2 vo chong em cung sinh nam 1979 ky mui. moi mua nha roi moi biet cua chinh nam huong tay bac pham vao ngu quy. Con phong ngu o tren lau cua so cung huong ve tay bac va co Cái đòn dông trực chiếu vào phong.

Xin cac bac giup gium em.