cho đảng Cộng Sản tiếp tục lãnh đạo đất nước thêm 3000 năm nữa và quyết tâm không để cho bọn bán nước VNCH trở lại bởi vì những thằng quan thầy của chúng đã sợ hãi bỏ chạy hết rồi.