Page 2 of 12 FirstFirst 1234567891011 ... LastLast
Results 21 to 40 of 237

Thread: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  
 1. #21
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Hãy Bắt Ðầu Hôm Nay

  Đọc:
  Thi Thiên 119:25-32

  Tôi tríu mến các chứng cớ Chúa; Ðức Giê-hô-va ôi, xin chớ cho tôi bị hổ thẹn! Tôi sẽ chạy theo con đường điều răn Chúa.
  -Thi Thiên 119:31-32

  Nhiều người đưa ra những quyết tâm trong Ngày Ðầu Năm, tự hứa (và đôi khi hứa với Ðức Chúa Trời) sẽ đổi mới trong năm tới. Chúng ta quyết định sẽ thay đổi các thói quen và rèn luyện cách ứng xử mới.

  Những quyết tâm như vậy rất đáng khen và có thể là động cơ thúc đẩy tăng trưởng thuộc linh. Nhưng không phải luôn luôn như vậy. Ðôi khi những quyết tâm của chúng ta chỉ được thực hiện một thời gian ngắn rồi chìm ngay trong quên lãng.

  Samuel Johnson, một Cơ-đốc nhân trung thành sâu sắc sống vào thế kỷ 18, thường viết các quyết tâm của mình trong nhật ký. Sau đây là một tiêu đề điển hình: “Tôi chẳng sửa đổi thói quen nào bên ngòai, cũng chẳng giữ được quyết tâm nào đã đưa ra hồi đầu năm, nhưng tôi hi vọng sẽ được thay đổi, và sẽ không đánh mất cả cuộc đời mình trong những mục đích vu vơ.”

  Thỉnh thỏang tự xét mình, là điều tốt. Chúng ta phải đương đầu với những đổi thay cần thiết , rồi sau đó lập kế hoạch thực hiện chúng. Thí dụ, nếu nhận thấy thói quen dưỡng linh của mình yếu kém và thiếu nhất quán, chúng ta hãy quyết tâm dành thêm thì giờ mỗi ngày tập trung thông công với Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Thánh Linh giúp mình thực hành nhất quán điều này xuyên suốt tương lai mình.

  Hôm nay là ngày tốt để bắt đầu. - Vernon Grounds

  Ðức Chúa Trời phán với những ai dành thì giờ lắng nghe, và Ngài lắng nghe những ai dành thì giờ cầu nguyện.
  Lannguyen

 2. #22
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Start Today!

  Read:Psalm 119:25-32

  I cling to Your testimonies; O LORD, do not put me to shame! I will run the course of Your commandments. -Psalm 119:31-32

  Many people make resolutions on New Year’s Day, promising themselves (and sometimes God) that the next year of life will be different. We determine that habits are going to be changed and new patterns of behavior developed.
  Resolutions like these are highly commendable and can often serve as a stimulus to spiritual growth. But not always. Sometimes our resolutions are carried out only for a little while and all too soon are forgotten.

  Samuel Johnson, a deeply committed Christian who lived in the 18th century, frequently wrote resolutions in his journals. Here is a typical entry: “I have corrected no external habits, nor kept any of the resolutions made in the beginning of the year, yet I hope still to be reformed, and not to lose my whole life in idle purposes.”

  It is good to engage now and then in self-examination. We should face up to the changes that need to be made, and then make plans for how we’re going to implement them. For example, if we realize that our devotional habits are weak and inconsistent, let’s resolve to spend some time daily in focused fellowship with God. Let’s ask the Spirit to help us in this consistent practice through all our tomorrows.

  Today is a good day to start. -Vernon Grounds

  You’ll go forth a little stronger
  With a fresh supply of grace,
  If each day you meet the Savior
  In a secret, quiet place. -Adams

  God speaks to those who take time to listen,
  and He listens to those who take time to pray.
  Lannguyen

 3. #23
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Lan xin cảm ơn quý vị Ban điều hành đã cố gắng phục hồi Diễn đàn Datviet.com và thân mến chào tất cả quý vị và quý bạn.

  Thân mến,
  Lannguyen


  <a href=http://www.topcomments.com><img src=http://i112.photobucket.com/albums/n172/sara17i/d2/20.gif title="MySpace Comments" border=0></a><br><a href='http://www.topcomments.com'><font size="2">
  Lannguyen

 4. #24
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Đáp Lại Lời Chỉ Trích

  Đọc:1 Phi-e-rơ 2:4-12

  Khi họ cáo gian anh em là người làm ác, nhưng thấy việc thiện của anh em, họ có thể ngợi khen Đức Chúa Trời. - 1 Phi-e-rơ 2:12

  Abraham Lincoln biết thế nào là đối đầu sự chỉ trích. Câu nói được trích dẫn của ông như sau, "Nếu tôi phải cố gắng đọc, chưa nói tới trả lời, mọi lời chỉ trích tôi, thì tôi hẳn chẳng làm được bất kỳ việc gì. Tôi cứ làm hết sức, theo cách mình biết - hết sức trong khả năng của mình; và tôi có ý cứ tiếp tục như vậy cho tới cùng. Nếu kết cuộc cho thấy tôi đúng, thì những gì đã nói về tôi chẳng là gì cả. Nếu kết cuộc cho thấy tôi sai, thì có mười thiên sứ thề thốt là tôi đúng đi nữa, cũng chẳng thay đổi được gì."

  Dù bị chống đối mạnh mẽ, Lincoln vẫn tiếp tục hàn gắn nước Hoa Kỳ rạn nứt, thắng cuộc Nội Chiến, và hủy bỏ cảnh nô lệ ở Hoa Kỳ. Nếu để cho kẻ chỉ trích đánh bại mình, Lincoln chắc hẳn đã không thể hoàn thành được điều ông đã làm.

  Sứ đồ Phi-e-rơ hiểu nguy cơ của lời chỉ trích vô căn cứ. Ông viết, "Vì biết cư xử đáng kính giữa vòng dân Ngoại, nên khi anh em bị họ cáo gian là kẻ làm ác, thì nhờ nhìn thấy việc thiện của anh em, họ có thể ngợi khen Đức Chúa Trời" (1 Phi-e-rơ 2:12).

  Lời chỉ trích có thể phá hủy cuộc đời chúng ta tới chỗ làm tê liệt tình cảm, hoặc chúng ta có thể quyết tâm trung thành phục vụ Đức Chúa Trời, không nao núng do lời chỉ trích cùng sự phô trương Đức Chúa Trời. Khi làm như vậy, chúng ta sẽ không cần đáp lại lời chỉ trích - cách sống của chúng ta sẽ nói hết mọi điều cần nói.
  - Bill Crowder


  Lời chứng hùng hồn nhất chính là đời sống tin kính.
  Lannguyen

 5. #25
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Responding To Criticism

  Read:
  1 Peter 2:4-12

  When they speak against you as evildoers, they may, by your good works which they observe, glorify God. - 1 Peter 2:12

  Abraham Lincoln knew what it meant to face criticism. He is quoted as saying, "If I were to try to read, much less answer, all the attacks made on me, this shop might as well be closed for any other business. I do the very best I know how - the very best I can; and I mean to keep doing so until the end. If the end brings me out all right, what's said against me won't amount to anything. If the end brings me out wrong, ten angels swearing I was right would make no difference."

  Lincoln, against huge opposition, went on to reunite the fractured United States, win the Civil War, and abolish slavery in the US. Had he allowed his critics to defeat him, Lincoln would not have accomplished what he did.
  The apostle Peter understood the dangers of unfounded criticism. He wrote, "Having your conduct honorable among the Gentiles, that when they speak against you as evildoers, they may, by your good works which they observe, glorify God" (1 Peter 2:12).

  Criticism can consume our lives to the point of emotional paralysis, or we can set our hearts to serve God faithfully undeterred by that criticism and put our God on display. When we do that, we won't need to answer our critics with words - our lives will say all that is needed.

  - Bill Crowder

  If we keep doing what is right -
  And serving Christ each day,
  We need not fear what others think
  Nor what the critics say. - D. De Haan

  The most powerful testimony is a godly life.
  Lannguyen

 6. #26
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Mùa Thu & Thay Đổi

  Chúng ta đã bước vào mùa thu với thời tiết êm ả dễ chịu hơn và sinh hoạt đã trở lại bình thường, khác với những tháng hè nóng bức và có nhiều sinh hoạt bất thường. Vì thời tiết thay đổi nên mùa thu cũng là mùa của thay đổi. Thay đổi trong thời trang, trong việc giải trí, trong những bộ môn thể thao. Các chương trình TV ở Mỹ thay đổi vào mỗi mùa thu và người ta nói nhiều đến những thay đổi đó. Thi văn và âm nhạc về mùa thu thì quá nhiều, nhất là trong tiếng Việt, vì vậy trong những ngày đầu thu như hôm nay tôi sẽ không nói gì đến những điều đó nhưng tôi chỉ muốn tâm tình với Bạn về hai chữ “thay đổi.”

  Có người đã nói ở đời nầy cái gì cũng thay đổi cả ngoại trừ thay đổi. Vâng, đúng như vậy, chỉ có thay đổi là không thay đổi thôi, nghĩa là đời sống bao giờ cũng thay đổi. Cái thay đổi đó diễn biến không ngừng. Thường con người chúng ta sợ thay đổi hay khôg thích thay đổi, dù cũng có những người thích thay đổi luôn để đỡ nhàm chán. Nhưng dù Bạn là người thích thay đổi hay không thích thay đổi, có một câu danh ngôn đáng cho chúng ta suy nghĩ. Có lẽ Bạn cũng đã có lần nghe câu nầy rồi. Câu danh ngôn nầy thật ra là một lời cầu nguyện, một lời cầu nguyện khôn ngoan mà chúng ta ai cũng nên tâm niệm. Tác giả cầu nguyện như sau: “Lạy Chúa, xin ban cho con can đảm để thay đổi những điều cần thay đổi, ban cho con an bình để chấp nhận những điều không thể thay đổi và ban cho con khôn ngoan để phân biệt giữa những gì có thể thay đổi và những gì không thể thay đổi.”

  Câu nói hay lời cầu nguyện trên chẳng những áp dụng vào những chuyện lớn nhưng cũng áp dụng vào những trường hợp thông thường hằng ngày. Chẳng hạn như ta khóa cửa xe và quên chìa khóa trong xe đến khi trở lại xe mới biết và lúc đó ta bị trễ nữa. Ta có thể có nhiều phản ứng khác nhau trước hoàn cảnh nầy. Một là hoảng lên, bực mình, tức tối, giận mình, đổ lỗi cho con cái, bạn bè hay vợ chồng nói rằng vì họ mà mình mới quên như vậy, v.v... Đây là một trường hợp mà ta cần áp dụng lời cầu nguyện trên. Ta hãy tự hỏi trong trường hợp nầy điều nào là điều không thể thay đổi? Xâu chìa khóa nằm bên trong xe kia là điều mà bây giờ dù ta tức tối, bực mình, nổi giận, đổ lỗi hay làm bất cứ điều gì khác cũng không thay đổi được tình thế. Ta đang bị trễ, vì vậy cần phải bình tĩnh để tìm xem cách nào là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Hoặc là nhờ người mở xe bằng cái mắc áo hay một dụng cụ đặc biệt nào đó, gọi điện thoại cho hãng bảo hiểm hay câu lạc bộ xe có dịch vụ mở cửa xe. Gọi điện thoại nhờ người đưa đi rồi sau hãy tính, v.v... Khi không ở trong hoàn cảnh thì chúng ta có thể bình tĩnh để tính toán như vậy nhưng ở trong hoàn cảnh thật khó. Chính vì vậy mà chúng ta phải tâm niện: cái gì làm được, cái gì không làm được. Không làm được mà cứ vì vậy bực mình sẽ không đưa ta đến đâu cả.

  Thay đổi là điều cần thiết ở đời, nhưng có những điều cần đổi ta lại không và ngược lại có những điều không nên thay đổi ta lại đổi thay. Lời cầu nguyện cho mình biết phân biệt giữa những gì cần thay đổi và những gì không thể thay đổi vì vậy là điều cần thiết vô cùng. Ai cũng biết là mình cần phải từ bỏ những tật hư thói xấu, những tính nóng giận, ích kỷ, tham lam. Nhưng thay đổi hay từ bỏ những điều nầy thật là khó. Trong khi đó những điều không nên thay đổi như tình vợ chồng, nghĩa anh em, bạn bè, lòng chung thủy là những thứ không nên thay đổi ta lại thấy xã hội nầy thay đổi rất nhiều. Tất cả đều đến từ lòng người. Bản tính tội lỗi trong con người xui khiến chúng ta giữ những tật hư thói xấu và bỏ đi những mỹ đức hay những điều lẽ ra chúng ta phải giữ. Chỉ khi nào tâm hồn chúng ta được thay đổi, nghĩa là nếu chúng ta được thay đổi tận gốc rễ, cái thay đổi đó mới giúp chúng ta giữ cái gì cần giữ và thay đổi những gì cần thay đổi.

  Con người chúng ta thì lại có khuynh hướng chỉ muốn thay đổi bề ngoài mà không để ý đến những giá trị bên trong. Những người đạo đức giả trong thời Chúa Giê-xu đã bị Ngài lên án nặng nề về tội nầy. Họ bắt bẻ Chúa tại sao không giữ những nghi lễ bề ngoài và Chúa đã phán với họ những lời như sau. Chúa nói: “Các ông lau chùi bên ngoài bát đĩa còn bên trong lại đầy dẫy những tham nhũng và phóng dục. Các ông giống những ngôi cổ mộ, sơn phết bên ngoài thật đẹp mà bên trong đầy xương người chết và mọi thứ dơ bẩn.” Chúa Giê-xu đã ví sánh những người đạo đưc giả, chỉ lo trau chuốt bề ngoài mà không để ý đến những thay đổi bên trong như bát đĩa chỉ rửa bên ngoài, như mồ mả bên ngoài đẹp đẽ mà bên trong là xương người chết. Vấn đề là phải thay đổi tận gốc rễ, thay đổi từ bên trong. Thánh Kinh cho biết: “Từ lòng dạ con người sinh ra tư tưởng ác như giết người, ngoại tình, gian dâm, trộm cắp, dối trá, phỉ báng.” Lòng dạ, tâm hồn chúng ta cần được thay đổi trước, những điều khác sẽ tự nhiên theo đó được đổi thay. Làm thế nào để tâm hồn được thay đổi? Chúng ta cần một cuộc cách mạng tâm linh, một thay đổi tận gốc rễ. Thánh Kinh gọi sự thay đổi đó là tái sinh, một sự sinh ra mới, hoàn toàn mới. Như một thai nhi ra khỏi lòng mẹ, như một nụ hoa mới nở ra trước gió, như một cánh bướm thoát ra khỏi cái vỏ kén xấu xí. Tái sinh, sinh lại, đời sống mới là như vậy. Thiên Chúa không biến đổi chúng ta lần lần nhưng ban cho chúng ta một tâm hồn mới. Lời Chúa dạy: “Ai ở trong Chúa Cứu Thế là con người mới. Cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới.”

  “Ở trong Chúa Cứu Thế” là liên kết với Ngài, không phải liên kết tôn giáo, lễ nghi, hình thức như vào đạo, đi nhà thờ. Nhưng đây là liên kết trong niềm tin, là kết hợp với Chúa bằng lòng tin chân thành của chúng ta. Chúng ta phải đến với Chúa nhận mình là người có tội, mình không thể tự giải thoát, nhận rằng Chúa đã chịu chết thế cho mình, đặt lòng tin nơi Chúa hoàn toàn, xin Chúa ngự vào tâm hồn, thanh tẩy và thay đổi. Ngay chính giờ phút Bạn làm điều đó với đức tin chân thành, Chúa sẽ ngự vào lòng Bạn, thay đổi cuộc đời của Bạn và Bạn sẽ kinh nghiệm một thay đổi lớn lao chưa từng thấy trong đời.
  Bạn có những tật hư thói xấu cần được thay đổi? Bạn ước ao được sống một đời bình an, thanh thản? Chúa Giê-xu cho biết tất cả đều đến từ trong tâm hồn. Trong lời kêu gọi, “Những ai đang nhọc mệt và nặng gánh ưu tư, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các con được nghỉ ngơi” Chúa nói tiếp, “Hãy mang ách với Ta và học theo Ta, các con sẽ được an nghỉ trong tâm hồn.” “An nghỉ trong tâm hồn,” đó là điều chúng ta cần, đó là điều chúng ta thiếu. Tất cả đèu phải quay về với đời sống nội tâm.

  Hơn lúc nào hết, thế giới chúng ta đang sống là thế giới nhấn mạnh đến bề ngoài, đến cảm xúc, đến nhục dục, đến những gì chúng ta có thể sờ, nghe, ngửi, thấy, nếm mà quên đi con người thật bên trong, con người nội tâm. Chiều sâu không còn nữa mà chỉ có những gì hời hợt và chóng phai tàn. Quay lại với Chúa Giê-xu, đặt lòng tin nơi Ngài, đeo đuổi những giá trị tâm linh, Bạn sẽ thoát ra khỏi cái thế giới quay cuồng của vật chất, thể xác và tìm thấy một giá trị lâu dài. Điều khó là chúng ta vẫn cứ phải tiếp tục sống trong thế giới vật chất. Thật ra thế giới vật chất tự nó vô hại. Chúng ta vẫn cần phải ăn, phải sống và tận hưởng đời sống nữa vì đó là món quà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta không thoát ra ngoài thế giới vật chất. Chúng ta vẫn sống trong thế giới đó, nhưng sống với một ý nghĩa, một niềm tin, một lẽ sống.

  Vấn đề là chúng ta phải biết đặt giá trị. Đâu là những giá trị không thay đổi ta phải tìm tòi, đeo đuổi. Đâu là những giá trị chóng phai tàn ta phải gạt bỏ sang một bên. Tại Mỹ đây, người ta thường hay dọn dẹp mỗi khi thay đổi mùa, đặc biệt là vào mùa xuân và màa thu mà người ta gọi là Spring Clean Up và Fall Clean Up. Trên một phương diện, đời sống của chúng ta cũng cần một sự clean up tương tự. Hôm nay, nhân dịp đổi mùa, tôi muốn mời Bạn suy nghĩ đến cái thay đổi trong tâm hồn. Đây là thay đổi cần thiết vì nếu không được thay đổi, không được tái tạo, chúng ta sẽ mãi sống trong vòng lẩn quẩn, cố gắng thay đổi chỗ nầy, chỗ nọ để rồi rốt cuộc không được gì cả. Hãy để cho Chúa Cứu Thế Giê-xu thay đổi tận cỗi rễ, tận tâm hồn, lúc đó ta mới kinh nghiệm được thế nào là thay đổi thật. Hãy cùng chúng tôi cầu nguyện lời cầu nguyện đã nói lúc đầu: “Lạy Chúa, xin ban cho con can đảm để thay đổi những điều cần thay đổi, ban cho con an bình để chấp nhận những điều không thể thay đổi và ban cho con khôn ngoan để phân biệt giữa những gì có thể thay đổi và những gì không thể thay đổi.”

  Mục sư Nguyễn Thỉ
  Lannguyen

 7. #27
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Những Điều Trên Trời

  Đọc: Cô-lô-se 3:1-13

  Hãy tìm những sự trên trời, là nơi Đấng Christ đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. - Cô-lô-se 3:1

  Bước ra ngoài rồi nhìn lên trời trong một tối đầy sao, luôn luôn giúp tôi xoa dịu tâm hồn sau một ngày đầy ưu phiền. Khi nhìn lên trời đêm, ít ra trong giây lát, tôi quên được những âu lo về cuộc sống trên đất.

  Tác giả viết nhiều bài ca của Y-sơ-ra-ên, có viết một bài thơ nhiều ngàn năm trước, vẫn còn đúng ngày nay: "Khi tôi nhìn xem các từng trời của Ngài, là công việc của ngón tay Ngài, mặt trăng cùng các ngôi sao, mà Ngài đã lập, con người là gì mà Chúa nhớ đến, con loài người là chi mà Chúa thăm viếng?" (Thi Thiên 8:3-4).

  Khi chúng ta cố gắng tưởng tượng bầu trời bao la của Đức Chúa Trời, thì những vấn đề của chúng ta thực sự có vẻ nhỏ nhặt. Thế nhưng Đức Chúa Trời không nghĩ như vậy! Với tất cả mọi dải ngân hà Ngài phải chăm sóc, Đức Chúa Trời vẫn nhớ tới chúng ta. Và không chỉ nghĩ tới, Ngài còn chăm sóc chúng ta nữa.

  Chẳng trách sứ đồ Phao-lô khuyên tín nhân mới, hãy nghĩ tới những điều thuộc về Đức Chúa Trời (Cô-lô-se 3:2). Trong khi làm như vậy, chúng ta nâng suy tư mình lên cao hơn tranh chấp trần gian để tập chú vào Cha yêu thương trên trời của mình, là Đấng muốn chúng ta biết Ngài, biết cách sống hòa thuận với nhau, và biết rằng chúng ta có thể sống đời đời với Ngài trong nơi còn đẹp đẽ hơn các từng trời nữa.

  "Các từng trời rao truyền sự vinh hiển Đức Chúa Trời" (Thi Thiên 19:1). Chúng ta hãy gia nhập với muôn loài ca tụng Ngài. - Julie Ackerman Link

  Vì Đức Chúa Trời đã ban mọi điều
  Lannguyen

 8. #28
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Things Above

  Read: Colossians 3:1-13

  Seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. - Colossians 3:1

  Stepping outside and gazing heavenward on a star-studded evening always helps to soothe my soul after a trouble-filled day. When I peer into the night sky, I forget, at least for a moment, the cares of life on earth.

  Ancient Israel's prolific songwriter wrote a poem thousands of years ago that still rings true: "When I consider Your heavens, the work of Your fingers, the moon and the stars, which You have ordained, what is man that You are mindful of him, and the son of man that You visit him?" (Ps. 8:3-4).

  When we try to imagine the immensity of God's heavens, our problems indeed seem trivial. Yet God doesn't think so! With all the galaxies He has to attend to, God is mindful of us. And not only are we on His mind, He cares for us.
  No wonder the apostle Paul advised new believers to set their minds on things above (Col. 3:2). In doing so, we raise our thoughts above the level of earthly disputes and focus instead on our loving, heavenly Father, who wants us to know Him, to know how to live peacefully with one another, and to know that we can live eternally with Him in a place even more beautiful than the heavens.

  "The heavens declare the glory of God" (Ps. 19:1). Let's join creation in praise to Him.
  - Julie Ackerman Link

  Bless the Lord and sing His praises,
  Bless the Lord now, O my soul;
  Join the song all heaven raises,
  Let the anthem loudly roll! - Peterson

  Because God gives us everything
  Lannguyen

 9. #29
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Sức Mạnh của Kiên Nhẫn

  Đọc: Ga-la-ti 5:16-24

  Trái của Thánh Linh là... sự nhịn nhục. - Ga-la-ti 5:22

  Tất cả chúng ta đều nghe lời cầu nguyện: "Lạy Chúa, xin giúp con kiên nhẫn hơn - và xin Chúa làm ngay bây giờ!"

  Tại sao đức kiên nhẫn bốc hơi, khi chúng ta bị trễ cuộc hẹn quan trọng và bị kẹt trong dòng xe lưu thông? Hay là chúng ta hối hả chạy tới quầy tính tiền "10 món hoặc ít hơn" trong cửa hàng, chỉ để thấy có người đứng ngay trước mình có tới 16 món!

  Bị buộc chờ đợi làm gia tăng căng thẳng và dễ khiến chúng ta nổi giận. Những lúc đó, chúng ta không chỉ mất kiên nhẫn mà còn ngầm phá hoại công việc của Thánh Linh trong đời sống chúng ta.

  Kiên nhẫn không chỉ là một đức tính, mà là trái của Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22) - tức là sự nóng tính phơi bày trái chua từ tấm lòng sa ngã của chúng ta thay vì sự ngọt ngào của Chúa Giê-xu trong đời sống chúng ta. Vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời kiên nhẫn, nên khi chúng ta mất kiên nhẫn, chúng ta bỏ lỡ cơ hội bày tỏ cho thế gian sự vinh hiển Đức Chúa Trời qua đời sống chúng ta.

  Những cơn nóng giận chỉ cho thấy chúng ta quan tâm tới lịch riêng của mình hơn là tới nhu cầu cùng những tranh chiến nơi người khác. Vì vậy, chúng ta hãy thở thật sâu và đừng nhìn vào bản thân bằng cách kiên nhẫn yêu thương người khác, thay vì yêu bản thân khi gặp căng thẳng.

  Kiên nhẫn cho chúng ta đặc ân chia sẻ trái tươi mát của Đức Chúa Trời cho người khác.

  - Joe Stowell

  Hãy kiên nhẫn.Hãy tỏ cho thế gian biết
  hình ảnh thực sự của Đức Chúa Trời.
  Lannguyen

 10. #30
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  The Power of Patience

  Read:Galatians 5:16-24

  The fruit of the Spirit is... longsuffering. - Galatians 5:22


  We've all heard the prayer: "Lord, make me more patient - and do it now!"
  Why is it that patience evaporates when we are late for a critical engagement and are caught in a traffic jam? Or we rush to the "10 items or less" line at the store, only to find someone in front of us with 16 items!
  Being forced to wait ratchets up the stress and shortens our fuse. When that happens, we not only fail to be patient but we undercut the Spirit's work in our lives.

  Patience is not just a virtue, it's a fruit of the Spirit (Gal. 5:22) - which means that demonstrations of impatience reveal the sour fruit of our fallen hearts rather than the sweetness of Jesus in our lives. Since God is a patient God, when we abandon patience we miss the opportunity to show our world the glory of God through our lives.

  Bursts of impatience only demonstrate that we are more concerned with our own agendas than the needs and struggles of others. So let's all take a deep breath and turn our focus away from ourselves by patiently loving others instead of ourselves in the midst of stress.

  Patience gives us the privilege of sharing the refreshing fruit of God with others.

  - Joe Stowell

  Our wrath uncurbed will not fulfill
  God's perfect plan for us;
  We must be patient and refuse
  To fret, to fume, to fuss. - Sper

  Be patient. Show your world
  what God is really like.
  Lannguyen

 11. #31
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Xin Im Lặng

  Đọc: 1 Các Vua 19:1-18

  Sau cơn động đất là đám lửa, nhưng Đức Giê-hô-va không có trong đám lửa; và sau đám lửa là tiếng phán nhỏ nhẹ.
  1 Các Vua 19:12

  Những năm gần đây, sự phổ biến máy nghe nhạc cá nhân bằng kỹ thuật số dẫn tới lo ngại về sự mất thính giác. Việc thiết kế máy nghe nhạc cùng ống nghe trở thành đích nhắm của những lời than phiền và kiện tụng. Nghe nhạc lâu dài với âm lượng cao chứng tỏ là nguyên nhân gây suy yếu thính giác nghiêm trọng. Trên một phương diện, nghe quá nhiều có thể dẫn tới mất khả năng nghe.

  Chúng ta sống trong một thế giới đầy tiếng ồn - tiếng ồn nhằm bán buôn, nài nỉ, quyến rủ, và lừa gạt. Giữa cảnh tạp âm này, thật dễ đánh mất tiếng nói quan trọng hơn cả.

  Ê-li từng nghe lời dọa nạt của Giê-sa-bên cùng tiếng nói của nỗi sợ riêng, cho nên đã chạy trốn vào hang đá. Trong hang đá, ông đối diện tiếng gió áp đảo, cơn động đất và đám lửa (1 Các Vua 19:11-12). Sau đó hang đá lặng thinh và tiếng Chúa - âm thanh quan trọng duy nhất - bức phá bằng "một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ" (c. 12).

  Nếu phải nghe Đức Chúa Trời phán với lòng mình qua Lời Ngài, chúng ta cần lánh xa tiếng ồn của đám đông. Chỉ khi học tập yên lặng, chúng ta mới có thể thực sự hiểu được ý nghĩa của việc tương giao với Đức Chúa Trời, Đấng chăm sóc chúng ta.

  Trong "giờ tĩnh nguyện" hôm nay, chúng ta hãy cố gắng lắng nghe tiếng Chúa.

  Bill Crowder

  Để nghe tiếng Chúa, hãy vặn nhỏ âm lượng của đời.

  Lời hằng Sống
  Lannguyen

 12. #32
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Quiet, Please

  Read:
  1 Kings 19:1-18

  After the earthquake a fire, but the Lord was not in the fire; and after the fire a still small voice.
  1 Kings 19:12


  In recent years, the spread of personal digital music players has resulted in concerns about hearing loss. The design of the music players and their earphones has been the target of complaints and lawsuits. Long-term exposure to music at a high volume has been shown to cause serious hearing impairment. In a sense, too much hearing can result in an inability to hear.
  We live in a world filled with noise - noises designed to sell, plead, seduce, and deceive. In the midst of this cacophony of sound, it's easy to miss the one voice that matters most.

  Elijah had listened to Jezebel's threats and the voice of his own fear, so he fled to a cave to hide. In the cave he was confronted with the overwhelming noise of wind, an earthquake, and fire (1 Kings 19:11-12). Then the cave grew silent and the voice of the Lord - the only sound that mattered - broke through as "a still small voice" (v. 12).

  If we are to hear God speaking to our hearts through His Word, we need to pull away from the noise of the crowd. Only when we learn to be quiet can we really understand what it means to commune with the God who cares for us.

  In our "quiet time" today, let's make an effort to listen for the voice of God. Bill Crowder

  Speak, Lord, in the stillness
  While I wait on Thee;
  Hushed my heart to listen
  In expectancy.

  Grimes

  To hear God's voice, turn down the world's volume.

  ODB
  Lannguyen

 13. #33
  Join Date
  Dec 2007
  Posts
  1,528
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  ..bánh đâu hong thấy chỉ thấy càng ngày càng có người ói ra vì nuốt không trôi !!!

 14. #34
  Join Date
  May 2004
  Location
  Singapore,Thailand,ÚSA
  Posts
  1,920
  Thanks
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  quý vị hảy thử tìm kiếm Chúa đi
  Longnguyen

 15. #35
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Chiến Trận Thuộc Linh

  Chiến Trận Thuộc Linh

  II Cô-rinh-tô 2:5-11

  "Đừng để cho quyœ Sa-tan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu chước của nó" (câu 11).

  Câu hỏi suy ngẫm: Kỷ luật của Hội Thánh Cô-rinh-tô ảnh hưởng thế nào trên các thuộc viên của mình? Vì sao? Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu Cô-rinh-tô bày tỏ lòng yêu thương đối với ai? Tại sao Phao-lô khuyên họ tha thứ? Chúng ta đang ở trong cuộc chiến nào? Trong cuộc chiến này bạn cần trang bị những gì?

  Trong mọi cuộc chiến, chúng ta cần biết là phía bên đối nghịch hay gọi là kẻ thù luôn có kế hoạch để chiến thắng. Việc dàn trận, nghi binh, sử dụng vũ khí, đạn dược, thời gian tấn công và chiến thuật là những vấn đề mà các tướng lãnh luôn xem xét và cân nhắc khi tiến hành cuộc chiến. Cũng vậy, Sứ đồ Phao-lô muốn nhắc rằng chúng ta đang ở trong cuộc chiến thuộc linh. Sa-tan là tướng lãnh của các lực lượng tà ác luôn có kế hoạch để đánh lừa và đánh bại Hội Thánh Cô-rinh-tô, và cũng luôn muốn đánh lừa và đánh bại hết thảy chúng ta (câu 10, 11).

  Trong phân đoạn này, Phao-lô đề cập đến một thành viên mà ông không nêu tên (câu 6). Người này đứng đầu một nhóm nhỏ chống lại việc Phao-lô kỷ luật kẻ phạm tội tà dâm trong Hội Thánh. Phao-lô viết thư kêu gọi kỷ luật người này. Và người anh em này đã ăn năn nhưng Hội Thánh Cô-rinh-tô chưa tiếp nhận, vẫn không tha thứ, không cho cơ hội người này trở lại với Hội Thánh (câu 7, 8). Kết quả là người này đang ở trên bờ vực của sự thất vọng. Phao-lô khuyên Hội Thánh Cô-rinh-tô đừng dùng sự sửa phạt đẩy một người đến chỗ tuyệt vọng, không khéo chúng ta đẩy người ấy vào tay Sa-tan. Sự kỷ luật, sự sửa phạt trong Hội Thánh phải đi đôi với lòng yêu thương, sự tha thứ, sự cảm thông để đưa người ấy trở lại với mối thông công trong Hội Thánh.

  Sa-tan thường khi lén lút và không tấn công trực diện. Vì thế chúng ta phải cẩn thận đề phòng và khôn ngoan trang bị đầy đủ các binh giáp mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để chống trả ma quỷ.

  Trong cuộc chiến thuộc linh làm thế nào để bạn không khinh xuất trước kẻ thù quỷ quyệt là Sa-tan? Trong Hội Thánh cuœa bạn ai là người đã phạm những lỗi khiến bị kyœ luật hay bị anh chị em khác tránh xa? Bạn làm gì để giúp người ấy trơœ lại với mối thông công trong Hội Thánh?
  Lạy Chúa, xin làm cho con vững mạnh và giúp con trang bị đầy đủ các vũ khí thuộc linh để chống lại ma quỷ.

  SVTK
  Lannguyen

 16. #36
  Join Date
  May 2006
  Posts
  225
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  ......... trong những quyễn Kinh Thánh, tính bằng những con số cụ thể thì Đức Chúa Trời ra tay TÀN SÁT trên 2 TRIỆU người (2,000,000) .............. còn tính phỏng chừng thì gần 33 TRIỆU người (33,000,000)


  ......... tring khi cũng trong Kinh Thánh, thì SATAN chỉ GIẾT có 10 người !!!!!!!!!!!!

 17. #37
  Join Date
  Nov 2005
  Posts
  1,666
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Quote Originally Posted by TimHieuSuThat View Post
  ......... trong những quyễn Kinh Thánh, tính bằng những con số cụ thể thì Đức Chúa Trời ra tay TÀN SÁT trên 2 TRIỆU người (2,000,000) .............. còn tính phỏng chừng thì gần 33 TRIỆU người (33,000,000)


  ......... tring khi cũng trong Kinh Thánh, thì SATAN chỉ GIẾT có 10 người !!!!!!!!!!!!
  Dzị mà chúng cứ chửi tui hoài, chửi tui ác!!!!!!!!!!!

  33,000,000 > 10 theo người bình thường

  33,000,000 < 10 theo con chiên

 18. #38
  Join Date
  Jun 2003
  Posts
  6,662
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Quote Originally Posted by olalaolala
  Dzị mà chúng cứ chửi tui hoài, chửi tui ác!!!!!!!!!!!

  33,000,000 > 10 theo người bình thường

  33,000,000 < 10 theo con chiên
  Chời! Kẻ nào gan cùng mình zdị, dám chửi thằng-con-satin-olala!! Bộ không sợ bị quỷ ám cho hết ngóc đầu luôn!!!

  33,000,000 > 10 theo người bình thường

  33,000,000 < 10 theo con chiên

  Ý thằng-con-satin-olala muốn nói là con chiên hỏng biết đếm hay là 33 triệu cái giống gì đó thì lớn hơn 10 theo người bình thường???
  Khi đoàn phụ nữ miền Nam vượt Trường Sơn ra thăm Bác, các chị được Bác đón tiếp thân tình. Thấy các chị gầy, xanh, hốc hác, Bác hỏi: “Các cháu kinh nguyệt có đều không?".

  Ông không vội hỏi han gì về thành tích chiến đấu của Hằng. Câu hỏi đầu tiên của vị Chủ tịch nước là: "Cháu có buồn đi tiểu, Bác chỉ chỗ cho mà đi."

 19. #39
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Chiến Thắng trong Chúa Giê-xu

  II Cô-rinh-tô 2:12-17

  "Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Cơ Đốc luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn!" (câu 14).

  Câu hỏi suy ngẫm: Phao-lô tạ ơn Đức Chúa Trời về điều gì (câu 14)? Ông muốn nói gì trong câu 16? Phao lô binh vực chức vụ sứ đồ của ông như thế nào? Vì sao ông làm thế? Bạn có nhận thức rằng, là người thuộc về Chúa Giê-xu, bạn được dự phần chiến thắng của Ngài không?

  Phao-lô nhắc chúng ta rằng, ông cùng hết thảy chúng ta là những người thuộc Chúa Giê-xu đang tham gia vào một cuộc chiến không phải với một tướng lãnh hay một vị vua nào ở trần gian mà Tổng Tư Lệnh cuœa chúng ta là Vua trên muôn vua, là Đấng Cơ Đốc.

  Bởi sự chết và sự sống lại của Ngài, Chúa Giê-xu đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Bởi thập tự giá mà Chúa Giê-xu đã chiến thắng và "đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực" (Cô-lô-se 2:15). Chúng ta là những người cùng chia sẻ chiến thắng với Ngài. Chúng ta cũng là hương thơm trong cuộc duyệt binh chiến thắng này khi mà Đức Thánh Linh đã rải mùi thơm về sự nhận biết Đấng Cơ Đốc trên đời sống chúng ta.

