Page 4 of 4 FirstFirst 1234
Results 61 to 62 of 62

Thread: Không Gian Mở Rộng

  
  1. #61
    Join Date
    Jan 2006
    Posts
    2,050
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    SÁCH VẤN ĐÁP - PhÁP MÔN QUÁN ÂM


    Vấn :


    Phần đông các vị pháp sư đều cho rằng pháp môn của mình là hay nhất , nếu như có người truyền pháp giống như của Ngài , lực lượng cũng rất lớn , Ngài có cái nhìn như thế nào đối với người đó ? Trong lúc cần thiết Ngài có trao đổi đệ tử để dạy không ?

    Đáp :

    Nếu đã tu hành cùng một pháp môn , lực lượng cũng rất lớn , thì quý vị cứ theo người ấy học là được rồi , trao đổi để làm gì ? Nếu như người đó muốn cùng với chúng ta cộng tu cũng được . Nếu người đó thật sự có lực lượng , thật sự chúc mừng , tự mình tu là được rồi . Những người như vậy họ không nghĩ đến việc tranh chấp hay so sánh , hiểu không ? Sư Phụ dạy quý vị là bởi vì quý vị chưa biết pháp môn này , giả sử quý vị đã quen biết một vị minh sư giỏi như vậy , có được lực lượng lớn như vậy , cùng tu một pháp môn , thì xin chúc mừng quý vị , không cần phải đến học với Sư Phụ . Sư Phụ không muốn phân cao thấp hoặc tranh chấp đồ đệ với ai . Chẳng qua vì muốn quý vị nhận thức được giá trị của pháp môn này . Nếu quý vị đã có được lợi ích , thì không cần phải đến đây để tranh luận làm gì , thời gian tu hành không còn kịp , làm sao có thời gian tranh luận ? (Mọi người nhiệt liệt vỗ tay).

  2. #62
    Join Date
    Jan 2006
    Posts
    2,050
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    SÁCH VẤN ĐÁP - PhÁP MÔN QUÁN ÂM


    Vấn :    Tín đồ Nhất Quán Đạo nói , khi được ngón tay của minh sư điểm qua , có thể đưa người từ địa ngục lên Thiên Đường , vượt qua tam giới , có phải như vậy không ? Nếu như người được điểm mà trong lòng không có cảm ứng , vậy phải làm sao ?


    Đáp :


    Rất có thể vượt qua được tam giới . Nếu như người ấy không có cảm ứng , cần phải đợi thêm một thời gian nữa . Vị minh sư thật sự không cần phải động tay , chỉ cần nhìn một lần là được giải thoát rồi , tậm chí khi quý vị ở nhà thành tâm niệm danh hiêu của họ cũng đã được giải thoát , không cần phải quen biết họ . Quý vị đọc sách của họ , tin tưởng lực lượng của họ , cũng đủ được giải thoát ; chỉ cần quý vị nhất tâm "niệm" họ , chỉ cần một ý niệm tin tưởng mà thôi , không cần một ngày , bảy ngày , hoặc trăm ngày , là đã được giải thoát rồi , thậm chí không cần rờ đầu , không cần nhìn mắt . Một vị minh sư thật sự sẽ có được lực lượng này , Nhất Quán Đạo nói không có sai .


    Vấn :


    Một người khai ngộ , nội tâm và cử chỉ của họ có phải lúc nào cũng biểu lộ một sự viên mãn tự tại và hoan hỷ không ?


    Đáp :


    Không nhất định ! Đây chẳng qua là sự tưởng tượng của chúng ta . Những người khai ngộ , nội tâm của họ luôn hoan hỷ tự tại , nhưng vì dạy dỗ chúng sanh , họ phải có những diện mạo khác nhau , hiểu không ? Cho nên quý vị thấy vị Sư Phụ của Tôn Giả Milarepa (Mật Lạc Nhất Ba), đối với đệ tử của ông như thế nào , quý vị có biết không ? Mỗi ngày đánh chửi Tôn Giả , trải qua bảy năm dài đăng đẳng mới truyền pháp cho ông .


    Không phải ngày nào cũng cười hì hì rồi sờ đầu : "Milarepa , con ngoan lắm !" (Mọi người cười). Phật Bồ Tát làm việc rất cực khổ , bởi vì căn cơ của chúng sanh khác nhau , cá tánh khác nhau , do đó phải dùng nhiều phương pháp khác nhau : hỷ nộ ái ố đều sử dụng , nếu không quý vị sẽ chấp . Nếu Phật Bồ Tát chỉ chấp vào một tướng hoan hỷ , mỗi ngày hoan hỷ , cười hì hì , thì đó không phải thật sự là Phật , mà là "Phật chấp". Đối với Phật , giận hay không giận , hỷ nộ ái lạc cũng không có gì là hỷ nộ ái lạc , tất cả đều là phương tiện để độ chúng sanh mà thôi , họ không có lòng phân biệt , hiểu không ? Còn không quý vị đi tìm Phật gỗ , mỗi ngày họ đều cười hì hì , phải vậy không ? (Mọi người cười).

Page 4 of 4 FirstFirst 1234

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Tổ Quốc Của Việt Gian....Bãi Đậu Xe...He..he..he !!!
    By vkyeunuoc1 in forum Bình Luận Tin Tức
    Replies: 25
    Last Post: 08-13-2012, 07:12 AM
  2. CỘi xƯa tÀn Úa nhẠt nhÒa trẦn gian
    By hien tran in forum Câu Lạc Bộ Sáng Tác Thơ
    Replies: 2
    Last Post: 07-13-2012, 04:17 PM
  3. ThỜi gian
    By hien tran in forum Câu Lạc Bộ Sáng Tác Văn
    Replies: 0
    Last Post: 02-25-2012, 06:34 PM
  4. Việt gian cộng sản.....Những trò bẩn thỉu.
    By yeucongsan in forum Bình Luận Tin Tức
    Replies: 5
    Last Post: 02-03-2009, 06:47 AM
  5. Những trò bịp của việt gian cộng sản!
    By noname1234 in forum Bình Luận Tin Tức
    Replies: 6
    Last Post: 03-13-2008, 01:46 AM

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •