Page 1 of 8 12345678 LastLast
Results 1 to 20 of 153

Thread: Lời Pháp Cam Lồ

  
 1. #1
  Join Date
  Jan 2006
  Posts
  2,050
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Lời Pháp Cam Lồ
  ~ Thanh Hải Vô Thượng Sư ~

  Người tu hành nghiêm túc là người bất cứ lúc nào cũng không quên "Đạo", thật sự muốn biết rõ Bản Lai Diện Mục của mình , muốn tìm biết mình là ai , và thành tâm muốn liễu thoát sanh tử . Họ luôn luôn nghĩ đến Thượng Đế , muốn có trí huệ và khai ngộ . Người như vậy là người tu hành nghiêm túc .

  Những hoàn cảnh đau khổ khó khăn và ngoài ý muốn là những hoàn cảnh tốt nhất cho chúng ta . Cho nên đừng nghĩ rằng tu hành là mỗi ngày phải cần xếp bằng tọa thiền . Không phải như vậy đâu ! Như thế không dùng đến trí huệ . "Trí huệ" phải hữu dụng mới được gọi là trí huệ .

  Từ cổ chí kim , những hiền nhân đạt được sự khai ngộ nhờ chịu đựng sự khổ hạnh . Nếu không phải họ tự huấn luyện thì cũng do hoàn cảnh mài dũa . Khi bị hoàn cảnh đè nén , lúc đó trí huệ của chúng ta mới sáng ra . Có sáng ra thì mới biết suy nghĩ lại và mới biết thế nào là Chân Lý .


  1

 2. #2
  Join Date
  Jan 2006
  Posts
  2,050
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Lời Pháp Cam Lồ
  ~ Thanh Hải Vô Thượng Sư ~

  Sau khi khai ngộ làm việc gì cũng tốt, lúc vô minh làm việc gì cũng không hoàn hảo ; cho nên vô minh là tội lớn nhất , khai ngộ là công đức lớn nhấ .

  Chúng ta hãy tu hành cho đến lúc không còn ngã chấp, không còn thể diện, không còn khái niệm và ý nghĩ tốt xấu, giống như một em bé ngây thơ vậy , tiếp nhận một cách đơn thuần và giản dị , như thế tu hành mới tiến bộ nhanh .

  Chúng ta càng đơn thuần , Thượng Đế , Đạo hoặc Phật Bồ Tát càng thương chúng ta . Tại sao vậy ? Bởi vì những người đơn thuần họ rất khiêm tốn , không kiêu ngạo .

  Vị Minh Sư bên trong chúng ta không bao giờ rời bỏ chúng ta , chúng ta hãy nương tựa vào Ngài , Ngài là chủ nhân , bản nhân , bản tính của chúng ta .

  Chúng ta thật sự khẩn cầu , thật sự có dũng khí , thật sự có khát vọng , thành tâm khấn nguyện , thập phương Phật Bồ Tát sẽ giúp chúng ta .


  2

 3. #3
  Join Date
  Jan 2006
  Posts
  2,050
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Lời Pháp Cam Lồ
  ~ Thanh Hải Vô Thượng Sư ~

  Chúng ta vì khái niệm mà sinh ra , vì khái niệm mà chết , vì khái niệm mà liễu thoát sinh tử , cho nên quan niệm của chúng ta phải chính xác , mới không dẫn dắt người ta đi lầm đường lạc lối .

  Nếu chúng ta thành tâm muốn một vật gì , chúng ta sẽ dám làm dám nói ; cho nên khi chúng ta muốn một điều gì thì hãy bày tỏ cho rõ ràng , nếu không Phật Bồ Tát sẽ không thể giúp chúng ta .

  Trên thế giới có hai , ba loại trí huệ . Những người có trí huệ cao nhất họ không thích nói gì cả , bởi vì có người hỏi nên họ bất đắc dĩ phải trả lời .

  Nếu tu hành , điều quan trọng nhất là phải có lòng cầu Đạo , thật sự muốn học hỏi . Khi chúng ta chưa biết được đẳng cấp của mình , đừng nghe gì cả , mọi vật đều như nhau , không có tốt , cũng không có xấu .


  3

 4. #4
  Join Date
  Jan 2006
  Posts
  2,050
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Lời Pháp Cam Lồ
  ~ Thanh Hải Vô Thượng Sư ~


  Nếu như có thể học và làm theo mỗi một lời nói của một vị Minh Sư chân chánh khai ngộ , thì đó là phước báu lớn nhất , cũng còn có nghĩa là kính lễ thập phương tam thế Phật .


  Những người tu hành càng chú tâm càng tốt , chúng ta càng chăm sóc người khác , lòng chúng ta càng cởi mở , cuộc sống của chúng ta càng vui sướng .


  Ma cũng là từ Tạo Hóa sinh ra , có vật gì mà không phải Tạo Hóa sinh ra không ? Cho nên chúng ta mới gọi Ngài là Tạo Hóa . Tạo Hóa tạo ra muôn vật , biến hóa ra muôn vật , cho nên trong vũ trụ này chẳng có gì đáng để cho ta lo sợ . Những người tu hành , tâm vô quái ngại , tâm đơn thuần thì ma cũng có thể biến thành Phật ; còn tâm không đơn thuần , thì Phật cũng có thể biến thành ma .


  Chúng ta muốn phê bình một người nào thì hãy nhìn cho rõ ràng cặn kẽ ; nhưng khi đã nhìn rõ ràng cặn kẽ rồi thì chúng ta không còn dám phê bình ai nữa . Sẽ hiểu rằng tất cả đều là nhân quả , nghiệp chướng , diễn kịch , chẳng có gì thật sự nghiêm chỉnh cả . Bởi vì chưa nhìn hết mọi việc , chỉ bắt lấy một góc cạnh , rồi dùng sự hiểu biết của mình để phê bình người khác , hỏi tội người khác, cấm đoán người khác, điều này nói lên rằng chúng ta chưa trưởng thành , chúng ta chưa hiểu chuyện , tâm vẫn chưa đơn thuần .


