Page 5 of 12 FirstFirst 123456789101112 LastLast
Results 81 to 100 of 237

Thread: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  
 1. #81
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  On The Wing

  Read:

  Matthew 10:27-31

  Do not fear therefore; you are of more value than many sparrows. - Matthew 10:31

  In his book On the Wing, Alan Tennant chronicles his efforts to track the migration of the peregrine falcon. Valued for their beauty, swiftness, and power, these amazing birds of prey were favorite hunting companions of emperors and nobility. Sadly, the wide use of the pesticide DDT in the 1950s interfered with their reproductive cycle and placed them on the endangered species list.

  Interested in the recovery of this species, Tennant attached transmitters to a select number of falcons to track their migration patterns. But when he and his pilot flew their Cessna behind the birds, they repeatedly lost signal from the transmitters. Despite their advanced technology, they were not always able to track the birds they wanted to help.

  It's good to know that the God who cares for us never loses track of us. In fact, Jesus said that not even one sparrow "falls to the ground apart from [God's] will.... Do not fear therefore; you are of more value than many sparrows" (Matt. 10:29-31).

  When we face difficult circumstances, fear may cause us to wonder if God is aware of our situation. Jesus' teaching assures us that God cares deeply and is in control. His tracking of our lives will never fail.

  - Dennis Fisher

  I would tell the Lord my longings,
  Roll on Him my every care;
  Cast upon Him all my burdens,
  Burdens that I cannot bear.

  - Weigle

  If God cares for birds, will He not care for His children?
  Lannguyen

 2. #82
  Join Date
  May 2004
  Location
  Singapore,Thailand,ÚSA
  Posts
  1,920
  Thanks
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Khi chúng ta đối diện hoàn cảnh khó khăn, sợ hãi có thể khiến chúng ta thắc mắc không biết Đức Chúa Trời có hay biết hoàn cảnh của chúng ta không. Lời dạy của Chúa Giê-xu bảo đảm chúng ta rằng Đức Chúa Trời quan tâm sâu sắc và đang nắm quyền điều khiển. Ngài sẽ không bao giờ lạc bước theo dõi chúng ta
  Longnguyen

 3. #83
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Trôi Lạc

  Đọc:
  Hê-bơ-rơ 2:1-9

  Trong phim câm Our Hospitality năm 1923, diễn viên hài và người nhào lộn Buster Keaton diễn xuất một vai mạo hiểm táo bạo gần một thác nước. Một sợi dây giữ chặt, gọi là dây cáp "kềm giữ," giấu dưới nước, được gắn vào người anh, giữ cho anh khỏi bị thác cuốn trôi.

  Trong lúc quay phim, dây cáp bị đứt, và Keaton bị cuốn trôi về phía thác. Anh xoay sở tóm lấy cành cây lơ lửng trên đầu, đu vào đó cho tới khi đội cứu hộ tới cứu anh. Cảnh ngoạn mục xuất hiện trong phim đã hoàn chỉnh.
  Bị trôi vào cảnh hiểm nguy không mong muốn có thể tạo nên đoạn phim hấp dẫn. Tuy nhiên trong đời thường, mọi người lại hay thấy những tấm biển cảnh báo ngăn ngừa tới gần con đường hiểm nguy như vậy.

  Kinh Thánh cũng cho chúng ta những biển cảnh báo tương tự về việc trôi lạc khỏi sự an toàn của Lời Đức Chúa Trời. "Vậy nên chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe, e kẻo bị trôi lạc chăng" (Hê-bơ-rơ 2:1).

  Khi chúng ta không bám vào Lời Đức Chúa Trời qua việc học và suy gẫm, thì dễ bị trôi lạc. Giống như dòng suối chảy xiết, những cuốn hút của thế gian sa ngã kéo chúng ta về phía tội lỗi. Nhưng khi suy gẫm lời Kinh Thánh và tìm kiếm sự dẫn dắt từ Thánh Linh, chúng ta học biết thực tại của neo thuộc linh và được gìn giữ an toàn - ngay cả trong hiểm nguy của dòng đời.

  - Dennis Fisher

  La bàn của Lời Đức Chúa Trời sẽ giữ bạn khỏi bị đắm tàu thuộc linh.


  LHS
  Lannguyen

 4. #84
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Drift

  Read:
  Hebrews 2:1-9

  In the 1923 silent movie Our Hospitality, comedian and acrobat Buster Keaton performed a daring stunt near a waterfall. A retaining line, called a "holdback" cable, hidden in the water and attached to him, kept him from being carried over the falls.

  During filming the cable broke, and Keaton was swept toward the falls. He managed to grab an overhanging branch, which he clung to until the crew could rescue him. The dramatic scene appears in the finished film.

  Drifting into unintended hazards can make for exciting film footage. In real life, however, dangers of this kind are usually marked with warning signs to prevent people from venturing into harm's way.

  Similarly, the Bible has provided us with warning signs about drifting from the safety of God's Word. "Therefore we must give the more earnest heed to the things we have heard, lest we drift away" (Heb. 2:1).

  When we don't cling to God's Word through study and reflection, it's easy to drift. Like a swift stream, the attractions of this fallen world draw us toward sin. But as we meditate on Scripture and seek the Holy Spirit's guidance, we learn the reality of our spiritual anchor and are kept secure - even in the dangers of the world's current.

  - Dennis Fisher

  The Bible stands like a rock undaunted
  'Mid the raging storms of time;
  Its pages burn with the truth eternal,
  And they glow with a light sublime.

  - Lillenas

  The compass of God's Word
  will keep you from spiritual shipwreck.

  ODB
  Lannguyen

 5. #85
  Join Date
  May 2004
  Location
  Singapore,Thailand,ÚSA
  Posts
  1,920
  Thanks
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Khi chúng ta không bám vào Lời Đức Chúa Trời qua việc học và suy gẫm, thì dễ bị trôi lạc. Giống như dòng suối chảy xiết, những cuốn hút của thế gian sa ngã kéo chúng ta về phía tội lỗi. Nhưng khi suy gẫm lời Kinh Thánh và tìm kiếm sự dẫn dắt từ Thánh Linh, chúng ta học biết thực tại của neo thuộc linh và được gìn giữ an toàn - ngay cả trong hiểm nguy của dòng đời.
  Longnguyen

 6. #86
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Lớn Lên Qua Đau Buồn

  Đọc:

  Thi Thiên 119:65-80

  Một phụ nữ có người chồng 40 tuổi chết vì suy tim đột ngột, nói sự đau buồn giúp chị càng quí trọng tình yêu nhiều hơn. Khi nghe các cặp vợ chồng cãi nhau, đôi khi chị bảo họ, "Anh chị không có thì giờ để cãi nhau đâu." Chị nhận xét rằng những giây phút lãng phí trong cả cuộc đời chúng ta trở thành quí giá khi mình không thể lấy lại được.

  Đau buồn làm thay đổi cách chúng ta nhìn về cuộc sống. Dù cũ rích, nhưng thật đúng, ấy là cách chúng ta xử lý đau buồn sẽ khiến chúng ta cay đắng hơn hoặc tốt hơn. Trong lời phát biểu đáng chú ý, tác giả thi thiên thực sự cảm tạ Đức Chúa Trời về một kinh nghiệm khó khăn: "Trước khi chưa bị hoạn nạn, thì tôi lầm lạc, nhưng bây giờ tôi gìn giữ lời Chúa... Tôi đã bị hoạn nạn thật lấy làm phải, hầu cho học theo luật lệ Chúa" (Thi Thiên 119:67,71).

  Chúng ta không biết tính chất hoạn nạn của tác giả Thi thiên, nhưng kết quả tích cực là khiến ông khao khát vâng phục Chúa và đói khát Lời Ngài. Ít khi chúng ta có thể dùng lẽ thật này để an ủi những kẻ bị tổn thương. Ngược lại, chúng ta nhờ Lời Chúa đến với mình từ lòng thương xót cùng bàn tay chữa lành của Ngài.

  Khi đau buồn, chúng ta cảm thấy muốn chết hơn là lớn lên. Nhưng khi được Đức Chúa Trời ôm lấy trong vòng tay yêu thương, chúng ta có niềm tin chắc vào sự chăm sóc thành tín của Ngài.

  - David McCasland

  Sự chết của thánh đồ là quí báu trước mặt Đức Giê-hô-va.
  - Thi Thiên 116:15
  Lannguyen

 7. #87
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Growing Through Grief

  Read:

  Psalm 119:65-80

  A woman who lost her husband of 40 years to a sudden heart attack said that the resulting grief had caused her to value love more. When she heard couples arguing, she sometimes spoke to them, saying, "You don't have time for this." She noted that the wasted moments in all our lives become more precious when they cannot be repeated.

  Grief changes our perspective on life. It is trite but true that how we deal with sorrow will make us either bitter or better. In a remarkable statement, the psalmist actually thanked God for a difficult experience: "Before I was afflicted I went astray, but now I keep Your word... It is good for me that I have been afflicted, that I may learn Your statutes" (Ps. 119:67,71).

  We don't know the nature of the psalmist's affliction, but the positive outcome was a longing to obey the Lord and a hunger for His Word. Rarely can we use this truth to comfort those who hurt. Instead, it is the Lord's word to us from His compassionate heart and the touch from His healing hand.

  When we grieve, it feels more like dying than growing. But as God wraps His loving arms around us, we have the assurance of His faithful care.

  - David McCasland

  I have been through the valley of weeping,
  The valley of sorrow and pain;
  But the God of all comfort was with me,
  At hand to uphold and sustain. - Anon.

  Precious in the sight of the Lord is the death
  of His saints. - Psalm 116:15
  Lannguyen

 8. #88
  Join Date
  May 2004
  Location
  Singapore,Thailand,ÚSA
  Posts
  1,920
  Thanks
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Đau buồn làm thay đổi cách chúng ta nhìn về cuộc sống. Dù cũ rích, nhưng thật đúng, ấy là cách chúng ta xử lý đau buồn sẽ khiến chúng ta cay đắng hơn hoặc tốt hơn. Trong lời phát biểu đáng chú ý, tác giả thi thiên thực sự cảm tạ Đức Chúa Trời về một kinh nghiệm khó khăn: "Trước khi chưa bị hoạn nạn, thì tôi lầm lạc, nhưng bây giờ tôi gìn giữ lời Chúa... Tôi đã bị hoạn nạn thật lấy làm phải, hầu cho học theo luật lệ Chúa" (Thi Thiên 119:67,71).
  Longnguyen

 9. #89
  Join Date
  May 2004
  Location
  Singapore,Thailand,ÚSA
  Posts
  1,920
  Thanks
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Why???

  Why is it so hard to answer questions that begin with why???hahaha… Some say that in order to answer the question why, you need to use your higher order thingking skills(what is that again). hahaha…I actually attended a seminar that talked about that matter but I dont really understand every detail of that seminar, why??? I have so many questions in my mind that actually start with why???I could not see the answer even in the internet. Nobody could answer those questions. Why do I have to suffer this way??? Why am I writing this. Magulo di ga???Anyways, wala kc aq magawa ngayon. I guess I should go home na and make this day a productive one.
  Longnguyen

 10. #90
  Join Date
  Jun 2004
  Posts
  1,368
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Cơ Đốc Ứng dụng ( apllied Christianity)

  Thư của Thánh Gia-Cơ

  Lời chào thăm

  1 Gia-cơ, đầy tớ của Đức Chúa Trời và của Chúa là Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc, kính gửi mười hai bộ tộc đang sống tản lạc khắp nơi. Chúc anh em an vui!

  Tín hữu và sự thử thách

  2 Thưa anh em của tôi, hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, 3 vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra kiên nhẫn. 4 Nhưng sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó [b]
  , để chính anh em được trưởng thành, hoàn hảo, không thiếu sót điều gì.

  5 Nếu người nào trong anh em thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ ban cho, vì Đức Chúa Trời là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không lời phiền trách.

  6 Nhưng phải cầu xin bằng đức tin, không chút nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió dập dồi và cuốn đi đây đó. 7 Người như thế đừng tưởng mình sẽ nhận được điều gì từ nơi Chúa, 8 vì đó là một người phân tâm, không ổn định trong mọi đường lối mình.

  9 Anh em nào ở chỗ thấp kém, hãy tự hào về vị trí cao trọng của mình.

  10 Còn người giàu, hãy tự hào về vị trí thấp kém của mình, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ. 11 Mặt trời mọc lên với sức nóng thiêu đốt, làm cho cỏ khô, hoa rụng, sắc đẹp phai tàn. Người giàu cũng sẽ khô héo giữa những toan tính mình như vậy.

  Thử thách và ân điển

  12 Phước cho người chịu đựng sự thử thách, vì khi đã chịu nổi sự thử nghiệm, họ sẽ nhận mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho những người yêu mến Ngài.

  13 Đang lúc bị cám dỗ đừng ai nói: ‘‘Tôi bị Đức Chúa Trời cám dỗ”; vì Đức Chúa Trời không thể nào bị điều ác cám dỗ, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. 14 Nhưng mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến dụ [c]

  15 Rồi khi dục vọng đã cưu mang thì sinh ra tội lỗi; tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết.

  16 Thưa anh em yêu dấu của tôi, đừng để bị lừa dối: 17 Mọi ơn lành tốt đẹp và tặng phẩm toàn hảo đều đến từ thiên thượng, được ban xuống từ Cha của sự sáng, trong Ngài không có sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự chuyển dịch.

