khi bị ghi là phạm vào điều khoản 212(a)(6)(c)(i) ,của luật di trú hoa kì trong khi xin cấp vía di dan diện IR-1 ,,
toi có thể được cấp visa ..khi con tôi làm bảo lảnh cho tôi diện IR-5 không