Hi ACE,

Chuột Nhi so sorry vì lo cho việc học nên đã vắng mặt một thời gian, cho nên đã không có trả lời những câu hỏi của các ACE trong thời gian gian. Bây giờ thì việc học đã hoàn tất, chuột Nhi sẽ có gắng vào thường xuyên hơn.

Nếu là những câu hỏi cá nhân cần giải quyết gấp, xin vui lòng nhắn tin hay liên lạc với chuột Nhi qua email: [email protected].

Chúc ACE 1 ngày an lành & như ý!

Chuột Nhi