Results 1 to 2 of 2

Thread: Vinh danh cờ vàng

  
 1. #1
  Join Date
  May 2002
  Posts
  868
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Arrow Vinh danh cờ vàng

  Vinh danh cờ vàng
  Wednesday, June 13, 2007

  L.S Nguyễn Hữu Thống

  Từ đầu thế kỷ 17 Chiến Tranh Nam-Bắc giữa Trịnh, Nguyễn và Tây Sơn kéo dài gần 180 năm đã kết thúc đầu thế kỷ 19. Năm 1802 Vua Gia Long lên ngôi thiết lập Vương Quốc Việt Nam, một quốc gia độc lập và thống nhất Bắc Trung Nam. Vua đặt quốc hiệu là Việt Nam và lấy quốc kỳ là Cờ Long Tinh màu vàng. Tinh hay tinh kỳ là cờ, long là rồng biểu tượng cho “con rồng cháu tiên”, và vàng là màu của hoàng gia, của dân tộc.

  Trong hậu bán thế kỷ 19, Việt Nam phải nhượng cho Pháp 6 tỉnh miền Nam trong các Hiệp Ước Thuộc Ðịa năm 1862 và 1874. Năm 1884 hai bên ký Hiệp Ước Bảo Hộ dành cho Việt Nam quyền quản trị Bắc và Trung Kỳ. Kể từ đó chủ quyền quốc gia Việt Nam không còn toàn vẹn, và Cờ Long Tinh không còn bay trên lãnh thổ Nam Kỳ.

  Ngày 9 Tháng Ba năm 1945, Nhật đảo chính Pháp tại Ðông Dương, 3 vương quốc Việt Nam, Cao Miên và Ai Lao cùng công bố tuyên ngôn độc lập: Việt Nam ngày 11 Tháng Ba năm 1945, Cao Miên ngày 13 Tháng Ba năm 1945 và Ai Lao ngày 11 Tháng Tư năm 1945.

  Tháng Tư năm 1945, Vua Bảo Ðại chỉ định học giả Trần Trọng Kim làm thủ tướng chính phủ để tiếp thu chủ quyền lãnh thổ quốc gia và thu hồi chủ quyền độc lập từ tay người Nhật. Với sự tái lập độc lập và thống nhất, chính phủ Trần Trọng Kim thay đổi quốc kỳ, từ Cờ Long Tinh thành Cờ Quẻ Ly nền vàng, với hình quẻ ly màu đỏ. Ly là một trong tám quẻ (bát quái) trong Kinh Dịch, biểu tượng bằng một vạch liền, một vạch đứt, rồi một vạch liền. Cờ Quẻ Ly phảng phất như Cờ Âm Dương của Ðại Hàn Dân Quốc xuất hiện từ sau khi Nhật Bản đầu hàng Ðồng Minh ngày 15 Tháng Tám năm 1945.

  Ðến ngày đó chính phủ Trần Trọng Kim đã xin từ chức mà quân đội Trung Hoa Quốc Gia chưa kéo sang để giải giới quân đội Nhật tại miền Bắc Việt Nam. Lợi dụng khoảng trống chính trị, Ðảng Cộng Sản Việt Nam cướp chính quyền tại Hà Nội ngày 19 Tháng Tám năm 1945.

  Ðể ngụy tạo chính nghĩa quốc gia nhằm thương thảo với Pháp, Hồ Chí Minh giả bộ giải tán Ðảng Cộng Sản Ðông Dương ngày 11 Tháng Mươì Một 1945. Rồi thành lập chính phủ liên hiệp với các đảng phái quốc gia từ Trung Hoa về nước. Ðầu Tháng Giêng, 1946, Hồ Chí Minh tổ chức bầu cử Quốc Hội Lập Hiến, nhường 70 ghế đại biểu cho Việt Nam Quốc Dân Ðảng và Cách Mạng Ðồng Minh Hội.

  Ngày 9 Tháng Mươì Một, 1946 Hiến Pháp Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (miền Bắc) lấy Cờ Ðỏ Sao Vàng làm quốc kỳ. Hơn một tháng sau, ngày 19 Tháng Mươì Hai năm 1946, chiến tranh Việt-Pháp bùng nổ và toàn bộ đảng cộng sản rút ra khu.

  Về mặt quốc tế, năm 1946, Hoa Kỳ trả độc lập cho Phi Luật Tân tại Ðông Á, và Pháp trả độc lập cho Syrie và Liban tại Tây Á. Qua những năm 1947 và 1948, Anh cũng trả độc lập cho 5 nước thuộc địa và giám hộ tại Á Châu là Ấn Ðộ, Ðại Hồi, Miến Ðiện, Tích Lan và Palestine.

  Theo trào lưu giải phóng thuộc địa, ngày 7 Tháng Mười hai năm 1947, Chính Phủ Pháp ký với Quốc Trưởng Bảo Ðại Hiệp Ước Sơ Bộ Vịnh Hạ Long, theo đó Pháp cam kết sẽ trả độc lập cho Việt Nam sau những cuộc thương thuyết chính thức. Ngày 5 Tháng Sáu năm 1948 hai bên ký Hiệp Ước Vịnh Hạ Long mệnh danh là Tuyên Cáo Chung Vịnh Hạ Long, theo đó Pháp long trọng thừa nhận nền độc lập của Việt Nam. Việt Nam tuyên bố tôn trọng những quyền tự do dân chủ, và sẽ gia nhập Liên Hiệp Pháp dưới danh nghĩa một quốc gia liên kết.

  Và ngày 8 Tháng Ba năm 1949 tại điện Elysee Paris, Tổng Thống Pháp Vincent Auriol ký với Quốc Trưởng Bảo Ðại Hiệp Ðịnh Elysee, hủy bỏ các Hiệp Ước Thuộc Ðịa và Bảo Hộ Việt-Pháp để trả độc lập cho Việt Nam chiếu theo những điều khoản trong Tuyên Cáo Chung Vịnh Hạ Long 1948. Cũng trong năm 1949, tại điện Elysee, Tổng Thống Vincent Auriol còn ký hai hiệp định để trả độc lập cho Ai Lao ngày 20 Tháng Bảy năm 1949, và cho Cao Miên ngày 8 Tháng Mười Một năm 1949, “theo tinh thần Hiệp Ðịnh Elysee Việt-Pháp”.

  Tại Việt Nam, ngày 23 Tháng Tư năm 1949, chiếu nguyên tắc dân tộc tự quyết, Quốc Hội Nam Kỳ biểu quyết giải tán chế độ Nam Kỳ Tự Trị để sát nhập Nam Phần vào lãnh thổ Quốc Gia Việt Nam độc lập và thống nhất.

  Từ Tháng Sáu năm 1948, Quốc Gia Việt Nam chọn Cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ làm quốc kỳ. Vàng là màu cố hữu của dân tộc (máu đỏ da vàng); ba sọc đỏ tượng trưng cho ba miền Bắc Trung Nam cùng thuộc lãnh thổ quốc gia Việt Nam độc lập và thống nhất.

  Năm 1954, Hiệp Ðịnh Geneve phân chia Việt Nam thành hai nước: Quốc Gia Việt Nam và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Quốc Trưởng Bảo Ðại ủy nhiệm ông Ngô Ðình Diệm làm thủ tướng Quốc Gia Việt Nam. Trong cuộc trưng cầu dân ý Tháng Mười năm 1955, ông Ngô Ðình Diệm được bầu làm nguyên thủ quốc gia thay thế Cựu Hoàng Bảo Ðại.

  Lúc này chiến tranh Việt Nam bùng nổ từ Tháng Mươì Hai năm 1946 đã tạm kết thúc hồi Tháng Bảy năm 1954. Trong thời gian 8 năm này, biết bao binh sĩ và cán bộ quốc gia tại hai miền Nam Bắc đã hy sinh thân sống dưới lá “cờ vàng”. Cũng vì vậy các hiến pháp 1956 và 1967 của Việt Nam Cộng Hòa quyết định không thay đổi quốc kỳ.

  Thời gian này, người viết bài này được cử tri và Quốc Hội bầu vào chức vụ Ðệ Nhất Phó Chủ Tịch Quốc Hội Lập Hiến Việt Nam Cộng Hòa. Trong cương vị này, người viết được văn phòng Quốc Hội ủy nhiệm phụ trách đôn đốc các ủy ban. Và với tư cách Trưởng Ban Nghiên Cứu Hiến Pháp và Tổng Thuyết Trình Viên Quốc Hội Lập Hiến, người viết đã góp phần vào việc san định Hiến Pháp 1967. Trong những cuộc thảo luận về vấn đề quốc kỳ tại Ủy Ban Thảo Hiến và trong các phiên khoáng đại Quốc Hội, các dân biểu lập hiến quan niệm rằng quốc kỳ không chỉ là màu sắc và đường nét, mà tượng trưng cho những lý tưởng và hoài bão của dân tộc. Lý tưởng đó là độc lập, thống nhất và dân chủ. Từ 1948 có biết bao chiến sĩ quốc gia đã hy sinh xương máu để bảo vệ màu cờ và đất nước. Vả lại tới ngày đó lãnh thổ quốc gia còn bị chia cắt với hai chế độ đối nghịch. (Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa 1967 phủ nhận chủ nghĩa cộng sản dưới mọi hình thức). Cũng vì vậy Quốc Hội Lập Hiến duy trì quốc kỳ màu vàng ba sọc đỏ, là lá cờ đã xuất hiện từ ngày chủ quyền độc lập và thống nhất quốc gia được tái lập chiếu theo Hiệp Ước Vịnh Hạ Long năm 1948 và Hiệp Ðịnh Elysee năm 1949.

  Các vị dân biểu trong Quốc Hội Lập Hiến Việt Nam Cộng Hòa kỳ vọng rằng, rồi đây giang sơn sẽ thu về một mối, và một chế độ tự do dân chủ sẽ hình thành trên quê hương. Lúc đó Quốc Hội Lập Hiến do toàn dân bầu lên sẽ san định hiến pháp mới để chọn chế độ chính trị cho quốc gia.

  Trong những năm gần đây, với sự dấn thân của đồng bào hải ngoại, “cờ vàng” vẫn tung bay trên nhiều tiểu bang Hoa Kỳ cũng như nhiều quốc gia trên thế giới. Với trào lưu tiến hóa của lịch sử, với “lòng dân và ý trời”, làn sóng “cờ vàng” rồi đây sẽ tràn về quê hương để thay thế cho lá cờ đỏ đầy sát máu. Và sau giai đoạn chuyển tiếp, quốc dân sẽ hành sử quyền dân tộc tự quyết và quyền tự do tuyển cử, bầu Quốc Hội Lập Hiến để san định hiến pháp, thiết lập chế độ dân chủ pháp trị, và quy định quốc hiệu, quốc ca và quốc kỳ cho Việt Nam.

  Luật Sư Nguyễn Hữu Thống

  Cộng Đồng Việt Nam Tại Los Angeles Tổ Chức Lễ Tiếp Nhận Nghị Quyết Vinh Danh Cờ Vàng Từ Thành Phố Rosemead
  Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, Jun 14, 2007
  Cali Today News - Cộng Đồng Việt Nam tại Vùng Los Angeles cùng với Uỷ Ban Yểm Trợ Cờ Vàng sẽ tổ chức buổi lễ tiếp nhận Nghị Quyết Vinh Danh Lá Cờ Vàng tại Toà Thị Chính Thành Phố Rosemead vào sáng ngày thứ bảy, 16 tháng 6, vào lúc 10 giờ sáng. Hôm 29 tháng 5 vừa qua, Hội Đồng Thành Phố Rosemead đã thông qua Nghị Quyết Vinh Danh Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là biểu tượng chính thức của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Thành Phố Rosemead. Nghị Quyết đã được biểu quyết với tỉ số tuyệt đối 5/0 hỗ trợ đề nghị thông qua nghị quyết. Việc thông qua nghị quyết này đã gặp sự chống đối mạnh mẽ từ Toà Đại Sứ Cộng Sản Việt Nam tại Hoa Thịnh Đốn.

  Thành Phố Rosemead là nơi có Thị Trưởng người Mỹ gốc Việt đầu tiên tại Hoa Kỳ, ông John Trần, người đã được tuyên thệ nhậm chức vào tháng 3 vừa qua. Thành Phố Rosemead cũng là nơi có đông cư dân Á Châu, đặc biệt là người Việt gốc Hoa. Thị Trưởng John Trần là một trong những vị dân cử gốc Việt trẻ nhất tại Hoa Kỳ. Ông đã được đắc cử lần đầu tiên vào Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garvey vào năm 1999 khi ông mới có 23 tuổi.

  Toà Thị Chính Thành Phố Rosemead toạ lạc tại số 8838 E. Valley Boulevard, gần góc đường Rosemead Blvd từ Freeway 10 thuộc Thành Phố Rosemead. Xin kính mời toàn thể quí đồng hương, đại diện các cơ quan đoàn thể, cộng đồng hay truyền thông tham dự buổi lễ tiếp nhận nghị quyết cờ vàng kể trên để thể hiện sự hỗ trợ cho phong trào vinh danh lá cờ vàng ba sọc đỏ trên toàn Hoa Kỳ.

  Mọi thắc mắc, xin liên lạc ông Nguyễn Văn Cừ ở số điện thoại (626) 579-3466.

 2. #2
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,265
  Thanks
  48
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Vinh danh cờ vàng

  .............................................
  Lannguyen

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Vinh danh ông Nam Lộc
  By banhtieu in forum Khoa Học Chính Trị ( Political Science )
  Replies: 8
  Last Post: 08-08-2019, 09:15 PM
 2. Vinh Danh Lá Cờ Việt Nam Cộng Hòa
  By Hoang_oanh in forum Khoa Học Chính Trị ( Political Science )
  Replies: 182
  Last Post: 11-12-2016, 01:53 PM
 3. úi chà chà VN lại được vinh danh tiếp :)
  By VietTaolao in forum Bình Luận Tin Tức
  Replies: 8
  Last Post: 11-03-2009, 08:41 PM
 4. Vinh Danh, Tưởng Niệm và Tạ Ơn ai ?
  By Mokuradov in forum Bình Luận Tin Tức
  Replies: 1
  Last Post: 04-26-2008, 10:26 AM
 5. Vinh Danh
  By convitcon in forum CLB Hội Họa & Nhiếp Ảnh
  Replies: 1
  Last Post: 05-30-2007, 04:52 PM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •