Hôm qua tình cờ đọc được thông tin nhóm Xuống đường trên mạng bị tụi STL bạch hoá.Hix,đọc Nhật ký Đông A Thị & Cô Gà Bông nhà chịu không nổi
Link xem : http://xuongduongtrenmang.tk/
Trích :
Xin vắn tắt nội dung quyển nhật ky tình cảm giữa chàng Đông A Thị (DAT tức Trần Đình Thọ, Vụ Quốc Nội, Việt Tân) và nàng Cô Gà Bông (CGB tức Thu Trâm - Mỹ nhân Blogger "Rân chủ"). Chàng và nàng quen nhau được hơn 3 năm rồi, khoảng thời gian không dài cũng không ngắn theo từng giai đoạn công tác của Việt Tân giao phó. Chàng đã dìu nàng đi từ chính "chị" đến chính "em". Chúng tôi xin vắn tắt qua các snapshot chụp từ blog và hộp thư của 2 anh chị để bạn đọc tham khảo và bình luận. Xin nói trước, các bạn đã từng nghe tình sử Nguyễn Hưng Quốc (www.anhbasam.com), thì với Đảng viên ưu tú của Việt Tân như anh Trần Đình Thọ thì bác Nguyễn Hưng Quốc phải gọi bằng "cụ"!.

Mời các bạn xem bản đầy đủ tại: http://www.scribd.com/fullscreen/558...bigz64pte2tb29