  18 Ngài đã dùng lời chân lý sinh chúng ta theo ý định của Ngài, để chúng ta trở thành một loại trái đầu mùa trong các tạo vật của Ngài.
  Thực hành lời Đức Chúa Trời

  19 Thưa anh em yêu dấu của tôi, anh em phải biết điều nầy: Mọi người đều phải mau nghe, chậm nói, chậm giận;
  20 vì cơn giận của loài người không thực hiện sự công chính của Đức Chúa Trời.

  21 Vậy, hãy loại bỏ mọi điều ô uế và gian ác đang lan tràn, lấy lòng nhu mì tiếp nhận lời đã trồng trong anh em, là lời có thể cứu chuộc linh hồn anh em.

  22 Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.

  23 Vì nếu người nào nghe lời mà không làm theo, thì giống như người kia soi mặt mình trong gương, 24 ngắm rồi bỏ đi, và quên ngay mặt mình như thể nào. 25 Nhưng người nào xem xét kỹ luật pháp toàn hảo nầy, là luật pháp đem lại sự tự do, và bền tâm suy xét, không phải chỉ nghe rồi quên đi, nhưng thực hành luật đó, thì sẽ được phước trong công việc mình.

  26 Nếu có ai tưởng mình là người tin đạo mà không kiềm giữ lưỡi mình, nhưng tự dối lòng, thì sự tin đạo của người ấy thật vô ích.

  27 Sự tin đạo thuần khiết, không hoen ố trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: thăm viếng trẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn hoạn nạn của họ, và giữ mình khỏi sự ô uế của thế gian.2
  Đừng thiên vị

  1 Thưa anh em của tôi, anh em đã tin Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc, là Chúa vinh quang của chúng ta, thì đừng thiên vị ai cả.

  2 Giả sử có một người đeo nhẫn vàng, ăn mặc sang trọng vào nhà hội của anh em, và có một người nghèo, ăn mặc rách rưới, cũng vào nữa; 3 anh em chú ý đến người ăn mặc sang trọng và nói: ‘‘Xin vui lòng ngồi chỗ nầy;” còn với người nghèo lại nói: ‘‘Hãy đứng đó,” hoặc, ‘‘Hãy ngồi dưới chân tôi đây.” 4 Như thế, có phải anh em đã phân biệt đối xử và lấy ý xấu mà xét đoán không?

  5 Thưa anh em yêu dấu của tôi, hãy nghe đây: Chẳng phải Đức Chúa Trời đã chọn lựa người nghèo ở thế gian nầy để làm cho họ giàu trong đức tin, và thừa kế vương quốc mà Ngài đã hứa cho những người yêu mến Ngài sao? 6 Vậy mà anh em lại khinh dể người nghèo! Không phải kẻ giàu đã ức hiếp anh em, kéo anh em đến trước tòa án sao? 7 Không phải họ là kẻ xúc phạm đến danh cao quí mà anh em đã kêu cầu sao?

  8 Nếu anh em thực sự giữ trọn luật pháp của Vua, theo lời Kinh Thánh: ‘‘Hãy yêu người lân cận như mình,” thì anh em cư xử đúng. [d]

  9 Nhưng nếu anh em tỏ ra thiên vị, thì anh em phạm tội, bị luật pháp kết án như một người phạm pháp. 10 Vì người nào giữ trọn cả luật pháp, mà vi phạm một điều, thì cũng bị kể như đã phạm tất cả. 11 Vì Đấng đã phán: ‘‘Chớ phạm tội ngoại tình,” cũng phán: ‘‘Chớ giết người.” Vậy, nếu bạn không phạm tội ngoại tình nhưng phạm tội giết người, thì bạn là kẻ phạm pháp. [e]

  12 Vậy anh em hãy nói và làm như những người sẽ chịu phán xét theo luật pháp của sự tự do.

  13 Vì người không bày tỏ lòng thương xót sẽ bị phán xét cách không thương xót; nhưng sự thương xót chiến thắng sự phán xét.

  Đức tin và hành động

  14 Thưa anh em của tôi, nếu một người bảo mình có đức tin nhưng không có hành động thì có ích gì không? Đức tin đó có cứu người ấy được không?

  15 Nếu gặp một anh em hoặc chị em không có áo che thân, thiếu thức ăn qua ngày, 16 mà một người trong anh em lại nói với họ: ‘‘Hãy đi bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no,” nhưng không cung ứng những nhu cầu cho thân thể họ, thì có ích gì không?

  17 Đức tin cũng vậy, nếu đức tin không có hành động, thì tự nó chết.

  18 Nhưng có người sẽ nói: ‘‘Bạn có đức tin, còn tôi có hành động.” Hãy chỉ cho tôi đức tin không có hành động của bạn đi, rồi tôi sẽ cho bạn thấy đức tin bằng hành động của tôi.

  19 Bạn tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời, bạn tin đúng; ngay cả ma quỉ cũng tin như vậy và run sợ. 20 Người khờ khạo kia ơi, bạn có muốn biết rằng đức tin không có hành động là vô ích không?

  21 Chẳng phải Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, đã được xưng công chính bởi hành động, khi ông dâng con mình là Y-sác trên bàn thờ sao? 22 Bạn thấy đó, đức tin đi đôi với hành động, và nhờ hành động mà đức tin trở nên trọn vẹn. 23 Như thế, lời Kinh Thánh đã được ứng nghiệm: ‘‘Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và nhờ đó ông được kể là công chính” [f]
  và được gọi là bạn của Đức Chúa Trời. 24 Anh em thấy đó, người ta được xưng công chính bởi hành động, chứ không chỉ bởi đức tin mà thôi. 25 Cũng vậy, chẳng phải kỹ nữ Ra-háp đã được xưng công chính bởi hành động, khi bà tiếp rước các sứ giả và đưa họ đi bằng một con đường khác sao? 26 Xác không có hồn thì chết, đức tin không có hành động cũng chết như vậy.
  3
  Kiểm soát cái lưỡi

  1 Thưa anh em của tôi, trong anh em không nên có nhiều người làm thầy, vì anh em biết rằng hễ là thầy, chúng ta sẽ phải chịu phán xét nghiêm khắc hơn.
  2 Tất cả chúng ta đều vấp phạm nhiều cách. Ai không vấp phạm trong lời nói, đó là người trọn vẹn, có thể kiềm chế được cả thân thể mình.

  3 Nếu chúng ta tra hàm thiếc vào miệng ngựa để bắt chúng vâng lời, thì chúng ta điều khiển được toàn thân chúng. 4 Hãy nhìn những chiếc tàu: Dù chúng thật lớn và bị trôi giạt bởi gió mạnh, nhưng chỉ một bánh lái rất nhỏ cũng đủ điều khiển chúng theo ý người cầm lái.

  5 Cũng vậy, cái lưỡi là một bộ phận nhỏ nhưng khoe khoang những việc lớn.
  Một tia lửa nhỏ có thể làm bùng cháy cả một cánh rừng rộng lớn biết bao! 6 Cái lưỡi cũng là ngọn lửa.

  Trong các chi thể của chúng ta, lưỡi là thế giới của tội ác, làm ô uế toàn thân, đốt cháy cả cuộc đời, và chính nó cũng bị lửa địa ngục đốt cháy.
  7 Mọi loài thú vật và chim muông, loài bò sát và sinh vật biển đều có thể chế ngự được, và đã từng bị loài người chế ngự rồi; 8 nhưng không ai chế ngự được cái lưỡi, một vật xấu xa không sao kiểm soát được, đầy dẫy những chất độc chết người.

  9 Chúng ta dùng lưỡi để chúc tụng Chúa, Cha chúng ta, và cũng dùng nó để nguyền rủa loài người, là loài được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời.

  10 Từ một miệng mà ra cả sự chúc tụng lẫn nguyền rủa sao? Thưa anh em của tôi, đừng như vậy. 11 Dòng suối xuất phát từ một mạch lại có thể chảy ra cả nước ngọt lẫn nước đắng được sao? 12 Thưa anh em của tôi, cây vả có thể ra trái ô-liu hoặc cây nho có thể ra trái vả được không? Dòng nước mặn cũng không thể chảy ra nước ngọt được.

  Hai sự khôn ngoan

  13 Trong anh em, ai là người khôn ngoan, hiểu biết? Hãy dùng lối sống tốt đẹp của mình mà bày tỏ những việc mình làm xuất phát từ sự khiêm nhu của lòng khôn ngoan.

  14 Nhưng nếu anh em ghen ghét cay đắng và ích kỷ trong lòng, thì chớ khoe khoang hay dùng lời dối trá chống lại chân lý. 15 Sự khôn ngoan đó không đến từ thiên thượng, nhưng thuộc về thế gian, xác thịt và ma quỉ. 16 Vì ở đâu có sự ghen ghét và ích kỷ, thì ở đó có sự xáo trộn và đủ mọi thứ xấu xa.

  17 Nhưng sự khôn ngoan từ thiên thượng thì trước hết là thanh sạch, rồi hiếu hòa, dịu dàng, nhường nhịn, đầy lòng thương xót và bông trái tốt lành, không chút thành kiến hay giả dối. 18 Những người xây dựng hòa bình gặt hái bông trái công chính đã gieo trong hòa bình.
  4
  Kết bạn với thế gian

  1 Những sự tranh chiến, xung đột giữa anh em đến từ đâu? Chẳng phải từ những dục vọng đang giao tranh trong chi thể anh em sao? 2 Anh em tham lam mà chẳng được, nên anh em giết người. Anh em thèm muốn mà không thể đạt được, nên xung đột và tranh chiến. Anh em không có gì cả, vì anh em không cầu xin. 3 Anh em cầu xin mà không nhận được, vì anh em cầu xin với dụng ý xấu, để dùng cho dục vọng riêng của mình.

  4 Nầy những kẻ ngoại tình [g]

  kia! Anh em không biết rằng kết bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, người nào muốn kết bạn với thế gian, thì người ấy tự biến mình thành kẻ thù của Đức Chúa Trời. 5 Hay anh em cho là vô nghĩa khi Kinh Thánh nói: ‘‘Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta thương mến chúng ta đến nỗi ghen tuông?” [h]

  6 Nhưng ân điển [i]
  g.” [j]

  7 Vậy, hãy thuận phục Đức Chúa Trời. Hãy kháng cự ma quỉ, thì nó sẽ chạy trốn anh em. 8 Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em.

  Hỡi các tội nhân, hãy rửa sạch tay mình; hỡi kẻ hai lòng, hãy thanh tẩy lòng mình đi; 9 hãy sầu thảm, hãy than van, khóc lóc; hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. 10 Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhấc anh em lên.

  Không nói xấu và xét đoán nhau

  11 Hỡi anh em, đừng nói xấu nhau. Ai nói xấu anh em mình hoặc xét đoán anh em mình, tức là nói xấu luật pháp, và xét đoán luật pháp. Nhưng nếu bạn xét đoán luật pháp, thì bạn không phải là người chấp hành luật pháp, mà là người xét đoán luật pháp.

  12 Chỉ có một Đấng ban bố luật pháp và phán xét, là Đấng có quyền cứu chuộc và tiêu diệt. Còn bạn là ai mà dám xét đoán người lân cận mình?

  Không khoe khoang việc ngày mai

  13 Bây giờ, hỡi anh em là những người đang nói: ‘‘Hôm nay hoặc ngày mai chúng ta sẽ đến thành phố kia, ở đó một năm, buôn bán và kiếm lời”. 14 Nhưng anh em không biết ngày mai sẽ thế nào, sự sống của anh em là gì? Vì anh em chỉ như hơi nước, xuất hiện trong giây lát, rồi lại tan ngay. 15 Đúng ra anh em phải nói: ‘‘Nếu Chúa muốn và chúng ta còn sống thì sẽ làm việc nọ việc kia.” 16 Nhưng anh em lại kiêu căng tự phụ! Mọi thứ kiêu căng như thế đều là xấu. 17 Vậy, ai biết điều tốt cần phải làm mà không làm, thì phạm tội.
  5
  Lời cảnh báo cho người giàu

  1 Bây giờ, hỡi anh em là những người giàu có! Hãy khóc lóc, kêu van vì sự cùng khốn sẽ đổ xuống trên anh em. 2 Tài sản anh em đã bị mục nát, áo quần bị mối mọt ăn. 3 Vàng bạc anh em đã bị gỉ sét, chất gỉ sét đó sẽ là bằng chứng chống lại anh em và sẽ ăn thịt anh em như lửa đốt. Anh em đã lo tích trữ cho những ngày cuối cùng! 4 Nầy, tiền công của những công nhân gặt thuê trong ruộng anh em, mà anh em đã gian lận, đang kêu oan, và tiếng kêu của những thợ gặt ấy đã thấu đến tai của Chúa toàn năng.

  5 Anh em đã sống xa hoa, hoan lạc trên đất nầy; anh em đã nuôi béo lòng mình trong ngày tàn sát; 6 anh em đã kết án và giết người công chính, mà người ấy không kháng cự anh em.
  Kiên tâm trong hoạn nạn

  7 Vì vậy, thưa anh em, hãy kiên nhẫn cho đến ngày Chúa quang lâm. Hãy xem người nông dân chờ đợi sản vật quí báu của đất, kiên nhẫn cho đến khi nhận được mưa đầu mùa và cuối mùa. 8 Anh em cũng vậy, hãy kiên nhẫn. Hãy vững lòng, vì ngày Chúa quang lâm đã gần rồi.

  9 Thưa anh em, đừng phiền trách nhau, để anh em khỏi bị phán xét; kìa, Đấng phán xét đang đứng trước cửa.

  10 Thưa anh em, hãy noi gương chịu khổ và nhẫn nhục của các nhà tiên tri, là những người đã nhân danh Chúa mà nói. 11 Nầy, chúng ta gọi những người kiên nhẫn là có phước. Anh em đã nghe nói về sự kiên nhẫn của Gióp, và thấy được mục đích của Chúa; vì Chúa đầy lòng xót thương và nhân từ.

  12 Nhưng trên hết, thưa anh em của tôi, chớ thề thốt, đừng chỉ trời, chỉ đất hoặc bất cứ vật gì khác mà thề; nhưng phải thì nói phải, không thì nói không, để anh em khỏi bị phán xét.

  Sự cầu nguyện bởi đức tin

  13 Có ai trong anh em bị đau khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? Hãy ca ngợi.
  14 Có ai trong anh em đau ốm chăng? Người ấy hãy mời các trưởng lão Hội Thánh đến; họ sẽ nhân danh Chúa cầu nguyện và xức dầu cho người bệnh. 15 Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu người bệnh, Chúa sẽ đỡ người ấy dậy; nếu người bệnh có phạm tội, cũng sẽ được tha.

  16 Vậy, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, để anh em được lành bệnh. Lời cầu nguyện của người công chính có năng quyền và rất linh nghiệm. 17 Ê-li là người có cùng bản chất như chúng ta. Ông nhiệt thành cầu xin cho đừng mưa, thì không có mưa rơi xuống đất trong ba năm rưỡi. 18 Rồi ông cầu nguyện lại, thì có mưa, và đất sinh sản hoa màu.

  19 Thưa anh em của tôi, trong anh em nếu có ai lầm lạc cách xa chân lý và có người khác đem họ trở lại, 20 thì phải biết rằng, ai đem một tội nhân từ con đường lầm lạc trở lại, là cứu linh hồn người đó khỏi sự chết và che lấp vô số tội lỗi.

 11. #91
  Join Date
  Jun 2004
  Posts
  1,368
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Thư Gửi Tín Hữu Cô-lô-xê

  Thư Gửi Tín Hữu Cô-lô-xê

  1
  13 Ngài đã giải cứu chúng ta khỏi quyền bính của sự tối tăm, mà dời chúng ta qua nước của Con yêu dấu của Ngài; 14 trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội.

  15 Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. 16 Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. 17 Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài. 18 Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu Hội thánh. Ngài là ban đầu, sanh trước nhứt từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng. 19 Vì chưng Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài, 20 và bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời2
  6 Anh em đã nhận Đức Chúa Jêsus Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy; 7 hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ.

  3
  1 Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. 2 Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất

  12 Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục,
  13 nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. 14 Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.

  15 Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn.

  17 Hễ anh em làm điều gì, hoặc lời nói, hoặc việc làm, hãy nhơn danh Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha.
  16 Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan.

  17 Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.

  18 Hỡi người làm vợ, hãy thuận phục chồng, như điều đó là hiệp nghi trong Chúa. 19 Hỡi kẻ làm chồng, hãy thương yêu vợ, chớ hề ở cay nghiệt với nàng.

  23 Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta,24 vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa.

  ====================================/
  Thư Gửi Tín Hữu Cô-lô-xê
  KHAI ĐỀ
  Lời mở đầu
  1

  1 Tôi là Phao-lô, bởi ý Thiên Chúa được làm Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su, và anh Ti-mô-thê là người anh em, 2 kính gửi dân thánh tại Cô-lô-xê, là những anh em tín hữu trong Đức Ki-tô. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta ban cho anh em ân sủng và bình an.
  Tạ ơn và cầu xin
  3 Chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, khi cầu nguyện cho anh em. 4 Thật vậy, chúng tôi đã được nghe nói về lòng tin của anh em vào Đức Ki-tô Giê-su, và về lòng mến của anh em đối với toàn thể dân thánh ; 5 lòng tin và lòng mến đó phát xuất từ niềm trông cậy dành cho anh em trên trời, niềm trông cậy anh em đã được nghe loan báo khi lời chân lý là Tin Mừng 6 đến với anh em ; Tin Mừng này đang sinh hoa trái và lớn lên trên toàn thế giới như thế nào, thì nơi anh em cũng vậy, từ ngày anh em được nghe nói và nhận biết ân sủng của Thiên Chúa thực sự là gì. 7 Anh em đã học hỏi điều này với anh Ê-páp-ra là người đồng sự yêu quý của chúng tôi và là người thay thế chúng tôi với tư cách là người phục vụ trung thành của Đức Ki-tô. 8 Chính anh đã cho chúng tôi hay về lòng mến mà Thần Khí ban cho anh em.
  9 Vì thế, từ ngày chúng tôi nghe biết như vậy, chúng tôi cũng không ngừng cầu nguyện và kêu xin Thiên Chúa cho anh em được am tường thánh ý Người, với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết mà Thần Khí ban cho. 10 Như vậy, anh em sẽ sống được như Chúa đòi hỏi, và làm đẹp lòng Người về mọi phương diện, sẽ sinh hoa trái là mọi thứ việc lành, và mỗi ngày một hiểu biết Thiên Chúa hơn. 11 Nhờ sức mạnh vạn năng của Thiên Chúa vinh quang, anh em sẽ nên mạnh mẽ để kiên trì chịu đựng tất cả.
  12 Anh em hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha, đã làm cho anh em trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của dân thánh trong cõi đầy ánh sáng.
  13 Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm, và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái ; 14 trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi.
  I. PHẦN GIÁO THUYẾT
  Đức Ki-tô đứng hàng đầu
  15 Thánh Tử
  là hình ảnh Thiên Chúa vô hình,
  là trưởng tử
  sinh ra trước mọi loài thọ tạo,
  16 vì trong Người,
  muôn vật được tạo thành
  trên trời cùng dưới đất,
  hữu hình với vô hình.
  Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng
  hay là bậc quyền năng thượng giới,
  tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng
  nhờ Người và cho Người.
  17 Người có trước muôn loài muôn vật,
  tất cả đều tồn tại trong Người.
  18 Người cũng là đầu của thân thể,
  nghĩa là đầu của Hội Thánh ;
  Người là khởi nguyên,
  là trưởng tử
  trong số những người
  từ cõi chết sống lại,
  để trong mọi sự
  Người đứng hàng đầu.
  19 Vì Thiên Chúa đã muốn
  làm cho tất cả sự viên mãn
  hiện diện ở nơi Người,
  20 cũng như muốn nhờ Người
  mà làm cho muôn vật
  được hoà giải với mình.
  Nhờ máu Người đổ ra
  trên thập giá,
  Thiên Chúa đã đem lại bình an
  cho mọi loài dưới đất
  và muôn vật trên trời.
  Người Cô-lô-xê được chung hưởng ơn cứu độ
  21 Cả anh em nữa, xưa kia anh em là những người xa lạ, là thù địch của Thiên Chúa vì những tư tưởng và hành động xấu xa của anh em. 22 Nhưng nay nhờ Đức Giê-su là con người bằng xương bằng thịt đã chịu chết, Thiên Chúa cho anh em được hoà giải với Người, để anh em trở nên thánh thiện tinh tuyền và không có gì đáng trách trước mặt Người. 23 Anh em chỉ cần giữ vững đức tin, cần được xây dựng vững chắc, kiên quyết và đừng vì nao núng mà lìa bỏ niềm hy vọng anh em đã nhận được khi nghe loan báo Tin Mừng. Tin Mừng này đã được rao giảng cho khắp thiên hạ, và tôi, Phao-lô, tôi đã được trở nên người phục vụ Tin Mừng.
  Ông Phao-lô vất vả phục vụ dân ngoại
  24 Giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Ki-tô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh. 25 Tôi đã trở nên người phục vụ Hội Thánh, theo kế hoạch Thiên Chúa đã uỷ thác cho tôi, liên quan đến anh em : đó là tôi phải rao giảng lời của Người cho trọn vẹn, 26 rao giảng mầu nhiệm đã được giữ kín từ bao thời đại và qua bao thế hệ, nhưng nay đã được tỏ ra cho dân thánh của Thiên Chúa. 27 Người đã muốn cho họ được biết mầu nhiệm này phong phú và hiển hách biết bao giữa các dân ngoại : đó là chính Đức Ki-tô đang ở giữa anh em, Đấng ban cho chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang. 28 Chính Người là Đấng chúng tôi rao giảng, khi khuyên bảo mỗi người và dạy dỗ mỗi người với tất cả sự khôn ngoan, để giúp mỗi người nên hoàn thiện trong Đức Ki-tô. 29 Chính vì mục đích ấy mà tôi phải vất vả chiến đấu, nhờ sức lực của Người hoạt động mạnh mẽ trong tôi.
  Ông Phao-lô lo lắng cho đức tin của người Cô-lô-xê
  2

  1 Quả thế, tôi muốn anh em biết tôi phải chiến đấu gay go thế nào vì anh em, vì những người Lao-đi-ki-a, và vì bao người khác chưa thấy tôi tận mắt ; 2 như vậy là để họ được phấn khởi trong tâm hồn, và nhờ được liên kết chặt chẽ với nhau trong tình thương, họ đạt tới sự thông hiểu phong phú và đầy đủ, khiến họ nhận biết mầu nhiệm của Thiên Chúa, tức là Đức Ki-tô, 3 trong Người có cất giấu mọi kho tàng của sự khôn ngoan và hiểu biết.
  4 Tôi nói điều đó để đừng có ai dùng lời lẽ hấp dẫn mà mê hoặc anh em. 5 Tuy xa cách về thể xác, nhưng tôi vẫn ở với anh em về tinh thần, và vui mừng thấy anh em giữ hàng ngũ và vững tin vào Đức Ki-tô.
  II. ĐỀ PHÒNG GIÁO LÝ SAI LẠC
  Sống theo đức tin chân chính chứ không theo những tư tưởng sai lạc
  6 Vậy như anh em đã nhận Đức Ki-tô Giê-su làm Chúa, thì hãy tiếp tục sống kết hợp với Người. 7 Anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Ki-tô Giê-su, hãy dựa vào đức tin mà anh em đã được thụ huấn, và để cho lòng chan chứa niềm tri ân cảm tạ.
  8 Hãy coi chừng chớ để ai gài bẫy anh em bằng mồi triết lý và những tư tưởng giả dối rỗng tuếch theo truyền thống người phàm và theo những yếu tố của vũ trụ chứ không theo Đức Ki-tô.
  Đức Ki-tô, Thủ Lãnh duy nhất của thiên thần và loài người
  9 Thật vậy, nơi Người, tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thể, 10 và trong Người, anh em được sung mãn : Người vốn là đầu mọi quyền lực thần thiêng.
  11 Trong Người, anh em đã được chịu phép cắt bì, không phải phép cắt bì do tay người phàm, nhưng là phép cắt bì của Đức Ki-tô, có sức lột bỏ con người tội lỗi của anh em. 12 Anh em đã cùng được mai táng với Đức Ki-tô khi chịu phép rửa, lại cùng được trỗi dậy với Người, vì tin vào quyền năng của Thiên Chúa, Đấng làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết. 13 Trước kia, anh em là những kẻ chết vì anh em đã sa ngã, và vì thân xác anh em không được cắt bì, nay Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống với Đức Ki-tô : Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta.
  14 Người đã xoá sổ nợ bất lợi cho chúng ta, sổ nợ mà các giới luật đã đưa ra chống lại chúng ta. Người đã huỷ bỏ nó đi, bằng cách đóng đinh nó vào thập giá. 15 Người đã truất phế các quyền lực thần thiêng, đã công khai bêu xấu chúng, đã điệu chúng đi trong đám rước khải hoàn của Người.
  Đề phòng lối sống khắc khổ theo thuyết “các quyền lực vũ trụ”
  16 Vậy đừng ai xét đoán anh em về chuyện đồ ăn thức uống, hay về mục ngày lễ, ngày đầu tháng, ngày sa-bát. 17 Tất cả những cái đó chỉ là hình bóng những điều sắp tới, nhưng thực tại là thân thể Đức Ki-tô. 18 Đừng ai viện cớ “khiêm nhường” và “sùng kính các thiên thần” mà làm cho anh em mất phần thưởng chiến thắng ; họ chìm đắm trong những thị kiến của mình, vênh váo vì những suy tưởng theo lối người phàm. 19 Họ không gắn chặt với Đức Ki-tô là Đầu ; chính Người làm cho toàn thân được nuôi dưỡng, được kết cấu chặt chẽ nhờ mọi thứ gân mạch và dây chằng, và được lớn lên nhờ sức Thiên Chúa ban.
  20 Anh em đã chết cùng Đức Ki-tô và được giải thoát khỏi các yếu tố của vũ trụ, tại sao lại rập theo những quy luật, như thể anh em còn sống lệ thuộc vào thế gian ? Chẳng hạn : 21 “Đừng ăn cái này, đừng nếm cái kia, đừng đụng vào cái nọ”, 22 toàn những cấm đoán về những cái dùng đến là hư. Đó chỉ là những giới luật và giáo huấn của người phàm. 23 Những điều ấy có vẻ khôn ngoan : nào là “sùng đạo tự ý”, nào là “khiêm nhường”, nào là “khổ hạnh”, nhưng không có giá trị gì đối với tính xác thịt lăng loàn.
  Nguyên lý của đời sống mới : kết hợp với Đức Ki-tô phục sinh
  3

  1 Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. 2 Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. 3 Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa. 4 Khi Đức Ki-tô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang.
  III. PHẦN KHUYÊN NHỦ
  Chỉ thị chung cho các tín hữu
  5 Vậy anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em : ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam ; mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng. 6 Chính vì những điều đó mà cơn thịnh nộ của Thiên Chúa giáng xuống trên những kẻ không vâng phục. 7 Chính anh em xưa kia cũng ăn ở như thế, khi anh em còn sống giữa những người ấy. 8 Nhưng nay, cả anh em nữa, hãy từ bỏ tất cả những cái đó : nào là giận dữ, nóng nảy, độc ác, nào là thoá mạ, ăn nói thô tục.
  9 Anh em đừng nói dối nhau, vì anh em đã cởi bỏ con người cũ với những hành vi của nó rồi, 10 và anh em đã mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh Đấng Tạo Hoá, để được ơn thông hiểu. 11 Vậy không còn phải phân biệt Hy-lạp hay Do-thái, cắt bì hay không cắt bì, man di, mọi rợ, nô lệ, tự do, nhưng chỉ có Đức Ki-tô là tất cả và ở trong mọi người.
  12 Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. 13 Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. 14 Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái : đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. 15 Ước gì ơn bình an của Đức Ki-tô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân.
  16 Ước chi lời Đức Ki-tô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca, do Thần Khí linh hứng. 17 Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giê-su và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha.
  Chỉ thị riêng cho đời sống gia đình
  18 Người làm vợ hãy phục tùng chồng, như thế mới xứng đáng là người thuộc về Chúa. 19 Người làm chồng hãy yêu thương chứ đừng cay nghiệt với vợ. 20 Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa. 21 Những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái bực tức, kẻo chúng ngã lòng.
  22 Kẻ làm nô lệ hãy vâng lời những người chủ ở đời này trong mọi sự. Đừng chỉ vâng lời trước mặt, như muốn làm đẹp lòng người ta, nhưng với lòng đơn sơ, vì kính sợ Chúa. 23 Bất cứ làm việc gì, hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa, chứ không phải cho người đời 24 vì biết rằng anh em sẽ nhận được phần thưởng Chúa ban, là gia nghiệp dành cho dân Người. Đức Ki-tô là Chủ, anh em hãy phục vụ Người. 25 Ai ăn ở bất công sẽ được trả theo điều bất công mình làm ; không có chuyện thiên vị.
  4

  1 Người làm chủ hãy đối xử công bằng và đồng đều với các nô lệ, vì biết rằng cả anh em nữa cũng có một Chủ ở trên trời.
  Tinh thần tông đồ
  2 Anh em hãy siêng năng cầu nguyện ; hãy tỉnh thức mà cầu nguyện và tạ ơn. 3 Đồng thời, cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi nữa, xin Thiên Chúa mở cửa cho chúng tôi rao giảng lời Người, để chúng tôi loan báo mầu nhiệm Đức Ki-tô ; chính vì mầu nhiệm này mà tôi bị giam giữ. 4 Xin cho tôi biết công bố rõ ràng mầu nhiệm ấy, như bổn phận tôi phải loan báo.
  5 Anh em hãy ăn ở khôn ngoan với người ngoài ; hãy tận dụng thời buổi hiện tại. 6 Lời nói của anh em phải luôn luôn mặn mà dễ thương, để anh em biết đối đáp sao cho phải với mỗi người.
  Tin tức
  7 Mọi tin tức về tôi, anh Ty-khi-cô sẽ cho anh em biết ; anh là người anh em yêu quý của tôi, người trung thành phục vụ, và người đồng sự với tôi trong công việc Chúa. 8 Tôi phái anh đến với anh em vì mục đích ấy, để anh em được biết hiện tình của chúng tôi, và để anh khích lệ tâm hồn anh em. 9 Cùng đi có anh Ô-nê-xi-mô, người anh em trung thành và yêu quý của tôi, người đồng hương với anh em. Cả hai sẽ cho anh em biết tất cả những gì xảy ra ở đây.
  Lời chào và lời chúc cuối thư
  10 Anh A-rít-ta-khô, bạn tù với tôi, gửi lời chào anh em. Anh Mác-cô, em họ ông Ba-na-ba, cũng gửi lời chào anh em ; anh em đã nhận được những chỉ thị về anh ấy ; nếu anh ấy đến với anh em, thì hãy tiếp đón anh ấy. 11 Anh Giê-su, gọi là Giút-tô, cũng gửi lời chào anh em. Trong số những người cắt bì, chỉ có ba anh ấy cùng làm việc với tôi cho Nước Thiên Chúa ; các anh đã là niềm an ủi của tôi. 12 Anh Ê-páp-ra, người đồng hương với anh em và là tôi tớ của Đức Ki-tô Giê-su, gửi lời chào anh em ; anh không ngừng chiến đấu cho anh em bằng lời cầu nguyện, để một khi đã trưởng thành và hoàn toàn vâng theo thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự, anh em được đứng vững. 13 Tôi làm chứng cho anh rằng anh vất vả nhiều vì anh em, những người ở Lao-đi-ki-a và Hi-ê-ra-pô-li. 14 Anh Lu-ca, thầy thuốc yêu quý, và anh Đê-ma gửi lời chào anh em.
  15 Xin cho tôi gửi lời chào các anh em ở Lao-đi-ki-a, chị Nym-pha và Hội Thánh vẫn họp tại nhà chị ấy. 16 Sau khi anh em đọc thư này, xin liệu sao cho Hội Thánh Lao-đi-ki-a cũng được đọc nữa. Xin anh em cũng đọc thư của tôi gửi cho Hội Thánh Lao-đi-ki-a. 17 Sau cùng, xin nhắn với anh Ác-khíp-pô : “Hãy lưu tâm đến chức vụ Chúa đã giao cho anh, và lo chu toàn.”
  18 Lời chào này do chính tay tôi, Phao-lô, viết. Anh em đừng quên rằng tôi đang phải mang xiềng xích ! Chúc anh em được ân sủng.
  <

 12. #92
  Join Date
  Jun 2004
  Posts
  1,368
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Cô-lô-se
  1
  Lời đạt và chào thăm

  1 Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, cùng Ti-mô-thê là anh em, 2 gởi cho các anh em chúng ta ở thành Cô-lô-se, là những người thánh và trung tín trong Đấng Christ: nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta!

  I. Đức Chúa Jêsus Christ là đầu trên hết muôn vật, là cội rễ sự chuộc tội

  (Từ 1:3 đến 2:23)
  Phao-lô cảm tạ và cầu nguyện về đức tin của người Cô-lô-se

  3 Trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi, thì cảm tạ Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. 4 Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Đức Chúa Jêsus Christ và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ, 5 vì cớ sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời, là sự trước kia anh em đã nhờ đạo Tin lành chân thật mà biết đến. 6 Đạo Tin lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian; lại kết quả và tấn bộ cũng như trong anh em, từ ngày mà anh em đã nghe rao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó, 7 y như Ê-pháp-ra là bạn đồng sự thiết nghĩa với chúng tôi đã dạy anh em; người giúp đỡ chúng tôi như một kẻ giúp việc trung thành của Đấng Christ, 8 và đã tỏ ra cho chúng tôi biết lòng yêu thương mà anh em cảm chịu bởi Đức Thánh Linh.

  9 Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, 10 hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nẩy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, 11 nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. 12 Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng: 13 Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài, 14 trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội.

  Sự cao trọng Đấng Christ theo bổn tánh Đức Chúa Trời

  15 Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. 16 Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. 17 Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài. 18 Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu Hội thánh. Ngài là ban đầu, sanh trước nhứt từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng. 19 Vì chưng Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài, 20 và bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời.

  21 Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình, 22 nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của Con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách được; 23 miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng không núng, chẳng hề dời khỏi sự trông cậy đã truyền ra bởi đạo Tin lành mà anh em đã nghe, là đạo được giảng ra giữa mọi vật dựng nên ở dưới trời, và chính tôi, Phao-lô, là kẻ giúp việc của đạo ấy.
  Chức vụ và sự khổ sở của Phao-lô

  24 Nay tôi lấy làm vui về sự tôi đã chịu khổ sở vì anh em, tôi lại vì thân thể Đấng Christ, là Hội thánh, mà đem xác thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài. 25 Tôi làm kẻ giúp việc của Hội thánh đó, bởi sự phân phát của Đức Chúa Trời, là Đấng giao cho tôi cái phần việc truyền đạo Chúa cho anh em cách trọn vẹn, 26 tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời các kiếp, mà nay tỏ ra cho các thánh đồ Ngài. 27 Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thể nào, nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em, là sự trông cậy về vinh hiển. 28 Ấy là Ngài mà chúng tôi rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ ra trước mặt Đức Chúa Trời. 29 Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ sức Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi.

  2
  1 Vả, tôi muốn anh em biết dường nào tôi hết sức chiến tranh cho anh em, cho những người ở Lao-đi-xê, và cho những kẻ không thấy mặt tôi về phần xác, 2 hầu cho lòng những kẻ ấy được yên ủi, và lấy sự yêu thương mà liên hiệp, đặng có nhiều sự thông biết đầy dẫy chắc chắn, đến nỗi có thể hiểu sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ, 3 mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quí báu về khôn ngoan thông sáng.

  4 Tôi nói như vậy, hầu cho chẳng ai lấy lời dỗ dành mà lừa dối anh em. 5 Vì dẫu thân tôi xa cách, nhưng tâm thần tôi vẫn ở cùng anh em, thấy trong anh em có thứ tự hẳn hoi và đức tin vững vàng đến Đấng Christ, thì tôi mừng rỡ lắm. 6 Anh em đã nhận Đức Chúa Jêsus Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy; 7 hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ.
  Phép cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus Christ được hiệu nghiệm trọn vẹn

  8 Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ, mà bắt anh em phục chăng. 9 Vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình. 10 Anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực. 11 Anh em cũng chịu cắt bì trong Ngài, không phải phép cắt bì bởi tay người ta làm ra, nhưng là phép cắt bì của Đấng Christ, là lột bỏ tánh xác thịt của chúng ta. 12 Anh em đã bởi phép báp-têm được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại.
  13 Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ, vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta: 14 Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự; 15 Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ.

  Đạo lý và phép tắc của loài người

  16 Vì vậy, chớ có ai đoán xét anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày mặt trăng mới, hoặc ngày Sa-bát, 17 ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ. 18 Chớ để cho những kẻ kia cướp lấy phần thưởng chạy thi, là kẻ giả đò khiêm nhượng mà muốn thờ lạy các thiên sứ. Họ theo những sự mình xem thấy, và bởi tình xác thịt nổi lòng kiêu ngạo vô ích, 19 không liên lạc với đầu, là nhờ đầu đó mà cả thân thể xếp đặt kết hiệp bởi các lắt léo, và được sự sanh trưởng từ Đức Chúa Trời đến.

  20 Ví bằng anh em chết với Đấng Christ về sự sơ học của thế gian, thì làm sao lại để cho những thể lệ nầy ép buộc mình, như anh em còn sống trong thế gian: 21 Chớ lấy, chớ nếm, chớ rờ? 22 Cả sự đó hễ dùng đến thì hư nát, theo qui tắc và đạo lý loài người, 23 dầu bề ngoài có vẻ khôn ngoan, là bởi thờ lạy theo ý riêng, cách khiêm nhượng và khắc khổ thân thể mình; nhưng không ích gì để chống cự lòng dục của xác thịt.

  II. Lời khuyên bổn đạo về cách ăn ở trong xã hội và gia đình
  (Đoạn 3 và 4)
  3
  Đời mới trong Đấng Christ

  1 Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.

  2 Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất; 3 vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. 4 Khi nào Đấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển.

  5 Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng: 6 bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục; 7 lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó, và ăn ở như vậy. 8 Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác.

  Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tỉu nào ra từ miệng anh em. 9 Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, 10 mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. 11 Tại đây không còn phân biệt người Gờ-réc hoặc người Giu-đa, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Sy-the, [†]
  người tôi mọi hoặc người tự chủ; nhưng Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự.

  12 Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục, 13 nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. 14 Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.15 Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn.
  16 Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. 17 Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.

  Bổn phận ở trong nhà

  18 Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình, y như điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy. 19 Hỡi kẻ làm chồng, hãy yêu vợ mình, chớ hề ở cay nghiệt với người.

  20 Hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa. 21 Hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng.

  22 Hỡi kẻ làm tôi tớ, trong mọi sự phải vâng phục kẻ làm chủ mình về phần xác, không những hầu việc trước mắt họ, như mình tìm cách cho đẹp lòng người ta, nhưng vì kính sợ Chúa, hãy lấy lòng thật thà mà hầu việc.

  23 Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta, 24 vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa. 25 Vì ai ăn ở bất nghĩa, sẽ lại chịu lấy sự bất nghĩa của mình: không tây vị ai hết.
  4
  1 Hỡi người làm chủ, hãy lấy điều công bình chánh trực đãi tôi tớ mình, vì biết rằng anh em cũng có một Chủ mình ở trên trời.

  Lời khuyên về sự cầu nguyện và khôn ngoan

  2 Phải bền đỗ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào. 3 Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, 4 lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói.
  5 Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại, và lợi dụng thì giờ. 6 Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào.
  Sự sai Ti-chi-cơ đi
  7 Ti-chi-cơ là anh em rất yêu của chúng tôi, một người tôi tớ trung thành của Chúa và bạn cùng làm việc với tôi, sẽ báo tin cho anh em về các việc của tôi. 8 Tôi có ý sai người đến cùng anh em, hầu cho anh em biết tình cảnh chúng tôi là thể nào, đặng người yên ủi lòng anh em. 9 Kẻ cùng đi với người là Ô-nê-sim, anh em trung tín và rất yêu của chúng tôi, tức là người đồng xứ với anh em vậy. Hai người đó sẽ nói cho biết hết mọi điều xảy ra ở đây.

  Lời chào thăm và dặn dò các điều khác

  10 A-ri-tạc, là bạn đồng tù với tôi, gởi lời thăm anh em, Mác, anh em chú bác với Ba-na-ba cũng vậy. Về Mác, anh em đã chịu lấy lời dạy bảo rồi; nếu người đến nơi anh em, hãy tiếp rước tử tế. 11 Giê-su gọi là Giúc-tu cũng có lời thăm anh em. Trong những người chịu cắt bì, chỉ ba người đó cùng tôi vì nước Đức Chúa Trời mà làm việc, và các người ấy là một sự yên ủi lòng tôi.
  12 Ê-pháp-ra, người hàng xứ với anh em, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ, có lời chào anh em; người vì anh em chiến đấu không thôi trong khi cầu nguyện, để anh em trở nên toàn vẹn và trọn niềm vâng phục mọi ý muốn của Đức Chúa Trời. 13 Vì tôi làm chứng cho người rằng, người làm việc rất là khó nhọc vì anh em, lại vì người Lao-đi-xê và người Hi-ê-ra-bô-li nữa. 14 Lu-ca là thầy thuốc rất yêu dấu, chào anh em, Đê-ma cũng vậy.

  15 Hãy chào các anh em ở Lao-đi-xê và Nim-pha, cùng Hội thánh nhóm trong nhà người. 16 Anh em đọc thơ nầy rồi, hãy đưa cho Hội thánh Lao-đi-xê đọc với, anh em cũng phải đọc thơ ở Lao-đi-xê gởi đến nữa. 17 Rốt lại, hãy nói với A-chíp rằng: Hãy cẩn thận về chức vụ mà ngươi đã nhân danh Chúa nhận lãnh, để làm cho thật trọn vẹn.

  18 Chính tay tôi, Phao-lô, viết chào thăm anh em. Hãy nhớ về xiềng xích của tôi. Nguyền xin ân điển ở cùng anh em!

 13. #93
  Join Date
  Jun 2004
  Posts
  1,368
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Con đường dẫn đến Sự Sống vĩnh cửu

  Thánh Vịnh 119

  (118)Ca ngợi Lề Luật

  A-lép (Đây là chữ caí của tiếng Do Thái)
  1 Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện,
  biết noi theo luật pháp CHÚA TRỜI.
  2 Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa,
  hết lòng hết dạ kiếm tìm Người.

  3 Họ không làm điều ác, nhưng cứ đường lối Chúa mà đi.
  4 Vâng lạy Chúa, Ngài đã ban huấn lệnh,
  truyền chúng con tuân giữ vẹn toàn.
  5 Ước mong sao con hằng vững bước
  theo thánh chỉ Ngài ban.
  6 Để con không xấu hổ
  khi nhìn lại các mệnh lệnh của Ngài.
  7 Con thành tâm dâng lời cảm tạ
  vì được biết những quyết định công minh.
  8 Thánh chỉ Ngài, con xin tuân giữ,
  xin Ngài đừng nỡ bỏ rơi con.

  Bết
  9 Làm thế nào giữ được tuổi xuân trong trắng ?
  Thưa phải tuân theo lời Chúa dạy.
  10 Lạy Chúa, con hết dạ kiếm tìm Ngài,
  xin chớ để con làm sai mệnh lệnh Chúa.
  11 Lời Chúa hứa, lòng con ấp ủ,
  để chẳng bao giờ bội nghĩa bất trung.
  12 Lạy CHÚA, con dâng lời ca tụng,
  thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.
  13 Môi con hằng nhẩm đi nhắc lại,
  các quyết định miệng Ngài phán ra.
  14 Tuân theo thánh ý Ngài, con vui sướng
  hơn là được tiền rừng bạc bể.

  15 Con sẽ gẫm suy huấn lệnh Chúa truyền,
  đưa mắt nhìn theo đường lối Chúa.
  16 Con vui thú với thánh chỉ Ngài
  chẳng quên lời Ngài phán.

  Ghi-men
  17 Xin tỏ lòng nhân hậu cùng tôi tớ Chúa đây
  để con được sống và tuân giữ lời Ngài.
  18 Xin mở mắt cho con nhìn thấy
  luật pháp Ngài kỳ diệu biết bao.

  19 Ở trên đời, con là thân lữ khách,
  mệnh lệnh Ngài, xin đừng nỡ giấu con.
  20 Hồn con những khát khao mòn mỏi,
  hằng chờ mong quyết định của Ngài.

  21 Chúa ngăm đe bọn người ngạo mạn,
  khốn cho kẻ làm sai mệnh lệnh Ngài !
  22 Xin đừng để con phải nhuốc nha tủi hổ,
  vì thánh ý Ngài, con vẫn tuân theo.
  23 Mặc quan quyền họp nhau mưu hại,
  tôi tớ Ngài đây cứ gẫm suy thánh chỉ.
  24 Vâng, thánh ý Ngài làm con vui sướng thoả thuê,
  chỉ bảo con như những người cố vấn.

  Đa-lét
  25 Tấm thân này bị nhận xuống bùn đen,
  theo lời Ngài, xin cho con được sống.
  26 Con kể lể đường đời, Chúa đáp lại,
  xin dạy cho con biết thánh chỉ Ngài.
  27 Đường lối huấn lệnh Ngài, xin cho con hiểu rõ,
  để con suy gẫm những kỳ công của Ngài.
  28 Con đã phải buồn sầu ứa lệ,
  như lời Ngài phán, xin đỡ con lên.
  29 Xin giúp con tránh đường xảo trá
  và thương ban cho con luật pháp Ngài.

  30 Đường chân lý, này con đã chọn,
  quyết định của Ngài, con khao khát đợi trông.
  31 Con thiết tha với thánh ý Ngài, lạy CHÚA,
  xin đừng để con phải nhục nhã ê chề.
  32 Được Chúa thương mở lòng mở trí,
  con chạy theo đường mệnh lệnh của Ngài.


  33 Lạy CHÚA, xin dạy con đường lối thánh chỉ,
  con nguyện đi theo mãi đến cùng.
  34 Xin cho con được trí thông minh
  để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ.
  35 Trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi,
  vì con ưa thích đường lối đó.
  36 Xin hướng lòng con nghiêng về thánh ý,
  không ngả theo lợi lộc tiền tài.

  37 Xin giữ mắt này khỏi nhìn theo những gì hư ảo,
  và cho con được sống nhờ đường lối của Ngài.
  38 Xin thực hiện cho tôi tớ Ngài đây lời đã hứa,
  để người người kính sợ Thánh Danh.
  39 Xin giữ con khỏi nỗi nhục nhằn con vẫn sợ,
  vì quyết định của Ngài tốt đẹp dường bao !
  40 Con khát khao huấn lệnh của Ngài,
  vì Ngài công chính, xin cho con được sống.

  Vau
  41 Lạy CHÚA, xin cho con được hưởng tình thương Chúa,
  và ơn cứu độ, theo lời hứa của Ngài.
  42 Con sẽ đối đáp với người lăng nhục,
  vì con tin cậy ở lời Ngài.

  43 Xin đừng cất khỏi miệng con lời chân lý,
  vì quyết định của Ngài, con vẫn cậy trông.
  44 Luật pháp Ngài, con nguyện hằng tuân giữ
  tới muôn thuở muôn đời.
  45 Con thảnh thơi tiến bước,
  vì huấn lệnh của Ngài, con mải miết dõi theo.
  46 Trước mặt vua quan, con giãi bày thánh ý,
  lòng không chút hổ ngươi.
  47 Con vui thú với mệnh lệnh của Ngài
  và hết lòng yêu mến.
  48 Mệnh lệnh Ngài, con giơ tay đón nhận,
  thánh chỉ Ngài, con sẽ gẫm suy.

  Da-in
  49 Xin Chúa nhớ lại lời phán cùng tôi tớ,
  lời ban niềm hy vọng cho con.
  50 Lời hứa của Ngài làm cho con được sống,
  đó là điều an ủi con trong cảnh khốn cùng.
  51 Phường kiêu ngạo nặng lời chế giễu,
  nhưng luật Ngài, con chẳng lìa xa.
  52 Lạy CHÚA, con nhớ lại quyết định xưa của Ngài,
  và lòng đầy an ủi.
  53 Con nổi giận với bọn ác nhân,
  vì chúng đã bỏ quên luật Chúa.
  54 Thánh chỉ Ngài là khúc nhạc của con,
  giữa cảnh đời tha hương lữ thứ.
  55 Suốt đêm trường, con nhắc nhở Thánh Danh,
  và lạy CHÚA, con sẽ tuân thủ luật Ngài.
  56 Huấn lệnh Chúa truyền, con lo vâng giữ,
  đó chính là nhiệm vụ của con.

  Khết
  57 Lạy CHÚA, con đã nói :
  phần của con là tuân giữ lời Ngài.
  58 Con hết lòng xin Chúa bao dung,
  xót phận con như lời Ngài đã hứa.
  59 Con xét lại đường lối con đi,
  và quay gót trở về cùng thánh ý.
  60 Con mau lẹ chứ không trì hoãn
  tuân theo mệnh lệnh Ngài.
  61 Con bị lưới ác nhân vây bủa,
  nhưng luật Ngài, con vẫn không quên.
  62 Nửa đêm con thức dậy tạ ơn Chúa,
  vì quyết định của Ngài thật công minh.
  63 Con làm bạn với mọi người kính sợ Chúa
  và những ai tuân giữ huấn lệnh Ngài.
  64 Lạy CHÚA, trái đất tràn đầy tình thương Chúa,
  thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

  Tết
  65 Lạy CHÚA, Chúa hậu đãi tôi tớ Ngài đây,
  như lời Ngài đã phán.
  66 Xin dạy con hiểu cho tường, xét cho đúng,
  vì con vẫn tin vào mệnh lệnh Ngài.
  67 Con lầm lạc khi chưa bị khổ,
  nhưng giờ đây chú tâm đến lời hứa của Ngài.
  68 Chúa nhân hậu, hay làm ơn làm phúc,
  thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

  69 Nhằm hại con, bọn kiêu căng đặt điều bôi nhọ,
  nhưng huấn lệnh Ngài ban, con vâng giữ hết lòng.
  70 Như đầy ứ mỡ, lòng chúng ra ngu muội,
  phần con vẫn vui thú với luật Ngài.
  71 Đau khổ quả là điều hữu ích,
  để giúp con học biết thánh chỉ Ngài.
  72 Con coi trọng luật Chúa truyền ban
  hơn vàng muôn bạc triệu.

  Giốt
  73 Tay Chúa đã nắn con nên hình nên dạng,
  xin mở trí cho con học biết mệnh lệnh Ngài.
  74 Kẻ kính sợ Ngài thấy con mà hoan hỷ,
  vì con trông cậy ở lời Ngài.
  75 Lạy CHÚA, con biết : quyết định của Ngài thật công minh,
  Ngài làm con khổ nhục cũng là đúng lý.
  76 Xin Chúa lấy tình thương mà an ủi,
  theo lời đã hứa với tôi tớ Ngài đây.

  77 Xin chạnh lòng thương cho con được sống,
  vì luật Ngài làm con vui sướng thoả thuê.
  78 Nhục cho bọn kiêu kỳ hành hạ con vô cớ,
  phần con vẫn gẫm suy huấn lệnh Ngài.
  79 Kẻ kính sợ Ngài, kẻ am tường thánh ý,
  mong sao họ quay về với con.
  80 Xin cho con hết lòng tuân theo thánh chỉ,
  để con khỏi nhục nhã ê chề.

