Hi Chuột Nhi!
Mình có quốc tịch , muốn bảo lãnh cha mẹ , nhưng lại còn đứa em , mình nên bảo lãnh cha mẹ qua trước, rồi để cha mẹ bảo lãnh con thì nhanh hơn ,

-như vậy nếu khi cha mẹ qua đc mỹ thì bao lâu cha mẹ mới có thể điền I-130 bảo lãnh con , và cha mẹ có cần phải có quốc tịch mới có thể bảo lãnh con hay thẻ xanh cũng bảo lãnh đc? và mất khoảng bao lâu tính từ khi cha mẹ nộp đơn

-còn mình có quốc tịch bảo lãnh cha mẹ thì mất khoảng bao lâu ?

Mong Chuột Nhí giúp đỡ, chúc Chuột Nhí mọi điều may, cám ơn ChuộtNhi' nhiều nhiều./.