gió lạnh mây mờ trăng lơi
mưa rơi lá rụng tơi bời
tình chết chôn đâu ,đâu gởi
hay là ôm mãi Em ơi

cũng may thu qua em hỡi
anh không khóc tình nửa vời
chờ tuyết lạnh anh sẽ hỏi
Đông ơi Đông lạnh như tôi?

đẹp ơi ! cuộc tình nửa vời