  Cáp
  81 Hồn tiêu hao đợi trông Ngài cứu độ,
  con vẫn trông cậy ở lời Ngài.
  82 Mòn đôi mắt bởi mong điều Chúa hứa,
  con tự nhủ : đến bao giờ Ngài mới ủi an ?
  83 Dù có như bầu da gác bếp,
  con cũng chẳng quên thánh chỉ Ngài.

  84 Tôi tớ Ngài đây còn sống được bao lăm ?
  Kẻ ngược đãi con, khi nào Ngài mới xử ?
  85 Phường kiêu ngạo đào hố để hại con,
  chẳng kể gì luật Chúa.
  86 Mệnh lệnh Chúa thảy đều chân thật,
  con bị ngược đãi vô cớ, xin cứu giúp con cùng !
  87 Một chút nữa là chúng diệt con trên đất này,
  nhưng con chẳng bỏ huấn lệnh Ngài ban.
  88 Xin lấy lòng nhân hậu mà cho con được sống,
  thánh ý của Ngài, con sẽ tuân theo.

  La-mét
  89 Muôn lạy CHÚA, lời Ngài bền vững
  đến ngàn đời, trên cõi trời cao.
  90 Lòng thành tín Chúa trải bao thế hệ,
  Ngài củng cố địa cầu, địa cầu tồn tại mãi.
  91 Theo quyết định Chúa, mọi loài tồn tại mãi đến nay,
  vì muôn sự đều phục vụ Chúa.
  92 Nếu luật Ngài chẳng làm con vui thoả,
  gặp cơn khổ nhục, con đã tiêu vong.

  93 Con nguyện chẳng hề quên huấn lệnh Ngài,
  vì nhờ đó, Ngài đã cho con được sống.
  94 Con thuộc về Chúa, xin Ngài cứu độ,
  bởi con tìm kiếm huấn lệnh Ngài.
  95 Bọn gian ác rình hãm hại con,
  thánh ý Ngài, con chú tâm suy gẫm.
  96 Mọi sự toàn hảo, con thấy đều hữu hạn,
  nhưng mệnh lệnh Ngài trải rộng vô biên.

  Mêm
  97 Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao,
  suốt ngày cứ suy đi gẫm lại !
  98 Mệnh lệnh Chúa làm con khôn hơn địch thủ,
  vì con hằng ấp ủ mệnh lệnh đó trong lòng.
  99 Con được thông suốt hơn cả thầy dạy,
  vì con thường gẫm suy thánh ý ;
  100 am hiểu hơn các bậc lão thành,
  bởi huấn lệnh Ngài, con đã tuân theo.

  101 Mọi nẻo đường tà, chân con chẳng bước,
  cốt làm sao giữ được lời Ngài.
  102 Con chẳng lìa xa điều Ngài quyết định,
  bởi chính Ngài chỉ giáo cho con.
  103 Con cảm thấy lời Ngài đã hứa
  ngọt ngào hơn mật ong trong miệng.
  104 Con thành người sáng suốt nhờ huấn lệnh Ngài ban,
  nên con ghét mọi đường nẻo gian tà.

  Nun
  105 Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,
  là ánh sáng chỉ đường con đi.
  106 Con đã thề và con xin cam kết
  giữ quyết định công minh của Ngài.

  107 Lạy CHÚA, thân con bị muôn phần khổ nhục,
  theo lời Ngài, xin cho con được sống.
  108 Lạy CHÚA, xin khứng nhận lời tán tạ con dâng
  và dạy con biết những quyết định của Ngài.
  109 Mạng sống này luôn lâm vòng nguy hiểm,
  song luật Ngài, con vẫn không quên.
  110 Nhằm hại con, bọn ác nhân gài bẫy,
  nhưng con chẳng lạc xa huấn lệnh Ngài.
  111 Thánh ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi,
  vì đó là hoan lạc của lòng con.
  112 Con hướng lòng quyết thực thi thánh chỉ,
  mãi mãi cho đến cùng.

  Xa-méc
  113 Kẻ hai lòng, con chê con ghét,
  nhưng luật Ngài, con chuộng con yêu.
  114 Chúa là nơi con ẩn náu, là thuẫn đỡ,
  con vẫn trông cậy ở lời Ngài.
  115 Đi cho rảnh mắt ta, hỡi phường tác hại,
  để ta còn tuân giữ mệnh lệnh Chúa ta.
  116 Theo lời Chúa hứa, xin cho con được sống,
  đừng để con thất vọng ê chề.
  117 Xin phù trợ để con được cứu,
  và con sẽ luôn luôn nhìn ngắm thánh chỉ Ngài.
  118 Những ai xa lìa thánh chỉ, Chúa đều khinh,
  vì mánh lới họ là trò gạt gẫm.
  119 Mọi ác nhân trên đời, Chúa coi như rỉ sắt,
  nên con đã mến yêu thánh ý Ngài.
  120 Kinh hãi Chúa, con rùng mình sởn ốc,
  quyết định Ngài làm cho con những sợ cùng lo.

  A-in
  121 Con đã làm điều chính trực công minh,
  xin đừng bỏ mặc con cho bọn người ức hiếp.
  122 Hạnh phúc tôi tớ Ngài đây, xin bảo đảm,
  để phường kiêu ngạo đừng ức hiếp thân này.
  123 Con mỏi mắt trông ơn Ngài cứu độ,
  trông lời hứa công chính của Ngài.
  124 Với tôi tớ này, xin lấy tình thương mà đối xử,
  thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.
  125 Con là tôi tớ Ngài, xin ban trí thông minh,
  để con được am tường thánh ý.
  126 Đã đến thời CHÚA ra tay hành động,
  vì người ta vi phạm luật Ngài.
  127 Vì thế, mệnh lệnh Ngài, con yêu quý,
  quý hơn vàng, hơn cả vàng y.
  128 Vì thế, theo mọi huấn lệnh Ngài, con thẳng bước,
  lòng ghét mọi đường nẻo gian tà.


  129 Thánh ý Chúa kỳ diệu lắm thay,
  nên hồn con tuân giữ.
  130 Giải thích lời Ngài là đem lại ánh sáng
  cho kẻ đơn sơ thông hiểu am tường.
  131 Con há miệng và con hớp lấy,
  vì khát khao mệnh lệnh của Ngài.
  132 Xin đoái nhìn con và động lòng trắc ẩn,
  như đã quyết định cho người mến Thánh Danh.
  133 Theo lời hứa của Ngài, xin cho con vững bước,
  chớ để sự gian tà chế ngự được con ;
  134 cứu con khỏi ác nhân hà hiếp,
  con sẽ tuân theo huấn lệnh của Ngài.
  135 Xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Chúa,
  thánh chỉ Ngài, xin dạy bề tôi.
  136 Mắt này suối lệ tuôn rơi,
  bởi chưng luật Chúa người đời chẳng tuân.

  Xa-đê
  137 Lạy CHÚA, Ngài quả là chính trực,
  quyết định của Ngài thật công minh.
  138 Ngài đem thánh ý ban hành,
  thảy đều một mực chí thành chí công.
  139 Lửa nhiệt tình làm con héo hắt,
  bởi kẻ thù con đã quên lời Ngài.
  140 Lời hứa của Ngài được hoàn toàn chứng nghiệm,
  nên tôi tớ Ngài yêu chuộng thiết tha.
  141 Dầu hèn mọn và bị người khinh dể,
  huấn lệnh Ngài, con cũng chẳng quên.
  142 Công lý của Chúa : công lý trường tồn,
  luật Chúa truyền ban quả là chân lý.
  143 Khốn khổ ngặt nghèo tuy ập xuống thân con,
  mệnh lệnh Ngài vẫn làm con vui thoả.
  144 Thánh ý Ngài mãi mãi công minh,
  xin cho hiểu ngọn nguồn, để con được sống.

  Cốp
  145 Con kêu van hết lòng, lạy CHÚA, xin đáp lại,
  thánh chỉ Ngài, con sẽ vâng theo.
  146 Con kêu lên Chúa, xin Ngài cứu chữa,
  để con tuân giữ thánh ý Ngài.
  147 Hừng đông chưa xuất hiện, con đã kêu xin,
  con hằng cậy trông ở lời Chúa.
  148 Canh khuya chưa tàn, này mắt con đã mở,
  để suy niệm lời hứa của Ngài.
  149 Xin nghe tiếng con, lạy CHÚA, bởi vì Ngài nhân hậu,
  theo quyết định của Ngài, xin cho con được sống.
  150 Bọn bất lương sống xa luật Ngài
  đã đến gần con mà bách hại.
  151 Nhưng lạy CHÚA, Chúa ở gần bên con,
  mệnh lệnh Chúa đều là chân lý.
  152 Về thánh ý, từ lâu con đã hiểu :
  Ngài đã thiết lập đến muôn đời.

  Rết
  153 Con khổ cực, xin Chúa đoái nhìn và giải thoát,
  vì con chẳng quên luật pháp Ngài.
  154 Xin biện hộ và cứu chuộc con,
  theo lời hứa của Ngài, xin cho con được sống.
  155 Ơn cứu độ ở xa kẻ dữ,
  bởi chúng không tìm kiếm thánh chỉ Ngài.
  156 Lạy CHÚA, lòng thương xót của Ngài thật bao la,
  theo quyết định của Ngài, xin cho con được sống.
  157 Những kẻ bắt bớ hành hạ con thật là nhiều,
  nhưng thánh ý Ngài, con chẳng lìa xa.
  158 Con nhìn quân phản phúc mà ghê tởm,
  lời hứa của Ngài, chúng chẳng quan tâm.
  159 Chúa thấy cho : lòng con mộ mến huấn lệnh Ngài,
  lạy CHÚA, vì Ngài nhân hậu, xin cho con được sống.
  160 Căn nguyên lời Ngài là chân lý,
  mọi quyết định công minh của Ngài tồn tại muôn năm.

  Sin
  161 Quan quyền bách hại con vô cớ,
  nhưng lòng này sợ lời Chúa mà thôi.
  162 Con mừng vui vì lời hứa của Ngài,
  như kẻ thâu được nhiều chiến lợi phẩm.
  163 Điều giả dối, con chê con ghét,
  luật pháp Ngài, những mến cùng yêu.
  164 Con ca tụng Chúa mỗi ngày bảy lượt,
  vì những quyết định công minh của Ngài.

  165 Kẻ yêu luật Chúa hưởng an bình thư thái,
  chẳng còn lo gặp chướng ngại nào.
  166 Lạy CHÚA, con đợi trông ơn Ngài cứu độ,
  mệnh lệnh Ngài, con vẫn thực thi.
  167 Thánh ý Chúa, trọn bề tuân giữ,
  hồn mến yêu hâm mộ chẳng rời.
  168 Đường con Chúa rõ mười mươi,
  huấn lệnh, thánh ý, con thời vâng theo.

  Tau
  169 Tiếng con kêu, nguyện thấu tới Ngài, lạy CHÚA,
  theo lời Ngài, xin mở trí cho con.
  170 Ước chi lời cầu khẩn của con vọng tới Ngài,
  xin giải thoát cho, như lời Ngài đã hứa.
  171 Môi này nguyện trào dâng câu tán tụng,
  vì Ngài dạy thánh chỉ cho con.
  172 Lời hứa của Ngài, miệng con xin mừng hát,
  mệnh lệnh của Ngài thảy đều công minh.
  173 Cầu mong Ngài ra tay phù trợ,
  vì con đã chọn theo huấn lệnh Ngài.

  174 Lạy CHÚA, con khát mong ơn Ngài cứu độ,
  luật Ngài làm con vui sướng thoả thuê.
  175 Ước gì con sống để dâng Ngài lời ca tụng,
  cầu mong quyết định của Ngài phù hộ con.
  176 Con phiêu bạt tựa hồ chiên lạc lối,
  xin kiếm tìm tôi tớ Ngài đây,
  vì con chẳng quên mệnh lệnh của Ngài.

 14. #94
  Join Date
  May 2004
  Location
  Singapore,Thailand,ÚSA
  Posts
  1,920
  Thanks
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  174 Lạy CHÚA, con khát mong ơn Ngài cứu độ,
  luật Ngài làm con vui sướng thoả thuê.
  Longnguyen

 15. #95
  Join Date
  Jun 2004
  Posts
  1,368
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Sách Châm Ngôn 6

  Sách Châm Ngôn 6


  Bảy điều Thiên Chúa ghê tởm
  16 Có sáu điều làm ĐỨC CHÚA gớm ghét,
  có bảy điều khiến Người ghê tởm :
  17 mắt kiêu kỳ, lưỡi điêu ngoa, tay đổ máu người vô tội,
  18 lòng mưu tính những chuyện xấu xa,
  chân mau mắn chạy đi làm điều dữ,
  19 kẻ làm chứng gian thốt ra lời dối trá,
  người gieo xung khắc giữa anh em.

 16. #96
  Join Date
  Jun 2004
  Location
  Japan
  Posts
  2,815
  Thanks
  18
  Thanked 5 Times in 4 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Tình trạng của thế gian hư mất
  Người Việt & Tin Lành

  1- Dẫn nhập

  Hầu hết mọi người trong thế gian đồng ý rằng sau khi chết có ít nhất hai chỗ dành cho linh hồn: một là chỗ “tốt” dành cho các “thánh nhân,” hai là chỗ “xấu” để giam nhốt những linh hồn ác độc. Còn một chỗ thứ ba nữa mà mọi người không nói ra, nhưng đều đồng ý trong im lặng, là một nơi lưng chừng, không xấu không tốt, không hoàn toàn thiện, nhưng cũng không hoàn toàn ác, là nơi mà đại đa số mọi người, trừ một số ít “thánh nhân” và kẻ “ác,” sẽ đi vào sau khi chết. Những linh hồn đi vào cõi thứ ba này vẫn còn có cơ hội để vào chỗ “tốt,” vì một cơ may nào đó. Không ai có khái niệm rõ ràng chỗ thứ ba này như thế nào. Nó tồn tại vì mọi người đều suy nghĩ rằng ít có ai quá “thánh” để vào chỗ “tốt” đó, và ít có ai quá ác độc để phải bị đọa trong chỗ “xấu.” Do vậy, phải tồn tại một nơi để “tôi” là người “trung bình” đi về sau khi chết. Trong thế giới thứ ba không rõ này, “tôi” sẽ không được hạnh phúc như trên chỗ “tốt,” nhưng cũng không phải chịu hình phạt như ở trong chỗ “xấu.”

  Ba thế giới tâm linh đó tồn tại rõ ràng về khái niệm. Tuy nhiên, trên thực tế chúng không có biên giới rõ ràng. Nghĩa là mỗi người, mỗi văn hóa có một định nghĩa “tốt” và “xấu” riêng, có một tiêu chuẩn phán xét người khác khác nhau, và khác với tiêu chuẩn phán xét chính bản thân mình. Các tiêu chuẩn phán xét này lại thay đổi theo thời gian. Một đối tượng tại một thời điểm đối với một người có thể là “thánh nhân” nhưng đối với người khác, tại một thời điểm khác chỉ là một người “trung bình.” Do đó, chúng ta có một câu hỏi rằng, sau khi chết thật sự đối tượng này đi về đâu; có một bộ luật pháp hoàn vũ, không phụ thuộc vào cảm tính của người phán xét, hoặc thời điểm phán xét, chi phối toàn bộ thế gian, để định “công” và “tội” của đối tượng kia chăng?

  Chúng ta có thể mơ hồ biết được là có một bộ luật như vậy khi nhìn vào sự phán xét của thế gian, nhưng chi tiết vận hành của nó chúng ta không thể tự mình biết được. Loài người bị giới hạn trong phạm vi của thế giới mà mình được sinh ra. Giới hạn này không những có tính vật lý (như giới hạn về cự ly di chuyển, thời điểm sinh tồn, v.v.) mà còn có tính tâm linh. Dù nhân loại làm được nhiều chuyện đội đá vá trời, nhưng mọi người đều không biết được tại sao mình được sinh ra, chết lúc nào, và sau khi chết chuyện gì xẩy ra cho mình. Chúng ta không thể “chọn” giới tính, hay thời điểm, hay gia cảnh để chúng ta sinh vào thế giới. Chúng ta có thể hiểu nhiều điều tồn tại phía “bên ngoài” của mình, như trái đất quay chung quanh mặt trời như thế nào, mặt trăng quay chung quanh trái đất như thế nào, v.v., nhưng chính sự tồn tại của chính mình thì chúng ta lại mù tịt. Chúng ta chỉ biết được một phần nhỏ về thế giới vật lý chung quanh chúng ta, nhưng chính đời sống của bản thân thì chúng ta không biết gì hết. Trong khuôn khổ giới hạn của thế giới khi chúng ta còn sống, chúng ta không có khả năng phóng tầm nhìn ra ngoài cuộc đời này để tìm hiểu xem ngoài đó có những gì; như một con cá trong chậu không thể biết được ngoài cái chậu có những gì. Vì chúng ta không biết nên phải chấp nhận một trong hai tình huống. Một là cuộc sống này không có ý nghĩa gì hết; chúng ta đi vào cuộc đời một cách ngẫu nhiên; thế giới này tồn tại một cách ngẫu nhiên; bên ngoài cuộc đời này không tồn tại cái gì hết. Hai là có một thế giới khác bên ngoài cuộc sống của chúng ta, được chi phối bằng một điều luật cố định, không thể biết được bằng trí khôn của loài người.

  Đối với những người chấp nhận điều một ở trên, thật sự không có điều gì đáng nói vì cuộc sống họ như một cọng rơm trong đám cháy rừng, bùng cháy lên rồi tắt. Họ chẳng nên hiếu để với cha mẹ vì chính cha mẹ đã đem họ vào cuộc đời đau khổ này. Hoặc là họ cũng chẳng nên oán hận cha mẹ, vì chính cuộc sống của ông bà cũng đã là điều ngẫu nhiên; từ sự ngẫu nhiên đó đem tới sự ngẫu nhiên khác, đó chính là cuộc đời họ. Họ nên ăn, uống, ngủ, thoả mãn tình dục cho thoải mái trước khi tuổi già đến, khi giấc ngủ, miếng ăn, thức uống, tình dục không dễ dàng để hưởng thụ như lúc xuân thì. Còn đối với những người chấp nhận tình huống thứ hai thì nếu không giải quyết được những khắc khoải về tâm linh thì cuộc sống trở nên đau khổ bội phần. Ngoài những đau khổ trong cuộc đời mà mọi người phải chịu như bịnh tật, phân ly, chiến tranh, đói khát, thiên tai, v.v., những người khắc khoải về tâm linh còn phải đau khổ thêm vì các câu hỏi về cuộc sống ngày nay và mai sau chưa có câu trả lời. Đây là những người khóc lóc, đói khát trong tâm linh. Đó chính là những người được chính Đức Chúa Jesus Christ ban phước: “Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!” (Ma-thi-ơ 5:3-4). Những người này nếu “xin, sẽ được, tìm, sẽ gặp; gõ cửa, sẽ mở cho. Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở” (Ma-thi-ơ 7:7-8). Đó chính là “phước” của Đức Chúa Jesus đã hứa ban.

  Khi đi “xin” chúng ta chấp nhận một điều rằng của vật mà chúng ta xin đó ở “bên ngoài” chúng ta. Nghĩa là nó tồn tại độc lập với sự sinh tồn của chúng ta. Nếu chúng ta “xin,” của vật đó sẽ được ban cho chúng ta. Nếu vì lòng kiêu ngạo chúng ta không xin, thì của vật đó vẫn tồn tại. Nếu chúng ta có mặt trong rừng cây, thì chúng ta sẽ được chứng kiến một cành cây vì gió đổ xuống. Nếu chúng ta không có mặt, thì cành cây đó vẫn đổ xuống, nhưng chúng ta sẽ không thấy được. Chân lý về thế giới tâm linh tồn tại ngoài khả năng quan sát của chúng ta. Vì vậy, nếu chúng ta biết được, thì chỉ có thể “được cho biết” – hay được mạc khải - bởi tác giả của nó. Tác giả đó là chính là Đức Chúa Trời.

  2- Mạc khải về hai thế giới tâm linh

  Khác với niềm tin của dân gian về ba thế giới tâm linh, Thánh kinh – là mạc khải của Đức Chúa Trời - cho chúng ta biết rằng chỉ có hai thế giới tâm linh: một là thiên đàng, hai là hỏa ngục. Thiên đàng là nơi Đức Chúa Trời ngự; hỏa ngục là nơi nhốt Satan vĩnh viễn sau này. Người thuộc về thiên đàng được gọi là con cái Đức Chúa Trời; người thuộc về hỏa ngục, là thù địch của Đức Chúa Trời, là con cái của Satan. Con cái của Đức Chúa Trời yêu sự sáng, công chính, chân lý và tình yêu. Con cái của Satan yêu bóng tối, tội lỗi, lừa dối và thù hận. Hai thế giới tâm linh này không những tồn tại bên ngoài cuộc sống vật lý của chúng ta, mà còn bao trùm lấy nó nữa. Nói cách khác, thế gian mà chúng ta đang sống, thuộc về một trong hai thế giới tâm linh ở trên.

  Làm sao nó có thể thuộc về chỉ một trong hai thế giới “tốt” hoặc “xấu” đó trong khi nó bao gồm cả những cái “tốt” lẫn “xấu”? Những cái “tốt” như là lòng hy sinh của cha mẹ cho con cái, tình yêu quê hương, dân tộc, v.v. Những cái “xấu” như lòng ganh ghét, ích kỷ, chém giết, v.v.? Cái “tốt” và “xấu” không những tồn tại trong xã hội loài người mà đặc biệt tồn tại ngay chính trong mỗi cá nhân. Vì vậy, dân gian mới tin vào một thế giới thứ ba không “tốt” cũng không “xấu.” Tuy nhiên, như chúng ta có nói ở trên, cái tiêu chuẩn “tốt, xấu” thay đổi theo từng người và thời gian. Như vậy, nếu đã có hai thế giới tâm linh ngoài, nhưng bao trùm lên thế giới mà chúng ta đang sống, thì ắt phải có một tiêu chuẩn bất biến để phân định biên giới của chúng. Nếu đã có một tiêu chuẩn như vậy, thì ắt phải có một Đấng có thẩm quyền để phán định - dựa vào tiêu chuẩn đó – ai sẽ thuộc về thế giới tâm linh nào. Đấng đó không ai ngoài Đức Chúa Trời.

  Trong ánh mắt của Đức Chúa Trời, cái “tốt” của loài người không tự động đền bù được cái “xấu.” Cái “công nghĩa” của loài người mà chúng ta khoe khoang, trước mắt Ngài chỉ là đồ rác rến. Mặc dù những giá trị luân lý và đạo đức chỉ có giá trị tương đối, nó chỉ về một sự tuyệt đối chỉ tìm được trong bản thể của Đức Chúa Trời. Do vậy, tội lớn nhất của loài người là ở chỗ mặc dù mơ hồ biết được có Đức Chúa Trời qua luân lý vào đạo đức tương đối đó, đã không công nhận Ngài là Đấng thật sự hiện hữu. Vì vậy, “mọi người đều phạm tội, thiếu hụt sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Sự chối bỏ Đức Chúa Trời dẫn đến sự suy đồi về đạo đức của loài người. Sự suy đồi về đạo đức dẫn đến sự hình thành các tôn giáo với mục đích giúp con người “làm lành tránh ác” theo sức riêng của mình, thay vì trông cậy vào quyền năng và sự thương xót của Đức Chúa Trời. Do vậy, tôn giáo tạo thêm cớ để con người chối bỏ Đức Chúa Trời càng nhiều hơn.

  Sau khi tổ phụ của loài người là A-đam và Ê-va bất tuân Đức Chúa Trời, cả nhân loại được sinh vào trong một gia tộc tội lỗi. Mầm tội lỗi đã được cấy vào tế bào đầu tiên của một đứa bé sơ sinh, nên khi được vài tuổi các em đã biết nói láo ngay mặc dù chẳng có ai dạy cả. Kẻ nói láo là con của Satan vì “nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối” (Giăng 8:44). Khi lớn lên, các em vừa “làm” vừa “học” phạm tội từ cha mẹ và các người lớn khác. Tội lỗi được di truyền từ đời này sang đời khác vì hạt giống tội lỗi đã có sẵn trong một người ngay khi mới khóc chào đời. Khi quan sát được sự học tội từ nhau, loài người mới sáng tạo ra triết lý “nhân chi sơ tính bản thiện.” Triết lý này cho rằng bản chất loài người là tốt, và tội lỗi có được là do bắt chước từ xã hội. Do đó, con người muốn trở nên tốt cần phải có giáo dục tốt. Điều này chỉ đúng trên bề mặt, vì một xã hội ổn định và tiến bộ cần phải có một nền giáo dục tốt để huấn luyện con người trở nên một công dân tốt, một sự trừng phạt công bình để ngăn ngừa tội phạm. Tuy nhiên, một nền giáo dục tốt không giải quyết được bản chất của tội lỗi vì nó bắt nguồn từ sự bất tuân Đức Chúa Trời. Quan hệ của một người với Đức Chúa Trời là nền tảng đời sống tâm linh của người đó và là yếu tố quyết định để anh ta thuộc về thế giới tâm linh nào - thiên đàng hay địa ngục. Cái vấn nạn của tôn giáo là thay vì hướng con người về sự tốt lành tuyệt đối là Đức Chúa Trời, lại là một cái cớ để con người chối bỏ Ngài càng nhiều hơn. Thay vì hướng về việc giải quyết bản chất của tội lỗi một cách rốt ráo, loài người giải quyết hiện tượng của tội lỗi qua tôn giáo, nên càng ngày càng lún sâu hơn vào tội lỗi vì càng xa bỏ Đức Chúa Trời. Do đó, càng ngày tội lỗi của nhân loại càng tăng. Thánh Kinh tóm gọm tình trạng của loài người hư mất như sau: “Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, Chẳng có một người nào tìm kiếm Ðức Chúa Trời” (Rô-ma 3:10-11). Đúng vậy, chẳng có một ai tìm kiếm Đức Chúa Trời, vì Ngài là Đấng Tuyệt Đối, và loài người là giòng giống ưa thích sự tương đối. Trừ một thiểu số đáp ứng lời Đức Chúa Trời kêu gọi nhân loại trở lại với Ngài, toàn bộ nhân loại nếu không thờ một hình tượng (tượng ông địa, tượng Quan Công, tượng Phật, tượng Quan Âm, tượng Ma-ri, tượng Chúa, hình của một linh mục bị Việt Công giết, hình các “thánh tử đạo,” v.v.) hay thờ một thần tượng (cúng sao, cúng đất, cầu nguyện với Ma-ri, cầu nguyện với các Thánh, cầu nguyện với thần Alah, v.v.) nào đó thì cũng thờ tiền bạc. Nếu họ không thờ lạy tượng thì cũng nhận mình là con cái của khỉ hay con cái của rồng.

  Vì bị sinh ra trong sự quên bỏ Đức Chúa Trời - là tác giả của sự sống - nên chỉ phần xác thịt của người sống (tức là biết ăn, uống, ngủ nghĩ, làm việc, sinh hoạt, v.v.), còn phần tâm linh đã cách ly khỏi Đức Chúa Trời. Đây là những cá nhân khi chết đi (tức là phần xác chết đi), không còn một hy vọng nhỏ nhoi nào để được hoà giải với Đức Chúa Trời. Điều khủng khiếp nhất là khi chết linh hồn không tan rã vào cõi hư không, như thân xác tan rã vào trong đất, mà vẫn tồn tại để chờ ngày phán xét: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét” (Hê-bơ-rơ 9:27). Vì chỉ chết có một lần nên không còn có một kiếp nào khác để loài người có cơ hội sửa sai. Điều này thật dễ hiểu và hợp lý, vì nếu đã có một cuộc đời gần một trăm năm để sửa sai, mà vẫn còn làm tội thì nếu có kiếp sau, cá nhân đó vẫn tiếp tục làm tội như trong cuộc đời trước và còn hơn thế nữa. Chúng ta nhớ rằng tội lỗi càng ngày càng tăng chứ không giảm. Người tu hành biết chắc rằng càng tu càng thấy mình tội lỗi, và càng cố gắng che dấu tội lỗi mình hơn. Mỗi khi đã nhận cho người khác gọi mình là “thầy” là “cha” thì rất khó mà công nhận mình là tội lỗi. Do vậy, đối với người tu hành, ngoài tội lỗi cũ của mình càng ngày càng chồng chất, còn có một tội khác nữa cộng vào. Tội đó là tội giả hình (hay gọi gọi là đạo đức giả). Nô lệ cho tội lỗi là đặc tính của con người xác thịt (tức là người mà phần tâm linh đã cách ly với Đức Chúa Trời), vì hạt giống của tội lỗi đã được cấy vào khi tinh trùng của cha người đó gặp trứng của mẹ người đó. Người xác thịt chỉ biết chăm lo về mặt vật chất và “…sự chăm về xác thịt nghịch với Ðức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Ðức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Ðức Chúa Trời” (Rô-ma 8:7-8). Người xác thịt – ngay cả những người tự nhận là vô thần - biết có Đức Chúa Trời, nhưng chẳng công nhận Ngài (Rô-ma 1:21). Vì vậy, người xác thịt đương nhiên đứng về phía Satan là kẻ “tin Chúa” nhưng chống nghịch Ngài và do đó bị Đức Chúa Trời gọi là kẻ thù của Ngài. Chẳng những vậy, Đức Chúa Trời còn gọi loài người không tin Chúa là con cái của Satan để phân biệt với Cơ-đốc nhân là con cái của Ngài (I Giăng 3:10). Con cái có đặc tính của cha mẹ. Con cái của Đức Chúa Trời thì trọng sự thật. Con cái của Satan thì yêu thích nói dối, vì Satan là kẻ nói dối và sát nhân (Giăng 8:44). Có những “người tốt” có công đức cao trọng nhưng trong tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời họ vẫn là con cái của Satan: cha của sự nói dối, và là kẻ nói dối - nếu “người tốt” này yêu thích sự nói dối. Có những lời nói dối để tránh mất lòng, nhưng đó vẫn là lời nói dối. Có những lời nói dối được xem là “tốt” như nói dối với bệnh nhân sắp chết là anh ta đang phục hồi, với mục đích trấn an, nhưng nó vẫn là lời nói dối. Khai gian thuế má cũng là nói dối với chính quyền và không vâng phục chính quyền. Làm chứng gian trước toà cũng là nói dối. Con người có quyền từ chối trả lời nếu định rằng câu trả lời bất lợi cho mình, nhưng mỗi khi nói dối, chúng ta mang vào đặc tính của Satan là cha của kẻ nói dối. Đó là một thiên sứ sáng láng, “tin” có Chúa (chứ không phải người “vô thần”), nhưng chống nghịch Chúa.

  3- Kết luận:

  Toàn bộ thế gian đều phạm tội trong tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Khi phạm tội, thế gian đứng vào phía Satan chống nghịch với Đức Chúa Trời. Vì vậy, toàn bộ thế gian thuộc về vương quốc của Satan, hay nói một cách khác, nó thuộc về hoả ngục mặc dù hiện thực của hoả ngục chưa thể hiện cụ thể trong thế gian thuộc thể. Sau khi chết, linh hồn của một người chối bỏ sự cứu rỗi của Chúa chờ đợi để được gọi vào sự phán xét sau rốt, rồi bị ném vào hỏa ngục là nơi Satan bị nhốt cho đến đời đời. Những ai, khi còn sống, tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, sẽ được Ngài cứu khỏi hỏa ngục, được đem vào trong sự vinh hiển đời đời. Chỉ có hai thế giới tâm linh: một là sự sống đời đời, sự sáng, sự vinh hiển, sự thông công/tiếp cận với Đấng Tạo Hóa; hai là sự chết đời đời, sự tối tăm, sự đoán phạt/đau khổ đời đời, sự cách ly đời đời với Đấng Sinh Thành. Không có một nơi lưng chừng để con người có thêm cơ hội nữa sau khi chết. Câu nói “chết là hết” thật sự được hiểu rằng “chết là hết cơ hội” chứ không phải sau khi chết mọi sự kể cả linh hồn đều tan biến vào sự hư không.

  Lê Anh Huy
  01/08/2008
  "And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years - Và cuối cùng, không phải đếm kể bao nhiêu năm ta sống. Chính là ta đã sống như thế nào và ra sao trong những năm tháng đó"

  Tổng thống Abraham Lincoln

 17. #97
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống


  Đừng Xuống Đó

  Đọc:
  Giăng 14:15-24

  Sự yêu thương là tại làm theo các điều răn của Đức Chúa Trời.
  - 2 Giăng 1:6

  Trong sách Lessons Learned Early, Jerry Jenkins kể chuyện năm đầu tiên đại học của mình. Đó là năm 1968, một năm đầy thăng trầm chính trị và xã hội tại Hoa Kỳ.
  Bạo loạn nổi lên trong nhiều thành phố quan trọng. Từ đỉnh mái ký túc xá tại Chicago, Jerry nghe tiếng còi và thấy lửa cháy. Sinh viên được bảo phải ở trong khuôn viên trường, nhưng Jerry muốn xem chuyện đang xảy ra.

  Trong khi anh chạy tới một cửa hàng đang cháy rực cách mấy ngã tư, một xe cảnh sát trờ tới bên anh. Viên sĩ quan cảnh báo, "Đừng xuống đó."

  Jerry chờ tới khi xe cảnh sát chạy xa rồi anh tiếp tục đi. Viên sĩ quan quay lại. Lần này ông ta lặp lại rõ ràng hơn, "Đừng có xuống đó" - rồi giương cao súng săn ra ngoài cửa xe.
  Tính nết phản loạn hoặc ngang bướng của chúng ta thường dẫn tới hậu quả buồn bã. Trong cơn giận, Môi-se đã đập vào tảng đá để lấy nước thay vì chỉ nói với đá như Đức Chúa Trời đã phán bảo. Ông đã đánh mất đặc quyền vào Đất Hứa cùng với dân sự (Dân Số Ký 20:7-12). Giô-na bất tuân lịnh đi Ni-ni-ve và phải trải qua 3 ngày suy nghĩ lại lựa chọn của mình - bên trong bụng cá lớn (Giô-na 1).

  Chúng ta cần điều gì để vâng phục Chúa? Chúng ta có sẽ vâng phục chỉ vì yêu Ngài không? (Giăng 14:15,21).

  - Cindy Hess Kasper

  Vâng phục là một từ khác,
  thay cho yêu mến và trung thành.
  Lannguyen

 18. #98
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Don't Go Down There

  Read:
  John 14:15-24

  This is love, that we walk according to His commandments.
  - 2 John 1:6

  In his book Lessons Learned Early, Jerry Jenkins tells a story about his freshman year in college. It was 1968, a year of tremendous political and social upheaval in the US.

  Riots had broken out in many major cities. From the rooftop of his dorm in Chicago, Jerry heard sirens and saw fires burning. Students had been told to stay on campus, but Jerry wanted to see what was happening.

  As he ran toward a store that was blazing a few blocks away, a police car pulled up beside him. "Don't go down there," the officer warned.

  Jerry waited till the car pulled away and then kept walking. The officer returned. This time he made it more clear as he repeated, "Don't go down there" - and leveled a shotgun out the window.

  Our rebellious or willful streaks often lead to unhappy outcomes. In anger, Moses struck the rock to get water rather than just speak to it as God had commanded. He forfeited the privilege of entering the Promised Land with his people (Num. 20:7-12). Jonah disobeyed an order to go to Nineveh and was given 3 days to think about his choice - inside a big fish (Jonah 1).

  What does it take for us to obey Him? Will we obey simply because we love Him? (John 14:15,21).

  - Cindy Hess Kasper

  Nothing between, like worldly pleasure:
  Habits of life, though harmless they seem,
  Must not my heart from Him ever sever -
  He is my all! There's nothing between.

  - Tindley

  Obedience is another word for love and loyalty.
  Lannguyen

 19. #99
  Join Date
  May 2004
  Location
  Singapore,Thailand,ÚSA
  Posts
  1,920
  Thanks
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  people just do not obey God. Do not know why?
  Longnguyen

 20. #100
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Đánh Vần Bee

  Đọc:
  Thi Thiên 119:9-16

  Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa.
  - Thi Thiên 119:11

  Vợ chồng tôi thức khuya để xem chương trình TV mà chúng tôi thấy hào hứng - chương trình Scripps National Spelling Bee. Thật hấp dẫn khi theo dõi đám trẻ trung cấp đánh vần đúng một số từ khó có thể tưởng tượng được.

  Phỏng đoán càng cao khi thí sinh này tới thí sinh khác bị loại. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Katharine Close 13 tuổi. Chỉ một từ nữa thôi là bé đoạt giải vô địch thế giới. Hơi ngập ngừng, Katharine đánh vần đúng từ ursprache.
  Rõ ràng là Katharine biết đánh vần! Nhưng cũng có thể biết đánh vần một từ mà không hiểu nghĩa của từ đó.

  Là tín nhân của Chúa Giê-xu Christ, chúng ta cần phải biết Lời Đức Chúa Trời, tức Kinh Thánh. Mục tiêu chúng ta không phải là tích lũy kiến thức mà là tiếp thu Lời Ngài để có thể được trang bị trong bước đi đức tin của mình.

  Khi biết Lời Chúa, chúng ta sẽ không vấp ngã trên linh trình (Thi Thiên 37:31). Linh hồn chúng ta được no đủ (Giê-rê-mi 15:16). Và đó là khí giới quan trọng giúp chúng ta đối diện cám dỗ và thử thách (Ma-thi-ơ 4:1-11; Ê-phê-sô 6:10-18).

  Chúng ta hãy nhắm mục tiêu học biết Lời Chúa. Sau đó, khi gặp thách thức trong cuộc sống, chúng ta có thể sẵn sàng trong mọi tình huống (2 Ti-mô-thê 3:16-17). - Dennis Fisher

  Đối với người khôn, Lời Đức Chúa Trời là đủ rồi.

  LHS
  Lannguyen

Page 5 of 12 FirstFirst 123456789101112 LastLast

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Replies: 1
  Last Post: 04-08-2013, 02:38 PM
 2. Tụng Kinh Vu Lan và Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân
  By Tinh.Nhi in forum Tìm hiểu Về Phật Giáo
  Replies: 0
  Last Post: 04-06-2012, 04:05 PM
 3. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 4/4
  By Nonregister in forum Tìm hiểu Về Phật Giáo
  Replies: 0
  Last Post: 01-15-2012, 05:58 PM
 4. Kinh Lăng Nghiêm Là Kinh Ngụy Tạo Chăng?
  By NonregisterC in forum Tìm hiểu Về Phật Giáo
  Replies: 15
  Last Post: 10-02-2011, 10:19 PM
 5. Kinh Tế
  By cu_ti_2006 in forum Bình Luận Tin Tức
  Replies: 0
  Last Post: 02-08-2008, 03:55 AM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •