Results 1 to 6 of 6

Thread: Quân Đội Tầu và Liên Xô Tham Chiến trong Chiến Tranh VN

  
 1. #1
  Join Date
  Oct 2006
  Posts
  1,112
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Quân Đội Tầu và Liên Xô Tham Chiến trong Chiến Tranh VN

  Chứng cớ có quân đội Liên Xô và Tầu tham chiến giúp Cộng Sản Bắc Việt, trong chiến tranh Việt Nam


  Đây không là chứng cớ về hình ảnh ( photo ) mà là chứng cớ hùng hồn có ghi hẳn hoi trên giấy trắng mực đen của báo chí đảng ta. Trên một trang báo điện tử Việt Nam Net ( vnn.vn ) của đảng Cộng Sản, đã để lộ ra một điểm mà đảng ta từ bấy lâu nay vẫn bịt tin như nín rắm. Đó là chuyện 3 trung đoàn Hỏa tiễn của Liên Xô và Tầu có mặt trên miền Bắc Việt Nam, trong thời gian chiến tranh.

  Các bài báo đăng trong VIET NAM NET  Những nguồn chi viện lớn cho cách mạng Việt Nam

  Tài liệu trích từ đề tài nghiên cứu của các tác giả ở Viện lịch sử Quân sự sẽ tham luận tại Hội thảo khoa học "Đại thắng mùa xuân 1975 - Bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam", tổ chức tại TP Hồ Chí Minh ngày 14 và 15/4.

  ... Sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta là sự nghiệp chính nghĩa nên được các nước xã hội chủ nghĩa, đứng đầu là Liên Xô và Trung Quốc, đồng tình ủng hộ.

  Sự kiện đoàn đại biểu Chính phủ ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu thăm ba nước Liên Xô, Trung Quốc và Mông Cổ trong vòng một tháng (22-6 đến 22-7-1955), đã mở đầu thời kỳ các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới ủng hộ và giúp đỡ sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta.

  Đánh giá về ý nghĩa quan trọng của sự ủng hộ, giúp đỡ từ bên ngoài đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: "10 năm trước đây (1945 - tác giả), chúng ta hầu như cô đơn, chỉ nhờ sức mạnh đoàn kết mà cách mạng thắng lợi. Ngày nay, nhân dân ta lại có đại gia đình gồm 900 triệu anh em từ Á sang Âu và nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới ủng hộ. Cho nên cuộc đấu tranh chính trị để thực hiện hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ trong cả nước tuy nhiều khó khăn, nhưng chúng ta nhất định sẽ thắng lợi".


  Tên lửa SAM 2 góp phần quan trọng trong chiến dịch Điện Biên phủ trên không tháng 12/1972.

  Tuy nhiên, Người cũng đồng thời nêu rõ: "Phương châm của ta hiện nay là: tự lực cánh sinh là chính, việc các nước bạn giúp ta là phụ. Các nước bạn giúp ta cũng như thêm vốn cho ta. Ta khéo dùng cái vốn ấy để bồi bổ lực lượng của ta, phát triển khả năng của ta. Song nhân dân và cán bộ ta tuyệt đối chớ vì bạn ta giúp nhiều mà đâm ra ỷ lại".

  Ngay sau chuyến thăm, theo thỏa thuận giữa Chính phủ ta với Chính phủ Liên Xô, Trung Quốc và Mông Cổ, về kinh tế, trong hai năm Liên Xô giúp ta các thiết bị máy móc, kỹ thuật trị giá 306 ngàn triệu đồng (ngân hàng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa) để khôi phục và phát triển 25 xí nghiệp; Trung Quốc giúp ta khôi phục hệ thống đường sắt, bến tàu, tu sửa cầu đường, xây dựng nhà máy dệt, nhà máy thuộc da, nhà máy giấy..., trị giá 1.224 ngàn triệu đồng trong 5 năm; Mông Cổ giúp ta 500 tấn thịt và một số bò và cừu để lập một nông trường chăn nuôi. Đến cuối năm 1962, Liên Xô đã giúp ta 1.400 triệu rúp, giúp xây dựng 34 nhà máy lớn, 19 nông trường và cải tạo 27 nông trường, một số trường đại học, một bệnh viện lớn...

  ... Khối lượng hàng quân sự Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa (bao gồm Tiếp Khắc, Ba Lan, Hung-ga-ri, Bun-ga-ri, Ru-ma-ni, CHDC Đức, CHDCND Triều Tiên và Cu-ba) viện trợ từ năm 1955 đến 1975, qua từng giai đoạn như sau:

  - Giai đoạn 1955-1960: tổng số 49.585 tấn, gồm: 4.105 tấn hàng hậu cần, 45.480 tấn vũ khí, trang bị-kỹ thuật; trong đó, Liên Xô: viện trợ 29.996 tấn, Trung Quốc viện trợ 19.589 tấn.

  - Giai đoạn 1961-1964: tổng số 70.295 tấn, gồm: 230 tấn hàng hậu cần, 70.065 tấn vũ khí, trang bị - kỹ thuật; trong đó, Liên Xô: 47.223 tấn: Trung Quốc 22.982 tấn, các nước xã hội chủ nghĩa khác: 442 tấn.

  - Giai đoạn 1965-1968: tổng số 517.393 tấn, gồm: 105.614 tấn hàng hậu cần, 411.779 tấn vũ khí, trang bị-kỹ thuật; trong đó, Liên Xô: 226.969 tấn, Trung Quốc: 170.798 tấn, các nước xã hội chủ nghĩa khác 119.626 tấn.

  - Giai đoạn 1969-1972: tổng số 1.000.796 tấn, gồm: 316.130 tấn hàng hậu cần, 684.666 tấn vũ khí, trang bị-kỹ thuật; trong đó, Liên Xô 143.793 tấn, Trung Quốc 761.001 tấn, các nước xã hội chủ nghĩa khác 96.002 tấn.

  - Giai đoạn 1973-1975: Tổng số 724.512 tấn, gồm: 75.267 tấn hàng hậu cần, 49.246 tấn vũ khí, trang bị - kỹ thuật; trong đó, Liên Xô: 65.601 tấn, Trung Quốc: 620.354 tấn, các nước xã hội chủ nghĩa khác: 38.557 tấn.

  Như vậy, qua 20 năm, Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa anh em đã viện trợ cho Việt Nam tổng khối lượng hàng hóa là 2.362.581 tấn; khối lượng hàng hóa quân sự trên quy đổi thành tiền, tương đương 7 tỉ rúp

  . ... Đối với hàng hóa phục vụ quân sự, từ năm 1955 đến 1975, Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa chi viện cho ta gồm nhiều chủng loại vũ khí, đạn dược và phương tiện chiến đấu, cụ thể theo bảng số liệu sau:

  * Súng bộ binh : 439.198 khẩu ( Liên Xô ) - 2.227.677 khẩu ( Trung Quốc ) - 942.988 khẩu ( các nước XHCN khác )
  * Súng chống tăng : 5.630 khẩu ( Liên Xô ) - 43.584 khẩu ( Trung Quốc ) - 16.412 khẩu ( các nước XHCN khác )
  * Súng cối các loại : 1.076 khẩu ( Liên Xô ) - 24.134 khẩu ( Trung Quốc ) - 2.759 khẩu ( các nước XHCN khác )
  * Pháo hỏa tiễn : 1.877 khẩu ( Liên Xô ) - 290 khẩu ( Trung Quốc )
  * Pháo mặt đất : 789 khẩu ( Liên Xô ) - 1.376 khẩu ( Trung Quốc ) - 263 khẩu ( các nước XHCN khác )
  * Pháo cao xạ : 3.229 khẩu ( Trung Quốc ) - 641 khẩu ( các nước XHCN khác )
  * Bộ điều khiển : 647 bộ ( Liên Xô )
  * Bệ phóng tên lửa : 1.357 chiếc ( Liên Xô )
  * Đạn tên lửa : 10.169 quả ( Liên Xô )
  * Tên lửa SA 75M : 23 quả ( Liên Xô )
  * Đạn tên lửa VT 50v : 8.686 quả ( Liên Xô )
  * Tên lửa Hồng Kỳ : 1 trung đoàn ( Trung Quốc )
  * Tên lửa S125 : 2 trung đoàn ( Liên Xô )
  * Đạn tên lửa K681 : 480 quả ( Liên Xô ) - 480 quả ( Trung Quốc )
  * Máy bay chiến đấu : 316 chiếc ( Liên Xô ) - 142 chiếc ( Trung Quốc )
  * Tàu chiến hải quân : 52 chiếc ( Liên Xô ) - 30 chiếc ( Trung Quốc )
  * Tàu vận tải hải quân : 21 chiếc ( Liên Xô ) - 127 chiếc ( Trung Quốc )
  * Xe tăng các loại : 687 chiếc ( Liên Xô ) - 552 chiếc ( Trung Quốc ) - 10 chiếc ( các nước XHCN khác )
  * Xe vỏ thép : 601 chiếc ( Liên Xô ) - 360 chiếc ( Trung Quốc )
  * Xe xích kéo pháo : 1.332 chiếc ( Liên Xô ) - 322 chiếc ( Trung Quốc ) - 758 chiếc ( các nước XHCN khác )
  * Xe chuyên dùng : 498 chiếc ( Liên Xô ) - 6.524 chiếc ( Trung Quốc ) - 2.502 chiếc ( các nước XHCN khác )
  * Phao cầu : 12 bộ ( Liên Xô ) - 15 bộ ( Trung Quốc ) - 13 bộ ( các nước XHCN khác )
  * Xe máy công trình : 100 chiếc ( Liên Xô ) - 3.430 chiếc ( Trung Quốc ) - 650 chiếc ( các nước XHCN khác )
  * Ống dẫn dầu : 56 bộ ( Liên Xô ) - 11 bộ ( Trung Quốc ) - 45 bộ ( các nước XHCN khác )
  * Thiết bị toàn bộ : 37 bộ ( Liên Xô ) - 36 bộ ( Trung Quốc ) - 3 bộ ( các nước XHCN khác )

  ... Thành quả của cách mạng Việt Nam trong xây dựng đất nước, trong chiến tranh giải phóng Tổ quốc không tách rời sự ủng hộ, giúp đỡ trên tinh thần quốc tế vô sản của các nước xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là Liên Xô, Trung Quốc. Sự ủng hộ, giúp đỡ có hiệu quả đó của các nước trong phe XHCN nói riêng, của bầu bạn khắp nơi trên thế giới nói chung bắt nguồn từ tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến, từ đường lối, chính sách ngoại giao, đường lối quốc tế đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta, với ảnh hưởng và uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  Thắng lợi của chính sách ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh là thắng lợi của đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ; của chính sách ngoại giao trên tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, mềm dẻo, có tình, có lý. Chính vì vậy, ở vào thời điểm hai nước Liên Xô và Trung Quốc xảy ra những bất đồng quan điểm, vào lúc cuộc chiến tranh ở Việt Nam được Mỹ đẩy lên tới mức cao nhất, thì sự ủng hộ, giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc cho cách mạng nước ta vẫn được bảo đảm.

  Theo QĐND

 2. #2
  Join Date
  Oct 2006
  Posts
  1,112
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Quân Đội Tầu và Liên Xô Tham Chiến trong Chiến Tranh VN

  Số nợ khổng lồ không thể trả được, nên đảng CSVN phải âm thầm cắt đất nhượng biển, dâng đảo cho Tầu để trừ nợ

 3. #3
  Join Date
  Aug 2006
  Posts
  370
  Thanks
  0
  Thanked 54 Times in 54 Posts

  Default Re: Quân Đội Tầu và Liên Xô Tham Chiến trong Chiến Tranh VN

  sáng tạo của Đảng ta, với ảnh hưởng và uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  Thắng lợi của chính sách ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh là thắng lợi của đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ; của chính sách ngoại giao trên tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, mềm dẻo, có tình, có lý.


  Đâu có phải tự dưng mà tụi Tầu cộng nó cho không. Thằng hồ chó má đã ca tụng nịnh bợ Mao còn hơn bố đẻ. Mao ra lệnh cho chó con của CS quốc tế hcm phải phát động cải cách ruộng đất, chó con hcm đã răm rắp nghe lời và giết "rất là có tình có lý" cả gần trăm ngàn dân Việt để đổi lấy súng ống của Mao và dùng súng đó để giêt tiếp dân Việt.

 4. #4
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  2,006
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Quân Đội Tầu và Liên Xô Tham Chiến trong Chiến Tranh VN

  thì củng như cán bộ 1 răn đang công tác tại 1 rắc mừ thui....
  Đả đảo báo người việt, báo viet weekly, báo người việt today news

 5. #5
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  4,561
  Thanks
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post

  Default Re: Quân Đội Tầu và Liên Xô Tham Chiến trong Chiến Tranh VN

  các đồng chí có ý kiến gì về sự việc này? Cho hỏi nhỏ các đồng chí đã trả xong hết nợ chưa?
  Cày, cày, cày muôn năm.

  Ba Nồ.

 6. #6
  Join Date
  Dec 2011
  Posts
  1,037
  Thanks
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post

  Default Re: Quân Đội Tầu và Liên Xô Tham Chiến trong Chiến Tranh VN

  Lải mẹ đẻ lải con trả hoài không hết, cán bộ nhà ta tính quịt 1979 bị tàu ghẻ đánh bờm đầu, con mắt 7 màu, không biết đánh thiệt hay giả nhiều khi thí chốt, có cớ bán đất không bị phát giác củng không chừng, mấy đồng chí nhà ta học hành thì dốt. Nhưng đểu giả, lưu manh có thừa, chúng toàn là quân đầu đường xó chợ không à.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Lính Đại Hàn Trong Chiến Tranh VN
  By Sptou88 in forum Địa Lý, Lịch Sử Việt Nam
  Replies: 19
  Last Post: 11-02-2011, 10:26 PM
 2. TỘi Ác cỦa ĐẾ quỐc mĨ trong chiẾn tranh viỆt nam
  By oukchoeurn in forum Bình Luận Tin Tức
  Replies: 14
  Last Post: 11-01-2010, 07:12 PM
 3. một cách tham nhũng ăn chia !
  By HaloiMoi in forum Bình Luận Tin Tức
  Replies: 5
  Last Post: 12-12-2007, 11:18 AM
 4. chiến tranh 1 rắc, vì tham dầu
  By Hoangnam06 in forum Khoa Học Chính Trị ( Political Science )
  Replies: 13
  Last Post: 04-12-2007, 03:01 AM
 5. Cách chiến đấu chống lại bọn tham nhũng !
  By chimtroi in forum Bình Luận Tin Tức
  Replies: 1
  Last Post: 03-13-2007, 10:10 PM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •