Page 12 of 12 FirstFirst ... 23456789101112
Results 221 to 237 of 237

Thread: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  
 1. #221
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Don't Laugh It Off

  Read:
  Luke 6:27-36

  Love your enemies, do good, and lend, hoping for nothing in return. - Luke 6:35
  Driving a huge truck over the icy roads of northern Alaska would seem to be a task that requires a sense of humor. But when one driver heard another driver named Alex laugh often and rather loudly over the truck-to-truck communication system, he grew irritated. So he made some disparaging remarks about Alex and his good-natured guffaws.

  Not long after that, the critical driver lost control of his big rig and ended up in a ditch up to his axles in snow. And guess who came along the isolated road and saw his predicament? That's right. Alex.
  So, what would you do? Keep on trucking right past with a hearty laugh at the other guy's trouble? That's not what Alex did. He stopped and spent several hours helping dig his critic out. When he was done, he simply said, "Any opportunity I can have to make amends, I'm happy to do it." And then, of course, he laughed.

  What a lesson for all of us. Isn't that what Christ commanded us to do in Luke 6 to help out even those who seem to be our enemies? The next time someone says something about you that you don't like, think of Alex and don't just laugh it off. Do something positive for that person, and in so doing, you may make a friend. - Dave Branon

  Doing good to those who hate us,
  Lord, is difficult to do;
  Help us by Your grace to love them,
  Praying they will turn to You. - Sper

  A good example is the best sermon. ODB

  Đừng Cười Trừ

  Đọc:
  Lu-ca 6:27-36

  Hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn, và hãy cho mượn mà đừng mong trả lại. - Lu-ca 6:35

  Lái xe tải khổng lồ trên đường đóng băng của bắc Alaska dường như là một công tác đòi hỏi óc khôi hài. Nhưng khi anh tài xế nghe một tài xế tên là Alex thường cười, và cười khá lớn xuyên suốt hệ thống giao thông đường dây xe tải, anh bực mình. Thế là anh nói những lời chê bai về Alex cùng tính cười ha hả hồn nhiên của anh này.

  Chẳng lâu sau đó, anh tài xế chỉ trích bị lạc tay lái và lao xuống hố trục xe lún trong tuyết. Thử đoán xem ai chạy tới chứng kiến tình trạng khó xử này trên con đường vắng như thế? Đúng rồi. Alex.
  Còn riêng bạn thì sẽ làm gì? Tiếp tục lái qua mặt, rồi cười khoái trá trước cảnh khốn khổ của anh chàng kia phải không? Alex thì không làm thế. Anh dừng lại, bỏ suốt nhiều giờ giúp kéo anh chỉ trích lên khỏi hố. Khi xong việc, anh chỉ nói, "Khi nào có cơ hội sửa đổi, tôi sẽ rất vui sửa đổi." Và dĩ nhiên, sau đó anh lại cười lớn.

  Thật là bài học lớn cho chúng ta. Há đó chẳng là điều Đấng Christ truyền lịnh chúng ta phải làm trong Lu-ca 6 giúp đỡ ngay cả những người có vẻ như là kẻ thù của chúng ta sao? Lần sau, có ai nói gì về bạn mà bạn không thích, hãy nghĩ tới Alex và đừng chỉ cười trừ. Hãy làm điều tích cực cho người ấy, và khi làm như vậy, bạn có thể có thêm một người bạn. - Dave Branon

  Gương tốt là bài giảng hay nhất.


  LHS
  Lannguyen

 2. #222
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống


  The Bible contains words of encouragement as well as words of warning. It's important to appreciate both for their instruction in our walk with Christ.
  The more we meditate on the Scriptures, the closer we'll walk with the Savior.

  Kinh Thánh chứa đầy lời khích lệ cũng như lời cảnh báo. Điều quan trọng là phải biết quí trọng cả hai yếu tố giáo dục đó trong từng bước giữa chúng ta với Đấng Christ.

  Càng suy gẫm lời Kinh Thánh, chúng ta càng bước gần Chúa Cứu thế hơn.
  Lannguyen

 3. #223
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Thánh Kinh chép:

  Thi-Thiên 37:25 Trước tôi trẻ, rày đã già, Nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ, Hay là dòng dõi người đi ăn mày. 26 Hằng ngày người thương xót, và cho mượn; Dòng dõi người được phước. 27 Hãy tránh điều dữ, và làm điều lành, Thì sẽ được ở đời đời.

  Thi Thiên 37, câu 25 Vua David viết trước tôi trẻ, rày đã già, có nghĩa trong đời của ông, vào thời gian đó dân tộc Y-sơ-a-ên (Do-Thái) còn vâng phục Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, sẽ không lìa bỏ họ. Nhưng về sau bởi cớ tội ác của Y-sơ-a-ên, Đức Chúa Trời trừng phạt họ!!!

  Đức Giê-hô-va phán như vầy: Bởi cớ tội ác của Y-sơ-a-ên đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó; vì chúng nó đã bán người công bình lấy bạc, bán kẻ nghèo lấy một đôi dép. 7 Chúng nó cũng tham cả đến bụi đất trên đầu người nghèo khó, và làm cong đường của kẻ nhu mì. Con và cha cùng đến chung một đứa gái, như vậy làm cho ô danh thánh ta. (A-mốt 2: 6-7).

  Đức Chúa Jesus dùng hình ảnh một La-xa-rơ ở đây Thánh Kinh không nói là ông tin kính Chúa hay ăn mày mà chỉ nói là một người nghèo, tên là La-xa-rơ, nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ. Vậy điều này không có mâu thuẩn với David trong Thi thiên 37:25 cả. Hơn nữa, chúng ta nên xem hết phần sau đây sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn.

  Lu-ca 16: 19 Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hằng ngày ăn ở rất là sung sướng. 20 Lại có một người nghèo, tên là La-xa-rơ, nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ. 21 Người ước ao được ăn những đồ ở trên bàn người giàu rớt xuống; cũng có chó đến liếm ghẻ người.
  22 Vả, người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham; người giàu cũng chết, người ta đem chôn.
  23 Người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên, xa thấy Áp-ra-ham, và La-xa-rơ trong lòng người; 24 bèn kêu lên rằng: Hỡi Áp-ra-ham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi; vì tôi bị khổ trong lửa nầy quá đỗi. 25 Nhưng Áp-ra-ham trả lời rằng: Con ơi, hãy nhớ lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn La-xa-rơ phải những sự dữ; bây giờ, nó ở đây được yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hình. 26 Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà muốn từ đó qua đây cũng không được. 27 Người giàu nói rằng: Tổ tôi ơi! vậy thì xin sai La-xa-rơ đến nhà cha tôi, 28 vì tôi có năm anh em, đặng người làm chứng cho họ về những điều nầy, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn nầy chăng. 29 Áp-ra-ham trả lời rằng: Chúng nó đã có Môi-se và các đấng tiên tri; chúng nó phải nghe lời các đấng ấy! 30 Người giàu nói rằng: Thưa Áp-ra-ham tổ tôi, không phải vậy đâu; nhưng nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ, thì họ sẽ ăn năn. 31 Song Áp-ra-ham rằng: Nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy.

  Đức Chúa Jesus dùng thí dụ trên Ngài có lời nói ám chỉ về việc giàu, nghèo ở trên đời và việc xãy ra sau cái chết. Đây không phải là điểm chính mà vấn đề Ngài nêu ra có ý hợp với trình độ nhân dân thời đó, vì hàng giáo phẩm Pharisee là những người đạo đức giả, họ nghĩ rằng sự giàu có là bằng chứng họ là người ngay thẳng đạo đức, công bình. Đức Chúa Jesus làm cho bọn đạo đức giả bất ngờ không dự tính trước với câu chuyện người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hằng ngày ăn ở rất là sung sướng, và một người nghèo, trên là La-xa-rơ, nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ. Thật ra không phải người bị trừng phạt nơi âm phủ vì giàu có, nhưng là vì họ ích kỷ, nhẫn tâm, không biết thương xót, không có tình cảm mặc dầu hết sức sung sướng và may mắn.

