Trong các thị trường dưới đây,bạn nên biết càng rộng càng tốt:

*Thị trường chứng khoán
-Thị trường cổ phiếu
-Thị trường trái phiếu
-Thị trường quyền mua (options)
*Thị trường Forex
-Thị trường ngoại tệ
-Thị trường kim loại quý(vàng,bạc)
-Thị trường nhiên liệu (dầu thô)
*Thị trường Futures
-Thị trường kim loại cơ bản(đồng,sắt,chì...)
-Thị trường nhiên liệu(dầu thô,ga...)
-Thị trường nguyên liệu "mềm"(cà phê,bắp,thịt bò...)
*Thị trường CFDs
and more.