Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 41 to 58 of 58

Thread: Thông báo về chiếu khán di dân

  
 1. #41
  Join Date
  Jun 2006
  Posts
  2,092
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Thông báo về chiếu khán di dân

  Hi RN09,

  Diện F3 là diện cha mẹ là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con đã có gia đình. Hiện tại hồ sơ diện F3 đang giải quyết đến thời điểm của tháng 6 năm 2001 mà thôi.

  Thật ra chuột Nhi không biết ba mẹ của RN09 bảo lãnh gia đình người con gồm tổng cộng bao nhiêu người cho nên không thể ghi ra được thời gian giải quyết hồ sơ là khi nào. Nhưng nếu filed vào tháng 7 năm 2005 thì phải chờ đợi at least là khoảng 7 năm thì hồ sơ mới được approve.

  Chúc như ý!

  Chuột Nhi
  Last edited by chuột Nhi; 03-06-2012 at 09:01 AM.

 2. #42
  Join Date
  Jun 2006
  Posts
  2,092
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Thông báo về chiếu khán di dân

  Bản thông tin Chiếu Khán cho tháng 6 năm 2010.

  Ưu Tiên 1 - priority date là ngày 8 tháng 11 năm 2004, tức là Ưu Tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

  Ưu Tiên 2A - priority date là ngày 1 tháng 1 năm 2008, tức là Ưu Tiên được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

  Ưu Tiên 2B - priority date là ngày 15 tháng 11 năm 2002, tức là Ưu Tiên được dành cho Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

  Ưu Tiên 3 - priority date là ngày 22 tháng 6 năm 2001, tức là Ưu Tiên được dành cho Con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

  Ưu Tiên 4 - priority date là ngày 1 tháng 9 năm 2000, tức là Ưu Tiên được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.

  Chuột Nhi
  Last edited by chuột Nhi; 03-06-2012 at 09:02 AM.

 3. #43
  Join Date
  Jun 2006
  Posts
  2,092
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Thông báo về chiếu khán di dân


  Thông tin chiếu khán cho tháng 7 năm 2010.

  Ưu tiên 1 - priority date là ngày 1 tháng 4 năm 2005, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

  Ưu tiên 2A - priority date là ngày 1 tháng 7 năm 2008, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

  Ưu tiên 2B - priority date là ngày 1 tháng 5 năm 2003, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

  Ưu tiên 3 - priority date là ngày 1 tháng 9 năm 2001, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

  Ưu tiên 4 - priority date là ngày 1 tháng 1 năm 2001, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.

  Chuột Nhi


 4. #44
  Join Date
  Jun 2006
  Posts
  2,092
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Thông báo về chiếu khán di dân

  Thông tin chiếu khán cho tháng 7 năm 2010.

  Ưu tiên 1 - priority date là ngày 1 tháng 4 năm 2005, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

  Ưu tiên 2A - priority date là ngày 1 tháng 7 năm 2008, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

  Ưu tiên 2B - priority date là ngày 1 tháng 5 năm 2003, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

  Ưu tiên 3 - priority date là ngày 1 tháng 9 năm 2001, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

  Ưu tiên 4 - priority date là ngày 1 tháng 1 năm 2001, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.

  Chuột Nhi
  Last edited by chuột Nhi; 03-06-2012 at 09:00 AM.

 5. #45
  Join Date
  Jun 2006
  Posts
  2,092
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Thông báo về chiếu khán di dân

  Thông tin chiếu khán cho tháng 8 năm 2010.

  Ưu tiên 1 - priority date là ngày 1 tháng 8 năm 2005, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

  Ưu tiên 2A - priority date là ngày 1 tháng 3 năm 2009, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

  Ưu tiên 2B - priority date là ngày 1 tháng 1 năm 2004, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

  Ưu tiên 3 - priority date là ngày 1 tháng 1 năm 2002, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

  Ưu tiên 4 - priority date là ngày 1 tháng 6 năm 2001, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.

  Chuột Nhi
  Last edited by chuột Nhi; 03-06-2012 at 09:00 AM.

 6. #46
  Join Date
  Jun 2006
  Posts
  2,092
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Thông báo về chiếu khán di dân

  Thông Báo Chiếu Khán Di Dân của Tháng 9/2010.

  F-1 (con độc thân từ 21 trở lên của công dân Hoa Kỳ: 01/01/2006.

  F-2A (vợ/chồng và con độc thân dưới 21 tuổi của Thường Trú Nhân): 01/01/2010,

  F-2B (con độc thân từ 21 tuổi trở lên của TTN) : 01/01/2005.

  F-3 (Con có gia đình của công dân Hoa Kỳ): 01/03/2002.

  F-4 (anh chị em của công dân Hoa Kỳ): 15/10/2001.

  Chuột Nhi
  Last edited by chuột Nhi; 03-06-2012 at 08:59 AM.

 7. #47
  Join Date
  Jun 2006
  Posts
  2,092
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Thông báo về chiếu khán di dân

  Bản tin chiếu khán cho tháng 10 năm 2010.

  Ưu tiên 1 - priority date là ngày 15 tháng 2 năm 2006, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

  Ưu tiên 2A - priority date là ngày 1 tháng 4 năm 2010, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

  Ưu tiên 2B - priority date là ngày 1 tháng 4 năm 2005, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

  Ưu tiên 3 - priority date là ngày 1 tháng 5 năm 2002, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

  Ưu tiên 4 - priority date là ngày 1 tháng 12 năm 2001, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.

  Chuột Nhi

  Last edited by chuột Nhi; 03-06-2012 at 08:58 AM.

 8. #48
  Join Date
  Jun 2006
  Posts
  2,092
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Thông báo về chiếu khán di dân

  Bản thông tin chiếu khán cho tháng 10 năm 2010.

  Ưu tiên 1 - priority date là ngày 15 tháng 2 năm 2006, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

  Ưu tiên 2A - priority date là ngày 1 tháng 4 năm 2010, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

  Ưu tiên 2B - priority date là ngày 1 tháng 4 năm 2005, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

  Ưu tiên 3 - priority date là ngày 1 tháng 5 năm 2002, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

  Ưu tiên 4 - priority date là ngày 1 tháng 12 năm 2001, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.

  Chuột Nhi
  Last edited by chuột Nhi; 03-06-2012 at 09:02 AM.

 9. #49
  Join Date
  Jun 2006
  Posts
  2,092
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Thông báo về chiếu khán di dân

  Bản thông tin chiếu khán cho tháng 11 năm 2010

  Ưu tiên 1 - priority date là ngày 15 tháng 2 năm 2006, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

  Ưu tiên 2A - priority date là ngày 1 tháng 6 năm 2010, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

  Ưu tiên 2B - priority date là ngày 1 tháng 6 năm 2005, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

  Ưu tiên 3 - priority date là ngày 1 tháng 6 năm 2002, tức là Ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

  Ưu tiên 4 - priority date là ngày 1 tháng 1 năm 2002, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.

  Chuột Nhi
  Last edited by chuột Nhi; 03-06-2012 at 09:02 AM.

 10. #50
  Join Date
  Jun 2006
  Posts
  2,092
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Thông báo về chiếu khán di dân

  Bản thông tin chiếu khán cho tháng 12 năm 2010

  Ưu tiên 1 - priority date là ngày 15 tháng 2 năm 2006, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

  Ưu tiên 2A - priority date là ngày 1 tháng 8 năm 2010, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

  Ưu tiên 2B - priority date là ngày 1 tháng 6 năm 2005, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

  Ưu tiên 3 - priority date là ngày 1 tháng 6 năm 2002, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

  Ưu tiên 4 - priority date là ngày 1 tháng 1 năm 2002, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.

  Chuột Nhi
  Last edited by chuột Nhi; 03-06-2012 at 08:57 AM.

 11. #51
  Join Date
  Jun 2006
  Posts
  2,092
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Thông báo về chiếu khán di dân

  Bản Thông Tin Chiếu Khán cho tháng 1 năm 2011

  Ưu Tiên 1 - priority date là ngày 1 tháng 1 năm 2005, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

  Ưu Tiên 2A - priority date là ngày 1 tháng 1 năm 2008, tức là ưu tiên được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

  Ưu Tiên 2B - priority date là ngày 15 tháng 4 năm 2003, tức là ưu tiên được dành cho Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

  Ưu Tiên 3 - priority date là ngày 1 tháng 1 năm 2001, tức là ưu tiên được dành cho Con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

  Ưu Tiên 4 - priority date là ngày 1 tháng 1 năm 2002, tức là ưu tiên được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.

  Chuột Nhi
  Last edited by chuột Nhi; 03-06-2012 at 08:57 AM.

 12. #52
  Join Date
  Jun 2006
  Posts
  2,092
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Thông báo về chiếu khán di dân

  Bản thông tin chiếu khán cho tháng 1 năm 2011.

  Ưu tiên 1 - priority date là ngày 1 tháng 1 năm 2005, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

  Ưu tiên 2A - priority date là ngày 1 tháng 1 năm 2008, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

  Ưu tiên 2B - priority date là ngày 15 tháng 4 năm 2003, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

  Ưu tiên 3 - priority date là ngày 1 tháng 1 năm 2001, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

  Ưu tiên 4 - priority date là ngày 1 tháng 1 năm 2002, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.

  Chuột Nhi
  Last edited by chuột Nhi; 03-06-2012 at 08:57 AM.

 13. #53
  Join Date
  Jun 2006
  Posts
  2,092
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Thông báo về chiếu khán di dân

  Bản thông tin chiếu khán cho tháng 2 năm 2011.

  Ưu tiên 1 - priority date là ngày 1 tháng 1 năm 2005, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

  Ưu tiên 2A - priority date là ngày 1 tháng 1 năm 2008, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

  Ưu tiên 2B - priority date là ngày 15 tháng 4 năm 2003, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

  Ưu tiên 3 - priority date là ngày 1 tháng 1 năm 2001, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

  Ưu tiên 4 - priority date là ngày 1 tháng 1 năm 2000, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.

  Chuột Nhi
  Last edited by chuột Nhi; 03-06-2012 at 08:56 AM.

 14. #54
  Join Date
  Jun 2006
  Posts
  2,092
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Thông báo về chiếu khán di dân

  Bản thông tin Chiếu Khán cho tháng 3 năm 2011.

  Ưu Tiên 1 - priority date là ngày 1 tháng 1 năm 2005, tức là Ưu Tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

  Ưu Tiên 2A - priority date là ngày 1 tháng 1 năm 2007, tức là Ưu Tiên được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

  Ưu Tiên 2B - priority date là ngày 15 tháng 4 năm 2003, tức là Ưu Tiên được dành cho Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

  Ưu Tiên 3 - priority date là ngày 1 tháng 1 năm 2001, tức là Ưu Tiên được dành cho Con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

  Ưu Tiên 4 - priority date là ngày 1 tháng 1 năm 2000, tức là Ưu Tiên được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.

  Chuột Nhi
  Last edited by chuột Nhi; 03-06-2012 at 08:56 AM.

 15. #55
  Join Date
  Jun 2006
  Posts
  2,092
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Thông báo về chiếu khán di dân

  Thông tin chiếu khán cho tháng 1 năm 2012.

  Ưu tiên 1 - priority date là ngày 15 tháng 10 năm 2004, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

  Ưu tiên 2A - priority date là ngày 22 tháng 4 năm 2009, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

  Ưu tiên 2B - priority date là ngày 8 tháng 9 năm 2003, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

  Ưu tiên 3 - priority date là ngày 1 tháng 11 năm 2001, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

  Ưu tiên 4 - priority date là ngày 15 tháng 8 năm 2000, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.

  Chuột Nhi
  Last edited by chuột Nhi; 03-06-2012 at 09:03 AM.

 16. #56
  Join Date
  Jun 2006
  Posts
  2,092
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Thông báo về chiếu khán di dân

  Bản thông tin chiếu khán cho tháng 2 năm 2012.

  Ưu Tiên 1 - priority date là ngày 22 tháng 12 năm 2004, tức là Ưu Tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

  Ưu Tiên 2A - priority date là ngày 8 tháng 6 năm 2009, tức là Ưu Tiên được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

  Ưu Tiên 2B - priority date là ngày 15 tháng 10 năm 2003, tức là Ưu Tiên được dành cho Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

  Ưu Tiên 3 - priority date là ngày 1 tháng 12 năm 2001, tức là Ưu Tiên được dành cho Con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

  Ưu Tiên 4 - priority date là ngày 08 tháng 9 năm 2000, tức là Ưu Tiên được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.

  Chuột Nhi

 17. #57
  Join Date
  Jun 2006
  Posts
  2,092
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Thông báo về chiếu khán di dân

  Bản thông tin chiếu khán cho tháng 3 năm 2012.

  Ưu tiên 1 – priority date là ngày 1 tháng 2 năm 2005, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.


  Ưu tiên 2A – priority date là ngày 22 tháng 7 năm 2009, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

  Ưu tiên 2B – priority date là ngày 15 tháng 11 năm 2003, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

  Ưu tiên 3 – priority date là ngày 1 tháng 1 năm 2002, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

  Ưu tiên 4 – priority date là ngày 08 tháng 10 năm 2000, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.

  Chuột Nhi


 18. #58
  Join Date
  Jun 2006
  Posts
  2,092
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Thông báo về chiếu khán di dân

  Bản tin chiếu khán cho tháng 4 năm 2012.

  Ưu Tiên 1 – priority date là ngày 1 tháng 4 năm 2005, tức là Ưu Tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

  Ưu Tiên 2A – priority date là ngày 8 tháng 10 năm 2009, tức là Ưu Tiên được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

  Ưu Tiên 2B – priority date là ngày 15 tháng 1 năm 2004, tức là Ưu Tiên được dành cho Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

  Ưu Tiên 3 – priority date là ngày 1 tháng 2 năm 2002, tức là Ưu Tiên được dành cho Con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

  Ưu Tiên 4 – priority date là ngày 08 tháng 11 năm 2000, tức là Ưu Tiên được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.

  Chuột NhiPage 3 of 3 FirstFirst 123

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Replies: 2
  Last Post: 11-25-2012, 06:12 PM
 2. Replies: 4
  Last Post: 11-23-2012, 12:09 PM
 3. Quân Đội Tầu và Liên Xô Tham Chiến trong Chiến Tranh VN
  By kobe in forum Khoa Học Chính Trị ( Political Science )
  Replies: 5
  Last Post: 12-12-2011, 06:09 PM
 4. Bán và cho thuê máy chiếu, màn chiếu
  By thaiduongnet2 in forum Kiến Thức Khắp Nơi
  Replies: 0
  Last Post: 09-21-2010, 07:12 PM
 5. Chiện Một Chiếc Cầu Đã Gãy...Mách in Vietnam
  By cu_ti_2006 in forum Bình Luận Tin Tức
  Replies: 8
  Last Post: 09-26-2007, 07:07 PM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •