chị ChuotNhi hướng dẫn em cách điền G325A ở mục địa chỉ 5 năm(last 5 years resident )
em nộp vào 06/2011 thì last 5 years e điền đến năm nào sis?2007 hay 2006?
em vưa` đăng ký kết hôn cuối tháng 1 -2011.. chồng em vừa trở lại mỹ 18 tháng 3 ... em vừa có thai được 7 tuần ..
bây giờ em tiến hành nộp hồ sơ luôn hay em đợi sanh baby rồi nộp hồ sơ chị?
chỉ dẫn giúp em
cảm ơn chị!!
chúc ss nhiều sức khỏe !!!