  Và từ câu Lu-ca 16: 27-31 khi người giàu nói tôi có năm anh em, xin Áp-ra-ham sai La-xa-rơ đến nhà cha tôi vì nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ, thì họ sẽ ăn năn. Song Áp-ra-ham rằng: Nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy.

  Đức Chúa Jesus gián tiếp cho biết trước Ngài trên đường đến Jerusalem chịu chết và Ngài sẽ sống lại. Hàng giáo phẩm Pharisee và một số lảnh đạo tôn giáo sẽ phủ nhận Lời Ngài. Họ có con đưởng riêng của họ mà Kinh Thánh hay Đức Chúa Trời cũng không thể làm lay chuyển lòng cứng cõi của họ.
  Lannguyen

 4. #224
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Làm sao sống đẹp ý Chúa?

  Sống trong thành phố ít khi chúng ta có thì giờ chiêm ngưỡng tác phẩm sáng tạo tuyệt mỹ do quyền năng của Thiên Chúa. Chúng ta liên tục đương đầu với những bận rộn của đời hơn là lắng lòng suy nghĩ đến cái giá trị thiên nhiên và Lời Chúa, chúng ta ít khi nhìn thấy cảnh đẹp hoàng hôn hay bình minh, nhìn ngắm bầu trời về đêm rực rỡ với vô vàn vì Sao như kim cương lấp lánh.

  Có dịp nào bạn nhìn thấy những hoa Hướng dương vàng ánh đang vươn mình tắm dưới ánh nắng êm dịu buổi ban mai? Lan rất thích hoa Hướng dương, nơi quê hương Việt Nam thì gọi là bông quỳ hay hoa mặt trời, lúc nào cũng hướng về nơi có ánh sáng để vươn cao lên, nhiều lúc Lan ước mơ mình là loài hoa ấy, để luôn hướng về Thiên Chúa và sống đẹp ý Ngài.

  Sống một cuộc đời đẹp ý Chúa thì không dễ chút nào. Trước nhất chúng ta cần phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. (Ma-thi-ơ 6: 33).

  Lan tin rằng dù sống ở đâu, trong hoàn cảnh nào, mỗi người chúng ta đều muốn biết tương lai, không chỉ là tương lai trên trần gian liên quan đến sự nghiêp, gia đình… nhưng còn là tương lai xa hơn ở thế giới bên kia nữa.

  Thánh Kinh chép: "theo như đã định cho loài ngưòi phải chết một lần rồi chịu phán xét" (Hê-bơ-rơ 9:27), có nghĩa là sau cái sự chết, vào ngày Đức Chúa Jesus trở lại phán xét thế gian mỗi người sẽ phải đứng trước toà án của Đức Chúa Trời để trả lời về việc chúng ta đã làm khi còn sống nơi trần gian. Vì nếu không có thưởng phạt đời sau thì con người sẽ bị cám dỗ sống đời gian ác mà không sợ hậu quả.
  Người ta nói rằng cô đơn là nỗi khổ lớn nhất của con người thật đúng như vậy. Chúng ta chẳng những đau khổ trong cô đơn nhưng cũng dễ bị cám dỗ làm những điều không nên làm trong những lúc cô đơn, thường thì chúng ta dễ chạy theo những giá trị vật chất vì nó mời gọi chúng ta mỗi ngày. Quảng cáo là một trong những công việc lớn nhất của xã hội tư bản và chúng ta cần phải kềm chế ước muốn với những mời gọi đó vì nó luôn ở trước tầm nhìn của mỗi chúng ta.

  Nhng năm sống ở Nigeria vào mùa nắng cháy, cây khô cằn cỗi tạo cho cảnh vật thêm buồn hiu. Ngoại cảnh nơi này nhiều lúc đã đưa đến Lan cảm giác cô đơn, buồn nhớ quê nhà đầy ắp trong tim.

  Lần đầu tiên nghe những lời ca này Lan cứ ngỡ như tâm sự của chính Lan!

  ” Cho tôi xin lại một ngày
  Ở nơi nơi thành phố cũ
  Cho tôi xin lại một đời
  một đời sống với quê hương
  cho tôi đi lại đọan đường
  hàng cây vương daì bóng mát
  cho tôi an phận ngàn đời
  bên bờ đê vắng làng tôi”

  [Người di tản buồn - nhạc sĩ Nam Lộc].

  Bạn thử nghĩ nếu chúng ta sống trong một thế giới mà giá trị tinh thần, đạo đức không ai nói đến. Một xã hội như thế thật là kinh khiếp, chúng ta có thể sống được không? Rất nhiều việc xảy ra hằng ngày, vượt xa hiểu biết của chúng ta nên chúng ta không tìm ra lời giải đáp!

  Tạ ơn Đức Thánh Linh đã phán dạy chúng ta về giá trị tâm linh để chúng ta sống vâng theo lời phán dạy đó của Ngài. Thánh Kinh sẽ giúp chúng ta nhìn thấy vấn đề để chúng ta không bị rơi vào cái bẫy của vật chất.

  Ma-thi-ơ 4: 4 Đức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.
  Lannguyen

 5. #225
  Join Date
  May 2004
  Location
  Singapore,Thailand,ÚSA
  Posts
  1,920
  Thanks
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Lâu lắm rồi mới gặp lại Bộ trường . Chờ thơ hoài nhưng không nghe tin tức gì của bộ trưởng . Xin Chua ban đầy ơn phước trên bộ trưởng .
  Longnguyen

 6. #226
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Thế gian nghĩ gì.

  Nếu chúng ta vâng theo những lời đơn giản của Kinh Thánh để đi khắp thế gian, thì chắc chúng ta đã chiếm được nó rồi. Tự thế gian không bao giờ thay đổi. Đức Chúa Trời nói với chúng ta: Hãy đi khắp thế gian. Bất cứ điều gì các người cầu xin nhân danh Ta, Ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh. Ta sẽ luôn ở cùng các ngươi, cho đến ngày tận thế." Khi các môn đệ ra đi, Chúa đã ở cùng họ và ấn chứng bài giảng Lời Chúa. Jê-sus đã nói, là khi Ngài được đưa lên cao (tôn cao), Ngài sẽ kéo mọi người đến với Ngài. Đó là mandat từ trời. Thế gian đang chờ đợi. Thế gian đang nghĩ gì?

  Có một ông già đang chết dần vì bệnh lao phổi trên một hòn đảo Gia-va của In-đô-nê-sia. Người ta chở ông trên một chiếc thuyền nhỏ từ hòn đảo nhỏ bé của ông đến một chỗ gần đó có truyền giảng Tin lành. Ông ta nghe thấy Lời Chúa, được cứu rỗi và được lành bệnh. Khi ông rời khỏi sân truyền giảng, ông quay nhìn tất cả các nhà truyền giảng và nói: "Thế các ông trước đây ở đâu? Tôi chưa bao giờ được nghe về điều này từ trước đến giờ, nhưng nếu tôi được nghe thấy, chắc là tôi đã dâng đời mình cho Jê-sus khi còn trẻ. Bây giờ tôi đã già, và tôi không còn có thể dâng nhiều thời gian cho Jê-sus được nữa. Các ông trước đây ở đâu? Làng của tôi cách không xa đây lắm." Thế gian nói như vậy đó.

  Có một sinh viên người Ấn-độ nói: "cả đời tôi chỉ là một ảo ảnh. Tôi muốn tin vào một Đức Chúa Trời cho cá nhân mình, bởi vì cuộc sống chỉ là ảo ảnh, cho nên tôi cần có một cái gì mà tôi có thể nương dựa vào đó." Một giáo sư nói: "Tôi không có lý do gì để trông đợi ông trời biết đến tôi và chăm sóc tôi." Một lãnh tụ chính trị người Ấn-độ nói: "Tôi là một sinh vật vô nghĩa. Tôi đã thử cầu nguyện mà không được. Tôi sống trong bóng đêm, thấy mình cô đơn."

  Một trường đại học lớn tại Ấn-độ đã mời 13 diễn giả, trong số đó 8 người là tín đồ Ấn-độ giáo, và 5 người là cơ-đốc nhân. Đến cuối buổi nhóm người chủ toạ, vốn là một luật sư, nói rằng: "Tôi đã nghe tất cả các diễn giả, và tất cả những người theo Ấn-độ giáo đều thừa nhận là không biết Đức Chúa Trời và không tin chắc trong con đường của mình. Tất cả các diễn giả cơ-đốc nhân đều nói là riêng cá nhân họ biết Đức Chúa Trời. Tôi đã có quyết định." Sau đó ông tặng cho mỗi một cơ-đốc nhân một bông hoa và nói: "các bạn sẽ là thầy (gu-ru) của tôi." Thế gian này đang chờ ai đó để mà đi theo, là người có thể nói: "Đây là Đường Đi."

  T.L. Osborn
  Lannguyen

 7. #227
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Tin là tốt hơn cả.

  Đức tin - không chỉ đơn giản là một ý tưởng tốt lành.

  Đức tin - không chỉ đơn giản là một bài giảng.

  Đức tin - không chỉ đơn giản là sự chuyển động.

  Đức tin - là lối sống, như trong Thánh Kinh có nói: "người công bình sẽ sống bởi đức tin."

  Điều đó nghĩa là gì? Có thể lấy thân thể của bạn làm ví dụ. Nó cần phải có khí ô-xy để sống, và bạn có thể nói là khí ô-xy cho bạn sự sống. Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên bạn cách đó, để mà bạn phải thở. Bạn cứ ngừng thở mà xem, thân thể bạn sẽ chết. Sẽ là một sự điên dại nếu một buổi sáng thức dậy và bạn nói rằng đã chán mệt không muốn thở nữa. Sẽ là không bình thường nếu nói rằng đối với thân thể còn có cái gì khác thay thế tốt hơn. Cũng giống hệt như vậy, con người tâm linh được Đức Chúa Trời tạo dựng nên theo cách như vậy, để mà sống bởi những lời nói chứa đầy đức tin. Lời đức tin từ môi miệng bạn. Không có đức tin thì bạn không có sự sống thuộc linh.

  Làm sao bạn có thể xác định được con người có đức tin?

  Giống hệt như cách bạn xác định là trong bếp cái bếp điện đang được bật, vì có đèn báo hiệu sáng và cái bếp thì nóng, thì cũng có đèn báo hiệu báo rằng đức tin của bạn đang được "bật lên". Đó là nụ cười trên khuôn mặt và những lời nói chiến thắng trên môi miệng.

  Bạn bắt đầu từ điều gì? Trước tiên, đó là bạn tin vào là có Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, và Đức Chúa Trời là tốt lành. Ngài là Đấng ban thưởng! (Hê-bơ-rơ 11:6)

  Thứ hai, bạn cần phải tin vào mình. Bạn không cần đến cho thế gian, một khi mà bạn không cần đến cho chính bản thân mình. Hãy nhìn vào gương và nói rằng con người mà bạn thấy trong đó là người chiến thắng cùng với Đức Chúa Trời. Bạn không thể thật sự yêu thương người khác bằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời, nếu mà bạn không yêu thương chính bản thân mình.

  Thứ ba, bạn phải tin vào những người khác. Điều này thật sự không dễ dàng, bởi vì chúng ta nhìn thấy những sa ngã và thiếu sót của họ, nhưng chúng ta không nên chỉ nhìn vào xác thịt, mà phải nhìn thấy tiềm năng của Chúa Trời trong mỗi con người. Tôi tin chắc rằng tốt hơn cả là thà chết trong đức tin còn hơn là sống cả đời và nghi ngờ. Hãy tin vào Đức Chúa Trời, hãy tin vào bản thân và hãy tin vào những người khác.

  T.L. Osborn

  (trích từ sách "Vàng của Đức Chúa Trời" do Kevin McNulty biên soạn- ND - T.Q.H. Tinlanh.Ru )
  Lannguyen

 8. #228
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Mùa gặt thì trúng, con gặt thì ít
  Viết bởi Hong An

  Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít - Những ngày này khi chúng tôi đi truyền giảng và chăm sóc những anh chị em mới tin nhận Chúa, càng thấm thía câu này của Lời Chúa.

  Ma-thi-ơ 9
  35 Ðức Chúa Jêsus đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Ðức Chúa Trời, và chữa lành các thứ tật bịnh.
  36 Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót, vì họ khốn cùng, và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. 37 Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. 38 Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình.
  Thời đó cũng như bây giờ, vẫn có những đám đông cần được chăm sóc. Khi Chúa đang hành động, động chạm đến lòng người, chúng ta thấy Tin lành giảng đến đâu thì người ta mở lòng lắng nghe và tiếp nhận đến đấy. Nhưng, càng thêm nhiều người mới tin Chúa bao nhiêu, mùa gặt càng trúng bao nhiêu, thì càng cần thêm người làm việc bấy nhiêu trên cánh đồng của Chúa.
  Trong mắt Chúa Jê-sus, con gặt không chỉ là những người đi truyền giảng đưa người khác quay về với nhà Chúa, mà con gặt cũng là những người chăn sóc. Không chỉ xuống lưỡi liềm được bó lúa, mà mùa gặt còn là cả công tác thu gom, lọc sạch lúa ra khỏi rơm rạ và cỏ rác, để cuối cùng đưa vào trong nhà Chúa.

  Như chúng ta đã thấy trong Kinh thánh thời kỳ Hội thánh ban đầu, và cả trong Hội thánh chúng ta hiện nay cũng vậy, người đi truyền giảng không chỉ là những người có chức vụ được huấn luyện đặc biệt lâu năm, mà phần quan trọng chính là những người mới tin Chúa mà đầy lòng nhiệt huyết. Họ đều hết lòng tôn vinh Chúa, chứ không khoe mình trong lời làm chứng của họ.

  Chúa Jê-sus đã nói: “Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta” (Giăng 12:32). Câu nói đó có một nghĩa ngầm nữa là khi Chúa Jê-sus được tôn cao (giống như việc Ngài đã chịu đóng đinh trên đồi cao, để mọi người đều phải thấy và suy nghĩ), dù qua sự làm chứng và truyền giảng của bất kỳ ai, thì chính Ngài sẽ lôi cuốn lòng người đến với thập tự giá mà nhận sự sống.

  Nguyên tắc của việc chăm sóc và chăn dắt cũng tương tự như vậy. Đây không phải là việc chỉ dành riêng cho mục sư và các chấp sự. Mà đó là công việc chung của mọi người trong Hội thánh. Chỉ cần có những người hết lòng muốn gắn bó với anh chị em của mình, hướng họ lên Chúa và tập bước đi theo Ngài cũng như mình đang tự cố gắng từng bước, thì quyền năng của Chúa sẽ hành động và nâng đỡ gây dựng tất cả.

  Chỉ trong ba tuần tháng 6 vừa qua, Chúa đã đưa thêm khoảng 100 người mới đến với Hội thánh từ nhiều nơi khác nhau. Chỉ có quyền năng Chúa mới động chạm sâu sắc đến lòng họ và cho kết quả như vậy, nhưng cũng nhờ công sức không biết mệt mỏi của những anh chị em trong đội truyền giảng nữa, để Chúa hành động qua bản thân mình, Hallêluja!

  Nhưng những tin mừng khác nữa cũng đến khi chúng tôi đi truyền giảng kết hợp thăm viếng chăm sóc những người đã tin Chúa trước đó ít lâu. Chúng tôi chứng kiến sự trưởng thành thực sự, khi thấy họ nét mặt tươi cười, tự tin hơn trước, công việc và đời sống có những sự thay đổi đi lên rõ rệt, vì họ đã biết bám vào Chúa trong cầu nguyện và học hỏi suy ngẫm lời Chúa hàng ngày của mình.

  Và chính những anh chị em đó đã bắt đầu biết động viên chăm sóc lẫn nhau. Họ đã thoát ra được khỏi lối nghĩ ích kỷ chỉ biết lo cho mình, mà bắt đầu thăm hỏi động viên người khác, và giúp nhau cầu nguyện bám vào ân điển Chúa mà vượt qua thử thách đời thường. Họ cùng tham gia truyền giảng, họ làm công việc chăn dắt, vì Chúa ở trong lòng họ là Đấng truyền giảng và Đấng chăn dắt.

  Có trường hợp một em mới tin Chúa, bị nổi hạch phải vào bệnh viện điều trị, đã làm chứng và giúp được cho người Việt nam cùng trong bệnh viện với mình cũng được tin nhận Chúa. Một thanh niên khác trước kia luôn rầu rĩ thiếu tự tin, thì bây giờ có sức Chúa làm được mọi việc, biết xốc vác, chăm lo cho mọi người.

  Điều đó là một minh họa chỉ rõ rằng, chỉ cần có tấm lòng đúng đắn – hướng người khác lên Chúa, tập noi theo Lời Ngài, thì dù người mới người cũ đều có thể tham gia chăm sóc và dẫn dắt.

  Thành con gặt, thành tay đánh lưới người, thành một sứ giả của Đức Chúa Trời, thành một con cái Chúa trưởng thành và hữu ích trong đời sống, đó không phải là việc của các siêu nhân, mà là của những người thường cùng làm việc với một Đức Chúa Trời siêu việt.

  Để kết thúc, tôi muốn nhắc với anh chị em, rằng Hội thánh của Đức Chúa Trời là một gia đình, là một thân thể, cho nên một chi thể ở tách rời sẽ không có sức sống mà sớm bị hư hỏng. Ngược lại, khi chúng ta gắn kết cùng nhau, nhất định qua Hội thánh Ngài Chúa sẽ tăng trưởng và biến đổi kỳ diệu mỗi một chúng ta. Vấn đề là ở chỗ trong thân thể hiệp một đó không có vị trí ngoài rìa, chỉ biết có nhận, mà mỗi chi thể đều nối với một chi thể nào khác nữa, có lúc chúng ta được gây dựng nhờ họ, nhưng cũng có lúc khi họ cần sự giúp đỡ, Chúa lại muốn xử dụng chúng ta.

  Hãy cùng tham gia vào công việc Chúa trong cánh đồng mà Hội thánh đã được giao. Vì một mùa gặt đang trong lúc cao trào, mà con gặt thì ít! Xin Chúa thêm ơn để anh chị em điều hành thời gian cuộc sống mình được kết quả cho công việc Chúa!
  Lannguyen

 9. #229
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  CỘI RỄ CỦA NGƯỜI CÔNG BÌNH

  Một khác biệt đáng lưu ý giữa đức tin của tổ tiên chúng ta, được các tổ tiên nhận thức, và cùng một đức tin đó được hiểu và sống theo bởi con cháu họ, thì đức tin của các tổ tiên gắn liền với cội rễ của niềm tin, trong khi đó hậu duệ của họ ngày nay dường như chỉ nghĩ đến bông trái.

  Ðiều này xuất hiện trong thái độ chúng ta hướng về một số Cơ Ðốc nhân vĩ đại đã quá cố, tên của họ được tôn vinh trong các Hội Thánh, như Augustine, Bernard trong thời kỳ đầu, hoặc Luther và Wesley trong thời kỳ gần đây hơn. Ngày nay chúng ta viết tiểu sử của những người này và kỷ niệm thành quả của họ, nhưng có khuynh hướng quên lãng cội nguồn mà từ đó những bông trái của họ kết thành. "Rễ của người công bình sanh bông trái," người khôn ngoan đã nói như thế trong Châm ngôn 12:12. Tổ tiên của chúng ta nhìn vào cội rễ của một cái cây và sẵn sàng kiên nhẫn chờ đợi bông trái xuất hiện. Chúng ta đòi hỏi bông trái ngay lập tức dầu rằng bộ rễ đang yếu mỏn và có bứu hay đã bị bong cả lên. Những Cơ Ðốc nhân không kiên nhẫn ngày nay giải thích cách nào đó để làm giảm đi giá trị của những niềm tin đơn sơ mà các vị thánh ngày xưa đã có và cười cợt trước sự nghiêm túc của họ khi họ đến gần Ðức Chúa Trời và những điều thánh khiết. Các Cơ Ðốc nhân đó là những nạn nhân của quan niệm tôn giáo thiển cận của chính mình, nhưng những linh hồn vĩ đại và vững mạnh là những người đã có thể đạt được một kinh nghiệm thuộc linh thỏa lòng và làm nhiều điều tốt trong thế giới bất chấp những cản trở đối với họ. Thế thì chúng ta bắt chước bông trái mà không tiếp nhận thần học của các tổ tiên hay tự gây phiền phức cho chính mình quá mức bởi việc chấp nhận thái độ có-tất-cả-hoặc-không-có-gì-cả hướng về tôn giáo của họ.

  Vì thế chúng ta nói (thường là nghĩ nhiều hơn), từng giai điệu của sự khôn ngoan, từng kinh nghiệm tôn giáo, từng định luật của tự nhiên cho chúng ta biết chúng ta đã sai như thế nào. Cành cây bị gãy ra khỏi thân cây trong một trận bão có thể nở hoa trong chốc lát và để lại trong lòng người đi đường thiếu suy nghĩ ý tưởng rằng nó là một nhánh cây khỏe mạnh và sai quả, nhưng những nụ hoa mềm mại của nó sẽ sớm bị tàn lụi và chính bản thân nhánh cây rồi cũng sẽ khô héo và chết đi. Tách khỏi bộ rễ thì sự sống không còn lâu dài nữa (nếu không muốn nói là không còn).

  Phần lớn điều được chấp nhận là Cơ Ðốc giáo ngày nay chỉ là sự nỗ lực ngắn ngủi, lóe lên trong phút chốc của cái nhánh cây đã bị cắt lìa (khỏi bộ rễ) để cho ra bông trái trong mùa của nó. Nhưng những định luật sâu thẳm của sự sống chống lại điều này. Mối bận tâm tới thể diện bên ngoài và một sự xao lãng tương đương của cội rễ sự sống thuộc linh thật không nhìn thấy được là những dấu hiệu tiên tri mà không ai chú ý đến. "Những kết quả" tức thì là tất cả vấn đề đó, những bằng chứng chóng vội của sự thành công hiện tại, không có lấy một suy nghĩ đến tuần sau hay năm sau. Chủ nghĩa thực dụng tôn giáo đang mọc lên lung tung giữa vòng niềm tin chính thống. Lẽ thật là một cái gì đó hành động. Nếu nó có kết quả, nó là tốt. Chỉ có một điều để đánh giá nhà lãnh đạo tôn giáo: Sự thành công. Mọi việc đều được tha thứ cho ông ta, ngoại trừ sự thất bại.

  Một cái cây có thể vượt qua hầu hết mọi cơn bão nếu rễ của nó vững chắc, nhưng khi cây vả mà Chúa chúng ta đã quở "khô cho tới rễ", nó lập tức "khô đi rồi". Một Hội Thánh có cội rễ vững chắc không thể nào bị tiêu diệt, nhưng không có gì có thể cứu vãn một Hội Thánh mà cội rễ đã bị khô đi. Không có sự kích thích, không có chiến dịch quảng cáo nào, không có những của dâng bằng tiền và không có một dinh thự đẹp đẽ nào có thể mang lại sự sống cho một cái cây (hay Hội Thánh) không còn rễ.

  Không bận tâm đến các phép ẩn dụ, sứ đồ Phao-lô đã thúc đẩy chúng ta nhìn lại cội nguồn của mình. "Ðâm rễ vững nền trong sự yêu thương," ông nói trong cái rõ ràng là một hình ảnh tượng trưng; và một lần nữa ông thúc giục những độc giả của mình "hãy châm rễ và lập nền trong Ngài," điều này mô tả Cơ Ðốc nhân như là cái cây có bộ rễ tốt và như một thánh đường được xây trên một nền đá vững chãi.

  Cả Kinh Thánh và mọi thánh nhân vĩ đại trong quá khứ cùng nói với chúng ta một điều: "Ðừng mặc nhiên công nhận điều gì. Hãy trở lại với cội nguồn. Hãy mở lòng mình ra, và tìm kiếm Lời Chúa. Hãy mang thập giá mình mà bước theo Chúa, đừng chú ý đến những mốt tôn giáo thoáng qua. Những thứ hổ lốn luôn luôn sai trật. Trong mỗi thế hệ, số người công bình ít ỏi lắm. Hãy chắc rằng mình đang ở trong số đó."

  "Loài người chẳng phải vì hung ác mà được lập vững bền; song rễ người công bình chẳng bị lay động" (Châm ngôn 12:3).

  A. W. Tozer
  Lannguyen

 10. #230
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Chào quý và quý bạn,

  Lý do chúng ta sống trong một xã hội mà giá trị thật đang bị đảo lộn vì nhân thế luôn chống nghịch lại Đấng sáng thế "Đức Chúa Trời", Đấng đã tạo dựng vũ trụ và loài người chúng ta, ban cho chúng ta đầy đủ phương tiện và dịp tiện để sống và tiến mãi trong chương trình của Ngài, nhưng loài người lại dùng phương tiện và dịp tiện của Đấng ban cho, trở thành kiêu ngạo và chống lại Đức Chúa Trời! Các nước chống nhau, gia đình phân rẽ nhau và đây là lý do tại sao khắp nơi đầy dẫy những hành vi điên cuồng, mà phụ nữ và trẻ em Việt Nam của chúng ta lại phải bị số phận như vậy? Tất cả chỉ vì tiền, mà tiền là cội rễ của mọi điều ác!

  Lan xin trở lại với câu chuyện Ađam tại vườn Ê-đen nhé ? Phật giáo và nhiều khoa học gia cho rằng cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời " Sáng Thế ký chương 1" chỉ là huyền thoại, nhưng Kinh Thánh dạy rằng từ Ađam phạm tội trái lệnh Đức Chúa Trời, từ lầm lỗi, loài người đi sâu vào tội lỗi, Lời Chúa ghi lại:

  [Vì mọi người đều đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trởi " Rô-ma 3: 23"]

  ...Và tứ đó ...lòai người đua nhau vào con đường tự hủy.Nghĩ xem Đức Chúa Trời đã tạo dựng một thế giới tốt đẹp, dựng nên loài người và ban cho quyền lựa chọn tự do, Ađam và Eve là người toàn hảo, Đức Chúa Trời ban cho Ađam quyền tự do vâng theo hay nghịch lại lời Ngài và Ađam đã quyết định nghe theo lời của kẻ cám dỗ hơn là Lẽ Thật, Chân Lý của Ngài, Ađam sa ngã, ngày nay chúng ta phải chịu khổ vì Ađam phạm tội từ Sáng thế, tại sao chúng ta vẫn còn bị trừng phạt đến ngày nay, và điều khó hiểu là Ađam lại phạm tội trong một môi trường toàn hảo! Đức Chúa Trời ban cho Ađam và tất cả chúng ta quyền tự do đó, chúng ta phải đối diện với 2 con đường, tự do trở thành vô nghĩa nếu chỉ có một lối đi thôi! Tự do chọn lựa và quyết định hành động.

  Ađam hoàn toàn, vô tội, lịch sử nhân loại như tờ giấy trắng và Ađam viết vào đó cho dòng dõi của mình ... một tương lai. Đức Chúa Trời đã tạo đựng Ađam toàn hảo theo hình ảnh của Ngài, Ngài ban cho linh hồn và tâm trí và cho Ađam quyền tự do xử dụng tâm trí, linh hồn theo ý mình. Và Ngài chờ xem Ađam sẻ làm gì với quyền tự do đó .

  Nhưng tiếc thay, Ađam đã quyết định sai và dùng quyền tự do Chúa ban để chọn con đường sai lầm vì Ađam muốn như vậy!

  Ađam đã viết vào tờ giấy trắng tương lai của con cháu ông hai chữ "tội lỗi", chúng ta phải lãnh hậu quả " Do tội của Ađam, mọi người bị kết án" (Rô-ma 5: 18).

  Loài người đổ tội này cho Đức Chúa Trời về tình trạng bi thương từ bao ngàn năm nay, họ bảo rằng thà đừng có Đức Chúa Trời huyền thoại của người Cơ đốc, nhân thế sẽ sống dể và an bình hơn, Lan không nghĩ như vậy! Lan ước mong và nguyện cầu Chúa cảm động lòng tất cả quý vquý bạn trở về với Chúa. Lan sẽ cầu nguyện cho tất cả đồng bào Việt Nam cũng như khắp nơi được nghe, tin, ăn năn và báp-têm để được sự sống đời đời mà Đức Chúa Trời đã hứa (Giăng 3: 16)

  Trong tình yêu Chúa Cứu Thế Jeus,

  Lan
  Lannguyen

 11. #231
  Join Date
  Jan 2007
  Posts
  762
  Thanks
  0
  Thanked 2 Times in 2 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Lời tiên tri Danien 2: 44 giúp chúng ta hiểu ý nghĩa nào về tương lai thế giới ? còn câu Kinh thánh nào khác bổ xung thêm cho đoạn kinh vừa kể chăng?
  Last edited by JACOMPT; 03-13-2014 at 03:37 AM.

 12. #232
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Quote Originally Posted by JACOMPT View Post
  Lời tiên tri Danien 2: 44 giúp chúng ta hiểu ý nghĩa nào về tương lai thế giới ? còn câu Kinh thánh nào khác bổ xung thêm cho đoạn kinh vừa kể chăng?

  Đa-ni-ên 2:

  44 Trong đời các vua nầy, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt, quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân tộc khác; song nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời.

  Trong thời Ða-ni-ên, Ba-by-lôn chẳng những là đô thị bậc nhứt của thế giới trước kỷ nguyên Ðấng Christ, song còn là thủ phủ của đế quốc hùng mạnh nhứt chưa từng có tới ngày đó. Ðế quốc nầy tồn tại được 70 năm. Ða-ni-ên ở đó từ lúc nó dấy lên cho tới lúc nó suy vong. Từ thời Ðaniên cho đến khi Ðấng Christ xuất hiện, thế giới do bốn đế quốc nầy cai trị, đúng như Ða-ni-ên đã dự ngôn. Trong thời đế quốc La-mã, Ðấng Christ xuất hiện và lập một Nước: Bắt đầu rất nhỏ, Nước Ngài trải qua nhiều cuộc thăng trầm, và ngày nay đã tự chứng tỏ rằng sẽ trở nên một Nước đời đời, gồm cả thế giới và sẽ được vinh quang đầy trọn khi Chúa tái lâm.

  Những biến cố của thế giới vừa qua cho thấy phần nào uy quyền của ý thức hệ, chủ nghĩa, gần như thống trị phần lớn nhân loại, nhưng sụp đổ nhanh chóng và bất ngờ. Những điều được gọi là trật tự mới của thế giới gần đây cũng chỉ là mộng ảo. Không người nào có thể với cao hơn các giới hạn của mình và tất cả đều do Chúa, từ Chúa, và vì Chúa mà hiện hữu. Tất cả các nền văn minh, các chế độ chính trị, anh hùng lịch sử đều sẽ bị Chúa phá diệt. Chỉ nước Chúa sẽ vững bền đời đời.
  Khi nhìn vào lịch sử xưa và nay, chúng ta phải công nhận rằng con người kiêu căng tự mãn và chống lại Chúa là quá dại dột, vì sẽ có một ngày, tất cả mọi nền văn minh đều sụp đổ, và không ai còn có gì để khoe khoang nữa.

  Thi-thiên 145:
  13 Nước Chúa là nước có đời đời, Quyền cai trị của Chúa còn đến muôn đời.

  Ê-sai 9:
  6 Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời.

  Ê-sai 60:
  12 Vì dân và nước nào chẳng thần phục ngươi thì sẽ bị diệt vong. Những nước đó sẽ bị hoang vu cả.

  * Chào anh JACOMPT, Lan trở vào đây nhiều lần mà không thấy anh, hôm nay Lan rất vui khi anh có câu hỏi về tiên tri Danien, thật tình Lan rất kém về phần Kinh Thánh Cựu ước cũng gắng tìm hiểu để góp ý với anh. Lan mong sẽ được học hỏi thêm từ anh. Chúc anh và gia đình luôn an vui và đầy ơn phước từ Thiên Chúa.
  Thân mến,
  Lan
  Lannguyen

 13. #233
  Join Date
  Jan 2007
  Posts
  762
  Thanks
  0
  Thanked 2 Times in 2 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Quote Originally Posted by Lannguyen View Post

  Đa-ni-ên 2:

  44 Trong đời các vua nầy, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt, quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân tộc khác; song nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời.

  Trong thời Ða-ni-ên, Ba-by-lôn chẳng những là đô thị bậc nhứt của thế giới trước kỷ nguyên Ðấng Christ, song còn là thủ phủ của đế quốc hùng mạnh nhứt chưa từng có tới ngày đó. Ðế quốc nầy tồn tại được 70 năm. Ða-ni-ên ở đó từ lúc nó dấy lên cho tới lúc nó suy vong. Từ thời Ðaniên cho đến khi Ðấng Christ xuất hiện, thế giới do bốn đế quốc nầy cai trị, đúng như Ða-ni-ên đã dự ngôn. Trong thời đế quốc La-mã, Ðấng Christ xuất hiện và lập một Nước: Bắt đầu rất nhỏ, Nước Ngài trải qua nhiều cuộc thăng trầm, và ngày nay đã tự chứng tỏ rằng sẽ trở nên một Nước đời đời, gồm cả thế giới và sẽ được vinh quang đầy trọn khi Chúa tái lâm.

  Những biến cố của thế giới vừa qua cho thấy phần nào uy quyền của ý thức hệ, chủ nghĩa, gần như thống trị phần lớn nhân loại, nhưng sụp đổ nhanh chóng và bất ngờ. Những điều được gọi là trật tự mới của thế giới gần đây cũng chỉ là mộng ảo. Không người nào có thể với cao hơn các giới hạn của mình và tất cả đều do Chúa, từ Chúa, và vì Chúa mà hiện hữu. Tất cả các nền văn minh, các chế độ chính trị, anh hùng lịch sử đều sẽ bị Chúa phá diệt. Chỉ nước Chúa sẽ vững bền đời đời.
  Khi nhìn vào lịch sử xưa và nay, chúng ta phải công nhận rằng con người kiêu căng tự mãn và chống lại Chúa là quá dại dột, vì sẽ có một ngày, tất cả mọi nền văn minh đều sụp đổ, và không ai còn có gì để khoe khoang nữa.

  Thi-thiên 145:
  13 Nước Chúa là nước có đời đời, Quyền cai trị của Chúa còn đến muôn đời.

  Ê-sai 9:
  6 Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời.

  Ê-sai 60:
  12 Vì dân và nước nào chẳng thần phục ngươi thì sẽ bị diệt vong. Những nước đó sẽ bị hoang vu cả.

  * Chào anh JACOMPT, Lan trở vào đây nhiều lần mà không thấy anh, hôm nay Lan rất vui khi anh có câu hỏi về tiên tri Danien, thật tình Lan rất kém về phần Kinh Thánh Cựu ước cũng gắng tìm hiểu để góp ý với anh. Lan mong sẽ được học hỏi thêm từ anh. Chúc anh và gia đình luôn an vui và đầy ơn phước từ Thiên Chúa.
  Thân mến,
  Lan
  Jacompt chân thành gởi đến lady lời chào thân ái, nguyện bình an Thiên Chúa luôn ở cùng chị và gia đình, bẵng đi một thời gian cũng khá lâu, Jacompt phải đối đầu với một số thử thách nghiêm trọng trong cuộc sống, phần công việc bề bộn nhiêu khê, phần tinh thần mệt mỏi trong suốt quá trình phấn đấu, cũng may mắn nhờ ơn Chúa che chở nên mọi sóng gió rồi cũng qua, trong một tình cờ tìm lại được số code, Jacompt trở lại ĐV, hổng ngờ gặp lại lady, thật mến mộ kiến thức Kinh-thánh của Lannguyen , vài hàng thăm chúc sức khoẻ chị cùng toàn gia, Jacompt sẽ trở lại chia xẻ cùng chị quan điểm của mình.

 14. #234
  Join Date
  Jan 2007
  Posts
  762
  Thanks
  0
  Thanked 2 Times in 2 Posts

  Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Hôm nay, Jacompt có được đôi chút thời gian rảnh rỗi, xin góp ý cùng chị Lannguyen về những nét đặc trưng trong lời tiên tri (Danien 2:44) khiến chúng ta nức lòng mong đợi sự kiện sớm hoàn tất như đã được ứng nghiệm qua nhiều đoạn tiên tri khác trong suốt quá trình lịch sử nhân loại.

  Trước hết, Jacompt xin phân tách qua 3 phần trong lời tiên tri nầy để chúng ta có thể hiểu sâu hơn:

  1.Như chúng ta biết, chính phủ nước trời sẽ được thành lập "trong đời các vua nầy", hay nói cách khác là trong thời gian những quốc gia trên trái đất nầy vẫn còn đang cai trị.

  2.Như sách đã ghi, Nước Trời "sẽ không bao giờ bị hủy diệt", có nghĩa sẽ không bị bất cứ một thể chế nào thay thế, không bị bất cứ một uy quyền thế tục nào áp đặt, chi phối hay lật đổ... như các chính phủ trần tục vẫn thường thay đổi qua các cuộc bầu cử, đảo chính, giải thể...v.v.

  3.như lời tường thuật, chúng ta thấy rằng sẽ có chiến tranh giữa Nước Đức Chúa Trời và các nước thế gian, Nước Đức Chúa Trời sẽ thắng. Cuối cùng thì Nước ấy sẽ là chính phủ duy nhất cai trị toàn thể nhân loại và sẽ đem lại những ân phước tuyệt vời, quy mô chưa từng thấy.

  Kinh thánh nói nhiều về cuộc chiến toàn diện và hậu kết giữa Nước Đức Chúa Trời và các chính phủ của thế gian. Chẳng hạn, Kinh thánh dạy rằng khi sự cuối cùng đến, các ác thần sẽ nói dối để lừa gạt "các vua trên khắp thế gian". Chúng làm vậy với mục đích gì? Đó là "để nhóm hiệp các vua về sự tranh chiến trong ngày lớn của Đức Chúa Trời Toàn Năng".Các vua trên đất sẽ được nhóm lại tại một chỗ theo tiếng Hebrew là Harmaghedon (Kh. 16:14-16) Theo hai câu Kinh-thánh nầy, thì đó sẽ là cuộc chiến cuối cùng giữa chính phủ loài người theo điều khiển của Satan đối với uy quyền của Nước Trời.
  Last edited by JACOMPT; 05-23-2014 at 02:31 AM.

 15. #235
  Join Date
  Jan 2007
  Posts
  762
  Thanks
  0
  Thanked 2 Times in 2 Posts

  Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Nhà tiên tri Danien đã sống trước thời Chúa Jesus hơn 5 thế kỷ, Tuy nhiên ông đã được soi dẫn để viết lại những chi tiết để có thể xác định được khi nào Chúa Jesus được xức dầu, có nghĩa nghi thức để tấn phong vương quyền theo ngữ Hebrew là Đấng Messiah hoặc Hy ngữ là Đấng Christ. Danien được mạc khải rằng:  -(Dn.9:25) "Ngươi khá biết và hiểu rằng từ khi ra lệnh tu bổ và xây lại Jerusalem, cho đến Đấng được xức dầu, tức là vua, thì được 7 tuần lễ, và 62 tuần lễ."

  Để xác định được khi nào Đấng Messiah xuất hiện, trước hết, chúng ta cần biết thời gian & khởi điểm để dẫn đến các sự kiện lịch sử đã được Đức Chúa Trời ấn định. Theo như lời tiên tri nầy thì khởi điểm đó là "khi ra lệnh tu bổ và xây dựng lại Jerusalem". Vậy khi nào lệnh được ban ra? Kinh thánh theo Nehemiah cho biết lệnh xây lại tường chung quanh thành Jerusalem được ban hành vào năm thứ hai mươi đời vua Artaxerxes (Neh. 2:1 & 5:8)

  Các sử gia khẳng định rằng năm 474-473 TCN là năm đầu tiên vua Artaxerxes lên ngôi, do đó, năm thứ 20 triều đại của vị vua nầy là năm 455 TCN. Tiếp đến, lời nhà tiên tri Danien cho biết khoảng thời gian dẫn đến sự xuất hiện của Chúa Jesus là "7 tuần lễ & 62 tuần lễ" nếu cộng lại sẽ có 69 tuần lễ, chuỗi thời gian nầy được tính như thế nào? Trong một số bản dịch Kinh thánh có diễn nghĩa giải rằng, đây không phải là những tuần lễ gồm 7 ngày như mình vẫn quen tính, nhưng người Do-thái cổ thường quen thuộc với khái niệm về tuần lễ năm, tức cứ mỗi 7 năm thì là một tuần, chẳng hạn, cứ mỗi 7 năm thì họ giữ một năm sabat (Ex.23:10-11) thế nên 69 tuần lễ năm có nghĩa (69x7 = 483 năm)

  Nếu chúng ta nghiệm tính giai đoạn thành Jerusalem khi được khởi công tu bổ từ năm 455 TCN cho tới lúc hoàn tất (406 TCN) thì sẽ là giai đoạn 7 tuần năm, tiếp thêm 62 tuần năm = 434 năm dẫn đến năm 29 CN là năm Chúa Jesus chịu phép baptêm (trầm mình) để trở thành Đấng Messiah (Lu.3:1-2 & 21-22)

  [455 - 406 TCN ] = 7tuần x 7 = (49 năm) Thời gian tu bổ và hoàn tất Jerusalem.

  [406 - 29 TCN ] = 62 tuần x 7 = (434 năm) Thời gian trông chờ & Đấng Messiah đến.

  Năm 33 CN Đấng Messiah bị xử tử [ bị trừ đi trong tuần thứ 70. ]  - 69 tuần lễ năm mà Danien đề cập và trong tuần lễ năm thứ 70 thì Chúa Jesus "bị trừ đi" tức năm 33 CN. (Dn. 9:24-26)
  Chẳng phải đây cũng là một ứng nghiệm đáng chú ý của lời tiên tri Danien trong Kinh thánh sao? Thế nên về thời kỳ cuối cùng, chúng ta chắc chắn lời được soi dẫn trong (Dn.2:44) cũng sẽ thành hiện thực.

  Jacompt xin triển khai thêm một số câu Kinh thánh khác qua các thời đại cũng đã bổ túc hoặc tương đồng với (Dn.2:44) như sau:

  -(Dn.7:14) "Người được ban cho quyền thế, vinh hiển, và vương quốc hầu cho hết thẩy các dân, các nước và các thứ tiếng đều phụng sự người.Quyền thế Người là quyền thế đời đời chẳng qua đi và nước Người không bao giờ bị hủy phá."

  Thời kỳ Chúa Jesus cùng 144.000 thánh vương đồng trị, là những người đã giữ vững đức tin tới cùng, phấn đấu trong thử thách, chịu đựng nỗi tủi nhục, xem thường sự thống khổ, bất kể mạng sống để giữ vẹn lòng trung kiên, họ xứng đáng được ban mão triều thiên để thay thế các quyền lực thế gian mà quản trị thế giới nầy.

  -(Dn.7:27) "Bấy giờ, nước,quyền thế và sự tôn đại của muôn nước ở cả dưới trời, sẽ được ban cho các dân thánh của Đấng rất cao. Nước Ngài là nước đời đời, và hết thảy các quyền thế đều hầu việc và vâng lời Ngài..."

  Thân mến chào chúc sức khoẻ lady & toàn gia, tuy thời gian bị chi phối rất nhiều bởi bận rộn việc làm, phần thì dồn mọi nỗ lực phụng sự Chúa, nhưng Jacompt hứa sẽ tiếp tục chia xẻ nhiều câu Kinh-Thánh khác để củng cố niềm tin của chúng ta cũng như tất cả những ai có lòng khiêm tốn và khát khao chân lý. Vì có nhiều bằng chứng cho thấy thời kỳ cuối cùng đã cận kề rồi, Jacompt thay thế biểu đồ bằng cách giải trình thời gian (hàng chữ xanh) cho dễ hiểu hơn, hẹn gặp lại.
  Last edited by JACOMPT; 05-29-2014 at 09:08 AM.

 16. #236
  Join Date
  Jan 2007
  Posts
  762
  Thanks
  0
  Thanked 2 Times in 2 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Jacompt chân thành gởi đến Langnguyen lời chào bình an, xin tiếp tục chia xẻ cùng chị quan điểm của mình.

  Như Jacompt đã trình bày lời tiên tri của Danien về thời điểm xuất hiện của Đấng Mesiah, và nay xin tiếp thêm một số lời tiên tri trước và sau thời nhà tiên tri nầy, để hổ trợ cho cho những gì mà ông đã được khải thị hoàn toàn không phải là không đủ yếu tố xác minh.

  -David, vị vua mà Đức Jehovah đã chọn để Chúa Jesus giáng sinh trong vòng hậu duệ của ông, sách Samuel thứ 2 (khoảng 1077-1040 TCN) đã được soi dẫn để ghi lại như sau:

  -(2Sam.7:12) "Khi các ngày ngươi đã mãn, và ngươi ngủ với các tổ phụ ngươi, thì Ta sẽ lập giòng giống ngươi kế vị ngươi, là dòng giống do ngươi sanh ra, và Ta sẽ khiến cho nước nó bền vững. Nó sẽ xây một đền thờ cho danh Ta, và Ta sẽ khiến cho nước nó bền vững đời đời...Ta sẽ làm CHA nó, nó sẽ làm CON Ta..."

  Nhà tiên tri Isaiah cũng đã ghi lại sự mạc khải trong sách của ông (khoảng 732 TCN) rằng Thiên Chúa sẽ dẹp sạch mọi thế lực gian ác của tà thần trên không trung cũng như mọi hệ thống bất công, trụy lạc của con người nơi trần thế, cụm từ "trời mới, đất mớỉ..." được thay thế cho hai sự tồi tệ vừa kể.

  -(Is.65:17) "Ta sẽ dựng lại trời mới, đất mới, những việc trước sẽ chẳng còn nhắc đến nữa, vậy các ngươi hãy mừng rỡ và hoan hỉ đời đời trong sự Ta dựng nên.

  Khi bị lưu đày ở đảo Patmos, sứ đồ John trong một chuỗi những hình ảnh mà ông đã được thị kiến, nên ghi lại sách Khải huyền (năm 96 CN) có đoạn, câu như sau:

  -(Rv.11:15) "Vị thiên sứ thứ 7 thổi loa, có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng: Từ nay, nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời.."

  Và trong lá thư thứ 1 gởi hội thánh ở Turkey thuộc tiểu Á (khoảng năm 98 CN) sứ đồ John cũng đã nhắc lại lời cảnh báo về thế giới gian ác nầy và kèm theo huấn thị khiến ấm lòng cho những tín hữu vẫn luôn giữ sự tôn kính và thực thi nghiêm túc lời răn dạy của Đức Chúa Trời.

  -(1Jn.2:17) "Thế gian với sự tham dục của nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.

  Lannguyen nghĩ sao? Lời tiên tri Danien đã được ứng nghiệm vào thời chúng ta chưa? chị có tin rằng thế gian nầy sẽ được thay thế bởi vương quyền từ thiên thượng chăng? Viễn cảnh tương lai của nhân loại còn sót lại sau khi thế giới mới được thành lập sẽ thế nào?
  mong được tiếp nhận quan điểm của lady. Thân mến!

 17. #237
  Join Date
  Jan 2007
  Posts
  762
  Thanks
  0
  Thanked 2 Times in 2 Posts

  Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Danien giải lý giấc mơ của vua Babylon về cây đại thụ, liên quan đến vương quyền của Jesus Christ.

  Nội dung của giấc mơ kỳ lạ mà vua Nê-bu-cát-nêt-sa (Neb.u.chad.nez'zar) trải qua, đã khiến vị vua Bybylon nầy bối rối bèn cho vời Danien, người mà vua tin tưởng rằng có "linh của các thần thánh" trợ giúp, vì vua vốn thờ đa thần. Danien nghe vua tường thuật lại giấc mơ như sau:


  -(Dn.4:10-15) "Nầy là những sự hiện thấy đã tỏ ra trong đầu ta khi ta nằm trên giường. Ta nhìn xem, và nầy, ở giữa đất có một cây cao lạ thường. Cây đó lớn lên và trở nên vững mạnh; ngọn nó chấm đến trời, và ở khắp cùng đất đều nhìn xem thấy nó. Lá nó thì đẹp và trái thì sai, có đủ cho mọi loài ăn, các thú đồng núp dưới bóng nó, chim trời ở trên nhành nó, và mọi loài xác thịt đều nhờ nó mà nuôi mình...Và nầy, có một đấng canh giữ từ trên trời xuống. Người kêu lớn tiếng mà rằng: Hãy đốn cây và chặt nhành nó, hãy làm rụng lá và vãi trái nó ra, hãy cho thú vật tránh khỏi dưới nó và chim chóc khỏi nhành nó, dầu vậy hãy để lại gốc rễ nó trong đất, mà cột nó bằng một xích sắt và đồng...

  Vua Babylon đã vô cùng hoang mang khi nghe đấng canh giữ nói thêm về bảy kỳ sẽ trì hoãn không cho cây mọc lại cho đến khi hết hạn định mới hồi phục chức năng của nó.Ông cũng không hiểu tại sao vị canh giữ cây lại nói:

  "cho lòng người bị đổi đi và người được ban cho lòng thú và trải qua bảy kỳ trên người.Án đó là bởi các đấng canh giữ đã định, và lời các thánh đã truyền hầu cho những kẻ sống biết rằng Đấng Tối Thượng cai trị trong nước của loài người, Ngài muốn ban cho ai tùy ý, và lập kẻ hèn hạ trong loài người lên đó."

  Tại sao lòng thú thay cho lòng người, và bảy kỳ là gì? Tất cả những điều nầy có liên hệ gì với "nước của loài người"? Nê-bu-cát-nết-sa yêu cầu Danien giải thích giấc mơ, nhà tiên tri đã cho vua Babylon biết, như cây bị đốn xuống nhà vua sẽ bị lật khỏi ngôi cai trị thế giới cổ đại, nhưng chỉ trong một thời gian thôi, vì gốc rễ của vua được giữ lại, bị cầm buộc không được mọc lên trong bảy kỳ, địa vị ông là nhà cai trị thế giới sẽ giống như gốc cây bị đai lại.Đức Jehovah đã bảo đảm trong giai đoạn ấy, không người nào kế vị nhà vua, và ông sẽ là người cai trị duy nhất của Babylon.Danien khuyên nhà vua nên lấy công chính thay điều gian ác, thương xót những kẻ nghèo khó, như vậy thì sự bình an vua mới có thể lâu dài (Dn.4:27)

  Nê-bu-cat-nết-sa vẫn tiếp tục kiêu ngạo, ông tự hào trước công trình nguy nga của mình, Nim'rod đã thiết kế và xây dựng Babel (Babylon) và Ne-bu-cát-nết-sa thì tô điểm thêm cho tráng lệ.

  -(Dn.4:29-30) "Đây chẳng phải là Babylon lớn mà ta đã dựng, bởi quyền cao cả của ta, để làm đế đô ta, và làm sự vinh hiển oai nghi của ta sao?"

  Bằng chứng cho thấy tính tự phụ, ông đã ghi lại trên một bia khắc bằng hình nêm rằng:

  "Neb.u.chad.nez'zar, vua Babylon, người khôi phục Esaghila và Ezida, ta là con trai của Nab.o.po.las'sar...Ta đã củng cố đồn lũy của Esagila và Babylon và đã lập trìều đại của ta đời đời" (Archaeology and the Bible - George A.Barton, 1949)

  "Nê-bu-cát-nết-sa ít nhắc tới các hoạt động quân sự nhưng nói nhiều đến công trình xây cất và việc sùng bái các thần ở Babylon, có lẽ ông đã xây dựng Vườn Treo ở Babylon, một trong bảy kỳ công của thế giới cổ xưa." (The World Book Encyclopedia)


  Sư kiêu ngạo của vua đã khiến ông bị mất trí trong một thời gian dài như Danien đã cảnh báo, lời tường thuật của Kinh-Thánh cho biết:

  -(Dn.4:31-32) "Lời chưa ra khỏi miệng vua thì có tiếng từ trời phán xuống rằng: Hỡi vua Nê-bu-cát-nêt-sa, đã báo cho ngươi biết rằng,ngôi nước đã lìa khỏi ngươi. Ngươi sẽ bị đuổi khỏi giữa loài người, sẽ ở với thú đồng, sẽ bị buộc phải ăn cỏ như bò, rồi bảy kỳ sẽ trải qua trên ngươi, cho đến khi ngươi nhận biết rằng Đấng Tối Thượng cai trị trong nước của loài người, và Ngài muốn ban cho ai tùy ý."

  Bạn có biết trong sự ứng nghiệm chính yếu của giấc mơ về cây đại thụ mang nghĩa tiên tri, bảy kỳ kéo dài bao lâu? khởi đầu và chấm dứt khi nào? Jacompt sẽ chia xẻ kỳ sau.Thân mến.
  Last edited by JACOMPT; 05-29-2014 at 08:50 AM.

 18. The Following User Says Thank You to JACOMPT For This Useful Post:

  Lannguyen (06-09-2014)

Page 12 of 12 FirstFirst ... 23456789101112

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Replies: 1
  Last Post: 04-08-2013, 02:38 PM
 2. Tụng Kinh Vu Lan và Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân
  By Tinh.Nhi in forum Tìm hiểu Về Phật Giáo
  Replies: 0
  Last Post: 04-06-2012, 04:05 PM
 3. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 4/4
  By Nonregister in forum Tìm hiểu Về Phật Giáo
  Replies: 0
  Last Post: 01-15-2012, 05:58 PM
 4. Kinh Lăng Nghiêm Là Kinh Ngụy Tạo Chăng?
  By NonregisterC in forum Tìm hiểu Về Phật Giáo
  Replies: 15
  Last Post: 10-02-2011, 10:19 PM
 5. Kinh Tế
  By cu_ti_2006 in forum Bình Luận Tin Tức
  Replies: 0
  Last Post: 02-08-2008, 03:55 AM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •