SANG TIỆM - Cần sang tiệm Nail ở Visalia. Cách Bolsa 3 giờ. Income cao, khách trắng tiệm 14 ghế Spa + 8 bàn, giá $110K. Thật lòng gọi: 714-478-3783