Mình có quốc , muốn bảo lãn cha mẹ , mình có cần điền G-325A gởi kèm theo I-130 hg? , xin chuột nhí và mọi ng giúp dùm , cám ơn