Tiệm Nail cần sang. Địa
điểm rất tốt, tiền rent rẻ.
Nếu Anh, Chị nào thật lòng
muốn mua xin vui lòng
L/L: 661-273-6164 559-375-9626