các bạn, cô, chú, bác ơi giúp mình, cháu trả lời survey này cho lớp học được không, nó rất ngắn (khoảng 1-2 phút thôi) và không hỏi gì về cá nhân hết? Thank you very much.

Tại sao bạn không nói chuyên với hay hỏi dược sĩ về thuốc uống của bạn?
Tiếng việt http://www.surveymonkey.com/s/QYMYJXR
tiếng anh http://www.surveymonkey.com/s/YNTY56X