This is a dedicated thread for discussing article: Taxi 'điên' đâm liên hoàn, bé 8 tháng tuổi văng khỏi xe máy