chào ông thần đèn lâu quá không vào đất việt để học hỏi với Ông thần đèn ,hôm nay trở lại thì trang kho hàng software biến đâu không thấy nữa thì lam sao hoc hỏi được , vậy nhờ ông thần đèn chỉ dùm cho cò con tìm vào nơi đâu , chúc Ông mạnh khỏe nếu như hỏi không đúng chỗ xin vui lòng bỏ qua cám ơn nhìu