  Không như những giáo sư giả khoe khoang, kiêu ngạo, Phao-lô tỏ ra là một sứ đồ khiêm nhường khi nhận biết sự bất toàn của ông. Sở dĩ ông thi hành chức vụ sứ đồ có hiệu quả là vì Đấng đã hành động qua ông để bởi đó Phúc Âm được truyền rao khắp chốn (câu 14). Đấng Cơ Đốc là sự đầy đủ và là Đấng ban chiến thắng cho ông. Giống như mùi thơm tỏa ngát từ những hương liệu được đốt lên khi nhà vua cùng đoàn quân chiến thắng đang diễu hành, chức vụ sứ đồ là hương thơm trong hành khúc chiến thắng của Cứu Chúa Phục Sinh.

  Trước sự hoài nghi của một số người và trước sự công kích của các giáo sư giả là những người đến với Hội Thánh vì tiền bạc và những lợi ích dơ bẩn, Phao-lô đang binh vực chức vụ sứ đồ của ông. Ông cũng nhắc rằng chúng ta đang dự phần trong sự chiến thắng của Chúa Giê-xu. Chúng ta được đồng sống lại với Ngài và ngồi với Ngài trên ngai Ngài (Ê-phê-sô 2:6). Phao-lô không phục vụ con người, nhưng phục vụ Đức Chúa Trời. Ông tỏ ra sự chân thật trong sứ điệp mà ông rao truyền và luôn nhận thức rằng ông phải làm mọi việc vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

  Bạn có nhận thức rằng bạn đang dự phần vào chiến thắng của Chúa Giê-xu không? Ngày nay bạn làm điều gì để bày tỏ cho người khác biết sự chiến thắng cuœa Chúa Giê-xu trong đời sống bạn?

  Tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã ban cho con sự chiến thắng qua Chúa Giê-xu (I Cô-rinh-tô 15:57).

  SVTK
  Lannguyen

 20. #40
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Chờ Đợi

  Đọc:
  Thi Thiên 70

  Đức Chúa Trời ôi! Xin mau giải cứu tôi. - Thi Thiên 70:1

  Đa-vít, tác giả Thi Thiên cầu nguyện, "Đức Chúa Trời ôi! Xin mau giải cứu tôi." Giống như ông, chúng ta không thích chờ đợi. Chúng ta không thích xếp hàng nối đuôi lê thê ở các quầy tính tiền tại siêu thị, không thích kẹt xe ngoài đường và chung quanh mấy trung tâm mua sắm. Chúng ta ghét chờ ở ngân hàng hoặc trong nhà hàng.

  Và rồi có những cuộc chờ đợi cam go hơn: cặp vợ chồng không con chờ một đứa con; kẻ độc thân chờ một cuộc hôn nhân; người nghiện chờ được giải thoát; người phối ngẫu chờ một lời nhân ái dịu dàng; bịnh nhân lo âu chờ bác sĩ chẩn đoán.

  Tuy nhiên, điều chúng ta chờ đợi vẫn kém xa tầm quan trọng so với việc Đức Chúa Trời đang làm trong khi chúng ta chờ đợi. Những lúc như vậy, Ngài hành động trong chúng ta để rèn luyện những phẩm tính thuộc linh khó đạt được như nhu mì, nhơn từ và kiên nhẫn với người khác. Nhưng quan trọng hơn, chúng ta còn học tập chỉ nương cậy một mình Đức Chúa Trời để được "vui mừng hớn hở" trong Ngài (c.4).

  F. B. Meyer nói, "Có thể viết được cả một chương tuyệt diệu về sự trì hoãn của Đức Chúa Trời! Đó là sự huyền nhiệm của nghệ thuật giáo dục tâm linh con người tới mức tinh tế nhất có thể đạt được. Lòng được dò xét, động cơ được phân tích, và lời Đức Chúa Trời được thử nghiệm, tâm hồn được nâng cao .... Tất cả mọi điều này được kết hợp trong những ngày đợi chờ mòn mỏi, dù vậy, đó là những ngày trọng đại với vận mạng thuộc linh ." - David Roper

  Đức Chúa Trời kéo dãn sự kiên nhẫn chúng ta
  để nới rộng tâm hồn chúng ta.


  Lời Hằng Sống
  Lannguyen

Page 2 of 12 FirstFirst 1234567891011 ... LastLast

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Replies: 1
  Last Post: 04-08-2013, 02:38 PM
 2. Tụng Kinh Vu Lan và Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân
  By Tinh.Nhi in forum Tìm hiểu Về Phật Giáo
  Replies: 0
  Last Post: 04-06-2012, 04:05 PM
 3. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 4/4
  By Nonregister in forum Tìm hiểu Về Phật Giáo
  Replies: 0
  Last Post: 01-15-2012, 05:58 PM
 4. Kinh Lăng Nghiêm Là Kinh Ngụy Tạo Chăng?
  By NonregisterC in forum Tìm hiểu Về Phật Giáo
  Replies: 15
  Last Post: 10-02-2011, 10:19 PM
 5. Kinh Tế
  By cu_ti_2006 in forum Bình Luận Tin Tức
  Replies: 0
  Last Post: 02-08-2008, 03:55 AM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •