Page 1 of 12 1234567891011 ... LastLast
Results 1 to 20 of 237

Thread: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  
 1. #1
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Bạn Sẽ Viết Gì?

  Đọc:

  Thi Thiên 90

  Anh em không biết ngày mai sẽ ra thế nào. Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay.

  - Gia Cơ 4:14

  Tháng Giêng 2006, một mỏ phát nổ trong vùng quê West Virginia đe dọa tính mạng 13 thợ mỏ than. Từng lớn lên trong bang này, tôi thuộc trong số hàng ngàn người bám sát tin tức suốt mấy ngày sau đó. Thật bi thảm, chỉ một người trong số thợ mỏ còn sống sót. Càng làm cho nỗi đau mất mát tồi tệ thêm, các báo cáo ban đầu cho gia đình, bảo rằng tất cả, ngọai trừ một người, đều còn sống. Khi tin khốc liệt về số tử vong đưa về, nỗi đau buồn pha lẫn với giận dữ _ và muốn đổ lỗi cho ai đó về tòan bộ sự kiện đau xé ruột gan này.

  Tuy nhiên, tại một đám tang, Mục sư Wease Day kêu gọi người bị tổn thương nhìn theo một chiều hướng khác _ chiều hướng bên trong. Suốt những giờ cuối cùng, một số thợ mỏ có viết thư cho gia đình, trong vài trường hợp, nói lời an ủi và hi vọng. Dựa theo đó, Mục sư Day khuyên hội chúng đừng tìm cách đổ lỗi cho ai cả. Thay vì vậy, ông kêu gọi họ nghĩ ra lá thư vĩnh biệt họ sẽ viết cho gia đình nếu biết mình chỉ còn sống được vài giờ nữa thôi.

  Chúng ta cũng giống các thợ mỏ này trên một phương diện. Chúng ta bị mắc kẹt trong một thế giới tối tăm và đang đối diện sự chết thuộc thể. Cách chúng ta sống làm môn đồ Ðấng Christ trở thành “lá thư” chúng ta viết cho đời. Gia Cơ viết rằng sự sống là “hơi nước hiện ra một lát rồi lại tan ngay” (4:14). Nhờ ơn Ðức Chúa Trời, bạn sẽ viết gì về cuộc đời mình hôm nay? - Bill Crowder

  Ðời sống giống Ðấng Christ là thông điệp hi vọng cho thế giới đang tìm kiếm.

  Lời Hằng Sống
  Lannguyen

 2. #2
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  What Will You Write?

  Read:

  Psalm 90

  You do not know what will happen tomorrow. For what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away.

  -James 4:14


  In January 2006, a mine explosion in rural West Virginia threatened the lives of 13 coal miners. Having grown up in that state, I was among the millions riveted to the news for the next few days. Tragically, all but one of the miners was found dead. To compound the pain of that loss, initial reports given to the families said that all but one had been found alive. When the grim news of the deaths came, the grief was compounded with anger—and a desire to blame someone for the whole gut-wrenching event.

  At one of the funerals, however, Rev. Wease Day asked the hurting to look in a different direction—within. During their last hours, some of the miners had written notes to their families, in some cases offering comfort and hope. In light of that, Pastor Day urged his congregation not to seek to fix blame. He instead challenged them to imagine what they would write in a farewell note if they had only hours to live.

  In some ways we are like those miners. We are trapped in a dark world and are facing physical death. How we live our lives as followers of Christ becomes our “note” to the world. James wrote that life is “a vapor that appears for a little time and then vanishes away” (4:14). By God’s grace, what will you write with your life today? —Bill Crowder

  Lord and Savior, Christ divine,
  Reign within this heart of mine,
  May my witness ever be,
  Always, only, Lord for Thee. —Brandt

  A Christlike life is a message of hope to a searching world. ODB
  Lannguyen

 3. #3
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  God speaks to us through His Word; take time to listen.

  Ðức Chúa Trời phán với chúng ta qua Lời Ngài; hãy dành thì giờ lắng nghe.
  Lannguyen

 4. #4
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Lannguyen

 5. #5
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Ánh Sáng Tối

  Đọc:

  2 Côrinhtô 3:5-18

  Vả lại, điều được vinh hiển trong chức vụ thứ nhất, biến đi bởi sự vinh hiển vượt trội hơn của chức vụ thứ nhì.

  2 Côrinhtô 3:10

  Trên một số phương diện, luật pháp Môise đối với Cơ Ðốc nhân, giống như cây nạng đối với vận động viên. Khi cần và sử dụng đúng mức thì tốt. Nhưng cây nạng không thể dùng để thắng giải cuộc đua nước rút 100 mét, cũng như không thể dựa vào hệ thống điều khoản pháp luật để chúng ta đắc thắng thuộc linh được.

  Phaolô nhấn mạnh hào quang sút giảm của luật pháp Cựu Ước khi sánh với sức sống huy hoàng vượt trội cùng sự tự do trong Thánh Linh. Nhắc tới vẻ mặt rực sáng của Môise sau khi ông nhận Mười Ðiều răn, vị sứ đồ ví sánh ánh hào quang đang nhạt phai dần dần trên nét mặt ông với tính chất bất toàn và tạm bợ của những tiết lộ trên núi Sinai ông đã nhận được. Dân Ysơraên sẽ khám phá ngay rằng sứ điệp Ðức Chúa Trời từ trên núi cũng là tiêu chuẩn lên án họ.

  Tuy nhiên, nơi nào có Thánh Linh ngự trị, nơi đó có ân sủng dồi dào, và hào quang của ân sủng vượt xa hào quang của luật pháp. Hãy tưởng tượng đốt cháy một que diêm trong nơi hoàn toàn tăm tối. Ánh lửa bừng lên đột ngột tạo tia sáng thật ấn tượng. Nhưng nếu bạn quẹt que diêm ngay giữa nắng trưa, thì tia sáng hắt hiu của nó sẽ dường như vô nghĩa.

  Ðiều răn mang tính đòi hỏi cao và cuối cùng là lên án; nhưng sức sống trong Thánh Linh mang lại kinh nghiệm quyền năng biến cải trong lòng chúng ta. Mart De Haan

  Vẻ huy hoàng tàn phai của luật pháp không sánh kịp được với vinh quang của ân sủng Ðức Chúa Trời.
  Lannguyen

 6. #6
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Dark Light
  Read:

  2 Corinthians 3:5-18

  Even what was made glorious had no glory in this respect, because of the glory that excels.
  2 Corinthians 3:10


  In some ways the Mosaic law is to the Christian what a crutch is to an athlete. It is good when needed and used properly. But a crutch cannot be employed to win a 100-yard dash, nor can leaning on a system of legal statements ever bring us spiritual victory.

  Paul emphasized the diminishing splendor of the Old Testament law by comparing it to the surpassing glory of life and liberty in the Spirit. Referring to Moses' shining face after he had been given the Ten Commandments, the apostle likened the fading brightness of his countenance to the temporary and incomplete nature of the Sinai disclosures he had received. The people of Israel would soon discover that God's message from the mount was also the standard by which they would be condemned.

  Where the Holy Spirit reigns, however, there is abundant grace, and its splendor far exceeds that of the law. Imagine lighting a match in a completely dark place. The sudden burst of flame provides an impressive display of light. But if you struck a match in the presence of the noonday sun, its flickering rays would seem insignificant.

  The commandments were demanding and ultimately they condemned; but life in the Spirit brings the experience of God's transforming power into our heart. Mart De Haan

  The law in itself is pure and good
  And shows to us which way is right,
  But grace has a glory that excels,
  Flooding our path with Christ's true light. Bosch


  The diminishing splendor of the law is no match for the glory of God's grace.
  Lannguyen

 7. #7
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Ði Nhanh Chẳng Tới Ðâu Cả

  Đọc:

  Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:1-10

  Chỉ hãy giữ lấy ngươi, lo canh cẩn thận bản thân mình, kẻo ngươi quên những điều mắt mình đã thấy. - Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:9

  Tôi ráng đi càng nhanh càng tốt. Thật ra, đi tới mức vã mồ hôi luôn. Sau khỏang một dặm, tôi chuyển sang chạy chậm rồi chạy nhanh tối đa. Cuối cùng sau khỏang 25 phút, tôi dừng lại. Tim đập thình thịch. Váy ướt sũng. Nhưngtôi chẳng tới đâu cả. Tôi vừa đi xong 2,5 dặm trên máy tập đi bộ.
  Sau khi bình tĩnh lại, tôi ngồi xuống với cuốn Kinh Thánh.

  Tôi đang theo một lịch đọc và bài hôm đó dựa vào sách Dân Số Ký. Tôi đọc chỗ chậm, chỗ nhanh, nhưng đôi khi tôi cảm thấy mình chẳng đi tới đâu cả _ giống như tôi lùi lại trên máy tập vậy. Kiểm tra dân số. Lặp lại hành trình dài. Liệt kê rồi tái liệt kê các bộ tộc. Ngày hôm sau, tôi chuyển sang Phục Truyền Luật Lệ Ký. Lại lang thang càng nhiều hơn. Kể thêm về dân Y-sơ-ra-ên cùng xứ của họ.

  Nhưng khi tới chương 4, tôi hiểu vì sao việc nhắc lại như vậy là quan trọng. Môi-se bảo dân sự chớ “quên những điều mắt các ngươi đã nhìn thấy. . . dạy những điều đó cho con cháu các ngươi” (4:9). Bài đọc trước không nói về việc Y-sơ-ra-ên đi nhanh mà chẳng tới đâu. Ðó là bài học về sự huấn luyện, về việc dùng những việc làm của Ðức Chúa Trời trong quá khứ để dạy về nếp sống tin kính trong tương lai.

  Cả Kinh Thánh đều được Ðức Chúa Trời hà hơi. Vì vậy ngay cả khi có vẻ như không quan trọng _ cũng cứ đọc. Ðôi khi chúng ta phải kiên nhẫn mới nhận ra được mục đích tòan vẹn của Thánh Kinh.
  - Dave Branon

  Ðức Chúa Trời phán với chúng ta qua Lời Ngài; hãy dành thì giờ lắng nghe.
  Lannguyen

 8. #8
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Going Nowhere Fast

  Read:

  Deuteronomy 4:1-10

  Only take heed to yourself, and diligently keep yourself, lest you forget the things your eyes have seen. -Deuteronomy 4:9

  I walked as fast as possible. Worked up quite a sweat, in fact. After about a mile, I broke into a jog and then ran as hard as I could. Finally, after about 25 minutes, I stopped. My heart was pounding. My shirt was soaked. But I had gone nowhere. I had just done 2.5 miles on the treadmill.

  After I cooled off, I sat down with my Bible. I was following a reading schedule and the selection for the day was from the book of Numbers. I read some of it slowly and some faster, but I felt at times that I wasn’t getting anywhere—like I was back on the treadmill. Censuses were taken. The long journey was recapped. The tribes were listed and relisted. The next day, I moved into Deuteronomy. More wanderings. More about the Israelites and their land.

  But when I got to chapter 4, I was told why all that recapping was important. Moses told the people not to “forget the things your eyes have seen . . . teach them to your children” (4:9). The previous reading was not about Israel going nowhere fast. It was about training, about a lesson in using God’s past workings as instruction for future godly living.

  All Scripture is given by the inspiration of God. So even when it may seem unimportant—keep reading. Sometimes we have to be patient to realize its full purpose. —Dave Branon

  Search the Scriptures’ precious store—
  As a miner digs for ore,
  Search, and you will surely find
  Treasures to enrich the mind. - Anon.

  God speaks to us through His Word; take time to listen.
  Lannguyen

 9. #9
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Không có tay vô thần nào làm hại Kinh Thánh cho bằng tín hữu không đếm xỉa đến Kinh Thánh.

  Sưu tầm
  Lannguyen

 10. #10
  Join Date
  Dec 2007
  Posts
  1,528
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Quote Originally Posted by Lannguyen View Post
  Không có tay vô thần nào làm hại Kinh Thánh cho bằng tín hữu không đếm xỉa đến Kinh Thánh.

  Sưu tầm
  ......nhưng khổ nổi tín hứu càng tìm hiểu kinh thánh thì càng lánh xa nó....các quốc gia Âu Châu đả có hờn ngàn năm đọc kinh thánh...nay lại bỏ chạy....còn mí t của ta chỉ le hoe vài chử thì rố ráo la to...chẳng hạn như lê anh huy....

 11. #11
  Join Date
  Apr 2006
  Posts
  761
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Quote Originally Posted by bawoa View Post
  ......nhưng khổ nổi tín hứu càng tìm hiểu kinh thánh thì càng lánh xa nó....các quốc gia Âu Châu đả có hờn ngàn năm đọc kinh thánh...nay lại bỏ chạy....còn mí t của ta chỉ le hoe vài chử thì rố ráo la to...chẳng hạn như lê anh huy....
  Các quốc gia nào vậy Bawoa? tại sao lại bỏ chạy vậy? Có thống kê gì chứng minh hông?

 12. #12
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Quả Rải Rác

  Đọc:

  Giăng 13:3-15

  Hãy bắt chước tôi, cũng như tôi bắt chước Ðấng Christ.
  - 1 Cô-rinh-tô 11:1

  Chuyện kể về một Cơ-đốc nhân phục vụ trong quân đội được về nhà nghỉ phép. Trong lúc hối hả cho kịp chuyến xe lửa, anh tông vào một quày trái cây trên sân ga, làm đổ hầu hết mớ táo trưng bày, xuống sàn.

  Cậu bé trông coi quầy hàng cố gắng lượm nhặt trái cây rơi rải rác nhưng cũng gặp khó khăn. Anh quân nhân hối lỗi bỏ hành lý xuống và bắt đầu thu nhặt những quả táo. Anh lấy khăn tay lau bóng từng quả rồi đặt lại trên quầy. Cậu bé thật cảm động, hỏi với lòng biết ơn, “Anh lính ơi, anh có phải là Chúa Giê-xu không?” Mỉm cười, anh lính đáp, “Không, nhưng anh cố gắng giống Ngài.”

  Ðôi khi, trong khi hối hả làm nhiệm vụ, chúng ta quá bận không quan tâm tới người khác. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng Chúa Giê-xu khuyên giục chúng ta phải tỏ lòng nhân và quan tâm khách đi đường với mình. Ngài nêu gương cho chúng ta trong Giăng 13 bằng cách làm tôi tớ. Chúng ta cần dành thì giờ để giúp đỡ giống như vậy.

  Nếu có ai hỏi chúng ta, “Bạn có phải là Chúa Giê-xu không?” Và chúng ta có thể thành thật trả lời, “Không, tôi không phải Chúa Giê-xu, nhưng tôi đang cố gắng giống Ngài” không? Lòng nhân ái giống Chúa Giê-xu có thể mở cửa cho lời làm chứng cảm động lòng người.

  - Vernon Grounds

  Không còn gì hấp dẫn hơn là giống Chúa Giê-xu.
  Lannguyen

 13. #13
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Scattered Fruit

  Read:
  John 13:3-15

  Imitate me, just as I also imitate Christ. -1 Corinthians 11:1

  The story is told of a Christian serving in the armed forces who was home on furlough. He was rushing to catch his train when he ran into a fruit stand on the station platform, knocking most of the piled-up apples to the ground.
  The young boy who operated the stand tried to pick up his scattered fruit but was having difficulty. The apologetic serviceman put down his luggage and started collecting the apples. He polished each one with his handkerchief and put it back on the counter. So impressed was the boy that he asked gratefully, “Soldier, are you Jesus?” With a smile the soldier replied, “No, but I’m trying to be like Him.”

  Sometimes, as we hurry about our own responsibilities, we become too busy to care about other people. But we must remember that Jesus urges us to show kindness and concern for our fellow travelers. He set the example for us in John 13 by being a servant. We need to take the time to be helpful also.
  Would anyone ask of us, “Are you Jesus?” And could we honestly respond, “No, I’m not Jesus, but I’m trying to be like Him”? Christlike kindness can open the door for a heart-touching testimony.

  -Vernon Grounds

  Be like Jesus, this my song,
  In the home and in the throng;
  Be like Jesus, all day long!
  I would be like Jesus. -Rowe

  Nothing is more attractive than being like Jesus.
  Lannguyen

 14. #14
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Christ was broken for us to comfort the broken among us.

  Ðấng Christ chịu khổ để chúng ta an ủi kẻ khổ đau giữa vòng chúng ta.
  Lannguyen

 15. #15
  Join Date
  May 2006
  Posts
  225
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Quote Originally Posted by Lannguyen View Post
  Không có tay vô thần nào làm hại Kinh Thánh cho bằng tín hữu không đếm xỉa đến Kinh Thánh.
  Sưu tầm  ...... BUỒN CƯỜI quá !!!.... VÔ THẦN, tức là không TIN vào KINH THÁNH, thì việc gì mà HẠI KINH THÁNH, ................. VÔ THẦN chỉ vạch rỏ những cái TÀO LAO NHẢM NHÍ mà các tín hửu đạo CHÚA không đọc nên không biết, ........ mà có đọc (đếm xỉa) mà không chịu SUY NGHỈ !!!!!!!!!!!!  ........... thật ra cái MAY MẮN cho KINH THÁNH vẫn còn LINH là do các TÍN HỬU không đếm xỉa đến KINH THÁNH, ...............

  ....... nếu các TÍN HỬU đọc KINH THÁNH bằng chút SUY NGHỈ thì KINH THÁNH hết LINH ................ và rồi KINH THÁNH sẻ là CHUYỆN CON NÍT, TÀO LAO, NHẢM NHÍ .................

 16. #16
  Join Date
  Jun 2004
  Posts
  1,368
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Thư của Phao-lô Gửi Các Tín Hữu Tại Ê-phê-sô
  1

  1 Tôi là Phao-lô, sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-su theo ý Đức Chúa Trời,
  Kính gởi các thánh đồ tại Ê-phê-sô, là những người trung tín trong Chúa Cứu Thế Giê-su.

  2 Nguyện Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và Chúa Cứu Thế Giê-su ban ân sủng và bình an cho anh chị em.

  3 Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta, là Đấng đã ban đủ mọi phúc lành thiêng liêng trên trời cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế.

  4 Trước khi sáng tạo vũ trụ, Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta trong Chúa Cứu Thế để chúng ta trở nên thánh hóa không có gì đáng trách trước mặt Ngài.
  5 Vì yêu thương và theo mục đích tốt đẹp của ý định Ngài, Đức Chúa Trời đã tiền định cho chúng ta làm con nuôi của Ngài nhờ Chúa Cứu Thế Giê-su,
  6 để chúng ta ca ngợi ân sủng vinh quang mà Đức Chúa Trời đã ban tặng cho chúng ta trong Con yêu dấu của Ngài.

  7 Trong Chúa Cứu Thế, chúng ta nhờ huyết Ngài được cứu chuộc, được tha thứ các tội phạm theo lượng ân sủng phong phú
  8 mà Đức Chúa Trời đã ban xuống tràn đầy trên chúng ta cùng với tất cả sự khôn ngoan và thông sáng.
  9 Ngài tỏ bày cho chúng ta biết sự huyền nhiệm của ý chỉ Ngài theo như mục đích tốt đẹp mà Ngài đã định trước trong Chúa Cứu Thế,
  10 để đến thời đại khi thời gian đã viên mãn, Ngài sẽ tập trung vạn vật, trên trời cũng như dưới đất, về dưới một thủ lãnh trong Chúa Cứu Thế.

  11 Trong Chúa Cứu Thế, chúng ta cũng được chọn thừa hưởng cơ nghiệp, được tiền định theo chương trình của Đức Chúa Trời, Đấng thực hiện mọi sự theo mục đích Ngài muốn,
  12 để chúng ta, những người đầu tiên đặt hy vọng nơi Chúa Cứu Thế, ca ngợi vinh quang Ngài.

  13 Anh chị em được kết hiệp trong Chúa Cứu Thế khi nghe đạo chân lý tức là Phúc Âm đã cứu rỗi anh chị em và cũng ở trong Ngài sau khi tin, anh chị em được Đức Chúa Trời niêm ấn bằng Thánh Linh như đã hứa.
  14 Đức Thánh Linh là Đấng bảo chứng cho cơ nghiệp của chúng ta cho đến khi chúng ta nhận trọn sự cứu chuộc và ca ngợi vinh quang Ngài.

  Lời Cầu Nguyện của Phao-lô

  15 Vì thế, khi nghe nói về đức tin của anh chị em trong Chúa Giê-su và tình yêu thương của anh chị em đối với tất cả các thánh đồ,
  16 tôi không ngớt cảm tạ Chúa vì anh chị em, hằng nhắc đến anh chị em mỗi khi cầu nguyện.
  17 Tôi cầu xin Đức Chúa Trời của Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta, chính Cha vinh quang ban cho anh chị em tâm linh khôn ngoan và được khải thị để nhận biết Ngài.
  18 Soi sáng con mắt trong lòng anh chị em để hiểu thấu niềm hy vọng của ơn Ngài kêu gọi là gì, thế nào là cơ nghiệp giàu có vinh quang của Ngài giữa vòng các thánh,
  19 và thế nào là quyền năng vĩ đại siêu việt Ngài dành cho anh chị em, là những người tin, theo như năng lực mạnh mẽ của Ngà hành động.
  20 Đây là năng lực Ngài tác động trong Chúa Cứu Thế, khiến Con Ngài sống lại từ trong kẻ chết, ngự trị bên phải Đức Chúa Trời trên các tầng trời,
  21 trổi hơn mọi giới lãnh đạo, thẩm quyền, năng lực và thống trị; vượt trên mọi danh hiệu được tôn xưng trong đời này và đời sẽ đến nữa.
  22 Đức Chúa Trời đã bắt vạn vật phục dưới chân Chúa Cứu Thế, lập Ngài đứng đầu trên mọi sự, làm đầu Hội Thánh.
  23 Hội Thánh chính là thân thể Ngài, là sự đầy đủ trọn vẹn của Đấng làm viên mãn mọi sự trong mọi loài.
  2
  Hồng Ân Cứu Rỗi

  1 Anh chị em đã chết vì những vi phạm và tội lỗi mình;
  2 sống như thế, anh chị em đã theo đường lối của đời này, theo kẻ lãnh đạo cầm quyền chốn không trung, là tà linh hiện đang hành động trong những người không vâng phục Đức Chúa Trời.
  3 Trước kia chúng ta cũng ở trong số người đó, tất cả đều sống theo những đam mê của xác thịt, thỏa mãn các dục vọng của thân xác và tư tưởng mình. Theo lẽ tự nhiên, chúng ta đáng chịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời như những người khác.
  4 Nhưng Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót, yêu quí chúng ta vô cùng,
  5 nên dù chúng ta đã chết vì các vi phạm mình, Ngài làm cho chúng ta cùng sống với Chúa Cứu Thế. Ấy chính nhờ ân sủng mà anh chị em được cứu,
  6 và Đức Chúa Trời làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngự trị trên trời trong Chúa Cứu Thế Giê-su,
  7 để qua lòng nhân từ đối với chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-su, bày tỏ cho các thời đại tương lai biết sự phong phú vô hạn của ân sủng Ngài.
  8 Thật vậy, nhờ ân sủng, bởi đức tin mà anh chị em được cứu rỗi, đây không phải tự sức anh chị em, nhưng là một tặng phẩm Đức Chúa Trời ban,
  9 cũng không phải do công đức anh chị em làm, để không ai có thể khoe mình.
  10 Vì chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời, được tạo nên trong Chúa Cứu Thế Giê-su để làm những việc thiện lành, là việc Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho chúng ta để theo đó mà tiến hành.


  Sự Hòa Hiệp Trong Chúa Cứu Thế

  11 Vậy, hãy nhớ lại, trước kia khi anh chị em sinh ra vốn là người ngoại quốc, bị những kẻ cắt bì, nhưng cắt bì trong thể xác do bàn tay người phàm, coi là kẻ không cắt bì.
  12 Thuở ấy, anh chị em không có Chúa Cứu Thế, không có quyền công dân Y-sơ-ra-ên, không được dự phần vào các giao ước Đức Chúa Trời đã hứa, không có niềm hy vọng và không có Đức Chúa Trời trong thế gian.
  13 Trước kia, anh chị em vốn xa cách, nhưng nay, trong Chúa Cứu Thế Giê-su, anh chị em nhờ huyết Chúa Cứu Thế được gần gũi.

  14 Vì chính Ngài là sự bình an của chúng ta. Qua thân xác mình, Ngài kết hợp hai khối dân tộc làm một, phá tan bức tường ngăn cách đôi bên, là sự thù ghét,
  15 hủy bỏ Kinh Luật với các điều răn, giáo điều, để từ hai dân tộc tạo nên một dân mới trong Ngài, như thế tạo lập sự hòa hiệp.
  16 Qua thập tự giá, Chúa Cứu Thế đã hủy diệt sự thù ghét giữa đôi bên, đem giải hòa cả hai với Đức Chúa Trời trong một thân thể duy nhất.
  17 Ngài đến loan báo tin mừng bình an cho anh chị em là những người trước kia vốn xa cách, và bình an cho những kẻ ở gần.
  18 Vì nhờ Chúa Cứu Thế, chúng ta cả đôi bên đều ở trong cùng một Thánh Linh, được đến với Đức Chúa Cha.

  19 Thật vậy, bây giờ anh chị em không còn là người lạ hay kiều dân nhưng là người đồng hương với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời.
  20 Anh chị em được xây dựng trên nền tảng các sứ đồ và các tiên tri, còn chính Chúa Cứu Thế Giê-su là Đá góc nhà.
  21 Trong Ngài, cả tòa nhà được xây dựng chặt chẽ và phát triển thành đền thánh trong Chúa.
  22 Cũng trong Ngài, anh chị em được xây dựng nối kết với nhau thành ngôi nhà của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh.
  3
  Chức Vụ Của Phao-lô Giữa Các Dân Tộc Ngoại Quốc

  1 Vì lý do ấy, tôi, Phao-lô, là tù nhân của Chúa Cứu Thế Giê-su vì anh chị em, những người ngoại quốc.
  2 Chắc hẳn anh chị em đã nghe về việc quản trị ân sủng mà Đức Chúa Trời đã ủy thác cho tôi để giúp ích anh chị em.
  3 Tôi nhờ Chúa khải thị được biết huyền nhiệm, như tôi vừa viết vắn tắt cho anh chị em.
  4 Đọc những lời này, anh chị em có thể nhận thấy tôi đã am hiểu huyền nhiệm của Chúa Cứu Thế.
  5 Huyền nhiệm này, Đức Chúa Trời đã không cho loài người trong các thế hệ trước biết, nhưng hiện nay, Ngài dùng Đức Thánh Linh khải thị cho các sứ đồ thánh và các tiên tri của Ngài.
  6 Đó là nhờ Phúc Âm và trong Chúa Cứu Thế Giê-su, các dân tộc ngoại quốc được cùng thừa kế cơ nghiệp của Chúa với người Do Thái, trở thành chi thể của cùng một thân, và cùng chung hưởng lời Chúa hứa.

  7 Do món quà ân sủng Đức Chúa Trời ban cho tôi, và nhờ quyền năng Ngài tác động, tôi đã trở thành người phục vụ Phúc Âm.
  8 Tôi vốn hèn mọn nhất trong tất cả các thánh, nhưng Đức Chúa Trời lại ban cho tôi đặc ân này là truyền giảng cho các dân tộc ngoại quốc Phúc Âm về sự phong phú vô biên của Chúa Cứu Thế,
  9 và soi sáng cho mọi người biết chương trình huyền nhiệm là gì. Đức Chúa Trời, Đấng sáng tạo vạn vật, đã giữ kín chương trình huyền nhiệm này từ muôn thuở,
  10 để hiện nay, nhờ Hội Thánh, các giới lãnh đạo và thẩm quyền trên các tầng trời được biết sự khôn ngoan mọi đường của Đức Chúa Trời.
  11 Điều này đúng theo mục đích đời đời Đức Chúa Trời đã thực thi trong Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta.
  12 Trong Chúa Cứu Thế và nhờ đức tin nơi Ngài, chúng ta được tự do và tin tưởng đến cùng Đức Chúa Trời.
  13 Vậy thì, xin anh chị em đừng nản lòng vì các hoạn nạn tôi phải chịu cho anh chị em. Đó chính là vinh quang của anh chị em.

  Tình Yêu của Chúa Cứu Thế

  14 Vì lý do này, tôi quỳ gối trước mặt Chúa Cha,
  15 nhờ Ngài mà mọi gia tộc trên trời và dưới đất được đặt tên.
  16 Tôi cầu xin Chúa Cha, theo sự phong phú vinh quang Ngài, nhờ quyền năng Đức Thánh Linh, tăng cường con người bề trong anh chị em.
  17 Tôi cầu xin, bởi đức tin, Chúa Cứu Thế ngự trong lòng anh chị em để khi đã đâm rễ và lập nền trong tình yêu thương,
  18 anh chị em có đủ sức cùng tất cả thánh đồ hiểu thấu chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu của tình yêu ấy.
  19 Và để biết được tình yêu của Chúa Cứu Thế, là tình yêu vượt quá sự hiểu biết, anh chị em sẽ được đầy dẫy mọi sự sung mãn của Đức Chúa Trời.

  20 Xin tôn vinh Đức Chúa Trời là Đấng dùng quyền năng tác động trong chúng ta, có thể thực hiện muôn phần hơn mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng.
  21 Nguyện xin Ngài được tôn vinh trong Hội Thánh và trong Chúa Cứu Thế Giê-su suốt mọi thế hệ, cho đến đời đời vô cùng. A-men.
  4
  Hợp Nhất Trong Thánh Linh

  1 Vậy, là một tù nhân vì Chúa, tôi khuyên anh chị em hãy sống xứng đáng với ơn kêu gọi của Ngài.
  2 Phải hết sức khiêm nhường, nhu mì và kiên nhẫn, lấy tình yêu thương chịu đựng lẫn nhau. Hãy hết sức gìn giữ sự hiệp nhất do Thánh Linh đem lại,
  3 bằng sợi dây xích hòa thuận.
  4 Chỉ có một thân thể và một Thánh Linh, cũng như chỉ có một niềm hy vọng cho anh chị em khi được kêu gọi.
  5 Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp-tem,
  6 một Đức Chúa Trời, là Cha của tất cả, ở trên tất cả, thấu suốt tất cả và ở trong tất cả.

  7 Mỗi người trong chúng ta nhận được ân sủng tùy theo lượng mà Chúa Cứu Thế ban cho mình.
  8 Do đó, Kinh Thánh chép:
  “Ngài đã lên nơi cao,
  Dẫn dắt các tù binh,
  Và ban ân tứ cho loài người.”

  9 Khi nói “Ngài lên” có nghĩa gì nếu không phải là “Ngài cũng đã xuống những nơi thấp của trái đất.”
  10 Đấng đã xuống cũng chính là Đấng đã lên cao hơn mọi tầng trời để làm viên mãn mọi sự.
  11 Chính Ngài cho một số người làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm truyền giáo, một số làm mục sư và giáo sư,
  12 nhằm mục đích trang bị các thánh đồ cho công tác phục vụ, gây dựng Thân Thể Chúa Cứu Thế,
  13 cho đến khi tất cả chúng ta đạt đến sự hợp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết Con của Đức Chúa Trời, đến mức trưởng thành, đến tầm thước vóc dáng đầy trọn của Chúa Cứu Thế.

  14 Lúc ấy, chúng ta sẽ không còn là trẻ con nữa, bị sóng đánh trôi giạt và cuốn theo mọi luồng gió đạo lý của những người bịp bợm, xảo trá dùng thủ đoạn lừa gạt.
  15 Nhưng Ngài muốn chúng ta lấy tình yêu thương nói lên sự thật, để trong mọi sự chúng ta tăng trưởng, vươn lên Đấng làm đầu, tức là Chúa Cứu Thế.
  16 Nhờ Ngài toàn thân kết hiệp và ăn khớp với nhau do gân cốt hỗ trợ; khi mỗi bộ phận hoạt động thích nghi, thân thể sẽ tăng trưởng và tự gây dựng trong tình yêu thương.

  Nếp Sống Mới Trong Chúa Cứu Thế

  17 Vậy, tôi xin nói điều này và nhân danh Chúa nài xin anh chị em: đừng tiếp tục sống như người ngoại, theo tâm trí hư không của họ.
  18 Trí óc họ tối tăm, họ xa lạ với sự sống của Đức Chúa Trời vì lòng ngu muội và chai đá.
  19 Họ lì lợm buông mình theo thói trụy lạc, thích làm mọi điều ô uế.

  20 Nhưng anh chị em không học theo Chúa Cứu Thế như vậy.
  21 Quả thật, anh chị em đã nghe về Ngài và được dạy dỗ trong Ngài đúng theo chân lý đã thể hiện trong Đức Giê-su.
  22 Anh chị em phải lột bỏ con người cũ theo lối sống trước đây, là con người bị các dục vọng lừa dối hủy hoại.
  23 Hãy để Chúa đổi mới tâm linh và tâm trí anh chị em.
  24 Hãy mặc lấy con người mới giống như hình ảnh [†]
  Đức Chúa Trời, được sáng tạo trong chân lý công chính và thánh khiết.

  25 Vì thế, đã lột bỏ mọi điều dối trá, anh chị em mỗi người hãy nói thật với người lân cận mình vì chúng ta đều là chi thể của nhau.
  26 Anh chị em tức giận, nhưng đừng phạm tội, đừng cưu mang giận hờn cho đến khi mặt trời lặn,
  27 cũng đừng để quỷ vương thừa cơ lợi dụng.

  28 Kẻ quen trộm cắp, đừng trộm cắp nữa, nhưng hãy siêng năng tự tay mình làm ăn lương thiện để có thể giúp người túng thiếu.

  29 Môi miệng anh chị em đừng thốt ra một lời ác độc nào, nhưng nếu cần hãy nói lời lành để xây dựng, để đem lại ân phúc cho người nghe.

  30 Đừng làm buồn lòng Thánh Linh của Đức Chúa Trời, nhờ Ngài anh chị em được đóng ấn cho ngày cứu chuộc.
  31 Hãy lột bỏ khỏi anh chị em tất cả những cay đắng, thịnh nộ, giận hờn, kêu rêu, xúc phạm cùng mọi tính hiểm độc.
  32 Anh chị em hãy nhân từ, thương cảm lẫn nhau, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh chị em trong Chúa Cứu Thế.

  5

  1 Vì thế, anh chị em là con yêu dấu của Đức Chúa Trời, hãy cố gắng trở nên giống Chúa.
  2 Hãy sống trong tình yêu thương như Chúa Cứu Thế đã yêu thương anh chị em và hiến thân Ngài làm tế lễ và sinh tế có mùi thơm cho Đức Chúa Trời.

  3 Vấn đề gian dâm, mọi thứ ô uế và tham lam, anh chị em phải tránh, dù chỉ nói đến thôi, như thế mới xứng đáng là thánh đồ.
  4 Đừng bao giờ nói lời tục tỉu, rồ dại hay giễu cợt bẩn thỉu là những điều không thích đáng; nên dâng lời cảm tạ Chúa thì hơn.
  5 Anh chị em phải biết rõ điều này: mọi kẻ gian dâm, ô uế hoặc tham lam, vì tham lam là thờ thần tượng, đều không được hưởng cơ nghiệp trong vương quốc của Chúa Cứu Thế và của Đức Chúa Trời.
  Hãy Sống Như Con Cái Ánh Sáng


  6 Đừng để ai lừa dối anh chị em bằng những lời rỗng tuếch, chính vì những điều đó mà Đức Chúa Trời giáng cơn thịnh nộ trên những kẻ không vâng phục.
  7 Vậy, anh chị em đừng tham dự với họ.

  8 Vì trước kia anh chị em tối tăm, nhưng hiện nay anh chị em là ánh sáng trong Chúa, hãy sống như con cái ánh sáng,
  9 vì bông trái của ánh sáng là tất cả những điều tốt đẹp, công chính và chân thật.
  10 Hãy thử nghiệm cho biết điều gì đẹp lòng Chúa.
  11 Đừng tham dự vào những việc vô ích tối tăm, nhưng hãy vạch trần chúng ra thì hơn.
  12 Vì những điều họ làm vụng trộm, dù chỉ nhắc đến cũng xấu hổ rồi.
  13 Nhưng tất cả những điều bị ánh sáng vạch trần đều sẽ được thấy rõ,
  14 và mọi điều đã được thấy rõ trở nên ánh sáng. Vì thế, Ngài phán:
  “Nầy, người đang ngủ, hãy thức dậy,
  Đứng lên từ cõi chết,
  Thì Chúa Cứu Thế sẽ chiếu sáng người!”

  15 Vậy, anh chị em hãy hết sức thận trọng về nếp sống của mình, đừng sống như người khờ dại nhưng như người khôn ngoan.
  16 Hãy tận dụng thì giờ, vì thời buổi hiện tại là thời xấu xa.
  17 Vậy, đừng trở nên ngu dại, nhưng phải hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời.
  18 Đừng say rượu, vì rượu đưa đến trụy lạc, nhưng phải đầy dẫy Thánh Linh.
  19 Hãy dùng thánh thi, thánh ca và ca khúc thiêng liêng mà đối đáp nhau, hãy hết lòng đàn ca chúc tụng Chúa.
  20 Trong mọi việc, hãy luôn luôn nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta, cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha.

  Liên Hệ Vợ Chồng

  21 Hãy thuận phục nhau vì kính sợ Chúa Cứu Thế.
  22 Hỡi các người vợ, hãy tùng phục chồng mình như tùng phục Chúa,
  23 vì chồng là đầu vợ, như Chúa Cứu Thế là Đầu của Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể Ngài, chính Ngài là Đấng Cứu Thế của Thân Thể.
  24 Như Hội Thánh tùng phục Chúa Cứu Thế, người vợ cũng tùng phục chồng trong mọi việc.

  25 Hỡi các người chồng, hãy yêu vợ như Chúa Cứu Thế yêu Hội Thánh và hiến thân Ngài vì Hội Thánh,
  26 để thánh hóa Hội Thánh sau khi đã thanh tẩy bằng nước và đạo;
  27 để trình ra cho chính Ngài một Hội Thánh quang vinh, không tì ố, không vết nhăn, không có gì khiếm khuyết, nhưng thánh khiết và toàn bích.
  28 Cũng thế, các người chồng phải yêu vợ như yêu chính bản thân; chồng yêu vợ là yêu chính bản thân.
  29 Chẳng có ai ghét bản thân, trái lại nuôi dưỡng, chăm sóc nó, Chúa Cứu Thế cũng nuôi dưỡng, chăm sóc Hội Thánh như vậy,
  30 vì chúng ta là các phần của Thân Thể Ngài.
  31 Vì lý do này, “đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà kết hiệp với vợ mình, cả hai sẽ thành một thân.”
  32 Huyền nhiệm này thật vĩ đại, tôi nói đến Chúa Cứu Thế và Hội Thánh.
  33 Tuy nhiên, mỗi người trong anh em phải yêu thương vợ như bản thân, còn vợ phải kính trọng chồng.

  6
  Vâng Phục và Yêu Thương

  1 Hỡi các con cái, hãy vâng lời cha mẹ trong Chúa, vì như thế là phải đạo.
  2 “Hãy hiếu kính cha mẹ”, đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa:
  3 “Để con được phước và sống lâu trên đất.”

  4 Hỡi những người làm cha, đừng chọc tức con cái mình nhưng hãy dưỡng dục chúng theo kỷ luật và giáo huấn của Chúa.

  Liên Hệ Chủ Tớ

  5 Hỡi những người tôi tớ, hãy vâng lời chủ mình ở thế gian với thái độ kính sợ run rẩy, và lòng chân thật như vâng phục Chúa Cứu Thế.
  6 Không phải chỉ vâng phục trước mặt chủ, làm việc chỉ để lấy lòng người mà thôi, nhưng hãy như người tôi tớ của Chúa Cứu Thế, hết lòng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
  7 Hãy phục vụ với thiện chí như phục vụ Chúa chứ không phải cho người ta,
  8 vì anh chị em biết rằng, bất luận tôi tớ hay tự chủ, hễ ai làm việc tốt đẹp, đều sẽ được Chúa tưởng thưởng.

  9 Hỡi các người chủ, anh chị em cũng hãy đối xử với tôi tớ như thế, đừng đe dọa, vì biết rằng họ và anh chị em có cùng một Chủ trên trời, Ngài không thiên vị ai cả.

  Trang Bị Khí Giới Tâm Linh

  10 Sau hết, anh chị em hãy mạnh mẽ trong Chúa và trong sức mạnh quyền năng của Ngài.
  11 Hãy trang bị toàn bộ vũ khí của Đức Chúa Trời để anh chị em có thể đứng vững chống cự lại các mưu kế của quỷ vương.
  12 Vì chúng ta chiến đấu, không phải với người phàm, nhưng chống lại những kẻ lãnh đạo, giới thẩm quyền, và những bậc quyền thế của thế giới tối tăm này cùng những thần linh gian ác trên các tầng trời.
  13 Vì thế, hãy nhận lấy toàn bộ vũ khí của Đức Chúa Trời để anh chị em có thể chống cự nổi trong ngày gian khổ và sau khi thực hiện mọi sự, anh chị em đứng vững.
  14 Vậy, anh chị em hãy đứng lên; nai nịt bằng chân lý, mặc áo giáp công chính,
  15 mang vào chân giày sẵn sàng của Phúc Âm bình an.
  16 Luôn luôn lấy đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh chị em có thể dập tắt các tên lửa của kẻ ác;
  17 đội mão cứu rỗi, cầm gươm Thánh Linh là Lời Đức Chúa Trời.
  18 Bằng mọi lời cầu nguyện và nài xin, hãy luôn luôn cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Để đạt mục đích ấy, hãy tỉnh thức và hết sức kiên trì, cũng hãy cầu thay cho tất cả các thánh đồ.

  19 Xin cầu thay cho tôi để khi tôi lên tiếng, Chúa ban cho lời phải nói, và cho tôi được bạo dạn công bố huyền nhiệm Phúc Âm.
  20 Vì tôi là sứ giả của Phúc Âm trong vòng xiềng xích, nên xin cầu thay cho tôi mạnh dạn công bố đúng như tôi phải nói.

  Lời Chào

  21 Ty-chi-cơ, người anh em thân yêu và người phục vụ Chúa trung tín, sẽ cho anh chị em hay mọi tin tức để anh chị em biết tình hình và công việc của tôi.
  22 Tôi phái anh ấy đến với anh chị em vì mục đích này, để anh chị em biết được tình trạng chúng tôi và để anh ấy khích lệ lòng anh chị em.

  23 Nguyện xin Đức Chúa Trời là Cha và Chúa Cứu Thế Giê-su ban cho anh chị em bình an, tình yêu thương cùng với đức tin.
  24 Nguyện xin Đức Chúa Trời ban ân sủng cho tất cả những người yêu kính Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta bằng một tình yêu bất diệt.

 17. #17
  Join Date
  May 2006
  Posts
  225
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Quote Originally Posted by Lannguyen View Post
  Christ was broken for us to comfort the broken among us.
  Ðấng Christ chịu khổ để chúng ta an ủi kẻ khổ đau giữa vòng chúng ta.
  ...... tôi có nghe thiên hạ ĐỒN ĐẢI là mọi việc xảy ra trên cỏi đời nầy là do ý của Thiên Chúa, ................. như vậy kẻ KHỔ ĐAU cũng là do Thiên Chúa bày ra ............. ............... và rồi Đấng Christ chịu khổ để chúng ta an ủi kẻ khổ đau ........ như vậy nghỉa là sao ????  ....... triết lý đạo CHÚA quả thật quá cao siêu nên đọc rất KHÓ HIỂU ........ cho nên đôi lúc rất dể hiểu nhầm là TÀO LAO NHẢM NHÍ !!!!!!!!!!

 18. #18
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Quote Originally Posted by TimHieuSuThat View Post
  ...... tôi có nghe thiên hạ ĐỒN ĐẢI là mọi việc xảy ra trên cỏi đời nầy là do ý của Thiên Chúa, ................. như vậy kẻ KHỔ ĐAU cũng là do Thiên Chúa bày ra ............. ............... và rồi Đấng Christ chịu khổ để chúng ta an ủi kẻ khổ đau ........ như vậy nghỉa là sao ????

  ....... triết lý đạo CHÚA quả thật quá cao siêu nên đọc rất KHÓ HIỂU ........ cho nên đôi lúc rất dể hiểu nhầm là TÀO LAO NHẢM NHÍ !!!!!!!!!!
  Chào bạn TimHieuSuThat,

  Câu hỏi của bạn đáng suy nghĩ,
  "tôi có nghe thiên hạ ĐỒN ĐẢI là mọi việc xảy ra trên cỏi đời nầy là do ý của Thiên Chúa, ................. như vậy kẻ KHỔ ĐAU cũng là do Thiên Chúa bày ra ......"
  Thưa bạn,

  Những việc trên Trái đất này từ ngày sáng thế, đó là do ý của Thiên Chúa, những việc đã và đang xảy ra trên cỏi đời nầy, thế hệ bạn và tôi đang sống hơn hai ngàn năm qua là trong chương cứu rỗi của Đức Chúa Trời và sự hy sinh chịu chết của Đức Chúa Jesus để chuộc tội nhân loại trong đó có bạn và tôi. Dù nhân loại luôn tìm cách phủ nhận việc này, đó là tội lỗi.

  Trải qua bao thời đại, sự đóng đinh Đức Chúa Jesus là một tội ác lớn nhất. Tuy nhiên, đó là sự bày tỏ tột độ tình yêu thương của Ðức Chúa Trời:
  "Nhưng Ðức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Ðấng Christ vì chúng ta chịu chết" (Rô-ma 5:8).

  Những kẻ thù nghịch của Thiên Chuá đã tưởng rằng sự đóng đinh Ngài là thắng lợi lớn nhất của chúng, nhưng Ðức Chúa Trời đã chuyển hóa sự nầy thành điều bại lớn nhất của chúng. Bởi thập tự giá, Ðức Chúa Trời đã thực hiện sự cứu rỗi cho thế gian bị hư mất. Về việc kẻ KHỔ ĐAU không do Thiên Chúa bày ra mà là ứng nghiệm với lời của Kinh Thánh đã phán dạy.
  Nói về cái chết của Ngài, Ðức Chúa Jêsus phán rằng
  : Ấy vì ta phó sự sống mình, để được lấy lại. Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho" (Giăng 10:17-18).

  Ðiều quan hệ không phải cách chết của Ðấng Christ mà là ý nghĩa của sự chết đó. Ðã từng có người bị đóng đinh trên thập tự giá. Nhưng trong cái chết của Ngài, Ðấng Christ đã mở đường cứu chuộc con người.

  Lời của Ðức Chúa Trời phán
  : "Tiền công của tội lỗi là sự chết" (Rô-ma 6:23). Sau có đoạn nói rằng tất cả đều phạm tội trước mặt Ðức Chúa Trời: "Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời" (Rô-ma 3:23).
  Lannguyen

 19. #19
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Quote Originally Posted by TimHieuSuThat View Post
  ...... tôi có nghe thiên hạ ĐỒN ĐẢI là mọi việc xảy ra trên cỏi đời nầy là do ý của Thiên Chúa, ................. như vậy kẻ KHỔ ĐAU cũng là do Thiên Chúa bày ra ............. ............... và rồi Đấng Christ chịu khổ để chúng ta an ủi kẻ khổ đau ........ như vậy nghỉa là sao ????

  ....... triết lý đạo CHÚA quả thật quá cao siêu nên đọc rất KHÓ HIỂU ........ cho nên đôi lúc rất dể hiểu nhầm là TÀO LAO NHẢM NHÍ !!!!!!!!!!
  và rồi Đấng Christ chịu khổ để chúng ta an ủi kẻ khổ đau ........ như vậy nghỉa là sao ????
  Tôi xin chia sẽ với bạn bài học Kinh Thánh này hy vọng giúp bạn hiểu rõ hơn về Đấng Christ chịu khổ để chúng ta an ủi kẻ khổ đau nhé :

  Những Vết Thương Ðược Lành

  Đọc: 2 Cô-rinh-tô 1:1-7

  "Ðức Chúa Trời] an ủi chúng ta . . . để chúng ta có thể an ủi những kẻ gặp họan nạn.
  - 2 Cô-rinh-tô 1:4"

  Nhiều năm trước tôi trải qua một thời gian mất mát tình cảm thật đau xót. Một bạn giáo sĩ từng kinh nghiệm hoàn cảnh tương tự an ủi tôi và nói với tôi: “Trong tương lai, Ðấng Christ có thể dùng những vết thương tình cảm của anh để giúp chữa lành người khác.” Sau đó, trên một chuyến viếng thăm trường đào tạo giáo sĩ, nơi tôi ở có bức chân dung những bàn tay dấu đinh của Chúa Giê-xu. Bên dưới, trên giá để tập nhạc, có bản nhạc “He Touched Me.”

  Ít khi tôi gặp được một chuỗi những trường hợp nhắc nhở thật sinh động hoàn cảnh của tôi như vậy. Trong sự quan phòng nhân từ của Ngài, Ðức Chúa Trời dùng những điều đó để an ủi và dẫn dắt tôi. Rõ ràng là sự chữa lành tuôn chảy từ những bàn tay thương tích của Chúa Giê-xu và thương tích của chúng ta có thể giúp người khác.

  Với nhận thức sau, tôi học được cách Ðức Chúa Trời an ủi trong khổ đau có thể bắc nhịp cầu đến với những kẻ đau khổ. Phao Lô nói rõ điểm này: “Ngợi khen Ðức Chúa Trời Cha của Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Cha của lòng thương xót và Ðức Chúa Trời của mọi an ủi, Ðấng an ủi chúng ta trong mọi họan nạn, để chúng ta có thể an ủi những người gặp bất kỳ họan nạn nào, với sự an ủi chính chúng ta nhận được từ Ðức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 1:3-4).

  Bạn có đang mang nỗi đau tình cảm nào đến với Ðức Chúa Trời không? Sự chữa lành thuộc linh của Ngài có thể giúp bạn mang an ủi cho người khác, giống như bạn tôi đã an ủi tôi qua Ðấng Christ vậy.
  - Dennis Fisher

  Ðấng Christ chịu khổ để chúng ta an ủi kẻ khổ đau giữa vòng chúng ta.


  ===

  Wounds That Heal
  Read:
  2 Corinthians 1:1-7

  [God] comforts us . . . that we may be able to comfort those who are in any trouble. -2Corinthians 1:4


  Years ago I went through a time of painful emotional loss. A missionary friend who had experienced a similar situation comforted me and then offered these words: “In the future, Christ can use your emotional wounds to help heal others.” Later, on a trip to visit a missionary training school, the place where I lodged had a portrait of Jesus’ nail-pierced hands. Below it, on a music stand, was the sheet music “He Touched Me.”

  Rarely have I experienced a string of circumstances that spoke so vividly to my situation. In His gracious providence, God used them to comfort and direct me. It became clear that healing flows from the wounded hands of Jesus and that our wounds can help others.

  In hindsight, I have learned how God’s comfort in suffering can build bridges to those in pain. Paul made this point clear: “Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our tribulation, that we may be able to comfort those who are in any trouble, with the comfort with which we ourselves are comforted by God” (2 Cor. 1:3-4).

  Are you bringing your emotional pain to God? His spiritual healing can help you to provide comfort to others, just as through Christ my friend comforted me. —Dennis Fisher

  Oh, give Thine own sweet rest to me
  That I may speak with soothing power
  A word in season, as from Thee,
  To everyone in needful hour. -Havergal

  Christ was broken for us to comfort the broken among us.
  Lannguyen

 20. #20
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Câu Chuyện về Một Khoa Hoc Gia Nga Sô Tin Chúa

  Tác Giả: Tiến sĩ Boris P. Dotsenko

  Các bạn người Mỹ gốc Việt thân mến,

  Bạn không hiểu sao lại được gọi là ABV (American Born Vietnamese—Người Mỹ gốc Việt) để so với ABC (American Born Chinese—Người Mỹ gốc Hoa) vì cả hai đều gặp một tình trạng khó xử: Ngôn ngữ mà mẹ của các bạn nói không còn là ‘tiếng mẹ đẻ’ của bạn nữa mà chỉ là ‘ngôn ngữ của mẹ mình nói’ mà thôi. Còn bạn thì không nói ngôn ngữ ấy. Tuy nhiên nếu bạn đọc mục nầy đều đặn, ngôn ngữ ấy sẽ trở lại với bạn. Vì rằng bạn thường nghe tiếng Việt nói trong gia đình bạn cho nên khả năng nghe và hiểu của bạn khá hơn khả năng nói và viết. Chúng tôi sẽ giúp bạn san bằng khoảng trống ấy. Cầu Chúa giúp đỡ các bạn trong việc trau giồi Việt ngữ.

  Mở đầu

  Đối với Tiến sĩ Boris P. Dotsenko, việc trốn thoát khỏi màn lưới gián điệp của Liên Bang Sô viết là cửa ngõ đặc biệt dẫn ông vào một mối tương quan mật thiết với Thượng Đế. Được giáo dục dưới ý thức hệ khoa học vô thần mà ông bảo đã “ăn tận vào xương tủy của ông,” tiến sĩ Boris tìm ra được niềm tin nơi Thượng Đế và Đấng Bảo Tồn vũ trụ qua ba cuộc khám phá Thánh Kinh vô cùng ngạc nhiên—lần đầu ở trong một vựa thóc cũ thuộc miền Nam nước Nga, lần thứ nhì trong văn phòng của một giáo sư ở Leningrad, và lần thứ ba trong một lữ quán ở Edmonton, Gia nã đại.

  Tiến-sĩ Dotsenko bảo, “Mối thất vọng về ý thức hệ duy vật của Cộng sản là yếu tố chung nằm trong tư tưởng của giới trí thức Sô viết là những người đang tìm thấy Thượng Đế.”

  Giới thiệu

  Tiên sĩ Boris P. Dotsenko nhận văn bằng đại học đầu tiên về Vật lý và Toán học ở Đại học Lvov, thuộc nước Công hòa Ukraine ở Nga, vào năm 1949. Sau đó, ông được cấp bằng Cao học Khoa học tại Đại học Leningrad và bằng Tiến sĩ ở Đại học Quốc gia tại Moscow năm 1954 về công trình nghiên cứu ngành Vật lý và Toán học.

  Sau ba năm làm việc ở Hàn lâm viện Khoa học nổi tiếng của Nga chuyên nghiên cứu về hỏa tiễn liên lục địa và không gian, Tiến sĩ Dotsenko thuyên chuyển đến Viện Vật lý học ở Kiev. Sau đó, ông được cử làm giám đốc Phòng Thí nghiệm Hạt nhân của viện nầy. Năm 1966, trong một chuyến công tác, ông xin tị nạn chính trị ở Gia nã đại. Sau đó, ông đã dạy ở nhiều trường đại học trong số có Đại học Lutheran ở Waterloo, tỉnh Ontario và Đại học Toronto, Gia-nã-đại. Tiến sĩ Dotsenko là một hội viên của một Hội thánh Mennonite Anh Em.

  Trong Thế chiến II tôi sống ở vùng Sibérie. Cuộc sống rất vất vả. Khi lên mười lăm tuổi, tôi vào làm việc đóng các lò đun sôi cho các máy phát điện dùng trong nhà máy. Hơi nước và bụi than mù mịt đến nỗi không thấy quá mười bước. Thực phẩm cũng khan hiếm cho nên chúng tôi nhịn đói là chuyện thường. Bản tính tôi hay tò mò. Sống trong hoàn cảnh vất vả ấy tôi thắc mắc tự hỏi nhiều hơn trước: Tại sao chúng ta sống? Tôi đã đọc một số tác phẩm của Platon và Socrate và rất thích thú về lối suy tư chặt chẽ của các triết gia Hi-lạp.

  Nhưng tôi là tay vô thần hạng nặng; tôi đã hấp thụ tư tưởng chính trị và bài bác tôn giáo đến tận xương tủy. Sau khi Thế chiến II chấm dứt, tôi đến tuổi vào đại học. Gia đình tôi lại “tái di tản” về vùng Ukraine. Tôi ghi danh theo học tại một viện Kỹ thuật điện ở đó. Một buổi trưa hè oi bức vào tháng Tám khi tôi đang ở nhà ông nội tôi để hồi phục khỏi bệnh sưng phổi, tôi đi lang thang vào một vựa thóc cũ rồi chợp mắt trên một đống cỏ khô. Khi tỉnh giấc, tôi thấy mình đã tuột xuống giữa đống cỏ khô và vách gỗ sần sùi phía sau vựa. Càng vùng vẫy thì tôi lại càng rơi tuột xuống sàn. Tôi nhìn ngay dưới chân thì thấy có mấy tờ báo cũ. Cúi xuống nhặt lên thì tôi thấy vài số báo của một tạp chí rất cũ và mấy phần của một quyển sách mất bìa. Các trang giấy đã ngả màu vàng và in bằng hai thứ tiếng. Một thứ tiếng trông có vẻ lạ, nhưng tôi nhận ra đó là lối chữ viết rất xưa của Liên sô. Các trang đối diện là bản dịch bằng tiếng Nga. Tôi đọc, “Tin Mừng về Giê-xu, Chúa Cứu Thế chúng ta...” Tôi giật mình. Tôi biết rằng Cơ đốc giáo bị cấm đoán ở nước tôi. Nhiều nhà thờ bị thiêu rụi hay đóng cửa. Ai giảng về Chúa là xem như phạm trọng tội mặc dù tôi chẳng hiểu tại sao. Tuy nhiên, tôi vẫn tò mò. Tôi giấu quyển sách vào trong áo sơ mi rồi lẻn về phòng.

  Về phòng tôi đọc thêm. Các dòng chữ trong sách Giăng 1:1 “Ban đầu có Thiên Ngôn, Thiên Ngôn ở cùng Thượng Đế, và Thiên Ngôn là Thượng Đế” đập ngay vào tâm trí tôi! Câu nầy cho thấy rõ ràng ban đầu có ai, nó làm căn bản cho tất cả mọi thứ. Nhưng câu ấy hoàn toàn nghịch lại với những gì mà tôi đã được dạy! Theo tâm lý mà nói thì việc đọc câu ấy quả là một kinh nghiệm vô cùng sửng sốt cho tôi.Tiếp tục đọc, tôi càng cảm thấy khó chịu và hầu như kỳ quái. Nó khác hẳn với những gì tôi đã học. Trước kia tôi vẫn nghĩ rằng Stalin là người đầu tiên nói, “Ai không theo chúng ta là nghịch với chúng ta.” Bây giờ, tôi mới khám phá ra rằng chính Chúa Cứu Thế Giê-xu là người nói câu ấy (Ma-thi-ơ 12:30) Đặc biệt, Mệnh Lệnh lớn của Chúa Giê-xu làm tôi hoảng sợ.Làm sao tôi có thể yêu Thượng Đế và người láng giềng như mình, nếu Thượng Đế không có thật? Tôi được dạy rằng bất cứ kẻ thù nào không chịu hàng phục phải bị tiêu diệt hết. Tôi cũng đã học rằng nếu cần, tôi có nhiệm vụ phải phản bội, không những láng giềng tôi mà cả đến thân nhân trong gia đình nữa. Vì thế, tôi bất bình về những gì mình đọc, nhưng những lời ấy vẫn chìm sâu vào lòng tôi.

  Rồi có chuyện thật lạ, hai tuần sau thì quyển Thánh Kinh ấy biến mất khỏi phòng tôi. Cho đến hôm nay tôi cũng không hiểu tại sao biến mất hoặc mất như thế nào nữa. Nhưng những điều tôi đọc đã ghi tạc vào tâm trí tôi và tôi vẫn vương vấn về những tác dụng của các lời ấy trong khi tôi đang theo học khoa vật lý và toán ở Đại Học Kiev. Một trong những định luật căn bản của thiên nhiên mà tôi rất thích và đặc biệt lưu ý là Định Luật Tan Rã. Định luật nầy liên quan đến tình trạng của các vật thể nhỏ (phân tử, nguyên tử, điện tử…) của bất cứ hệ thống vật chất nào. Đại để, định luật nầy nói rằng nếu bỏ mặc nó thì bất cứ hệ thống vật chất nào cũng sẽ càng ngày càng tan rã theo thời gian; vật chất càng ngày càng trở nên hỗn độn. (Một trong những hệ quả của định luật nầy là cả thế giới vật chất, đúng lý ra đã tan thành tro bụi tứ tung từ lâu rồi!)

  Khi tôi suy nghĩ thêm về định luật ấy thì bỗng nhiên tôi nhận ra rằng phải có một sức mạnh kết hợp rất lớn để chống lại khuynh hướng tan rã nầy của thiên nhiên, sức mạnh ấy điều khiển cả vũ trụ và duy trì trật tự cho nó. Sức mạnh nầy phải ở bên ngoài vật chất, nếu không chính nó cũng sẽ đi đến chỗ hỗn độn. Tôi kết luận rằng sức mạnh nầy phải là sức mạnh Toàn Năng và Toàn Tri: phải có một Thượng Đế --một Thượng Đế duy nhất -- diều khiển cả mọi vật! Tôi cũng nhận thấy rằng dù cho những khoa học gia tài ba nhất làm việc trong những phòng thí nghiệm tối tân nhất cũng vẫn chưa thể tạo ra được một tế bào sống đơn sơ nhất:Thượng Đế phải là Đấng Sáng tạo sự sống trên trái đất nầy. Tôi học rất xuất sắc ở Kiev cho nên được có cơ hội theo học thêm ở trường Đại Học Leningrad.

  Trong khi tôi đang theo học Cao học ở Leningrad, tôi khám phá thêm một quyển Kinh Thánh nữa ở một nơi không ngờ: văn phòng của cố Tiến sĩ Jakov Frenkel, một khoa học gia Liên sô nổi tiếng khắp thế giới. Từ lâu tôi lưỡng lự không biết cho Thượng Đế ưu tiên gì trong đời sống của một khoa học gia. Nhưng tôi rất thán phục khi thấy rằng một người tài ba xuất chúng như khoa học gia nầy, người biết rất rành về các định luật thiên nhiên mà lại giữ Sách của Thượng Đế một cách công khai trong thư viện của mình. Tôi bắt đầu tìm kiếm Thượng Đế qua sự cầu nguyện. Năm 1951, tôi là một trong ba sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất ở Leningrad nên tôi được gởi theo học ở Đại Học Quốc Gia Moscow. Ở đó, tôi đỗ bằng Tiến sĩ về các khoa Vật lý và Toán học năm 1954, và được bổ nhiệm đi làm việc ở Viện Hàn lâm Khoa học Liên sô. Ngành chuyên môn của tôi là nghiên cứu về hỏa tiễn liên lục địa và không gian. Ý thức hệ của cá nhân tôi bắt đầu ngả về Cơ đốc giáo.

  Trong các năm sau đó, tôi trở thành một khoa học gia có uy tín và làm việc trong ban hạt nhân của Viện Vật Lý ở Kiev. Nhưng tôi mất niềm tin ở nhiều người khác, kể cả chính mình tôi, khi tôi khám phá ra rằng cha tôi và vợ tôi vẫn thường xuyên báo cáo với cơ quan KGB (Cơ Quan Tình Báo Trung Ương Liên sô) về những việc làm và niềm tin của tôi. Đến mùa Thu năm 1964, sự căng thẳng đến độ tôi không chịu được nữa. Tôi cầu nguyện, “Lạy Thượng Đế, xin giết con đi hay rút con ra khỏi nơi nầy!” Tôi uống thật nhiều thuốc ngủ. Khi tôi tỉnh lại trong bệnh viện thì tôi nhớ lại tôi đã lẩm bẩm thưa “Chúa ơi, nguyện ý Ngài được thành tựu.” Cái chết không công hiệu. Nhưng chính đó lại là một sự đáp lời cho sự cầu nguyện của tôi. Tôi quyết định chờ xem Thượng Đế dành điều gì cho tôi. Năm 1966, tôi được bổ nhiệm làm Trưởng Phòng Thí Nghiệm nơi tôi làm việc. Chức vụ nầy là một vinh dự lớn. Rồi một hôm, tôi được gọi về Moscow để trình diện Ủy Ban Trung Ương Đảng Cộng Sản Nga. Tôi được cho biết là tôi sẽ được gởi đi Gia-nã-đại, rồi sau đó sẽ qua thành Vienne để làm một nhân viên cao cấp của Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế. Ở đó, tôi có nhiệm vụ báo cáo tin tức về những thành quả của các nhà nghiên cứu hạt nhân trên khắp thế giới. Một trong những nhân viên cao cấp, đồng chí Baskakov, giơ ngón tay lên để trích lời của giới cao cấp nhất bảo tôi, “Boris Borisovich, chúng tôi sẽ thưởng công cho đồng chí rất hậu -- dám đưa tới giải Nobel về Vật lý nữa là khác!” --

  Hai ngày sau, tôi đến Gia-nã-đại, ở trường Đại học Alberta. Khi tôi bắt đầu mở hành lý ra trong phòng của tôi tại một lữ quán ở Edmonton thì tôi thấy một quyển Thánh Kinh thứ ba—do cơ quan Ghi-đê-ôn đặt. Ghi-đê-ôn là một tổ chức quốc tế gồm các doanh gia là tín hữu tặng không Thánh Kinh để đặt ở các khách sạn và cơ quan công cộng trên khắp thế giới để khách hàng sử dụng. Tay tôi run run khi cầm quyển Thánh Kinh lên. Sách mở ra ở Giăng 1:1 và tôi nhớ lại câu ấy cách đây hai mươi hai năm đã đập mạnh vào trí tôi, trong một vựa thóc cũ vùng Ukraine: “Ban đầu có Thiên Ngôn, Thiên ngôn ở cùng Thượng Đế, và Thiên Ngôn là Thượng Đế.”

  Từ đó về sau, tôi dùng hết mọi lúc rảnh rỗi để hấp thụ Lời của Thượng Đế. Tôi tiếp nhận lời tôi đọc như thế nào? Tôi ăn nuốt những lời ấy. Tôi trở thành tín hữu và ít lâu sau thì chịu lễ báp-têm do một mục sư ở Edmonton làm. Tôi liền nhận ra rằng mối tương quan giữa tôi với Chúa Cứu Thế Giê-xu đối với tôi còn quan trọng hơn cả sự nghiệp, tổ quốc và gia đình thân yêu của tôi nữa. Cho nên tôi ở lại Gia-nã-đại và bắt đầu dạy vật lý ở nhiều trường đại học.

  Ngày nay, tôi biết rằng Thánh Kinh là quyển sách vĩ đại nhất về đức tin trong đó những gì Thượng Đế đã làm được ghi lại cho những người tin. Bằng chứng cuối cùng của sách sẽ được bày ra khi Chúa Giê-xu trở lại để thiết lập nước của Ngài. Tôi tin rằng Thượng Đế là Đấng Tạo Hóa của vũ trụ, nhưng Ngài không bị giới hạn bởi vũ trụ. Ngài hoàn toàn độc lập! Ngài giữ gìn và điều khiển toàn thể vũ trụ cùng mỗi một phần tạo nên vũ trụ ấy. Ngài là Đấng duy trì trật tự cho nó. Rất khó cho con người chúng ta có một ý niệm đầy đủ về mối tương quan của Ngài với thế giới nầy, vì Ngài không thuộc về “thực thể” nầy -- một thực thể duy nhất mà chúng ta biết. -- Một cách so sánh đơn giản sẽ giúp chúng ta hiểu rõ vấn đề nầy hơn. Hãy xem từ trường của dòng điện khi chúng ta rải các bụi sắt vào đó. Sự di động của bụi sắt do từ trường điều khiển, nhưng từ trường không nằm trong hệ thống bụi sắt ấy. Mỗi một bụi sắt giữ “cá tính riêng.” Con người cũng thế, chúng ta bị giới hạn và bao bọc bởi những điều kiện do Thượng Đế sắp đặt, nhưng mỗi cá nhân đều được tự do một phần nào để hành động theo bản chất của chính mình.

  Nhưng không có lối so sánh nào có thể mô tả đầy đủ những gì mà Thượng Đế dự liệu để con người được vui hưởng tình thân thiết thiêng liêng với Ngài. Diễn rộng ý của Francis Bacon, chúng ta có thể nói rằng những hiểu biết nông cạn và vị kỷ sẽ đưa đến chủ nghĩa vô thần, còn những kiến thức chân chính, sâu sắc và vô tư sẽ đưa đến niềm tin vào Thượng Đế. Tôi cảm tạ Ngài vì đã lưu ý tôi ba lần đến Thánh Kinh, quyển sách của Ngài cho nhân loại, trong ba nơi khác nhau trải suốt nhiều năm.

  Tôi cũng tạ ơn Ngài ban cho tôi niềm tin để hiểu về Ngài một cách cá nhân và cảm nhận tình yêu của Ngài cho tôi. Trong vai trò giáo sư, tôi muốn huấn luyện cho các sinh viên của tôi về khoa học. Nhưng quan trọng hơn nữa, tôi muốn giúp họ trở thành những người biết nhận thức rằng trách nhiệm chính yếu của họ là cho xã hội, cho thế giới quanh họ, và trên hết, cho chính Thượng Đế. Amen
  Giáo sư Phạm Quang Tâm chuyển ngữ
  Lannguyen

Page 1 of 12 1234567891011 ... LastLast

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Replies: 1
  Last Post: 04-08-2013, 02:38 PM
 2. Tụng Kinh Vu Lan và Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân
  By Tinh.Nhi in forum Tìm hiểu Về Phật Giáo
  Replies: 0
  Last Post: 04-06-2012, 04:05 PM
 3. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 4/4
  By Nonregister in forum Tìm hiểu Về Phật Giáo
  Replies: 0
  Last Post: 01-15-2012, 05:58 PM
 4. Kinh Lăng Nghiêm Là Kinh Ngụy Tạo Chăng?
  By NonregisterC in forum Tìm hiểu Về Phật Giáo
  Replies: 15
  Last Post: 10-02-2011, 10:19 PM
 5. Kinh Tế
  By cu_ti_2006 in forum Bình Luận Tin Tức
  Replies: 0
  Last Post: 02-08-2008, 03:55 AM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •