Chào các vị sư huynh, sư tỉ

Nếu ai có các bản tin củ của SP
từ bản tin 26 trở xuống, xin cho em
xin như 26, 25, 24, ...

Em đã xin được số 16 và 20, nên kg cần nữa.

Nếu scan (quét) và gửi email cho em
nhé. Cám ơn

[email protected]