Chào các sư tỉ, sư huynh

Em đang sưu tầm các bản tin củ tiếng Âu Lạc của SP Thanh Hải.
Từ số 26 trở xuống, như 26, 25, 24, ...


Nếu được có thể nào Scan (quét) rồi
email cho em nhé.

Em đả xin được số 16, 20 rồi (nên không cần)

Cám ơn nhiều.

[email protected]