  4

 5. #5
  Join Date
  Jan 2006
  Posts
  2,050
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Lời Pháp Cam Lồ
  ~ Thanh Hải Vô Thượng Sư ~


  Phật Giáo dạy cho chúng ta có được lòng tự tin nhất định giải thoát , làm cho người vui vẻ , sung sướng , mỗi ngày đều có được những kỳ vọng này , có thể đi lên được những cảnh giới cao , hơn nữa lại có được những thành quả của tu hành ; Ma giáo là mỗi ngày dạy chúng ta phải làm gì , nhưng một chút kết quả cũng không có , đều dùng lời nói mà thôi , đó là Ma giáo .


  Những người tu hành , hai mươi bốn tiếng đồng hồ đều cần phải cẩn thận , lúc ma đến cần phải biết ngay , khi chúng ta cảm thấy đau lòng , phiền não , tự ty , muốn tự sát , muốn nói chuyện nhảm nhí , muốn nói những chỗ xấu của người khác , phê bình hành động bên ngoài của Sư Phụ , dùng tâm phàm phu để đo lường Sư Phụ , đo lường đồng tu v.v..., tất cả đều là công việc của ma , cần phải nhận biết ngay .


  Quý vị đừng nghĩ rằng ở nhà làm điều gì Sư Phụ không biết , sai rồi , sư Phụ chỉ không muốn nói mà thôi ; nói ra để làm gì ? Có ích lợi gì ? Nếu như quý vị không tin tưởng Sư Phụ , thì quý vị tự mình lo liệu nghiệp chướng của mình , bất luận quý vị làm một điều gì cần phải nghĩ rằng : "Sư Phụ nhất định biết." Cho nên trước khi làm cần phải suy nghĩ , làm như vậy tốt không ? Sư Phụ có đồng ý không ? Đối với việc tu hành có giúp đỡ không ?


  5

 6. #6
  Join Date
  Jan 2006
  Posts
  2,050
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Lời Pháp Cam Lồ
  ~ Thanh Hải Vô Thượng Sư ~

  Chúng ta không thương được mình thì chúng ta khó lòng thương người khác . Bất cứ ai nói với quý vị rằng hãy thương người trước khi thương mình , thương người khác nhiều hơn thương mình , đó là điều khó có thể xảy ra được . Nếu chúng ta không thương mình , chúng ta sẽ không thương nổi ai . Cho nên chúng ta cần phải tập trung đại lực lượng của mình lại , nhận rõ mình có những đức hạnh nào , có những năng lực đặc biệt gì , có những trí huệ gì , có những tài hoa siêu việt nào , và tình thương của chúng ta đối với muôn vật bao lớn , chúng ta phải nhận rõ những ưu điểm của mình , sau đó chúng ta mới có thể thương mến người khác .


  6

 7. #7
  Join Date
  Jan 2006
  Posts
  2,050
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Lời Pháp Cam Lồ
  Thanh Hải Vô Thượng Sư


  Nghiệp chướng và nhân quả của chúng ta , chỉ có thể dựa vào tu hành mới vượt qua chúng , rồi chúng ta mới có thể ra đi ; dù cho quý vị có tạo ra bao nhiêu công đức , công đức là công đức , nghiệp chướng là nghiệp chướng ; những ai tu Pháp Môn Quán Âm , cho dù có công đức hay không , đều có thể được siêu thoát , đây là một điều rất hợp lý , rất khoa học.


  Tình cảm của thế giới nếu chúng ta không cẩn thận thu xếp sẽ gây nên rất nhiều phiền phức . Chúng ta có thể yêu một người , rồi dùng tình thương này giúp đỡ lẫn nhau , cổ võ lẫn nhau , bồi dưỡng đạo tâm tu hành , cùng nhau nâng cao đẳng cấp , như vậy thì tốt . Nếu như chỉ vì một người , dù cho người ấy tốt đẹp bao nhiêu , mà phải đời đời kiếp kiếp luân hồi , trầm luân khổ ải thì thật là không đáng . Tình yêu có điểm tốt và xấu là ở chỗ này . Tất cả mọi vật đều có điểm tốt và xấu của nó , tùy chúng ta dùng vật đó ở phương diện nào mà nó trở nên tốt hay xấu .


  Nếu như chính chúng ta không kiểm soát được tâm của mình , không cố gắng tu hành , không thành tâm đối với chính mình , không nghiêm khắc kiểm thảo , chúng ta nhất định sẽ bị tẩu hỏa nhập ma . Tẩu hỏa nhập ma không phải là những người la lối om xòm , hoặc là có gương mặt làm cho người khác khiếp sợ . Chỉ cần chúng ta không đi vào chính đạo , thì chúng ta sẽ đi vào tà đạo .


  Nếu như chúng ta có những chướng ngại về vô hình hoặc hữu hình , dù đó lòng đố kỵ , hoặc là tình cảm A tu la , tham sân si ..., chúng ta chỉ cần cố gắng tu hành là được , không có một phương pháp nào khác hơn nữa . Hãy đọc thêm kinh sách của Sư Phụ , nghe thêm băng ghi âm của Sư Phụ , cố gắng tọa thiền , quán âm , cố gắng chuyên cần , chú tâm vào trong đạo , ẩn mình trong đạo mới an toàn , trốn tránh nơi đâu cũng không được thật sự yên ổn .


  Có những lúc quý vị tham gia Thiền Thất , Thiền Nhị , Thiền Nhất , quý vị cảm thấy đẳng cấp của mình được nâng cao , phải không ? Lý do là chúng ta rất chuyên tâm ! Trong thời gian này chúng ta biết chúng ta đến đây vì muốn thăng hoa , chuyên tâm tu hành , cho nên đẳng cấp được nâng cao , để nghiệp chướng lại phía sau .


  7

 8. #8
  Join Date
  Jan 2006
  Posts
  2,050
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Lời Pháp Cam Lồ
  ~ Thanh Hải Vô Thượng Sư ~


  Tuy lực lượng tu hành của chúng ta là vô hình , nhưng không sao tránh khỏi hao mòn . Thế giới này là của Ma Vương, chúng ta khó tránh khỏi sự mê hoặc và nghiệp chướng , có lúc là do cộng nghiệp , hoặc lắm khi lại là nghiệp chướng của chính mình . Cứ thế mà truyền cho nhau . Vì thế chúng ta không nên trách cứ ai là người không tốt .


  Đôi khi chúng ta gặp rắc rối nhưng chúng ta chưa biết . Đợi khi thời gian đến , tình trạng phát sinh , lúc đó chúng ta mới biết chúng ta có vấn đề gì . Đôi khi vì muốn dạy quý vị , chỉnh đốn quý vị , Sư Phụ dùng phương pháp không được êm ái lắm để giúp đỡ , chăm lo cho quý vị . Như vậy quý vị mới hiểu được chỗ sai lầm của mình .


  Chúng ta có thể trách cứ người khác , nhưng chúng ta làm với sự thương yêu , người ta sẽ cảm nhận được là chúng ta trách mắng họ không phải vì lòng hung dữ mà vì muốn giúp đỡ họ , cho nên họ sẽ không bao giờ giận dữ .


  Chúng ta có thể sống trong thế giới này , nhưng tâm đừng chấp vào đó vì biết rằng tất cả đều là phiền não . Chúng ta phải luôn luôn giữ gìn đạo tâm của mình , như hoa sen mọc trong bùn mà không bị nhuốm bùn vậy .


  Nếu có chuyện gì , tọa thiền nhiều sẽ khỏi . Có chuyện là bởi tọa thiền quá ít . Bản thân Sư Phụ cũng vậy . Khi Sư Phụ có chuyện là vì Sư Phụ không tọa thiền . Mỗi khi có chuyện thì mau làm quán âm , vấn đề sẽ được giải tỏa .


  Chúng ta tu hành chưa đạt được đẳng cấp cao nên có kỳ vọng rất nhiều . Chúng ta tưởng rằng khi Sư Phụ sờ đầu mình , rồi nhìn vào mắt mấy tiếng đồng hồ , thì xem như mình đã được gia trì . Không phải như vậy đâu ! Sư Phụ không nên làm như vậy . Nhưng đôi lúc cũng vì muốn thỏa mãn sự yêu cầu phàm phu của quý vị mà Sư Phụ đành phải làm thế thôi .


  Ân cần tiếp nhận là công đức đáng ca ngợi nhất . Bởi vì tiếp nhận vật người ta tặng vốn là một công đức , một dũng khí , biểu lộ một tấm lòng rộng lượng . Tại sao vậy ? Bởi vì phải quên ngã chấp của mình , danh dự của mình , lòng phân biệt của mình , mới có thể tiếp nhận một cách nhẹ nhàng như vậy . Sư Phụ cho rằng người nhận rất có lòng bố thí và sự rộng lượng . Họ có thể tiếp nhận tặng vật của mình là họ rất có dũng khí . (Ngoại trừ tiếp nhận vì lòng tham lam thì không kể).


  Người tự do nhất là người chịu áp lực lớn nhất . Họ phải tự kiểm soát mình , coi trọng trách nhiệm của mình , tự khuyên bảo mình , nên đúng giờ , nên làm một tấm gương tốt . Nếu chúng ta không tự do thì rất thoải mái . Chúng ta đợi người ta nhắc rồi chúng ta trách cứ họ . Nếu như chúng ta là người tự do thì không có ai để trách , không có ai để dựa vào , cho nên chịu áp lực rất nặng .


  8

 9. #9
  Join Date
  Jan 2006
  Posts
  2,050
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  9. Lời Pháp Cam Lồ


  ~ Thanh Hải Vô Thượng Sư ~


  Dù vật có xấu đến đâu cũng có nét đẹp riêng của nó . Nếu chúng ta dùng ánh mắt khai ngộ để nhìn , mỗi vật đều có một vẻ đẹp riêng .


  Giới Bát Quan Trai không phải chỉ nói đến việc nhịn ăn mà thôi , điều quan trọng là cắt giảm những tư tưởng xấu , những thói quen xấu và những ảnh hưởng xấu bên ngoài .


  Mọi người đều là Phật Bồ Tát , rất có thể họ chưa hiểu rõ họ là Phật Bồ Tát , nhưng chúng ta vẫn cứ phải tôn trọng họ , đối xử với họ như đối với chính mình , nghiêm khắc nhưng bao dung , thương yêu nhưng không thể ràng buộc .


  Việc thành đạo của Sư Phụ không có bí quyết gì cả ! Sư Phụ chỉ có một tấm lòng thành . Sư Phụ tầm đạo là tầm đạo , không một ý nghĩ nào khác , không một yêu cầu gì và không có hình ảnh một người nào trong đầu óc Sư Phụ .


  Tôn trọng và khiếp nhược khác nhau . Tôn trọng là ta nhận biết được địa vị của người khác , nhưng ta cũng nhận biết địa vị của ta ; ta cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình , không cần phải hạ mình xuống để cho người khác vui lòng .


  Lúc chúng ta làm Quán Âm , chấn động lực bên trong sẽ biến đổi , những ý niệm mới sẽ nảy ra , những tế bào mới sẽ sinh trưởng , lúc đó chúng ta cũng như tái sinh vậy , cho nên mới gọi là "Cải lão hoàn đồng".


  Những người tu hành tấm lòng phải càng ngày càng rộng mở , mới có thể chứa đựng được sức gia trì của Phật Bồ Tát . Khi tấm lòng của chúng ta rộng mở bao trùm cả vũ trụ là lúc chúng ta thành Phật .


  Chúng ta càng cất giấu cho chính mình , chúng ta càng thua lỗ ; chúng ta càng rộng lượng , càng cho ra , chúng ta càng giàu có , pháp luật của vũ trụ là như vậy .


  Tu hành là tự mình tu , đèn tự mình đốt sáng , đường tự mình đi . Khi chúng ta bị bệnh không thể đi được , Sư Phụ mới khiêng , mới bồng bế . Nếu chúng ta chống lại , đi ngược đường , Sư Phụ chỉ có thể theo sau chúng ta . Tuy biết rằng đệ tử càng ngày càng xa Đạo , Sư Phụ cũng chỉ có thể theo sau , không thể bỏ đi , cũng không thể xen vào .


  Đời sống giản dị là bí quyết để trường thọ . Ăn gì cũng tiêu , ăn gì cũng ngon . Đời sống quá giàu có thật ra không tốt , bởi vì khi chúng ta thỏa mãn một dục vọng , thì một dục vọng khác sẽ xuất hiện ; niềm vui của vật chất xưa nay chưa bao giờ thỏa mãn được một người nào trong thế giới của chúng ta .


  Khi chúng ta có lòng tự trọng , thì lúc đó dù chúng ta ở trong đẳng cấp nào chúng ta cũng đều cảm thấy thỏa mãn , không cảm thấy thiếu thốn gì , cảm thấy chúng ta rất gần gũi với phẩm chất hoàn mỹ . 10. #10
  Join Date
  Jan 2006
  Posts
  2,050
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  10. Lời Pháp Cam Lồ
  ~ Thanh Hải Vô Thượng Sư ~


  Chúng ta , người tu hành , đừng rơi vào cạm bẩy tự dối gạt mình . Người ngoài gạt chúng ta hoặc là ma quỷ gạt chúng ta , chúng ta vẫn có thể ngăn ngừa . Nhưng nếu chúng ta tự gạt mình thì không thể ngăn ngừa , ví dụ như những cá tính của chúng ta hoặc là thói quen của chúng ta còn có rất nhiều phương diện không đúng mà chúng ta không thấy được .


  Chúng ta tu hành lâu rồi thì càng phải thận trọng , nếu không , chúng ta có thể rơi vào một góc cạnh cố định . Nếu mà chúng ta kẹt vào đó thì chúng ta không thể học được những góc cạnh khác . Thế nên Kinh Kim Cang mới nói : "Ưng vô sở trụ , nhi sanh kỳ tâm."


  Mỗi ngày chúng ta phải tọa thiền buổi sáng và buổi tối , xuất gia hay tại gia đều giống nhau . Buổi sáng tọa thiền là vì trong ngày phải đối diện với những món quà ô nhiễm . Buổi tối tọa thiền vì muốn bảo vệ một đêm được bình an, rửa sạch những khí phận ô nhiễm trong ngày .


  Chúng ta người tu hành càng nên biết bảo vệ lấy mình , bởi vì bên trong chúng ta có bảo ngọc , lực lượng đen tối rất thích gần những người tu hành .


  Đôi khi chúng ta có phương pháp tu hành rất tốt , có con đường rất tốt , mà chúng ta tự mình không có niềm tin , đạo tâm không vững chắc , thì tu hành không được nhiều kết quả .


  Nếu cảnh giới của chúng ta không cao , nhưng chúng ta có lòng sám hối , có lòng thành , mỗi ngày cầu nguyện , chúng ta vẫn có thể đạt được ân điển của Thượng Đế .


  Không có một người nào ăn chay , trì giới rõ ràng , mỗi ngày tọa thiền , mà không được lợi ích . Người nào y theo sự chỉ dạy của Sư Phụ đều biến thành thiên nhân , Bồ Tát , Thánh Nhân , A La Hán .


  Nhân gian là một trường học , một trường đại học tốt nhất . Địa ngục thì quá khổ , thiên đàng thì quá sung sướng . Sở dĩ chỉ có con người là hỷ nộ ái ố đều có , mỗi ngày giúp chúng ta tỉnh thức , giúp chúng ta mài luyện , bởi vì có mài luyện , chúng ta mới trở nên kiên cường .


  Tại sao thế giới chúng ta có nhiều đau khổ ? Là vì khi chúng ta hiểu được nỗi đau khổ của người khác , tâm chúng ta mới mở rộng . Tâm càng mở rộng , chúng ta càng vĩ đại , càng cùng với vạn vật đồng nhất thể . Nếu chúng ta vẫn còn cảm giác xa cách , vẫn chỉ nghĩ đến riêng chúng ta , chúng ta không cách nào tiến gần đến vạn vật đồng nhất thể .


  Quý vị thương một vị Minh Sư , phẩm chất của Ngài sẽ đến với quý vị , lực gia trì của Ngài sẽ đến với quý vị . Quý vị càng ngày càng sáng suốt , càng ngày càng tự tại , càng ngày càng có trí huệ .


  Tu hành cho đến khi có ái tâm là đã tiến bộ nhiều , không phải mỗi ngày tọa thiền nhiều là đã tiến bộ . Không phải vậy ! Chúng ta cần có nhiều ái tâm , biết tha thứ người khác , không cần cảnh giới phải như thế nào .


  Chúng ta lúc tọa thiền phải thành tâm thành ý như là tọa thiền lần cuối cùng vậy , giống như ngày mai hoặc năm phút nữa là vãng sanh . Nếu như giữ lòng như vậy , ngồi thiền sẽ có kết quả .


  Khi nào hoàn toàn cảm thấy thế giới này là vô thường , một chút cũng không lưu luyến thì linh hồn mới có thể trở nên rất sạch sẽ , rất đơn thuần , mới có thể nhất tâm bất loạn , mới có thể dễ dàng nhập định .


  Thế giới có rất nhiều người , mỗi một người đều có công việc khác nhau . Người tu hành là để gia trì cho linh hồn và tinh thần . Sở dĩ chúng ta tu Pháp Môn Quán Âm là muốn chú trọng vào món ăn tinh thần này . Bởi vì thế giới cần , nên đây là trách nhiệm của những người tu hành chúng ta .


  Chúng ta tu hành có công đức đều phân phát cho thế giới , chúng ta tu hành không chỉ vì một cá nhân mà thôi . 11. #11
  Join Date
  Jan 2006
  Posts
  2,050
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  11. Lời Pháp Cam Lồ
  ~ Thanh Hải Vô Thượng Sư ~


  Không phải Phật không muốn độ chúng sinh mà vì chúng sinh không muốn được độ .


  Chuyện thị phi của người khác , mình biết càng ít càng tốt .


  Sau khi mở được Phật nhãn , chúng ta mới thật sự hiểu rõ vũ trụ đẹp đẽ vô cùng , thế giới quả thật là vốn vô sự , tất cả phiền não đều do chính chúng ta tạo ra , cho nên mới gọi là Đại Pháp Nhãn Tạng .


  Nếu chúng ta muốn được danh lợi , thì sẽ tạo rất nhiều tai nạn cho mình . Phật Bồ Tát rất đại lượng , nhưng lương tâm của chúng ta không an . Chúng ta là vị Diêm Vương duy nhất ! Chúng ta cũng là một vị Phật đại khai ngộ duy nhất !


  Càng không có thời gian, chúng ta càng làm được nhiều việc , chúng ta càng tìm ra nhiều phương cách để giải quyết , phản ứng của chúng ta càng nhanh chóng , trí huệ vạn năng nội tại của chúng ta sẽ tuôn ra .


  Nghiệp chướng là gì ? Đó là làm những việc lẽ ra chúng ta không nên làm , làm thương hại chính mình , làm thương hại kẻ khác , làm thương hại vạn vật ; sau đó chúng ta làm xong , thì nhận quả báo của nhân quả .


  Những người tu hành càng tu càng trở nên bình thường , đừng để ai biết mình là người tu hành mới tốt .


  Thượng Đế muốn người nào tu thì người đó được tu , không phải vì chúng ta có nhiều tài hoa , văn chương bóng bẩy , hoặc là nhiều lời mà người ấy đến tu hành . Nếu chúng ta có duyên với người nào , hoặc là Thượng Đế vừa vặn chọn người đó tu hành , thì Thượng Đế sẽ mượn thân của chúng ta , mượn khẩu của chúng ta , mượn ý của chúng ta để ảnh hưởng đến người đó .


  Phương cách sửa đổi hay nhất là câu thông với lực lượng Thượng Đế bên trong của chúng ta ; sau đó lực lượng của Thượng Đế sẽ sửa đổi chúng ta .


  Niềm sung sướng thật sự là chúng ta tìm được nơi sung sướng của chính mình , chúng ta tìm được mình là ai , biết được mình vĩ đại bao nhiêu , có được năng lực gì , có được cảnh giới bất sanh bất tử , lúc đó chúng ta mới thật sự sung sướng , sau đó bạn bè thân thuộc của chúng ta cũng sẽ sung sướng theo .


  Lòng khiêm tốn không phải một đêm là có được , phải tọa thiền , phải nhắc nhở lấy mình , phải đối với mình rất thành tâm , phải thấu rõ mình có những phẩm chất không khá gì , mới có thể tôn trọng người khác .


  Tu hành cần phải tự tại , và cũng để cho người khác được tự tại .


  Phải uyển chuyển mới là người khai ngộ , tình trạng như thế nào thì chúng ta như thế ấy , mới không bị bịnh thiền . 12. #12
  Join Date
  Jan 2006
  Posts
  2,050
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Lời Pháp Cam Lồ
  ~ Thanh Hải Vô Thượng Sư ~


  Nếu quý vị không có phiền muộn , đừng tự tạo phiền muộn . Nếu quý vị có khó khăn , cố gắng tự mình giải quyết lấy , và nếu quý vị không thể giải quyết vậy hãy cầu nguyện Phật và Bồ Tát giúp đỡ quý vị .


  Sám hối và khiêm nhường là một điều quan trọng , nhưng quan trọng hơn là phải tự thương lấy mình . Nếu quý vị không thương quý vị vậy quý vị có thể thương ai .


  Nếu chúng ta muốn thay đổi tương lai , chúng ta phải thay đổi hiện tại ; cho nên hiện tại mới là quan trọng nhất . Hãy quên đi quá khứ .


  Huấn luyện tâm của chúng ta thương yêu tất cả những vật nhỏ và không quan trọng !


  Không phải không sát hại chúng sanh là đủ rồi , hoặc không giết người hay động vật - hiểu không ? Chúng ta phải có tâm thương yêu chân thật .


  Cái thế giới này sẽ không kết thúc trong 100 năm , nó sẽ còn tiếp tục . Chúng ta đời đời kiếp kiếp sẽ không ngừng luân hồi sanh tử . Sự khác biệt là tùy theo chúng ta sẽ sống ở đâu , ở thiên đàng hay địa ngục , ở niết bàn hay trong thế giới của luân hồi sanh tử .


  Thời gian của chúng ta càng cấp bách , chúng ta càng làm được nhiều việc .


  Thà rằng tự mình đau khổ , nhưng không bao giờ sát hại loài khác . Đây là chân lý mà không bao giờ được quên , đời này hay kiếp sau , đây là điều quan trọng nhất trong tất cả các giới luật .


  Chúng ta có thể gạt được cả thế giới và có thể đôi khi gạt luôn cả Phật và Bồ Tát ; nhưng vấn đề là chúng ta không bao giờ gạt được chính mình . Bất kể chúng ta đang ở đâu , chúng ta luôn luôn biết chúng ta muốn làm gì , chúng ta đang đi đâu , và chúng ta xấu cở nào , và phẩm chất tốt nhất của chúng ta là gì . Chính cái lực lượng này tạo dựng nên thiên đàng , và địa ngục , và nó tồn tại trong chúng ta . Cho nên kinh điển có nói , "Nhất thiết vi tâm tạo".


  Sám hối chân thành là không chỉ biết lỗi của chúng ta thôi , hoặc nói là chúng ta sẽ không tái phạm cái lỗi lầm đó . Mà phải sửa điều chúng ta làm , làm tốt hơn .


  Nếu chúng ta thật sự thương yêu một người , ngay cả nếu người ấy đối với chúng ta không tốt hoặc lầm lỗi , chúng ta cũng sẽ thương yêu người ấy giống như vậy . Đó cho thấy chúng ta có lòng thương bao la rộng lớn , và đó là tình thương chân thật .


  Một người không thể học cái phẩm chất của "Chân , Thiện , Mỹ" trong một hay hai năm . Đó là trí huệ của Thượng Đế , là lực lượng của vũ trụ , mà một người không bao giờ học hết được .


  Nếu chúng ta tin tưởng chúng ta yếu đuối , chúng ta sẽ yếu đuối . Nếu chúng ta tin tưởng chúng ta cao cả , chúng ta sẽ cao cả .


  Quý vị có thể thiền khi đang nằm . Tập trung tư tưởng tại mắt trí huệ , nhắm mắt lại nhưng đừng nhắm mắt trí huệ . 13. #13
  Join Date
  Jan 2006
  Posts
  2,050
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Lời Pháp Cam Lồ
  ~ Thanh Hải Vô Thượng Sư ~


  Thiên đàng hay địa ngục đều do chúng ta tự tạo lấy .


  Giúp người khác đạt được giải thoát và giúp người khác biết được chánh pháp . Như vậy mới là sự giúp đỡ tối cao , công đức tối cao .


  Nếu chúng ta cứ bám víu và những thành quả đạt được trong quá khứ của mình , chúng ta sẽ không thể nào tiến triển được xa hơn nữa .


  Hạnh phúc đến khi tâm chúng ta không bị động , khi tâm chúng ta vẫn trong trạng thái bình thường dưới bất cứ hoàn cảnh nào .


  Chúng ta phải tôn trọng mình trước thì những người khác mới tôn trọng mình .


  Chúng ta không phải vì kiếm tiền mà làm việc . Chúng ta làm là để làm tròn trách nhiệm của mình trong xã hội .


  Kiếm tiền vừa đủ để nuôi thân mình là đủ tốt rồi . Chúng ta phải để dành thời giờ để tu hành .


  Không phải chúng ta không có sự đau khổ hay sự hạnh phúc , nhưng chỉ vì chúng ta không nghĩ ngợi về những điều này cho nên chúng ta mới tự tại .


  Bất luận làm việc gì , chỉ cần tâm của quý vị được bình thản , thì quý vị biết việc quý vị làm là đúng . Bằng không thì quý vị đừng nên làm .


  Trước hết hãy tìm Thiên Đàng trong ta , sau đó mọi việc chúng ta cần sẽ đến tìm chúng ta .


  Chúng ta sẽ đạt được mọi mục đích khi chúng ta quyết tâm .


  Làm việc là để huấn luyện cho mình , cống hiến lòng thương , đền đáp ân nghĩa của thế giới này .


  Quyết định sáng suốt và phản ứng nhanh nhẹn trong tất cả những gì bạn làm thì sẽ gặt hái được kết quả tốt nhất .


  Chúng ta nợ thế gian này quá nhiều nên khi cho kẻ khác một chút ít chỉ là để trả nợ chứ không phải bố thí .


  Bất cứ một lý tưởng nào mà không hợp lý , quá phức tạp , quá rắc rối và không ích lợi cho ai cả thì không nên làm !


  Khi tâm tịnh , mọi giải đáp cho tất cả các thắc mắc sẽ được phơi bày .


  Cảm giác thoải mái nhất là khi chúng ta xã bỏ được tất cả . 14. #14
  Join Date
  Jan 2006
  Posts
  2,050
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  14. Lời Pháp Cam Lồ
  ~ Thanh Hải Vô Thượng Sư ~


  Sữa chữa và thay đổi chính mình tức là sửa chửa và thay đổi thế giới .


  Bế quan là một việc rất quan trọng . Bế quan là để chúng ta lắng tâm hồn xuống và gạn lọc những chất dơ bẩn ra ngoài .


  Thích sạch sẽ cũng là một loại bố thí bởi vì nó cho những người xung quanh một sự thoải mái dễ chịu .


  Chúng ta xuất gia hay tại gia đều có thể tu hành . Điều quan trọng là chúng ta được giải thoát và mắt trí huệ của chúng ta được mở ; vậy mới có thể giúp đở thế giới của chúng ta .


  Tâm hồn , thân , khẩu , ý của chúng ta vui vẻ và khai mở , và chúng ta cảm thấy như vậy là vì chúng ta hy sinh cho những người khác và bởi vì chúng ta muốn được giải thoát mà tu hành . Đây là tinh thần chính đáng của đời sống xuất gia .


  Chúng ta phải tìm được ái lực ở bên trong của chúng ta trước khi chúng ta có thể thật sự thương những người khác .


  Khi chúng ta thương một người nào , chúng ta làm cho người đó vui vẻ , chúng ta lo lắng và bảo vệ cho người đó . Như vậy mới thật sự là lòng thương cao quý . Nếu chúng ta muốn người đó để ý đến chúng ta hay chúng ta làm phiền hoặc làm cho tâm trí người đó phải khổ não thì đó không phải là tình thương mà là sự hận ghét .


  Nếu chúng ta tham lam tài sản của người khác cũng giống như nhận lấy nghiệp chướng của người đó .


  Trí huệ , tình thương và lực lượng là Sư Phụ . Chúng ta không thể dùng không gian hay khoảng cách để rời nó khỏi Sư Phụ .


  Chúng ta phải nghiêm khắc và thành tâm với chính chúng ta trước khi người khác đối với chúng ta thành tâm .


  Đừng nên tán thán , như vậy là đầu độc nhau , nó sẽ gây cho đẳng cấp người khác bị tuột xuống . Làm như vậy sẽ tạo nên nghiệp chướng .


  Lý tưởng của người xuất gia là để phục vụ cho chúng sinh , chứ không phải để sớm thành Phật . 15. #15
  Join Date
  Jan 2006
  Posts
  2,050
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  15. Lời Pháp Cam Lồ

  ~ Thanh Hải Vô Thượng Sư ~


  Chúng ta làm thế nào để đáp đền ơn huệ của Thượng Đế đã ban cho chúng ta ? Thứ nhất thành tâm thành ý tu hành , mỗi ngày tưởng nhớ Ngài ; thứ hai là giúp đỡ cho con cái của Ngài .


  Nếu chúng ta thật sự tin tưởng vào Thượng Đế thì dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào chúng ta cũng không than van .


  Tưởng nhớ Sư Phụ là tưởng nhớ đến đạo lý của Ngài , nhớ đến những lời Ngài giảng dạy cho chúng ta . Ngài dạy cho chúng ta khi đối diện trước hoàn cảnh khó khăn phải xử lý như thế nào , khi gặp ma chướng thì phải làm sao ...


  Chúng ta phải luôn luôn làm những việc đúng , minh bạch , chính đáng thì sẽ tránh khỏi những tình trạng không chính đáng , không đúng , không vui .


  Khi chúng ta làm chuyện tốt , kết quả nhất định sẽ tốt . Cho dù không tốt chúng ta cũng cam tâm , không có một chút mặc cảm tội lỗi nào , không bị mất lòng tự tin và tự tôn của chúng ta .


  Nắm giữ lấy một góc cạnh nào , sau đó dùng những điều mình hiểu biết để phê bình người khác , chỉ bảo hay cấm cản người khác , điều này biểu lộ rằng : Chúng ta vẫn chưa đủ trưởng thành , chúng ta vẫn chưa có cái nhìn đủ rộng và lòng chúng ta vẫn chưa đủ đơn thuần .


  Bởi vì quý vị cảm thấy mình hay , nên quý vị mới lo sợ , đây là lòng kiêu ngạo vi tế .


  Con người dựa vào cơm nước mới có thân thể khỏe mạnh , linh hồn của chúng ta dựa vào tình thương thiêng liêng mới có thể trưởng thành .


  Chúng ta không nên thích hay ham muốn bất cứ những gì của thế giới này , một khi thích chúng ta sẽ bị dính vào đó . Tâm chúng ta không nên ràng buộc vào bất cứ thứ gì .


  Điều quý vị sợ nhất , thì càng phải vượt qua nó . Vì để giúp chúng ta phá vỡ những thành kiến này , Phật Bồ Tát mới dùng phương pháp tương phản để dạy dỗ chúng ta .


  Nếu bên trong chúng ta có lòng kiêu ngạo , chúng ta có la mắng người hay không , lòng kiêu ngạo vẫn là kiêu ngạo . Nếu chúng ta không dựa vào quyền lực của mình , không chèn ép người khác , không coi thường người khác , vậy thì chúng ta là người khiêm tốn ! 16. #16
  Join Date
  Jan 2006
  Posts
  2,050
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Lời Pháp Cam Lồ

  ~ Thanh Hải Vô Thượng Sư ~


  Dù mình có tinh thần hy sinh cống hiến đi nữa , nếu mình quá dễ dàng , người ta cũng không thấy quý , đối với họ cũng không tốt .


  Thanh bạch với mình , tức là đối với ai cũng thanh bạch .


  Mình khoan khoái thì mọi người đều khoan khoái ; Đó là công đức bố thí lớn nhất .


  Không phải chúng ta muốn làm vua là làm vua , muốn làm Minh Sư là làm Minh Sư , cần phải có đủ phước đức , mới có thể chia phước đức cho đệ tử , cho dân của mình , hay là bộ hạ của mình .


  Có người yêu cầu chúng ta làm việc gì thì chúng ta ráng làm ; Không có ai yêu cầu chúng ta , thì chúng ta ăn cơm , đi ngủ !


  Một vị tu hành , Minh Sư , hay Phật tại thế , họ đến thế giới này cho dù chỉ ăn chơi cũng đều là để lợi ích cho người khác mà thôi .


  Tuy rằng chúng ta hiểu biết phải cùng Thượng Đế đồng nhất thể , nhưng mà cũng phải tự chính chúng ta thể nghiệm mới được .


  "Đạo" không thể dùng trí thức để phân tích . "Đạo" là sự liễu ngộ ở bên trong . 17. #17
  Join Date
  Jan 2006
  Posts
  2,050
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  17. Lời Pháp Cam Lồ
  ~ Thanh Hải Vô Thượng Sư ~


  Buông thả là vì để tu hành được tiến bộ , tự nhiên là được . Đừng có kỳ vọng mọi việc đều hoàn mỹ như ý muốn của chúng ta , nhưng không phải là giải đãi .


  Quý vị làm việc gì cũng quá đáng , không biết lúc nào nên dừng lại , vì vậy mới phiền phức .


  Những người khai ngộ làm việc không có ngã chấp , rất tự nhiên , cho nên khi chúng ta ở gần họ cảm thấy rất thoải mái , không bị áp lực . Chúng ta làm việc vì để biểu diễn , cho nên mới có chuyện .


  Tìm bên trong của mình là được rồi ! Không nên nói chuyện nhiều , không nên nghe nhiều , vì đó đều là ma nói cả .


  Bất cứ người nào đối xử tốt với chúng ta , là do chính bản thân của chúng ta tốt .


  Hãy lắng nghe người thật bên trong , phản ứng bằng cách tự nhiên , thì sẽ không làm sai .


  Phần đông quý vị đều tự tìm phiền não làm chướng ngại cho mình , không để cho mình phát triển , không để cho mình thong thả . Không thong thả thì không có cách nào nghĩ cho thông , nghĩ không thông thì làm không nên sự .


  Lòng tự ty rất tổn thương cho chính mình , là chướng ngại lớn nhất .


  Hãy có tự tin , hãy giải phóng những lỗi lầm của mình , hãy liễu thoát thành kiến của mình , hãy thoát ly tù ngục tự ty của mình .


  Trong tâm nếu không có sóng gió thì bên ngoài sẽ không có sóng gió .


  Quý vị phải thành thật với mình , hãy cẩn thận , nếu không mình sẽ bị gạt , ngày qua ngày ; cũng như có người bị bệnh mà không biết và cũng không tin mình có bệnh vậy . 18. #18
  Join Date
  Jan 2006
  Posts
  2,050
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  18. Lời Pháp Cam Lồ

  ~ Thanh Hải Vô Thượng Sư ~


  Công tác phụng sự đương nhiên không có lợi tức , không có lương bổng , nhưng chúng ta có vinh dự , có vinh dự được phụng sự chúng sanh . Chính công việc là phần thưởng và vinh dự cao nhất .


  Có những lúc chúng ta sinh ra trong một tình trạng tương đối khá bị dồn nén , bởi vì Thượng Đế muốn chúng ta học bài học tinh thần vô úy và dũng cảm .


  Chúng ta nên không mục đích mà làm việc , bất cứ công việc nào cũng vậy , cống hiến vô điều kiện mới tốt .


  Không phải chúng ta cùng với mọi người biện tới biện lui hoặc đánh nhau mới được kể là dũng khí , mà bên trong chúng ta tràn đầy tinh thần lạc quan , tình thương khẳng định , sẽ thắng được mọi lực lượng phủ định .


  Chúng ta phải giúp cho toàn thế giới, dù có giúp không hết cũng không sao ! Chúng ta cũng đã thâu thập được một ít kinh nghiệm .


  Thượng Đế dùng chúng ta ở một nơi nào cũng tốt cả , chúng ta an phận ở nơi ấy là tốt nhất .


  Thành công hay thất bại ở thế giới này không phải là mục tiêu quan trọng . Có những lúc thất bại tức là thành công , có những lúc thành công nhưng lại là thất bại . Chúng ta phải dùng mắt trí huệ để phán xét mới đúng .


  Lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác . Khi làm việc , chúng ta phải độc lập , hợp lý , hợp với lương tâm của chính mình .


  Bầu không khí xung quanh chúng ta đương nhiên vô hình , nhưng những người tu hành , mắt trí huệ có thể nhìn thấy , trí huệ của họ có thể cảm nhận được , cho nên chúng ta không gạt được một ai .


  Tu hành giỏi , bên trong chúng ta có lực lượng, chúng ta sẽ trở thành vô úy Bồ Tát , tiếp nhận sự thật nhưng chúng ta không sợ . 19. #19
  Join Date
  Jan 2006
  Posts
  2,050
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  19. Lời Pháp Cam Lồ


  ~ Thanh Hải Vô Thượng Sư ~


  Nếu chúng ta có thể giữ gìn một trái tim cởi mở , thì sẽ cảm thấy mọi việc đều rất hoàn mỹ .


  Tuy tại thế giới này , có pháp luật và nhân quả tồn tại , nhưng nếu chúng ta câu thông với lực lượng tối cao cũng chính là Bản Lai Diện Mục của chúng ta , câu thông với lực lượng vĩnh viễn tồn tại , đại từ đại bi , đại hùng đại lực này , thì chúng ta dứt bỏ được nhân quả .


  Tiềm lực của chúng ta rất lớn , nếu tu hành giỏi , đối với mình tuyệt đối có tự tin , thì việc gì cũng có thể làm được .


  Thành Phật hay không là dựa vào tâm của chúng ta , dựa vào lực lượng tự tin của chúng ta , không phải "ngồi" nhiều là thành Phật .


  Lúc ngồi thiền có thể mang lại lợi ích cho rất nhiều chúng sanh , chấn động lực của chúng ta phát ra có thể làm cho cả một quốc gia sáng lên , hạ ý thức của toàn vũ trụ được nâng cao .


  Bất kỳ kinh điển , giới luật nào cũng đều có lý do của nó , chúng ta cần phải xem cho rõ , không được mê tín . Người ta nói gì nghe nấy , hoặc là không hiểu mà vẫn tin tưởng không chút ngờ vực , như vậy là không có trí huệ .


  Chúng ta cần phải có lòng nhẫn nại , mang hết sức mình ra làm , nhưng không nên vội vã , cũng không nên thất vọng , như vậy chúng ta tu hành mới có lợi ích .


  Đạo tâm cao cường , là một lực gia trì , là một đại công đức .


  Mỗi ngày chúng ta cần phải muốn tu hành , muốn giải thoát . Điều này còn quan trọng hơn so với thấy được cảnh giới .


  Bất cứ vấn đề gì chỉ cần tọa thiền , sau đó sẽ tự mình nhận được lời giải đáp . Đây là lời giải đáp tốt nhất .


  Chúng ta làm việc cần phải làm cho hoàn mỹ , đừng để cho người ta phàn nàn , phiền não , như vậy mới tốt .


  Làm điều gì cũng phải thành tâm một cách tự nhiên thì việc gì cũng tốt . Hoàn mỹ là ở chỗ đó , không phải hoàn mỹ ở chỗ quý vị làm công việc đó hoàn mỹ .


  Nếu những việc chúng ta làm không phù hợp với kế hoạch khởi nguyên của vũ trụ , thì chúng ta sẽ rất buồn bã không vui , người thế gian thường hay buồn bã là vì nguyên nhân này . Sư Phụ thường bảo quý vị về kế hoạch khởi nguyên này , nhưng quý vị không nghe , sau đó dù quý vị có dựa theo cách suy nghĩ của quý vị mà làm , cuối cùng cũng phải sửa đổi , đi lại con đường khởi nguyên ấy .


  Phẩm chất của quý vị vĩnh viễn không liên quan gì đến Sư Phụ , vĩnh viễn không ảnh hưởng đến Sư Phụ . Cũng giống như mùi thơm của bông hoa vậy , khi quý vị thích , có thể thưởng thức nhiều hơn ; dù quý vị không thích , hương thơm của hoa cũng không giảm bớt .


  Sự khác biệt lớn nhất giữa Phật và ma là - Phật chỉ có cho , ma chỉ có lấy ! Chiếm hữu thời gian , không gian của người khác đều là đặc tính của ma .


  Trước khi sinh ra đời , trong cuộc đời này chúng ta ăn bao nhiêu , dùng bao nhiêu , đều đã được an bày sẵn . Nhưng nếu dùng lực lượng tu hành thì có thể vuợt qua được sự an bày này . 20. #20
  Join Date
  Jan 2006
  Posts
  2,050
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  20. Lời Pháp Cam Lồ


  ~ Thanh Hải Vô Thượng Sư ~ (Nguyên văn tiếng Anh)


  Chúng ta nên là đại diện cho Chân , Thiện , Mỹ từ trong lẫn ngoài .


  Ngoại trừ chúng ta tìm lại quyền năng sinh sống của chính bản thân , để tìm Thượng Đế , để gia trì cho trái đất , còn không chúng ta sẽ khó mà vượt qua các chướng ngại .


  Chúng ta chỉ lo phê bình thế giới và sửa đổi người khác , nên đời sống của chúng ta mới trở nên bận rộn và mỏi mệt đến thế .


  Nếu chúng ta thực sự muốn có một cuộc sống đầy thành công , vậy chúng ta hãy bắt đầu từ bên trong ra bên ngoài . Cũng giống như khi chúng ta tưới cây , phải tưới từ rễ , không phải chỉ từ ngọn lá .


  Nếu chúng ta khai ngộ , mọi việc sẽ trở nên dễ dàng . Chúng ta nghĩ mau , làm nhanh và phản ứng rõ ràng , đúng lúc . Đó là chìa khóa của sự thành công .


  Chúng ta chưa học xong , nên chúng ta bị hụt chân và đau khổ . Đó là lý do chúng ta phải học câu thông với nguồn trí huệ chân chánh , sau đó chúng ta chỉ còn dùng thương yêu và sự thông cảm , không còn chỉ trích , để giải quyết mọi vấn đề .


  Ngoại trừ khi chúng ta trở về quyền sinh trưởng , về bổn phận khi sinh ra , để tìm Thượng Đế , để gia trì cho trái đất , nếu không chúng ta sẽ khó mà vuợt qua mọi sự .


  Chúng ta bận rộn trong cuộc sống , sau khi đã mệt mỏi vì chỉ trích mọi người và cố tìm cách sửa đổi họ .Page 1 of 8 12345678 LastLast

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •