Chúc Phúc

Thương gởi con vần thơ ngông dại
Chúc hai con mãi mãi bền lâu
Phương trời bắc Mỹ nguyện cầu
Thiện-Phương tay nắm bạc đầu chung đôi

Trăm niên miên viễn đắp bồi
Năm dài tháng rộng bồi hồi tim ươm
Hạnh trái ngào ngạt hương đươm
Phúc tràn yêu ái như vừa "I Do"

lecat

Cô TN chúc cho hai con hoài sống trong hạnh phúc lứa đôi