Results 1 to 4 of 4

Thread: Trung Tâm Đạo Trời Thái Bỉnh

  
 1. #1
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  usa
  Posts
  33
  Thanks
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post

  Trung Tâm Đạo Trời Thái Bỉnh

  Muốn biết Thất Phản Cữu Hoàn và Đại Thừa Cữu Chuyễn thì vào tập và
  Tìm hiểu Pháp Thiền của Đời Tân Xuân Thu Minh Đức xin vào link:

  Theo Luật Chuyển động của Trời Đất thì Thời Hồng Dương Kỳ sấp chấm dứt,dể nhường lại cho Bạch Dương Kỳ cũng là Kỹ Nguyên DI-LẠC ra đời .Vì vậy Bánh xe Pháp Luân của Phật Thích Ca sấp ngừng chuyển cho nên kinh điển của Ngài cũng ngừng quây.Sẽ có Đạo Trời,Pháp Phật và Thánh Kinh Mới ra đời để phù hơp cho Đời Tân Xuân Thu sau nầy.
  Đây là pháp Tập cho những Linh Căn được Trời Phật Chọn để vào nước Nam-Bang hoặc Hội Long Hoa sau nầy
  Đây cũng là thời kỳ ân xá của Trời Phật nên Đức DI-Lạc ban xuống thế gian bí pháp để luyện tập hầu chịu đựng nổi Thời Khí,và sự thay đổi của Trời Đất
  Ai có Tai nghe thì Nghe
  Có mắt Thấy thì Thấy
  Trời Phật Chúa Không Bỏ Ai
  Tại Ai kia bỏ Trời Phật Chúa mà Thôi
  Trời Phật Chúa cho nhiều phương tiện để nương theo mà về
  Trời Phật Chúa chỉ có 1
  Phương tiện thì nhiều,
  các bạn nên chọn phương tiện nào nhanh nhất để về
  Nếu không sẽ trể vì ngày thay đổi gần kề.

  http://daotroithaibinhcenter.com
  Vào link dưới đây để tập Như-Ý pháp môn bộ I

  http://www.facebook.com/media/set/?s...1&l=d68dad252a


  Như ý pháp vương II (Đây là bộ thứ II bước vào Tâm Pháp )
  vào link để tập thiền định Pháp Vương Như ý II

  http://www.facebook.com/media/set/?s...1&l=d60380cfd1
  [email protected]


  Attached Images Attached Images    
  Last edited by onlyboy2k; 11-20-2011 at 02:51 PM. Reason: add on
  onlyboy

 2. #2
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  usa
  Posts
  33
  Thanks
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post

  Default Re: Trung Tâm Đạo Trời Thái Bỉnh

  Last edited by onlyboy2k; 11-04-2012 at 10:38 AM.
  onlyboy

 3. #3
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  usa
  Posts
  33
  Thanks
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post

  Default Re: Trung Tâm Đạo Trời Thái Bỉnh

  The King of Enlightenment Meditation

  A. The Setting Meditation Method:

  1. The Meditation Method:
  Sitting and facing direct South.

  Positive Time: Midnight to Noon. An hour of Meditation between those time, but the best time to mediate is Midnight to 2 a.m. If you have time for retreat:
  1st -12 a. m.
  2nd – 2 a.m.
  3rd – 4 a.m.
  Extra times to mediate from 8 a.m. and 10 a.m.

  Negative Time: Noon to Midnight An hour of Meditation between those time, but the best time to mediate is Noon to 2 p.m. If you have time for retreat:
  1st -12 p. m.
  2nd – 2 p.m.
  3rd – 4 p.m.
  Extra times to mediate from 8 p.m. and 10 p.m.

  Sitting position: Half of lotus, full lotus, cross legs or on a chair let your leg hang lose. Using the cushion to sit to support the straight your back on the half lotus or full lotus position. All straight your back and relax your body.

  Close your mouth, bite your teeth together and put tip of your tong on the root of your mouth.

  Close your eyes, and use your vision sense to focus on your third eye (it’s between your eyes brown).

  2. The Meditation Sign:
  Oneness sign of the Ngoc Hoang (Holy’s Father) in the front of your chest.

  3. Silent Reading the Meditation Vows to yourself:

  -Nam Mo Vo Cuc Quang Thuong De (3 times)
  (Nam Mo Oneness Endless Light’s Father)
  -Nam Mo Vo Anh Quang Nhu Lai (3 times)
  (Nam Mo Oneness Light’s Buddha)
  -Nam Mo Vo Tuong Quang Phap Gioi (3 times)
  (Nam Mo Oneness Light Mantra)
  -Nam Mo Long Hoa Giao Chu Di Lac Thien Cuong Phat (3 times)
  (Nam Mo Oneness Light Maitreya Buddha)
  -Nam Mo Vo Ngai Quan Am Quang (3 times)
  (Nam Mo Oneness Light Avalokiteshvara Bodhisatta)

  (Oneness sign of Ngoc Hoang– move front to back your head and front to your chest)
  -Nam Mo A Di Da Phat van vat thai binh
  (Nam Mo peacefulness Pure Land Buddha)

  4. Continue Reading:
  Your name... (last name, first name), live… (your address), from now on:
  - Quy y chanh dao Troi
  (Vow to follow Oneness Holy Father)
  - Quy y chanh giac ngo Phat phap
  (Vow to follow Oneness Mantra)
  - Quy y thanh tinh thien dinh Tam Kinh
  Vow to follow Oneness Soul Meditation
  -Nam Mo A Di Da Phat van vat thai binh
  (Nam Mo peacefulness Pure Land Buddha)
  (Bow 3 times)

  (Oneness sign of Ngoc Hoang– move front to back your head and front to your chest)

  5. The Channel-Central:
  Change your hand Oneness of Ngoc Hoang sign to Chuan De (Cundi Bodhisatta) sign; and put it on your tights.

  Focus (conscious) on your breathing. Starting from belly button (read: Nam); chest (read: Mo); neck (read: A); chin (read: Di); tip of your nose (read: Da); third eye (read: Phat) (*at the third eye use your conscious to breath in little bit and out); this is one time channeling.

  Notes: First three time channeling is focus on 6 points: belly button, chest, neck, chin, nose and third eye (at word Phat - breathing in 5 seconds and slowly breathing out). From the 4th time and up; does not need to follow the 6 channel nor read Nam Mo A Di Da Phat. Just breathing in from the belly button and to third eye (at the third eye breathing in 1 second and slowly breathing out).

  - Day time – Channeling: 24 times
  - Night time – Channeling: 36 times

  *Use your conscious to read: Than (Soul), Khi (Energy), Tinh (Light) three Jews join together and up on top of my head to quest for Enlightenment (3 times).

  Change your hand Chuan De (Cundi Bodhisatta) signs to the Meditation signs (Tam Muoi); and put it on your tights.


  *Use your nose to breathing air in, however, also use your conscious to breath in at the third eye from 1 to 5 minute (you can continue to support your breathing in) and then breathing out on the nose & third eye from 10 to 15 second ; and then count 1 to yourself. Second time like that count 2; Third time breathing in and does not breathing out; and then count 3 to yourself. Very import NOT to breathing out at third time; it’s where your Jews go out and quest for knowledge.
  - At the end of breathing at the third time read:
  __Male: Con xin danh le Phat hoc Dao (3 times)
  (I vow to quest for Buddha’s Enlightenment)
  __Female: Con xin danh le Quan Am – Phat Mau hoc Dao (3 times)
  (I vow to quest for Avalokiteshvara Bodhisattva – CunDi Bodhisattva Enlightenment)

  The Meditation signs (Tam Muoi) join together; and put it on your lotus legs.

  6. The Relaxation of your Mind (Soul):
  Relax your body and soul to No perception, conception, and volition of the mind (empty of the mind call Dinh Than) on top of your head; and use your conscious of vision focus in front of your third eye about 30-45 minutes. It’s meditation stage.

  Notes: When you are Dinh Than, your mind is wondering with thoughts and then focus your mind then read one of three the Enlightenment Beings.
  _Lay Thay Chua Te Can Khon
  (Bow to the King of Universe)
  _Lay Me Dai Tu Dai Bi
  (Bow to the Mother of Peace and Compassion)
  -Nam Mo A Di Da Phat
  (Nam [IMG]file:///C:/DOCUME~1/thuc/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]Mo Pure Land Buddha)
  Choose one of the three support Enlightenment Beings – base on your personal reference. When your thoughts are clear and then relax your body and mind to let energy follow within you.

  7. Finishing Meditation Method:
  Bring both of your hands – touch your face up to your head, back of your head and to your ear globes 3 times (3 times).

  Straight out one arm and use other hand to massage it from the shoulder out to the hand. At the hand - slide outward. Do the same for other arm. (3 time for each arm).

  Straight out legs and use both of your hands to massage one leg at a time from the butt out to the foot. At the foot - slide outward. Do the same for other leg (3 times for each leg).

  Use you hand to hold each of your foot and then rub them together 30 time.

  Join your hands together and bow 3 times.

  Notes: In the case of emergence while you are medicating. Bring both of your hands – touch your face up to your head, back of your head and to your ears 1 time and then stand up.

  B. The Sleeping Meditation Method:

  1. Position: Lay with your head North and your face facing South direction.
  2. Sign: Right hand sign Nhu Lai (Oneness Buddha) put on top of your head or next to your ear. Left hand sign Nhu Lai put on top of your belly button (your middle finger into your belly button).
  3. Breathing: Breathing in and use your conscious to read Nam Mo A Di Da Phat from belly button up to your third eye and then count 1. Do to 12 counts and then stop for 30 second; and do to 24 counts and then stop for 30 second; and do to 36 counts. Relax your hands. Read to yourself “Con xin danh le Phat hoc Dao” (I vow to Oneness Buddha for Enlightenment) 3 times.
  Relax your body to let your Jews quest for knowledge and enlightenment.
  4. When you weak up: Bring both of your hands – touch your face up to your head, back of your head and to your ear globes 3 times (1-3 times).
  Last edited by onlyboy2k; 11-21-2011 at 01:07 PM.
  onlyboy

 4. #4
  Join Date
  Nov 2006
  Posts
  225
  Thanks
  1
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Trung Tâm Đạo Trời Thái Bỉnh

  thanks for sharing

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Replies: 23
  Last Post: 03-19-2013, 08:51 PM
 2. Replies: 6
  Last Post: 03-07-2013, 07:55 PM
 3. Replies: 3
  Last Post: 01-20-2012, 03:24 PM
 4. Ngư dân Miền Trung bất chấp Trung Quốc cấm biển
  By danoan in forum Bình Luận Tin Tức
  Replies: 9
  Last Post: 09-18-2011, 07:24 PM
 5. Tui muốn lấy quốc tịch Trung Quốc
  By nguoidanvn in forum Bình Luận Tin Tức
  Replies: 0
  Last Post: 03-20-2009, 01:20 PM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •